:

Vad är permanent uppehållskort?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är permanent uppehållskort?
 2. Kan man resa med sitt Uppehållstillståndskort?
 3. Hur ser ett Uppehållstillståndskort ut?
 4. Hur får man uppehållstillstånd kort?
 5. Vad är skillnaden mellan permanent uppehållstillstånd och permanent uppehållskort?
 6. Vad är skillnaden mellan permanent uppehållstillstånd och permanent uppehållsrätt?
 7. Vart kan man åka med permanent uppehållstillstånd?
 8. Vad är skillnaden mellan svenskt medborgarskap och permanent uppehållstillstånd?
 9. Hur vet man om man har permanent uppehållstillstånd?
 10. Vad händer med permanent uppehållstillstånd?
 11. Vad händer efter man fått permanent uppehållstillstånd?
 12. Hur länge kan man ha permanent uppehållstillstånd?
 13. Är permanent uppehållstillstånd samma sak som medborgarskap?
 14. Vad kan man göra med permanent uppehållstillstånd?
 15. Kan en person med permanent uppehållstillstånd utvisas?

Vad är permanent uppehållskort?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Kan man resa med sitt Uppehållstillståndskort?

Den som ansöker om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd eller arbetstillstånd för att få resa till Sverige kommer nu behöva visa upp sitt pass personligen hos en svensk ambassad eller generalkonsulat innan ett beslut om uppehållstillstånd kan fattas. De nya rutinerna kommer att börja gälla den första november och gäller även dem som har en pågående ansökan om uppehållstillstånd. Syftet är att höja säkerheten och minska riskerna för oegentligheter.

De nya rutinerna påverkar framför allt medborgare i viseringsfria länder (dvs länder som inte finns på listan över länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige) som t ex USA, Storbritannien och Brasilien, och som tidigare kunnat ansöka om uppehållstillstånd online och resa till Sverige direkt efter att ansökan beviljats utan att besöka svensk ambassad. Migrationsverket kommer nu att kontakta den sökande med information om hur man bokar tid.

Hur ser ett Uppehållstillståndskort ut?

Du som får uppehållstillstånd får ett uppehållstillståndskort.

Om du ansökt om uppehållstillstånd och du får uppehållstillstånd, kommer du att bli utfärdat med uppehållstillståndskort.

Hur får man uppehållstillstånd kort?

Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck. Då kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt som visar att du har rätt att bo i ditt nuvarande hemland permanent, utan några villkor.

Intyget om permanent uppehållsrätt är inte obligatoriskt. Det är inte samma sak som det registreringsbevis som är obligatoriskt i många länder.

Intyget kan dock vara praktiskt att ha vid kontakter med myndigheter eller vissa administrativa formaliteter. Du behöver alltså inte visa att du har ett jobb, tillräckligt med pengar, sjukförsäkring osv.

Vad är skillnaden mellan permanent uppehållstillstånd och permanent uppehållskort?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Vad är skillnaden mellan permanent uppehållstillstånd och permanent uppehållsrätt?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Vart kan man åka med permanent uppehållstillstånd?

Med EU-uppehållstillstånd, som har beviljats av ett Schengenland, kan du resa fritt inom Schengenländer och vistas i dem sammanlagt högst i 90 dagar. Om du reser till Finland från ett land utanför Schengenområdet behöver du ett visum. Du behöver inget visum om du är medborgare i ett land som har visumfrihet till FinlandLänk till en annan webbplats, Öppnas i en ny flik.

Om du vill stanna i Finland i mer än 90 dagar måste du ansöka om uppehållstillstånd i Finland inom 90 dagar efter ankomsten till landet. Uppehållstillstånd beviljas för arbete, näringsidkande, andra skäl eller för att studera eller delta i yrkesutbildning. Du måste ha tillräckliga tillgångar för din försörjning i Finland. Du måste även uppfylla de övriga krav som föreskrivs i utlänningslagen för beviljande av uppehållstillstånd.

Vad är skillnaden mellan svenskt medborgarskap och permanent uppehållstillstånd?

Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan staten och dig som medborgare. Medborgarskapet stärker din samhörighet med Sverige och förenar svenska folket. Det är det formella medlemskapet i samhället och är en grund för demokratin i Sverige.

Medborgarskap brukar i juridisk mening definieras som det formella förhållandet mellan en individ och en stat när det gäller rättigheter och skyldigheter.

Hur vet man om man har permanent uppehållstillstånd?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Vad händer med permanent uppehållstillstånd?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och har bott i Sverige i fem år utan avbrott, kan du få status som varaktigt bosatt i Sverige. Detta är inte samma sak som permanent uppehållstillstånd, men om du blir beviljad status som varaktigt bosatt ska du enligt lag även få permanent uppehållstillstånd. Någon ytterligare prövning av villkoren för permanent uppehållstillstånd ska alltså inte göras efter beslutet om status som varaktigt bosatt. Status som varaktigt bosatt bygger på ett EU-direktiv och innebär också att du har större möjligheter att arbeta, studera eller starta eget företag i ett de flesta andra EU-länder. Har du status som varaktigt bosatt kan du vistas utanför Sverige om du vistas inom EU och i de länder som omfattas, i upp till 6 år. Dessa länder är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Du kan även, vid en mer permanent flytt till något av dessa länder, överföra din status som varaktigt bosatt dit.

För att få status som varaktigt bosatt i Sverige ska du:

Vad händer efter man fått permanent uppehållstillstånd?

Om du har uppehållstillstånd och vill fortsätta bo i Sverige efter att ditt tillstånd har gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt uppehållstillstånd. Du ansöker enklast på webben. På den här sidan hittar du information om hur det går till att göra en webbansökan om att förlänga uppehållstillstånd.

Om du har haft uppehållstillstånd i 6 månader eller mer och ansöker om förlängning innan ditt nuvarande tillstånd går ut har du rätt att fortsätta arbeta i väntan på beslut. Ansök innan ditt nuvarande uppehållstillstånd går ut, men tidigast 30 dagar innan. Du kan inte bli beviljad förlängt uppehållstillstånd förrän ditt nuvarande tillstånd har slutat gälla.

Om du har uppehållskort på grund av anknytning till en familjemedlem som är EU/EES-medborgare och vill fortsätta bo i Sverige ska du i stället ansöka om permanent uppehållskort.

Om du har permanent uppehållstillstånd ska du inte ansöka om nytt tillstånd när giltighetstiden för ditt uppehållstillståndskort (UT-kort) går ut. Du ska då stället boka tid hos Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck till ett nytt UT-kort.

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck

Har du uppehållstillstånd som familjemedlem till en person som kom till Sverige för att söka asyl och fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd? Då ska ni ansöka om förlängt uppehållstillstånd tillsammans.

Hur länge kan man ha permanent uppehållstillstånd?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och har bott i Sverige i fem år utan avbrott, kan du få status som varaktigt bosatt i Sverige. Detta är inte samma sak som permanent uppehållstillstånd, men om du blir beviljad status som varaktigt bosatt ska du enligt lag även få permanent uppehållstillstånd. Någon ytterligare prövning av villkoren för permanent uppehållstillstånd ska alltså inte göras efter beslutet om status som varaktigt bosatt. Status som varaktigt bosatt bygger på ett EU-direktiv och innebär också att du har större möjligheter att arbeta, studera eller starta eget företag i ett de flesta andra EU-länder. Har du status som varaktigt bosatt kan du vistas utanför Sverige om du vistas inom EU och i de länder som omfattas, i upp till 6 år. Dessa länder är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Du kan även, vid en mer permanent flytt till något av dessa länder, överföra din status som varaktigt bosatt dit.

För att få status som varaktigt bosatt i Sverige ska du:

Är permanent uppehållstillstånd samma sak som medborgarskap?

×

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Vad kan man göra med permanent uppehållstillstånd?

1976 - Permanent uppehållstillstånd ersatte tidigare bosättningstillstånd, och innebar att den som uppehålls sig i Sverige under ett år i följd kunde beviljas PUT, och därmed ges rätt att vistas i Sverige utan tidsbegränsning.[2]

1984 - Permanent uppehållstillstånd angavs som standard vid beviljande av uppehållstillstånd, istället för tidsbegränsade uppehållstillstånd. Den som beviljades uppehållstillstånd på grund av arbete, familjeanknytning eller asylskäl skulle härmed ges permanent uppehållstillstånd direkt vid beviljande.[3]

Kan en person med permanent uppehållstillstånd utvisas?

Vi lever i en orolig tid. Vid sidan av ett kraftigt försämrat omvärldsläge, pekar Säkerhetspolisen på hur hotet från extremism och våldsbejakande krafter inifrån Sverige har växt sig allt starkare.

Det ställer nya krav på migrationspolitiken.