:

Vad får räknas som biarea?

Innehållsförteckning:

 1. Vad får räknas som biarea?
 2. Vad räknas som boyta och biyta?
 3. Får man bo i biyta?
 4. Är källare alltid biarea?
 5. Är gästhus biarea?
 6. Är tvättstuga biyta?
 7. Är Attefallshus en biyta?
 8. Varför ska man inte bo i källare?
 9. När är det Fuktigast i en källare?
 10. Är friggebod biarea?
 11. Måste man ha väv i tvättstuga?
 12. Får man ha badrum i attefallshus?
 13. Hur kallt får det vara i en källare?
 14. Får man ha sovrum i källaren?
 15. Varför släpper putsen i källaren?

Vad får räknas som biarea?

Nödvändig

Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.

Vad räknas som boyta och biyta?

Biarea värderas på olika sätt. Om en lägenhet har ett våningsplan under mark är det biarea. Andelstalet och månadsavgiften är ofta lägre på den del av bostaden som klassas som biarea. Hur mycket lägre är olika från förening till förening. Vid en försäljning värderas ofta biarean lägre än boarean. Hur stor skillnad det är går inte att säga. Det finns bättre och sämre biarea. Det är marknaden som styr värderingen och därmed priset.

I villor är biarean ofta mindre värd än boarean. I ett souterränghus kan ibland biarean värderas lika högt som boarean. Rummen kanske är inredda för boende med stora fönster men golvet ligger något lägre än omkringliggande marknivå. Klassningen blir då biarea men värderingen blir lika högt som husets boarea. Finns det källare i huset värderas oftast den lägre än övriga huset.

Får man bo i biyta?

Det finns undantagsregler för exempelvis våningsplan med snedtak och souterrängvåningsplan. Läs mer om dessa längre ner i artikeln.

Artikelns innehåll:1. Vanligt våningsplan ovan mark2. Våningsplan med snedtak3. Souterrängvåning4. Vad gäller för bostadsrätt & lägenhet?5. Trappa inomhus6. Källare7. Gäststuga & Attefallshus som är inrett som en bostad8. Utrymmen med takhöjd som understiger 190 cm överallt9. Hur mäter man?10. Felaktig area vid bostadsaffär – vad gäller?11. Ordlista – definition av ord inom ämnetKlicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

I ett helt vanligt våningsplan ovan mark klassas all golvyta som boarea med några undantag:

Ett inrett våningsplan med snedtak måste först och främst ha en yta som är minst 60 cm bred och är minst 190 cm från golv till tak för att du överhuvudtaget skall få räkna något som boarea. Har våningsplanet ingen sådan yta får det alltså inte räknas med alls i boarean.

Om det har en yta som är minst 60 cm x 190 cm så får man räkna enligt följande:

All yta som har 190 cm högt till tak är boarea. Utöver den ytan får du mäta 60 cm extra in på ytan där det är mindre än 190 cm högt och räkna den ytan som boarea. Resterande yta blir biyta.

Är källare alltid biarea?

Vad är egentligen ett halv rum? Och ingår förråd i boytan? Eller räknas det till biyta? Det är inte alltid självklart hur man räknar storlek på boende, men här försöker vi reda ut några frågor.

---

Är gästhus biarea?

Vid fastighetstaxeringen ska ett värde fastställas för all egendom som hör till en så kallad taxeringsenhet, vilket oftast är detsamma som en viss fastighet. All egendom som hör till taxeringsenheten måste för värderingens skull vara indelad i värderingsenheter. En värderingsenhet består av egendom som ska värderas för sig. Varje byggnad med ett värde på minst 50 000 kronor utgör normalt en värderingsenhet.

En byggnad ska klassificeras med hänsyn till det ändamål som byggnaden till övervägande del är inrättad för, och det sätt som byggnaden till övervägande del används på. Som småhus räknas alla byggnader som är inrättade till bostad åt högst två familjer.

Är tvättstuga biyta?

Vad är skillnaden på boyta och biyta? När du ska räkna boarea finns det två typer av utrymmen i ditt boende, den som du nämner vid försäljning av bostaden är den så kallade boytan, som vi renoverar eller där vi i alla fall håller hus. Till biyta räknas exempelvis förråd, jordkällare och liknande utrymmen som tillhör huset, men som man vanligtvis inte använder till mycket mer än förvaring.

När du mäter ytan i lägenhet är det viktigt att komma ihåg att de enda utrymmen som räknas är de du har tillgång till innanför din ytterdörr. Förråd, garage, tvättstugor och källare räknas varken som boarea eller biarea om de inte nås från insidan av din lägenhet.

Är Attefallshus en biyta?

Det finns undantagsregler för exempelvis våningsplan med snedtak och souterrängvåningsplan. Läs mer om dessa längre ner i artikeln.

Artikelns innehåll:1. Vanligt våningsplan ovan mark2. Våningsplan med snedtak3. Souterrängvåning4. Vad gäller för bostadsrätt & lägenhet?5. Trappa inomhus6. Källare7. Gäststuga & Attefallshus som är inrett som en bostad8. Utrymmen med takhöjd som understiger 190 cm överallt9. Hur mäter man?10. Felaktig area vid bostadsaffär – vad gäller?11. Ordlista – definition av ord inom ämnetKlicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

I ett helt vanligt våningsplan ovan mark klassas all golvyta som boarea med några undantag:

Ett inrett våningsplan med snedtak måste först och främst ha en yta som är minst 60 cm bred och är minst 190 cm från golv till tak för att du överhuvudtaget skall få räkna något som boarea. Har våningsplanet ingen sådan yta får det alltså inte räknas med alls i boarean.

Om det har en yta som är minst 60 cm x 190 cm så får man räkna enligt följande:

All yta som har 190 cm högt till tak är boarea. Utöver den ytan får du mäta 60 cm extra in på ytan där det är mindre än 190 cm högt och räkna den ytan som boarea. Resterande yta blir biyta.

Varför ska man inte bo i källare?

Fukten kommer ofta via väggarna eller genom golvet och den beror på regnvatten, fuktig mark eller högt grundvatten. Eller en kombination av dessa. Innan du sätter igång med en renovering, tycker Lasse att du skall tänka dig för.

Om du investerar både mycket pengar och energi på en ombyggnad kan du säkert bli kvitt fukten. Men det är fortfarande en källare. Det kommer nästan inte in något dagsljus, ventilationen är ofta bristfällig och rumsindelningen kanske inte är optimal. Det finns därför all anledning att överväga en tillbyggnad i stället för att renovera källaren, säger Lasse Lyck.

Lite fukt är inte farligt om du bara har kontroll över den. Det kan du få genom att t.ex. sörja för effektiv ventilation. Denna får då inträngande fukt att snabbt försvinna ut igen - utan att ha orsakat skador.

Luften i källaren känns tung och fuktig. Det luktar kanske också lite unket. Och du får ev. även lite huvudvärk av att vara i källaren ett par timmar. Problemen kan bero på hög luftfuktighet och att ventilationen är för dålig. Köp eller låna en fuktmätare - en hygrometer - och kolla den relativa luftfuktigheten. Vid en tempera-2 tur på 20-22 grader bör luftfuktigheten vara 40-45 procent på vintern och upp till 65 procent på sommaren. Om det är kallare i källaren blir fuktigheten högre. Ju lägre värde, desto bättre.

Ut med den unkna luften och in med frisk luft, även om det inte verkar ekonomiskt.

 • Borra hål för ventiler i alla ytterväggar och montera sedan ventiler som kan stängas efter behov. Köp ev. så kallade fuktstyrda ventiler.
 • Sätt ventilationsbeslag på källarfönstren så att de ibland kan stå på glänt.
 • Montera fuktstyrda ventiler i tvättstuga, torkrum och badrum där luftfuktigheten är högre. En sådan fläkt går igång när luftfuktigheten kommer över ett visst värde. Det är viktigt att en ventil i ett annat rum släpper in luft när motorventilen suger ut luft från källaren.

När är det Fuktigast i en källare?

Fukten kommer ofta via väggarna eller genom golvet och den beror på regnvatten, fuktig mark eller högt grundvatten. Eller en kombination av dessa. Innan du sätter igång med en renovering, tycker Lasse att du skall tänka dig för.

Om du investerar både mycket pengar och energi på en ombyggnad kan du säkert bli kvitt fukten. Men det är fortfarande en källare. Det kommer nästan inte in något dagsljus, ventilationen är ofta bristfällig och rumsindelningen kanske inte är optimal. Det finns därför all anledning att överväga en tillbyggnad i stället för att renovera källaren, säger Lasse Lyck.

Lite fukt är inte farligt om du bara har kontroll över den. Det kan du få genom att t.ex. sörja för effektiv ventilation. Denna får då inträngande fukt att snabbt försvinna ut igen - utan att ha orsakat skador.

Luften i källaren känns tung och fuktig. Det luktar kanske också lite unket. Och du får ev. även lite huvudvärk av att vara i källaren ett par timmar. Problemen kan bero på hög luftfuktighet och att ventilationen är för dålig. Köp eller låna en fuktmätare - en hygrometer - och kolla den relativa luftfuktigheten. Vid en tempera-2 tur på 20-22 grader bör luftfuktigheten vara 40-45 procent på vintern och upp till 65 procent på sommaren. Om det är kallare i källaren blir fuktigheten högre. Ju lägre värde, desto bättre.

Ut med den unkna luften och in med frisk luft, även om det inte verkar ekonomiskt.

 • Borra hål för ventiler i alla ytterväggar och montera sedan ventiler som kan stängas efter behov. Köp ev. så kallade fuktstyrda ventiler.
 • Sätt ventilationsbeslag på källarfönstren så att de ibland kan stå på glänt.
 • Montera fuktstyrda ventiler i tvättstuga, torkrum och badrum där luftfuktigheten är högre. En sådan fläkt går igång när luftfuktigheten kommer över ett visst värde. Det är viktigt att en ventil i ett annat rum släpper in luft när motorventilen suger ut luft från källaren.

Är friggebod biarea?

Det finns undantagsregler för exempelvis våningsplan med snedtak och souterrängvåningsplan. Läs mer om dessa längre ner i artikeln.

Artikelns innehåll:1. Vanligt våningsplan ovan mark2. Våningsplan med snedtak3. Souterrängvåning4. Vad gäller för bostadsrätt & lägenhet?5. Trappa inomhus6. Källare7. Gäststuga & Attefallshus som är inrett som en bostad8. Utrymmen med takhöjd som understiger 190 cm överallt9. Hur mäter man?10. Felaktig area vid bostadsaffär – vad gäller?11. Ordlista – definition av ord inom ämnetKlicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

I ett helt vanligt våningsplan ovan mark klassas all golvyta som boarea med några undantag:

Ett inrett våningsplan med snedtak måste först och främst ha en yta som är minst 60 cm bred och är minst 190 cm från golv till tak för att du överhuvudtaget skall få räkna något som boarea. Har våningsplanet ingen sådan yta får det alltså inte räknas med alls i boarean.

Om det har en yta som är minst 60 cm x 190 cm så får man räkna enligt följande:

All yta som har 190 cm högt till tak är boarea. Utöver den ytan får du mäta 60 cm extra in på ytan där det är mindre än 190 cm högt och räkna den ytan som boarea. Resterande yta blir biyta.

Måste man ha väv i tvättstuga?

AB svensk Våtrumskontroll, GVK, www.gvk.se Boverket www.boverket.se Byggkeramikrådet www.bkr.se Golvbranschens Riksorganisation www.gbr.se Konsumentverket www.konsumentverket.se Måleribranschens Våtrumskontroll www.vatrumsmalning.se

För att du ska få ut din försäkring om det blir problem så ställer de flesta försäkringsbolag krav på det arbete som utförs i våtrum. Dels krav på vilka materialet, dels på hur arbetet har utförts och av vem. Ta reda på så mycket fakta du kan för att slippa obehagliga överraskningar om fuktskador dyker upp senare.

För arbeten mot konsument gäller Konsumenttjänstlagen. Lagen ger kunden rätt att reklamera fel upp till tio år efter det att arbetet avslutades. Spara därför alla följesedlar, fakturor, kvalitetsintyg, monteringsanvisningar och så vidare som visar vilka material som har använts.

Se också till att dokumentera arbetet så väl du kan. Fotografera under arbetes gång så du har bevis på tätskikt, fuktspärrar, eventuell golvvärme och annat underarbete – sådant som inte syns när den fina ytan av kakel och klinker är lagd.

Får man ha badrum i attefallshus?

Den 1 mars 2020 började nya regler för Attefallshus att gälla. Den 1 augusti 2020 uppdaterades och förenklades dessa regler. Detta är de viktigaste förändringarna mot tidigare regler:

Förutom dessa ändringar gäller de flesta regler och bestämmelser om Attefallshus som tidigare. Det betyder 4 meters totalhöjd från medelmarknivån och 4,5 meter från tomtgräns.

Hur kallt får det vara i en källare?

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Jag har varit inne och sneglat här ett tag utan att posta något, så detta blir premiär.

Får man ha sovrum i källaren?

Att bygga sovrum i källaren är ett populärt och smart sätt att utöka bostadsytan när familjen växer och kräver egna rum. En stor källare kanske till och med har plats för två sovrum, eller en kombination av sovrum och hobby- eller TV-rum. I många hus där en stor värmepanna tidigare stod, står en värmepump numera för uppvärmningen och därmed lämnas plats för att inreda ytorna på vilket sätt man behagar.

”Målet med att bygga ett sovrum i källaren ska alltid vara att det ska bli ett ´riktigt´ rum, som både känns och ser välkomnande ut”

Varför släpper putsen i källaren?

1. Mät fuktigheten i källaren 2. I princip förutsätter ”murröta” två åtgärder 3. Tecken på fukt i puts 4. Orsaker till fukt i källare 5. Felsökning 6. Åtgärder mot fukt 7. Om skador på betonggolv i källare 8. Underarbete på betong och puts i källare 9. Förebyggande åtgärder 10. Enkla åtgärder du kan utföra själv 11. Vid tecken på fuktskador i källaren 12. Vid tydliga fuktskador 13. Relaterade artiklar till murröta i källaren

Även om ordet ”murröta” alltså inte entydigt kan definieras och byggnadsexpertisen därför rycker på axlarna inför benämningen, vet de flesta husägare ändå ganska väl vad som menas.

Man avser de problem, som bland annat uppträder i källare till framför allt äldre hus, men som också kan förekomma i andra murverk och putsade ytor utomhus– och inomhus. I de allra flesta fall inskränker sig ”murrötan” till den obehagliga lukt och allmänna otrivsel som till exempel mögel och alger ställer till med.

Det är svårt att själv känna förändringar i luftfuktighet. Därför är det viktigt att mäta luftfuktigheten i källaren om du misstänker att du har fuktproblem. Du kan mäta luftfuktigheten i luften med hjälp av en hygrometer. Tänk på att det är viktigt att kalibrera hygrometern korrekt så att du inte får fel mätvärden.

Det finns inget givet gränsvärde när det gäller luftfuktighet inomhus men den relativa luftfuktighet (RH) bör ligga på mellan 30-60 procent i bostäder. Med relativ luftfuktighet menas procent av den mängd fukt som luften kan ta upp.

Ligger luftfuktighet på 70–80 procent i källaren bör du göra något åt saken så snart som möjligt.

De fuktskador som redan uppstått måste repareras och den grundläggande orsaken till fuktskadorna måste åtgärdas, så att processen inte fortsätter eller börjar om på nytt.

Detta i sin tur förutsätter en noggrann felsökning. Om källarväggarna är väldigt fuktiga kan resultatet av felsökningen i olyckliga fall kräva omfattande åtgärder, grundförstärkningar och dränering av husgrunden.

I de allra flesta fall är problemen emellertid dels relativt ytliga och koncentrerade till källaren. Vad du behöver för verktyg och material för att hejda ”murrötan” beror helt på var du finner angreppen och hur omfattande de är.

Fuktskador är komplexa och svåra att härleda och kräver specialistkompetens. Kontakta därför alltid en besiktningsman för fuktskadeutredning när du misstänker fuktskador.