:

Kan man ta bort skyddad identitet?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ta bort skyddad identitet?
 2. Vad händer om man har skyddad identitet?
 3. Hur vet man om en person har skyddad identitet?
 4. Vad kan man inte göra med skyddad identitet?
 5. Får man nytt personnummer vid skyddad identitet?
 6. Har alla poliser skyddad identitet?
 7. Kan man ha Swish om man har skyddad identitet?
 8. Hur får man skyddad identitet på Swish?
 9. Hur många lever med skyddad identitet i Sverige?
 10. Hur många har skyddad identitet i Sverige?
 11. Kan man bli lurad när någon betalar med Swish?
 12. Vem beviljar skyddad identitet?
 13. Kan man swisha en miljon?
 14. Hur mycket pengar kan man swisha på en gång?
 15. Hur mycket pengar kan man sätta in på banken utan frågor?

Kan man ta bort skyddad identitet?

Du som bor i Norrtälje, Södertälje, Salem eller Rönninge kommun skickar din ansökan till den här adressen:

SkatteverketKontor 0525Box 754601 17 Norrköping

Vad händer om man har skyddad identitet?

Du kan till exempel behöva skyddade personuppgifter om du är hotad och därför inte vill att andra ska veta var du bor.

Hur vet man om en person har skyddad identitet?

Adress är i regel den upp­gift som är mest skydds­värd, men även andra upp­gif­ter inom folk­bok­fö­ringen kan behöva skyd­das. Det kan till exem­pel handla om upp­gif­ter om anhö­riga och upp­gif­ter som kan röja var per­so­nen eller den­nes anhö­riga kan befinna sig. Upp­gift om namn är ofta skydds­värd. Det kan vara för­ödande för en per­son som har bytt namn i syfte att stärka sitt skydd om det nya nam­net sprids i sam­häl­let. För en del av de per­so­ner som har bytt juri­diskt kön är upp­gif­ter om köns­by­tet käns­liga. De kan då få sek­re­tess­mar­ke­ring för sina per­son­upp­gif­ter. I de fal­len bör man skydda kopp­lingen mel­lan gam­malt och nytt per­son­num­mer, respek­tive gam­malt och nytt för­namn.

När hot­bil­den mot en per­son är myc­ket stark kan per­so­nen få skyd­dad folk­bok­fö­ringenligt folk­bok­fö­rings­la­gen. En mar­ke­ring för skyd­dad folk­bok­fö­ring regi­stre­ras då i folk­bok­fö­rings­da­ta­ba­sen. Per­so­nen är i dessa fall folk­bok­förd på en annan folk­bok­fö­rings­ort än där per­so­nen fak­tiskt är bosatt. Någon bostads­a­dress regi­stre­ras inte utan endast en sär­skild post­a­dress. Den sär­skilda post­a­dres­sen är en box­a­dress som går till ett skat­te­kon­tor.

Vad kan man inte göra med skyddad identitet?

Skyddad folkbokföring ger ett starkare skydd än sekretessmarkering. När du har en markering för skyddad folkbokföring får du vara folkbokförd i den gamla kommunen trots att du har flyttat därifrån, eller i en annan kommun som du inte har haft någon anknytning till. De gamla adressuppgifterna tas bort och den nya adressen registreras inte i folkbokföringen, och sprids därmed aldrig till andra myndigheter. En adress till Skatteverket registreras dit du får din post.

Uppgifterna om att du har skyddad folkbokföring skickas till andra myndigheter och annan samhällsservice som du har kontakt med, till exempel sjukvården, Försäkringskassan och kommunen. Det betyder att dessa instanser kan se att du har skyddad folkbokföring.

Får man nytt personnummer vid skyddad identitet?

Skyddad identitet kan behövas när du är utsatt för våld och hot. Det finns tre olika typer av skyddade personuppgifter. Här kan du läsa mer.

Har alla poliser skyddad identitet?

Exakt hur många som ansöker om skyddade personuppgifter men som inte beviljas finns inte statistik för. Däremot går det att se en ökning av vissa grupper som får avslag på sina ansökningar.

Det är framför allt yngre personer som blivit uthängda på internet, personer som tycker att det är obehagligt att det finns så mycket personuppgifter på olika söksidor online och personer som råkat ut för id-kapning.

Vid bedömningen ska handläggarna dels undersöka om det kan antas att personen kan utsättas för hot och trakasserier men det gäller även att se om åtgärden kommer att ha effekt.

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Statsvetaren: Inte bra när väljarna inte vet vem som styr

Kan man ha Swish om man har skyddad identitet?

Swedbank, Handelsbanken och Länsförsäkringar döljer namnen på personer med skyddad identitet som är anslutna till Swish, enligt respektive banks presstjänst, men inte Icabanken och SEB. Anna Helsén, presschef på SEB, förklarar att beslutet bottnar i att de som skickar pengar ska känna sig säkra på att pengarna kommer till rätt person. Hon säger också att banken upplyser kunderna om att namnet visas.

– Det vore såklart bäst om det inte på något sätt gick att koppla ihop nummer och namn när det gäller de här personerna. Men man ska också komma ihåg att för att få fram ett namn måste man redan ha tillgång till numret, säger Helsén till TT.

Hur får man skyddad identitet på Swish?

Skulle ni köpa något av någon som på swish har skyddad identitet?

Jag skulle köpa en sak av en tjej, hon bodde en bit bort så skulle skicka den. Rimlig prislapp för just denna pryl så inget konstigt där. Tjejen hade uppenbart fejkat namn men vissa har ju så (typ Joh Anna), inget jag helst handlar med men förutsatte att swishnret skulle visa ett riktigt namn iaf som man kan snabbgoogla. Men när jag skulle swisha kom det upp ”skyddad identitet”.

Hur många lever med skyddad identitet i Sverige?

Jämställdhetsmyndighetens senaste undersökning visar att våldsutsatta personer med skyddad identitet inte får tillräckligt bra skydd. De rekommenderar att våldsutsatta bör erbjudas en kontaktperson som kan tillhandahålla stöd hjälp och vägledning i myndighetskontakter och i praktiska vardagsfrågor.

– Det tycker vi också. Mycket ansvar läggs på den våldsutsatta själv och det är mycket som denne ska behöva tänka på för att inte bli röjd eller för att inte tappa sin skyddsplacering. Det är inte alltid lätt att ha den kunskapen som behövs, säger Cicki Malmström.

Hon visar en film där Elisabeth Flodin berättar om hur det var att leva med skyddade personuppgifter.

– Min första kontakt med skyddade personuppgifter var genom en kurskamrat. Det var Fadime Şahindal som sköts till döds av sin pappa 2002 när hon hälsade på sin mamma i Uppsala inför en utlandspraktik. Sedan dess har jag haft med mig de här frågorna, säger Lasse Mattila.

För nio år sedan korsade Cicki hans väg då han arbetade med ungdomar som hade skyddade personuppgifter.

– Det uppstod ofta frågor som ingen kunde besvara. Efter att ha kontaktat Skatteverket blev jag hänvisad till Skattekontoret i Göteborg där det var en skyddshandläggare som kunde svara på mina frågor. Det var Cicki. Efter det fick hon svara på mina frågor i tid och otid, säger han.

Hur många har skyddad identitet i Sverige?

 • Sekretessmarkering innebär att en varningssignal sätts i folkbokföringsdatabasen att personuppgifterna omfattas av sekretess. Skatteverket beslutar om sekretessmarkering men polis eller social myndighet bör lämna intyg. Omprövning sker i regel varje år. Sekretessmarkering sker enligt bestämmelser i 35 kap. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), och motsvarar den sekretessmarkering som kan åsättas en allmän handling.[4]
 • Kvarskrivning innebär att när en person flyttar, så förblir denne fortfarande skriven på sin gamla adress och den nya adressen registreras inte i folkbokföringen. Skatteverket beslutar och beslutet gäller i treårsperioder. Omständigheterna ska motsvara dem som står i lagen om besöksförbud.[4]
 • Fingerade personuppgifter innebär att personen får en helt ny identitet (nytt namn och personnummer). Detta beslutas av Polismyndigheten och kan överklagas till Stockholms tingsrätt. Kopplingen mellan identiteterna finns bara hos Polismyndigheten. Detta är ett av få sätt att ändra sitt personnummer. Varje år kommer omkring 40 ansökningar och på 16 år har cirka 50 ärenden godkänts. I de allra flesta fallen är det kvinnor som får fingerad identitet. Personerna står då under mycket allvarliga hot, till exempel när det är fråga om hedersrelaterat våld.[5]
 • Särskilt personskydd - Vittnesskydd, också kallat särskilt personsäkerhetsarbete. Så kallade personsäkerhetsenheter vid Polismyndigheten utreder detta, oftast i samband med fall av grov brottslighet. Vittnena kan själva ansöka om nytt namn och/eller kvarskrivning.[5]
 • Kvalificerade skyddsidentiteter - en tjänsteman vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten kan beviljas en kvalificerad skyddsidentitet, som är en tillfällig ny identitet som används för underrättelseinhämtning av olika slag, enligt lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter.

Kan man bli lurad när någon betalar med Swish?

Försök till bedrägeri med swish!Du kan bli uppringd av någon person som säger sig av misstag ha swishat pengar men att det blev till fel telefonnummer.

När du kollar telefonnumret (på t.ex. Hitta) så stämmer det med personens namn.De är ute efter ditt bank-id.

Vem beviljar skyddad identitet?

Våldsutsatthet och att leva med skyddade personuppgifter får omfattande konsekvenser för barn. De kan känna ett stort ansvar att upprätthålla skyddet och vara rädda för att till exempel mamma och syskon annars ska råka illa ut. Barnen förstår att de måste undvika situationer där det finns risk att deras skyddade personuppgifter röjs. Det innebär både otrygghet och begränsningar i deras liv. Att delta i fritidsaktiviteter eller ha vänner kan vara svårt. Några av barnen beskriver att det känns som att de ljuger för sina vänner, eftersom de inte kan berätta sitt verkliga namn eller var de bor.

Att behöva flytta på grund av hot eller för att personuppgifter blivit röjda innebär bland annat att bryta upp kamratrelationer. Barnen saknar sina kamrater som de fått lämna bakom sig. De flesta har också fått bryta med släktingar, andra med hela sin familj. Många barn beskriver en känsla av ensamhet.

På grund av domstolsbeslut är många barn tvungna att träffa sina pappor, trots att de uppgett att de inte vill det. Umgänge innebär en stor säkerhetsrisk för både barnet och kvinnan som lever med skyddade personuppgifter. Om ett barn inte vill träffa sin våldsutövande pappa behöver det vägas in i domstolsbeslutet.

Skyddade personuppgifter är ett samlingsbegrepp för åtgärder som kan användas för att skydda personer som riskerar att utsättas för hot, våld eller förföljelse.

Kan man swisha en miljon?

Swish är en mobiltjänst som möjliggör enkel och snabb överföring av pengar mellan privatpersoner och företag i Sverige. För att använda Swish måste både avsändare och mottagare ha ett svenskt bankkonto, ha laddat ner Swish-appen till sin mobiltelefon och kopplat sitt telefonnummer till appen. För att använda Swish krävs också mobilt BankID.

Hur mycket pengar kan man swisha på en gång?

Exakt hur många som ansöker om skyddade personuppgifter men som inte beviljas finns inte statistik för. Däremot går det att se en ökning av vissa grupper som får avslag på sina ansökningar.

Det är framför allt yngre personer som blivit uthängda på internet, personer som tycker att det är obehagligt att det finns så mycket personuppgifter på olika söksidor online och personer som råkat ut för id-kapning.

Vid bedömningen ska handläggarna dels undersöka om det kan antas att personen kan utsättas för hot och trakasserier men det gäller även att se om åtgärden kommer att ha effekt.

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Statsvetaren: Inte bra när väljarna inte vet vem som styr

Hur mycket pengar kan man sätta in på banken utan frågor?

Det mest lästa inlägget i bloggen sedan 2016 handlar om att sätta in kontanter i bankomater med insättningsfunktion - mer aktuellt än någonsin 2021 när få banker hanterar kontanter.

I januari 2016 skrev jag ett blogginlägg om att sätta in kontanter i en insättningsautomat. Det blev glädjande nog det mest lästa inlägget på hela bloggen. Jag måste erkänna att det fortfarande förvånar mig men det visar att det inte alltid är lätt att förutspå vilken information som konsumenter söker. Eftersom vi gjort bloggen till en del av nyhetsflödet på konsumenternas.se så tänkte jag att det var dags med en liten uppdatering.