:

Kan man ge bort aktier i fåmansbolag?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ge bort aktier i fåmansbolag?
 2. Kan man överlåta aktier gratis?
 3. Kan ett aktiebolag äga aktier i sig själv?
 4. Hur beskattas gåva av aktier?
 5. Kan jag ge bort mina aktier?
 6. Hur ger man bort en aktie?
 7. Kan man föra över aktier till någon annan?
 8. Får man sälja aktier till sig själv?
 9. Får man ta ut pengar från aktiebolag?
 10. Kan man köpa aktier och ge bort?
 11. Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?
 12. Kan man ge bort sina aktier?
 13. Kan man ge bort en aktie?
 14. Får man äga aktier i ett bolag man jobbar på?
 15. Hur säljer man aktier i ett privat aktiebolag?

Kan man ge bort aktier i fåmansbolag?

Under hösten har ett antal mål gällande gåva av aktier till anställda avgjorts. Avgörandena visar hur en gåva av aktier, beroende på omständigheterna, kan få väsentligt skilda skattekonsekvenser för både givare och mottagare.

Huvudregeln i svensk skattelagstiftning är att en gåva är en skattefri transaktion vilket innebär att varken givare eller mottagare ska beskattas. Om mottagare av gåva däremot är anställd i ett företag som kontrolleras av givaren föreligger dock en presumtion att gåvan istället har sitt ursprung i en arbetsprestation. Gåvan betraktas då inte som en skattefri gåva, utan som en skattepliktig förmån. Detta innebär att gåvomottagaren i sådant fall ska ta upp marknadsvärdet av den erhållna gåvan som inkomst av tjänst.

Kan man överlåta aktier gratis?

Ett aktieöverlåtelseavtal är ett avtal som avser köp och försäljning av aktier i ett aktiebolag. Ett aktieöverlåtelseavtal kan vara mycket enkelt eller väldigt komplicerat. Det kan vara alltifrån en enstaka sida till hundratals sidor. Omfattningen av aktieöverlåtelseavtalet beror på verksamhetens komplexitet och hur många villkor affären är förknippad med.

Hur aktieöverlåtelseavtalet utformas beror på hur omfattande den aktuella affären är, vilken typ av verksamhet som bedrivs i det bolag där aktierna finns och vilket intresse säljaren samt köparen har av att gardera sig för olika potentiella scenarier. Säljarens främsta intresse är, naturligtvis, att få betalt och köparens primära intresse är att den verksamhet som förvärvas ska vara välmående. Aktieöverlåtelseavtalets syfte är att tillgodose dessa intressen.

Till skillnad från börsbolag har privata bolag inget noterat värde. Priset måste då förhandlas fram och en rad andra frågeställningar måste regleras och skrivas in i aktieöverlåtelseavtalet. 

Kan ett aktiebolag äga aktier i sig själv?

 för att starta ett privat aktiebolag. Betala in aktiekapitalet till banken. Be banken om ett bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt. Skicka in det intyget till Bolagsverket tillsammans med anmälan, stiftelseurkund och bolagsordning. 

Du ska skicka in din anmälan om att registrera aktiebolaget till Bolagsverket. Använd e-tjänsten Mina sidor om du har en e-legitimation

.  Bolagsverket godkänner företagsnamnet och registrerar företaget. Du får ett registreringsbevis med företagets namn och organisationsnummer. Ett aktiebolag får skydd för sitt namn i hela landet. 

Om du använder e-tjänsten Mina sidor kan du välja enkel eller detaljerad anmälan. Den enkla anmälan kan du till exempel välja om ditt aktiebolag bara har en ägare  och inte någon revisor

Hur beskattas gåva av aktier?

Under hösten har ett antal mål gällande gåva av aktier till anställda avgjorts. Avgörandena visar hur en gåva av aktier, beroende på omständigheterna, kan få väsentligt skilda skattekonsekvenser för både givare och mottagare.

Huvudregeln i svensk skattelagstiftning är att en gåva är en skattefri transaktion vilket innebär att varken givare eller mottagare ska beskattas. Om mottagare av gåva däremot är anställd i ett företag som kontrolleras av givaren föreligger dock en presumtion att gåvan istället har sitt ursprung i en arbetsprestation. Gåvan betraktas då inte som en skattefri gåva, utan som en skattepliktig förmån. Detta innebär att gåvomottagaren i sådant fall ska ta upp marknadsvärdet av den erhållna gåvan som inkomst av tjänst.

Kan jag ge bort mina aktier?

Du kan ”föra över” aktier från ditt konto till mottagarens aktie- och fondkonto. Ingen skatt utlöses eftersom det inte finns någon gåvoskatt. Skicka en begäran om att du vill överföra aktierna till en annan person till banken där du har aktierna. Det här kan du ibland göra i ”inloggat läge” så att banken kan identifiera dig och där du får uppge namn på aktien, antal aktien och mottagande persons depånummer och namn. Mottagaren övertar ditt genomsnittliga anskaffningsvärde för aktierna.

Vill du föra över aktier som gåva till ett barn får barnets som regel inte själv ta emot gåvan. Då måste vårdnadshavare öppna ett aktiekonto i barnets eller sitt eget namn. Öppnar man i barnets namn äger barnet aktierna men föräldrarna har förfogande över kontot tills barnet är 18 år. Är du inte vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna skriva under blanketten där man ansöker om att öppna konto för minderårig, vilket också ofta kan göras digitalt hos banken. Du kan ju också bara be föräldrarna öppna ett konto.

Det går inte att föra över aktier mellan kapitalförsäkringar, inte ens om de är inom samma bank. Men det går att föra över värdepapper mellan ISK, även mellan olika banker.

Hur ger man bort en aktie?

De finns tre grundläggande civilrättsliga förutsättningar för att aktierna du ger bort ska anses vara en gåva:

 • Förmögenhetsöverföring – givarens förmögenhet ska minska och gåvotagarens öka.
 • Frivillighet – någon motprestation får inte finnas. Det innebär att gåvan inte kan ersätta betalning för utfört arbete.
 • Vid gåvor i aktier träder gåvomottagaren in i givarens (dvs den tidigare aktieägarens) skattemässiga situation, enligt den så kallade kontinuitetsprincipen. Vid gåva av kvalificerade aktier i fåmansföretag tar gåvomottagen därmed över givarens omkostnadsbelopp och sparade utdelningsutrymme (gränsbelopp) på aktierna.

  Kan man föra över aktier till någon annan?

  Både Avanza och Nordnet har detaljerad instruktioner på sina webbsidor där du kan läsa mer om hur du flyttar dina aktier.  Processen fungerar på ungefär samma sätt hos båda nätmäklarna.  Nedan kommer jag att ge dig en överblick över hur man flyttar aktier från en mäklare till en annan.  Jag rekommenderar dock att du alltid läser mäklarens egna instruktioner så att du vet att du använder rätt formulär.  Varje mäklare har sina egna formulär som du vill att du skall använda.  Formulären ser mer eller mindre likadana ut hos alla mäklare.

  Det första du måste göra för att flytta dina aktier till en ny mäklare är att öppna ett konto hos den nätmäklare som du vill flytta aktierna till. Om du inte redan har öppnat ett nytt konto så rekommenderar jag att du öppnar ett konto hos Nordnet.  Nordnet erbjuder just nu Sveriges bästa villkor för aktiehandel. Småsparare med mindre än 80 000 kr på sitt konto får handla aktier helt gratis.  Sparare med mer pengar på sitt konto erbjuds mycket låga courtage. Ett annat mycket bra alternativ är Avanza. Avanza låter småsparare med mindre än 60 000 kr på kontot handla gratis.  Det är gratis att öppna ett konto hos båda dessa mäklare och de för över din aktier helt gratis.

  Obs.  Om du har aktier hos banken som du planerar att sälja så kan det vara värd att öppna ett konto hos Nordnet eller Avanza och flytta aktierna ditt utan att sälja dem.  På detta sätt slipper du betala bankens ofta höga courtage och avgifter.

  Får man sälja aktier till sig själv?

  Handelsbanken arbetar aktivt för att motverka marknadsmanipulation och insiderhandel tillsammans med samtliga marknadsplatser vi erbjuder handel på. Vi vill därför informera dig om olika förfaranden som inte är tillåtna enligt lag för att undvika att du omedvetet bryter mot lagen samt marknadsplatsernas regelverk.

  Får man ta ut pengar från aktiebolag?

  De regler som styr hur du som delägare i fåmansföretag blir beskattad på den utdelning som du tar ut ur bolaget kallas 3:12-reglerna. Reglerna bestämmer hur stor del av en utdelning, som får tas upp som kapitalinkomst och hur mycket som måste tas upp som tjänsteinkomst. Här gäller det att hålla tungan rätt i munnen, eftersom skattesatsen för fåmansföretagare varierar mellan 36,5 och 62,3 procent inklusive bolagsskatt.

  När du tar ut lön från bolaget kan du göra både jobbskatteavdrag och grundavdrag i deklarationen. Dessutom är lönen både pensionsgrundande och sjukpenningsgrundande, samt ligger till grund för eventuell föräldrapenning. Så är icke fallet vid utdelning. För att premierna för avtalspension ska vara avdragsgilla, krävs det att du tagit ut lön. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt aktiebolag och för att du ska kunna använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln.

  Kan man köpa aktier och ge bort?

  Många väljer att börja aktiespara åt sina barn redan när de är små. För att det ska kunna vara möjligt krävs det att det finns ett konto åt barnet. Du kan välja att öppna ett i barnets namn, som ni som vårdnadshavare förfogar över till barnet fyller 18 år. Eller så kan du öppna ett i ditt eget namn som barnet sedan blir förmånstagare till när du väljer att överlåta det.

  Beroende på om du vill ge bort aktier som du redan äger eller om du vill köpa aktier och ge bort kommer olika konton vara mest passande.

  Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?

  Sidan blev senast uppdaterad: 2023-03-07

  Att sälja ditt aktiebolag kan vara den största affär du gör som företagare. Genom god planering kan du undvika många problem.

  Kan man ge bort sina aktier?

  Du kan ”föra över” aktier från ditt konto till mottagarens aktie- och fondkonto. Ingen skatt utlöses eftersom det inte finns någon gåvoskatt. Skicka en begäran om att du vill överföra aktierna till en annan person till banken där du har aktierna. Det här kan du ibland göra i ”inloggat läge” så att banken kan identifiera dig och där du får uppge namn på aktien, antal aktien och mottagande persons depånummer och namn. Mottagaren övertar ditt genomsnittliga anskaffningsvärde för aktierna.

  Vill du föra över aktier som gåva till ett barn får barnets som regel inte själv ta emot gåvan. Då måste vårdnadshavare öppna ett aktiekonto i barnets eller sitt eget namn. Öppnar man i barnets namn äger barnet aktierna men föräldrarna har förfogande över kontot tills barnet är 18 år. Är du inte vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna skriva under blanketten där man ansöker om att öppna konto för minderårig, vilket också ofta kan göras digitalt hos banken. Du kan ju också bara be föräldrarna öppna ett konto.

  Det går inte att föra över aktier mellan kapitalförsäkringar, inte ens om de är inom samma bank. Men det går att föra över värdepapper mellan ISK, även mellan olika banker.

  Kan man ge bort en aktie?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Får man äga aktier i ett bolag man jobbar på?

  Du kan erbjudas att köpa aktier i bolaget, vilket kan ske på två sätt. En befintlig ägare säljer aktier till dig eller bolaget genomför en nyemission. I båda fallen måste du köpa aktierna till marknadsvärde, för att mellanskillnaden inte ska beskattas som tjänst.

  Fördelar: Du får mer inflytande i bolaget, hur stort beror på hur stor ägare du blir. Du får också rätt till utdelning och du får pengar om bolaget säljs.

  Nackdelar: Du förbinder dig att betala direkt, vilket kan bli ett problem om du inte sitter på den summa som krävs. Ett sätt att lösa det är genom en revers, det betyder att en befintlig ägare lånar ut summan som du behöver betala för aktierna mot ränta.

  Hur säljer man aktier i ett privat aktiebolag?

  Det finns en del juridiska frågor att ha koll på när ett aktiebolag ska säljas, oavsett om det rör en andel eller hela bolaget. I följande text kan du läsa om hur du går till väga.

  Ett privat aktiebolag som inte är börsnoterat kan ta hjälp av bland annat företagsmäklare för att få in intressenter till försäljningen. Det finns dessutom flera rådgivare som kan bli värdefulla i en företagsöverlåtelse, till exempel advokater och jurister, banker och revisorer samt redovisningskonsulter. Det finns ofta bestämmelser i bolagsordningen  och aktieägaravtal som reglerar hur försäljning av aktier ska gå till och som måste beaktas.