:

Hur bra är SEB som bank?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bra är SEB som bank?
 2. Varför sjunker SEB aktien idag?
 3. Har SEB problem idag?
 4. Varför är SEB C dyrare än SEB A?
 5. Vilken bank har mest problem?
 6. Vilken är den säkraste banken i Sverige?
 7. När ger SEB utdelning?
 8. När kommer SEB rapport?
 9. Varför välja SEB?
 10. Hur många använder SEB?
 11. Vad kostar SEB i månaden?
 12. Varför ska man välja SEB?
 13. Är SEB bättre än Nordea?
 14. Vilken bank är stabilast?
 15. När delar SEB ut 2023?

Hur bra är SEB som bank?

Vi använder kakor (cookies) som på olika sätt gör det lättare att använda våra sidor och för att vi ska förstå hur webbplatsen används.

Varför sjunker SEB aktien idag?

Jag vill framhäva den tydligt markerade grafen som tydligt visar de aktuella stöd- och motståndsnivåerna. Det första stödet ligger 5% under den nuvarande kursen, vilket leder oss till årets lägsta nivå. Denna nivå är dock inte långt bort, med endast några få procent under den nuvarande kursen. Vi bör notera att detta inlägg inte bara handlar om den 5%iga nedgången utan även om det följande viktiga stödnivån som faktiskt befinner sig cirka 22% lägre än dagens kurs. En sådan nivå skulle innebära en betydande nedgång från den nuvarande kursnivån till det lägsta värdet år 2022. I ljuset av den nuvarande ekonomiska utvecklingen skulle det inte vara osannolikt om detta inträffar.

RSI-indikatorn tyder tydligt på en nedåtgående trend och minskad köpkraft. Dessutom kan vi se att kursutvecklingen uppvisar både högre lågpunkter och lägre högpunkter, vilket indikerar en negativ trend.

Har SEB problem idag?

Vi använder kakor (cookies) som på olika sätt gör det lättare att använda våra sidor och för att vi ska förstå hur webbplatsen används.

Varför är SEB C dyrare än SEB A?

Aktiekurserna för SEB:s aktier ändras ju hela tiden men den senaste tiden har faktiskt SEB-A varit dyrare medan C-aktien varit dyrare för ett tag sen. Det här kan skilja sig utan rimliga förklaringar så om du ser att den aktie du äger för tillfället är dyrare kan det löna sig att byta aktie.

Tänk bara på att räkna in courtagekostnaden för att sälja och köpa tillbaka aktien. Om jag själv handlar på Avanza mini så brukar jag inte göra ett byte om det skiljer mindre än 1% efterkom ett köp och sälj kostar 0,5% i courtage.

Vilken bank har mest problem?

Vad betyder den bästa banken för dig? Vilka kriterier måste banken uppfylla och vad måste du kunna ha möjlighet att göra med banken? Investera? Spara? Använda det tillsammans med ett företagskonto? Oavsett vad så vill du att den bästa banken ska erbjuda något eller flera saker som du behöver, privat eller för ditt företag.

På ungefär 5 minuter kommer du att läsa vilka de bästa bankerna i Sverige är, vilka kriterier de uppfyller som gör de bra och hur du kan göra om du inte är nöjd med din nuvarande bank och vill byta. 

Vilken är den säkraste banken i Sverige?

Över 21 000 privatpersoner och företag i Sverige har fått svara på frågor om vad de tycker om sina respektive banker. Generellt är vi bankkunder mindre nöjda i år än ifjol vilket innebär att en fyra år lång positiv trend nu är bruten.

Osäkra tider gör att vi svenskar i högre utsträckning än tidigare söker trygghet, stabilitet och pålitlighet. Det kan ha gynnat de större bankerna i år som har minskat gapet till de mindre nischaktörerna som dock fortsatt ligger i topp.  

Bland privatkunderna hamnade Sparbankerna i topp följt av kategorin Övriga och Skandia. Sämst gick det för Swedbank, ICA Banken och Danske Bank som alla hamnade under genomsnittet för branschen.

När ger SEB utdelning?

Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB:s mål är att fördela cirka 50 procent av vinsten per aktie. Detta kommer att kombineras med återköp av aktier när kapitalet överstiger kapitalbufferten.

När kommer SEB rapport?

Vi använder kakor (cookies) som på olika sätt gör det lättare att använda våra sidor och för att vi ska förstå hur webbplatsen används.

Varför välja SEB?

Vi använder kakor (cookies) som på olika sätt gör det lättare att använda våra sidor och för att vi ska förstå hur webbplatsen används.

En kaka är en liten textfil som består av bokstäver och siffror som den webbplats du besöker sparar på din enhet. Kakan fungerar som ett tekniskt stöd som på olika sätt underlättar din användning av webbplatsen. Kakorna på vår webbplats skickas från SEB, eller tredje parter och sparas på olika sätt beroende på vad det är för typ av kaka. Du kan ange dina inställningar för kakor nedan eller ta reda på hur du kan ändra dem via länken nedan.

Hur många använder SEB?

Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Alla kunder har sina individuella behov, men smarta digitala lösningar och personliga relationer är viktiga byggstenar inom alla våra fyra huvudsakliga kundsegment. Våra kunder söker en partner som är proaktiv, har ett långsiktigt perspektiv och kan tillhandahålla objektiva råd för att de ska kunna uppfylla sina mål.

Vad kostar SEB i månaden?

Vi använder kakor (cookies) som på olika sätt gör det lättare att använda våra sidor och för att vi ska förstå hur webbplatsen används.

Varför ska man välja SEB?

Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Alla kunder har sina individuella behov, men smarta digitala lösningar och personliga relationer är viktiga byggstenar inom alla våra fyra huvudsakliga kundsegment. Våra kunder söker en partner som är proaktiv, har ett långsiktigt perspektiv och kan tillhandahålla objektiva råd för att de ska kunna uppfylla sina mål.

Är SEB bättre än Nordea?

Vi går igenom de 10 bästa bankerna enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) kundundersökning. En undersökning där man helt enkelt låtit vanliga konsumenter svara på frågor om hur nöjda de är med sin bank och dess tjänster.

Nedan hittas en sammanställningen av de 10 bästa bankerna för privatpersoner, samt lite kort information om bankerna och deras utbud.

Sparbankerna skiljer sig lite grann från övriga banker. De drivs av Sparbankernas Riksförbund som fungerar genom att olika banker har ett samarbete med dem. Många av Sparbankerna drivs i samarbete med Swedbank. I SKI:s mätning når Sparbankerna en kundnöjdhet på 75,1 av 100.

Tjänsterna hos sparbankerna kan variera men det finns i de flesta fall ett bra utbud med möjlighet att både låna pengar, spara och investera, samt använda bankens olika betallösningar.

Sparbankernas kort finns över hela spannet från enkla betalkort, till betal- och kreditkort som såväl Mastercard Guld och Mastercard Platinum. Dessutom finns företagskort och specialkort för ungdomar.

Kategorin Övriga banker får 73,1 av 100 i SKI:s mätning. I den kategorin ingår givetvis en mängd olika banker som inte tillhör storbankerna. Det handlar om specialistbanker på bolån som SBAB och nischbanker inom värdepapper som Avanza och Nordnet.

Det finns förstås även mindre och lokala bankverksamheter som är unika för olika städer och orter runt om i landet som kan ha en stark lojalitet bland sina kunder av olika skäl – dessa samlas även under denna placering.

Vilken bank är stabilast?

Bankerna lever normalt sett inte av eget kapital utan lånar pengar från Riksbanken, Sveriges centralbank. Detta är anledningen till varför Riksbanken kan påverka de räntor vanliga banker erbjuder, både vid inlåning och utlåning.

Riksbankens egen ränta kallas för styrränta (eller reporänta). När räntan är låg är det mer förmånligt att låna pengar än att spara. Är räntan hög blir det istället tvärtom – alltså förmånligare att spara än att låna.

Styrräntan fungerar därmed som ett instrument för att påverka inflationen i landet. Om staten vill hämma konsumtionen höjer de räntan eftersom det då blir förmånligt att spara. Vill de istället få igång konsumtionen sänker de räntan eftersom det blir billigare att ta lån.

När delar SEB ut 2023?

SEB redovisar ett rörelseresultat på 9.590 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 8.975 miljoner kronor enligt en sammanställning av 18 analytikerprognoser som Infront gjort inför rapporten.

Under kvartalet har banken jämförelsestörande poster om -1.399 miljoner kronor hänförligt till en nedskrivning av SEB:s tillgångar avseende Ryssland. Som kommunicerades i mars 2022 är det inte möjligt för SEB att fortsätta bedriva verksamhet i Ryssland och banken skalar därför ner denna.