:

Får handelsbolag låna ut pengar?

Innehållsförteckning:

 1. Får handelsbolag låna ut pengar?
 2. Hur mycket får man låna på ett bolag?
 3. Vilka risker finns med handelsbolag?
 4. Vilken ränta kan jag ta av mitt bolag?
 5. Hur mycket får ett nystartat företag låna?
 6. Är lånade pengar skattefritt?
 7. Hur mycket får man låna om man tjänar 40000?
 8. Vad tittar banken på vid företagslån?
 9. Vad är bäst aktiebolag eller handelsbolag?
 10. Vilka för och nackdelar finns det med ett handelsbolag?
 11. Kan man låna pengar av sitt eget företag?
 12. Vad är det för ränta på företagslån?
 13. Kan man startar ett företag utan pengar?
 14. Får man låna pengar mellan bolag?
 15. Kan man låna från företaget?

Får handelsbolag låna ut pengar?

De flesta företagare känner till att man inte får låna pengar från sitt aktiebolag. Men hur är det egentligen om man vill låna ut pengar till sitt bolag? Vad gäller och hur går man tillväga? Här reder vi ut frågetecknen.

Reglerna kring aktiebolagslagen är tydliga vad gäller så kallade förbjudna lån - aktieägare och hens närstående får inte låna pengar av sitt aktiebolag. Bakgrunden till detta är främst att skydda aktiebolagets kapital som ju i sig är en egen juridisk person. Förutom att en sådan försummelse normalt kan få beskattningskonsekvenser så måste även revisorn (om bolaget har en sådan) anmärka på detta i sin revisionsberättelse. Men hur funkar det om man vill låna ut pengar till sitt företag?

Hur mycket får man låna på ett bolag?

Ett lån innebär att du ingår ett avtal

med banken. Banken kräver amorteringar (återbetalning) på lån och andra krediter. Långivaren vill även ha betalt för att låna ut pengar. Du betalar därför löpande ränta och i många fall även en expeditionsavgift varje gång du betalar av på ditt lån. På kontokrediter tillkommer en avgift för att du får rätten att disponera upp till ett visst belopp.

Det är viktigt att banken har förtroende för dig som kund, och bedömer att du har förmåga att betala tillbaka lånet. Din privatekonomi kan påverka dina chanser att få ett bra lån. Jobba även igenom din affärsplan så du har en bra grund att stå på när du ska presentera ditt företag.

Idag är det många banker som dessutom frågar om företagets hållbarhetsarbete. På så sätt kan de bedöma företagets möjlighet till tillväxt och hur väl företaget är medvetet om eventuella risker. En del banker erbjuder lägre ränta för hållbara investeringar

Vilka risker finns med handelsbolag?

Ett handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer delar på ansvaret och ägandet av företaget. Handelsbolaget är en så kallad passiv förening, vilket betyder att det är personerna i föreningen som bär det fulla ansvaret för företagets verksamhet och skulder.

Det finns flera skäl till varför man kan välja att starta ett handelsbolag. Ett handelsbolag kan vara fördelaktigt om man vill starta ett företag tillsammans med någon annan, eftersom man då delar både risker och vinst. En annan fördel är att handelsbolaget beskattas som en fysisk person, vilket kan innebära lägre skattesats för företaget.

Skillnaden mellan aktiebolag och handelsbolag är bland annat i ägarstrukturen. I ett aktiebolag ägs företaget av aktieägarna, medan i ett handelsbolag delar personerna i föreningen på ägandet av företaget. En annan skillnad är att ett aktiebolag har begränsat personligt ansvar, medan handelsbolaget har obegränsat personligt ansvar.

Vilken ränta kan jag ta av mitt bolag?

Mitt företag behöver kapital och banken säger nej. Så därför tänker jag låna ut mina privata pengar till mitt AB. Men hur mycket kan man ta ut i ränta av sitt företag om man lånar ut pengar till det? Hur många procent är möjligt?

För att räntan inte ska räknas som förtäckt utdelning eller lön till dig ska räntan vara marknadsmässig. Om du tar ut för hög ränta kommer den del som överstiger marknadsmässig ränta att antingen behandlas som lön och belastas med arbetsgivaravgifter eller behandlas som utdelning.

Hur mycket får ett nystartat företag låna?

Du kanske funderar på att starta företag? Eller du kanske precis startat ett nytt företag? Att låna pengar från banken till ett nystartat företag är tyvärr inte enkelt. Dels är risken som högst i början innan verksamheten kommit igång och dels är beloppen ganska små. Banken tycker om låg risk och att låna ut höga belopp till stora företag. Det är helt enkelt inte värt tiden för banken att lägga tid på nystartade företag.

Tips! Läs inlägget småföretag har svårt att få banklån

Innan du ansöker om ett företagslån bör du ha gjort hemläxan. Vad ska ditt företag göra, hur mycket pengar behöver du för att komma igång? Hur mycket kan du betala tillbaka per månad? Du bör noga tänka igenom detta så att du söker om rätt belopp och tydligt kan förklara hur lånet ska betalas tillbaka.

Tips! Läs inlägget småföretag mer lönsamma

Är lånade pengar skattefritt?

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Den enda skatten som kan komma i fråga på en sådan transaktion är om ni avtalar om någon ränta på lånet. I så fall ska du dra av räntekostnaden i inkomstslaget kapital, medan din vän istället ska ta upp motsvarande belopp som en inkomst av kapital, se 42 kap. 1 § inkomstskattelagen.

Hur mycket får man låna om man tjänar 40000?

Flera faktorer avgör hur mycket du får låna – både när det gäller bolån och privatlån.

Olika lån har olika begränsningar på hur mycket du får låna. Ett bolån kan oftast vara väldigt stort eftersom huset sätts som säkerhet jämfört med privatlån och smslån som oftast är lån utan säkerhet.

Vad tittar banken på vid företagslån?

Banklån kan tillmötesgå företagets kapitalbehov vid långsiktiga investeringar men även hjälpa företaget på kort sikt med att förbättra sin likviditet.

InvesteringskreditNär företaget behöver investera i exempelvis maskiner, inventarier, byggnader och liknande kan en investeringskredit vara ett alternativ. Tillsammans med banken fastställs räntesatsen för krediten och hur återbetalning ska gå till. Beroende på investeringens storlek avgörs storleken på varje avbetalning, hur ofta man ska amortera och när lånebeloppet ska vara återbetalat. Ränta räknas på aktuellt avbetalningsbelopp och minskar alltså allt eftersom lånet betalas tillbaka.

Inteckningslån och reverslån är två olika typer av långsiktiga investeringskrediter. Andra typer av investeringskrediter är leasing och avbetalning.

Vad är bäst aktiebolag eller handelsbolag?

– Enskild firma är jättebra om du ska dra i gång en verksamhet och inte vet vad det blir av den.

Detsamma gäller om man driver verksamheten utan anställda och inte har så höga vinster.

Vilka för och nackdelar finns det med ett handelsbolag?

Det finns många fördelar med att driva ett handelsbolag. Handelsbolag är en av de naturliga företagsformerna om du jobbar tillsammans med en eller flera andra. Starta handelsbolag är lätt och det är lätt att formalisera med ett avtal. Det finns inget krav på kapital i bolaget annat än det du behöver för att driva själva verksamheten. Dessutom har du genom samarbetspartners möjligheter att diskutera olika idéer med någon innan ni gemensamt fattar beslut. Många upplever det även som betydligt roligare när man jobbar tillsammans med någon än när man är ensam. Ett annat plus är att det oftast är lättare att ta lån i bank när man är två eller flera personer. Att jobba i form av ett handelsbolag kan ge mer prestige än om du har en enskild firma. Det är ett bolag med ett eget organisationsnummer skilt från ditt personnummer.

Om du bedriver aktiv näringsverksamhet och din verksamhet går med vinst får du från Försäkringskassan sjukpenning när du är sjuk, föräldrapenning när du tar ut barnledighet och sjukpenning när du är hemma med sjukt barn.

Kan man låna pengar av sitt eget företag?

Funderar du på att låna pengar från ditt eget företag (aktiebolag)? Får man göra det eller får man inte göra det? Vi hjälper till och reder ut snabbt vad som gäller när du vill låna pengar från ditt eget företag (aktiebolag).

Bolagsalliansen hjälper företagare på många sätt och vi får ofta frågan om det är möjligt att låna pengar från sitt eget aktiebolag. Svaret är både ja och nej. Låt oss förtydliga. Att låna pengar från sitt eget aktiebolag kommer med viss reglering och här nedan beskriver vi lite kort vad som gäller för dig som har planer på att låna pengar från ditt företag.

Vad är det för ränta på företagslån?

Ett annat sätt att teckna ett företagslån är företagslån med räntetak. Räntan är då nästan rörligan, vilket betyder att räntan får inte stiga över en viss avtalat procentuell överenskommelse. Dessa lånen sätts individuellt oftast och är förhandlingsbara och beror på företagets ekonomi.

Exempelvis: Ett företagslån med ränta 3% och ett ränta på 4,3% innebär att räntan kan inte höjas mer än 4,3%.

Fördelar: Ett avtalat räntetak som inte kan höjas vid hög eller lågkonjuktur. Dessutom vet man och kan beräkna samt budgetera för maxtaket.

Kan man startar ett företag utan pengar?

Om du inte kan finansiera starten med egna pengar måste du vända dig till en finansiär. Formerna och villkoren för finansiering skiljer sig åt, men kan normalt delas in i

från företaget medan räkningarna fortsätter att komma som vanligt. Därför är det viktigt att du klarar av den första tiden med små eller inga inkomster. Det kan du göra genom att använda sparat kapital, skaffa ett extra jobb eller jobba kvar i din gamla anställning medan du startar ditt företag, kanske på deltid.

Får man låna pengar mellan bolag?

Hej och tack för att du vänder dit till lawline med din fråga!

Nej det är inte tillåtet att låna pengar från sitt eget aktiebolag.

Kan man låna från företaget?

Har du koll på reglerna för lån mellan dig som aktieägare och ditt företag? Läs mer om vad du bör tänka på här.

Tillåtna lån: Lån från aktieägaren till bolaget är som utgångspunkt tillåtna. Det är dock viktigt att sätta en marknadsmässig ränta.