:

När höjs momsen på reparationer?

Innehållsförteckning:

 1. När höjs momsen på reparationer?
 2. Vilka tjänster är momsbefriade?
 3. Vad är reducerad moms?
 4. Hur mycket är momsen på hantverkare?
 5. Vad händer om man sänker momsen?
 6. Hur hög är momsen på arbete?
 7. Hur mycket får man tjäna utan att betala moms?
 8. Vad är avdragbar moms?
 9. Är det moms på tjänster?
 10. När infördes moms på tjänster?
 11. Hur mycket får hantverkare lägga på?
 12. Vad kostar en hantverkare i timmen?
 13. Kan man ta bort momsen?
 14. Hur mycket moms på tjänster?
 15. Hur tar man bort moms?

När höjs momsen på reparationer?

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har kommit överens om att mervärdesskatten för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne ska höjas från 6 procent till 12 procent. I promemorian lämnas ett förslag med den innebörden.

Vilka tjänster är momsbefriade?

Det finns många gränsdragningar mellan momspliktiga och momsfria tjänster inom det finansiella området. Vi hjälper dig att kontrollera vad som gäller för din verksamhet.

Undantag från moms inom bank och finans gäller för bank- och finansieringstjänster samt handel med värdepapper. Vissa andra tjänster, exempelvis kreditupplysning, inkassotjänster och rådgivning beläggs däremot med 25 procents moms. Det finns också tjänster som behöver delas upp eftersom de omfattar både momsbelagda och momsbefriade delar.

Vad är reducerad moms?

Från och med 1 juli kommer vissa publikationer som till exempel böcker och tidningar som tillhandahålls elektroniskt att få en sänkt moms från 25 procent till 6 procent.

Syftet med ändringen är att det ska vara samma momssats på en publikation oavsett om den ges ut i fysisk form, bok eller tidning, eller om den tillhandahålls elektroniskt i form av e-bok eller en tidning på nätet. En förutsättning är dock att e-publikationen är jämförbar med de publikationer som omfattas av den lägre momssatsen enligt mervärdesskattelagen.

Hur mycket är momsen på hantverkare?

Vad kostar en snickare i timmen? Ja, det är en fråga som många ställer sig när man börjar fundera över olika byggprojekt där man behöver hjälp av en snickare! Därför har vi satt ihop en prisguide med en snickares timpris. Vad är skillnaden mellan olika timpris och hur man kan använda sig av rotavdrag? Här får du på ett enkelt sätt den information du behöver för att påbörja ditt nästa projekt!

Drömmer du om en härlig altan där du tillsammans med familj och vänner kan sitta och njuta av god mat och dryck långt in på småtimmarna under årets soliga dagar? Den där altanen som blir pricken över i:et till ditt hem? Ibland tar vardagslivet mer tid och ork än man tror, och därför finns vi här för dig för att du på ett smidigt sätt ska kunna anlita en hantverkare och få jobbet gjort oavsett typ av arbete. Låt din dröm bli verklighet och bygg din drömaltan redan nu!

Arbetet med den nya altanen behöver inte ta så lång tid eller vara så krånglig. Vi hjälper dig att anlita hantverkare för just ditt typ av jobb! Men vad tar egentligen en snickare i timmen? Här finns självklart också både viktig och bra information om en snickare pris. 

Vad händer om man sänker momsen?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Hur hög är momsen på arbete?

När du som företagare säljer en vara eller tjänst – vare sig kunderna är företag eller privatpersoner – ska en del av priset utgöras av moms, som går till staten. Hur stor del av priset beror dock på vad det är du säljer. I Sverige har vi nämligen olika momssatser för olika varor och tjänster. 

Allra vanligast är 25 % moms, vilket innebär att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris exklusive moms (eller att 20 % av totalsumman utgörs av moms). Men en vara eller tjänst kan också beläggas med 12 % eller 6 % moms, och vissa kan till och med vara helt momsbefriade, dvs 0 %.

Anledningen till att vi i Sverige har olika momssatser är för att man anser att viss konsumtion är mer nödvändig än annan – och därför bör vara mer tillgänglig för allmänheten.

Hur mycket får man tjäna utan att betala moms?

Allt fler personer börjar få allt mer inkomster från internet och i många fall, speciellt när det gäller ungdomar, har man inte ens reflekterat över att dessa inkomster kan vara skattepliktiga. I den här artikeln ska vi titta närmare på vilken typ av inkomster som det kan handla om och på vilket sätt de ska beskattas. Utgångspunkten är Skatteverkets bedömningar i den rättsliga vägledningen och ett svenskt perspektiv.

Gemensamt för de olika verksamheterna gäller allmänna regler som innebär att om man utför arbete åt någon annan ska ersättningen i form av kontanter eller förmåner beskattas som lön i inkomstslaget tjänst. Utbetalaren redovisar ersättningarna månadsvis till Skatteverket och de kommer då att vara förifyllda i deklarationen. Saknas uppgifterna ska man själv fylla i beloppen och informera Skatteverket om vem som har betalat ut ersättningarna och när det har skett under Övriga upplysningar.

Bedriver man istället en självständig verksamhet ska bedömningen göras om verksamheten uppfyller kriterierna för att ses som näringsverksamhet, det vill säga varaktighet, självständighet och vinstsyfte. Är det inte näringsverksamhet ska istället överskottet beskattas som hobbyverksamhet på blankett T2 och man betalar egenavgifter själv. Verksamheten kan vara momspliktig oavsett om man är näringsidkare eller deklarerar på blankett T2.

En person som självständigt och regelbundet säljer varor eller tjänster mot betalning kan ses som en beskattningsbar person som bedriver ekonomisk verksamhet. Är verksamheten momspliktig och ligger på över 30.000 kronor om året ska man momsregistrera sig och betala in överskjutande moms till Skatteverket. Man kan vara skyldig att betala moms även om man inte är en näringsidkare.

En gåva utan krav på motprestation är momsfri. Finns det däremot ett krav på att utföra en motprestation anses man tillhandahålla en momspliktig tjänst. Den som tillhandahåller momspliktiga tjänster ska fakturera dessa med moms samt lämna en skattedeklaration.

En bloggare kommunicerar med sina följare genom webbsidor och sociala medier. När en bloggare får många följare blir personen intressant för företag att använda som en kanal för marknadsföring av företagets produkter, en sådan bloggare kallas då för influerare/influencer.

Bloggare kan ha flera olika slags inkomster, både i form av lön eller provision och förmåner i form av olika produkter och tjänster såsom resor. Utgångspunkten är att man beskattas för marknadsvärdet för de produkter man inte skickar tillbaka. Bloggaren beskattas alltså även för produkter och tjänster som ges bort eller lottas ut till exempelvis följare. Skatteverket ger följande exempel:

Vad är avdragbar moms?

Momssmittad bil – vad betyder det? Den 1 november 1995 infördes nya, EU-anpassade momsregler för handel med begagnade varor. En effekt av förändringen var att bilhandeln inte längre kan göra momsavdrag för inköpta bilar. En så kallad fiktiv moms. Innebörden av detta är att kostnaden på lagervärdet ökade med motsvarande 20 procent.

Slopandet av den fiktiva momsen gäller endast när bilhandeln eller andra företag köper in begagnade bilar från privatpersoner, för dessa är alla framtida möjlighet att kunna lyfta momsen försvunnen. Detta kallar bilbranschen att bilen är momssmittade.

Är det moms på tjänster?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

När infördes moms på tjänster?

Näringsidkare betalar mervärdesskatt endast på den kostnad denne tillför en vara eller tjänst, genom att näringsidkaren får dra av betald moms på inköpta varor och tjänster. Om en näringsidkare köper virke för 50 kronor, gör en stol och säljer den för 200 kronor så betalar näringsidkaren moms på beloppet 150 kr – det vill säga det mervärde som har tillförts virket. Den som sålde virket till näringsidkaren betalar moms på 50 kronor, men drar först av sina utgifter.

Den moms som en näringsidkare lägger på varan som säljs till någon annan kallas utgående moms, medan den moms som näringsidkaren betalar (och får göra avdrag för) för den vara som köps in kallas ingående moms.

En momssats på 25 procent innebär att 100 kronor exklusive moms motsvarar 125 kronor inklusive moms (100 kronor till näringsidkaren och 25 kronor till staten). För att omvandla från exklusive moms (ofta uttalat "ex moms" och utskrivet "exkl. moms") till inklusive moms (ofta uttalat "ink moms" och utskrivet "inkl. moms") lägger man till 25 procent eller multiplicerar med 1,25. För att omvandla från inklusive moms till exklusive moms ska man dividera summan med 1,25. Eftersom 1/1,25 = 0,8 kan man i praktiken dra av 20 procent (detta kallas även baklängesmoms, jämför även begreppet marginalmoms).

Uthyrning av fastigheter är enligt huvudregeln inte momspliktig verksamhet inom EU. Detta innebär att moms inte skall tas ut på uthyrning av fastighet eller lägenhet i sådan.

Fastighetsbolag inom EU-länder får göra avdrag för moms endast om bolaget särskilt har anmält sig för registrering till så kallad frivillig skattskyldighet. Avdrag får bara göras för kostnader avseende de lokaler där fastighetsbolaget har momspliktiga hyresgäster. Moms skall i dessa fall läggas på den hyra som dessa hyresgäster betalar.

Beräkningsgrunden för momsavdraget skiljer sig mellan olika fastighetsbolag samt mellan fastigheter som bolaget äger, och kan exempelvis vara hyresgästens yta i förhållande till fastighetens totala yta, hyresgästens andel av intäkterna eller hyresgästens andel av fastighetens totala volym. Inom en fastighet får inte beräkningsgrunderna skilja sig mellan olika hyresgäster. Om hyresgästens andel av beräkningsgrunden utgör mer än 95 procent av fastigheten medges 100 procents avdrag. För fastighetsbolaget som helhet beräknas momsavdraget enligt samma princip men totalt för hela bolaget. Detta gäller samtliga kostnader, det vill säga även administrationskostnader.

Hur mycket får hantverkare lägga på?

– Vad som är ett skäligt påslag måste bedömas i varje enskilt fall. Man måste titta på priset i dess helhet, inklusive arbetstimmar och andra eventuella avgifter. Många kunder stirrar sig blinda på materialpriserna isolerat, men man måste alltså se till helheten. Man kan säga att det blir oskäligt när helhetspriset skiljer sig omotiverat mycket från motsvarande tjänster som är sålda vid samma tid under samma förutsättningar.

Vad kostar en hantverkare i timmen?

Vanligtvis ligger timpris för hantverkare och målare kring 300-450 kronor per timme. Elektriker och kostar 400-550 per timme medan rörmokare och VVS-montörer kan vara något dyrare och ligga upp emot 600 kronor per timme.

Är projektet stort och om du kan anlita en firma som har flera av kompetenserna som krävs har du chans att hålla timpriset nere. Men eftersom renoveringar skiljer sig åt är det svårt att på förhand ge en rättvis bild av vad det kommer kosta för just dig. Utgå istället från vad som krävs och hur du vill att resultatet ska bli. Samla sedan in offerter för att på ett enkelt sätt kunna jämföra kostnad och kompetens hos olika företag.

Kom också ihåg att du kan dra av halva arbetskostnaden upp till 50 000 kronor med rot-avdraget.

Kan man ta bort momsen?

Sätt in priset utan moms och välj momssats för att räkna ut priset med moms. Du kan även räkna ut momsen baklänges dvs. genom att räkna bort momsen från ett pris med moms. Börja i så fall istället med att sätta in priset med moms.

Lägg till eller ta bort moms Lägg till moms Ta bort moms

Hur mycket moms på tjänster?

Hur räknar man ut moms? På den här sidan kan du använda vår momsräknare för att beräkna moms på ett pris och se summan exklusive samt inklusive moms.

Vår momsräknare hjälper dig att lägga till eller ta bort moms på ditt pris. Välj mellan 6%, 12% och 25% moms eller skriv in en egen momssats.

I Bokio får du hjälp att beräkna moms helt automatiskt. Både när du bokför, fakturerar dina kunder och ska göra momsdeklaration. Skapa konto och kom igång med enkel bokföring, fakturering och mycket mer!

Hur tar man bort moms?

Hur räknar man ut moms? På den här sidan kan du använda vår momsräknare för att beräkna moms på ett pris och se summan exklusive samt inklusive moms.

Vår momsräknare hjälper dig att lägga till eller ta bort moms på ditt pris. Välj mellan 6%, 12% och 25% moms eller skriv in en egen momssats.

I Bokio får du hjälp att beräkna moms helt automatiskt. Både när du bokför, fakturerar dina kunder och ska göra momsdeklaration. Skapa konto och kom igång med enkel bokföring, fakturering och mycket mer!