:

Kan man få utdrag ur belastningsregistret digitalt?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få utdrag ur belastningsregistret digitalt?
 2. Kan man hämta utdrag ur belastningsregistret hos polisen?
 3. Vad kostar ett utdrag ur belastningsregistret?
 4. Hur beställer man registerutdrag?
 5. Hur lång tid tar det att få registerutdrag från polisen?
 6. Hur länge finns en dom i belastningsregistret?
 7. Hur länge står man kvar i belastningsregistret?
 8. Hur lång tid att få registerutdrag?
 9. Hur länge finns man kvar i polisens belastningsregister?
 10. Får man öppna belastningsregister själv?
 11. Var kan man se domar gratis?
 12. Vilka domar syns i belastningsregistret?
 13. När försvinner böter från belastningsregistret?
 14. Vem kan begära ut registerutdrag?
 15. Hur länge gäller Polisutdrag?

Kan man få utdrag ur belastningsregistret digitalt?

Det här registerutdraget ska du använda om du själv vill kontrollera dina uppgifter i belastningsregistret. Utdraget är inte tänkt att användas som ett intyg för att visa att du inte är straffad.

För att använda e-tjänsten måste du ha en e-postadress som du är villig att uppge.

Kan man hämta utdrag ur belastningsregistret hos polisen?

Det här registerutdraget ska du använda om du själv vill kontrollera dina uppgifter i belastningsregistret. Utdraget är inte tänkt att användas som ett intyg för att visa att du inte är straffad.

För att använda e-tjänsten måste du ha en e-postadress som du är villig att uppge.

Vad kostar ett utdrag ur belastningsregistret?

Ett utdrag om brottslig bakgrund beställs alltid för en viss arbetsuppgift. När ansökan lämnas ska den sökande ange för vilken arbetsgivare och arbetsuppgift utdraget beställs. Om du ändå under utdragets giltighetstid (6 mån. räknat från datumet för utfärdande) behöver ett utdrag om brottslig bakgrund för en annan uppgift, kan du använda samma utdrag. Om beställaren av ett utdrag är en studerande, ska hen uppge för vilken läroanstalt och vilket uppdrag utdraget beställs. Notera även att ett utdrag inte kan beställas ”för säkerhets skull” i förväg före till exempel en praktik, utan det ska beställas när praktiken är aktuell.

Ett utdrag om brottslig bakgrund skickas till beställarens gällande adress som finns i befolkningsregistret. Handläggningstiden är sju arbetsdagar och utdraget kostar 12,00 euro. Fakturan sänds separat.

Ansök om ett utdrag om brottslig bakgrund här: https://asiointi.oikeus.fi/web/oikeusrekisterikeskus/rikosrekisteriote

Hur beställer man registerutdrag?

Längden som du syns i ett av polisens register varierar enormt mycket. Men om vi fokuserar på det polisregister som idag ofta nämns som belastningsregistret. Belastningsregistret är det register som visar om en person fått några påföljder vid ett brott. Dvs har du begått ett brott och blivit dömd eller fått en påföljd (i folkmun “straff”). Hur länge som din påföljd eller dom följer med dig genom livet varierar. Det är vanligtvis mellan 5-10 år, men det finns några undantag som vi skall redogöra för längre ned.

Hur lång tid tar det att få registerutdrag från polisen?

Ett utdrag om brottslig bakgrund beställs alltid för en viss arbetsuppgift. När ansökan lämnas ska den sökande ange för vilken arbetsgivare och arbetsuppgift utdraget beställs. Om du ändå under utdragets giltighetstid (6 mån. räknat från datumet för utfärdande) behöver ett utdrag om brottslig bakgrund för en annan uppgift, kan du använda samma utdrag. Om beställaren av ett utdrag är en studerande, ska hen uppge för vilken läroanstalt och vilket uppdrag utdraget beställs. Notera även att ett utdrag inte kan beställas ”för säkerhets skull” i förväg före till exempel en praktik, utan det ska beställas när praktiken är aktuell.

Ett utdrag om brottslig bakgrund skickas till beställarens gällande adress som finns i befolkningsregistret. Handläggningstiden är sju arbetsdagar och utdraget kostar 12,00 euro. Fakturan sänds separat.

Ansök om ett utdrag om brottslig bakgrund här: https://asiointi.oikeus.fi/web/oikeusrekisterikeskus/rikosrekisteriote

Hur länge finns en dom i belastningsregistret?

Längden som du syns i ett av polisens register varierar enormt mycket. Men om vi fokuserar på det polisregister som idag ofta nämns som belastningsregistret. Belastningsregistret är det register som visar om en person fått några påföljder vid ett brott. Dvs har du begått ett brott och blivit dömd eller fått en påföljd (i folkmun “straff”). Hur länge som din påföljd eller dom följer med dig genom livet varierar. Det är vanligtvis mellan 5-10 år, men det finns några undantag som vi skall redogöra för längre ned.

Hur länge står man kvar i belastningsregistret?

Hur länge finns ett brott i belastningsregistret? Det beror på vad påföljden, straffet, blev för brottet.

Om påföljden innebär penningböter ligger belastningen registrerad under fem år. Tillträdesförbud ligger kvar i belastningsregistret fem år efter beslut.

Hur lång tid att få registerutdrag?

När du är inloggad på Mina sidor kan du se ditt registerutdrag direkt. Du får en pdf som du kan ladda ner och skriva ut.

Hur länge finns man kvar i polisens belastningsregister?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med “stanna kvar” antar jag att du syftar till om uppgiften stannar kvar i belastningsregistret i 5 år till. Jag kommer svara på din fråga genom att titta på reglerna kring belastningsregister som man finner i lagen om belastningsregister. 

Får man öppna belastningsregister själv?

I belastningsregistret finns uppgifter om de brott som du har dömts för. Fortkörningsböter syns också i registret, trots att det inte har gått till domstol. Ju grövre ett brott är, desto längre tid finns det kvar i registret. Tiderna är som kortast 3 år och som längst 10 år efter avtjänat fängelsestraff. Belastningsregistret är samma sak som det som i folkmun bland annat kallas för brottsregistret, straffregistret och polisregistret.

I normalfallet är handläggningstiden ca 2 veckor från att din begäran har inkommit till Polismyndigheterna. Vid hög belastning hos Polisen kan det ta något längre tid. Du får hem material från oss för att begära ditt utdrag inom 2 vardagar från att du har slutfört beställningen på vår hemsida.

Var kan man se domar gratis?

Om du vill ha tag i en dom eller ett beslut ska du höra av dig till den domstol som har meddelat domen eller beslutet. Du kan höra av dig via mejl, telefon eller genom att besöka aktuell domstol. Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar, så länge de inte är skyddade av sekretess. Att beställa en dom eller ett beslut kan kosta pengar, det beror på beställningens omfattning och om beslutet eller domen finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. Domstolen informerar alltid om eventuell avgift innan handlingarna skickas ut. Detsamma gäller om du vill beställa en dom eller ett beslut från en hovrätt eller Högsta Domstolen.

Det kan även vara möjligt att hitta och läsa domar på internet, framförallt om det rör sig om domar från Högsta domstolen. Har du målnummer, namnet på parterna eller datumet som domen meddelades kan man alltid söka på internet. Flera överrätter publicerar även deras avgöranden och referat på sina egna hemsidor. När du beställer en dom, ett beslut eller en handling har du rätt att vara anonym.

Vilka domar syns i belastningsregistret?

Hur länge du finns kvar i belastningsregistret beror på vilken typ av straff (påföljd) som du har fått. Bestämmelserna om när en uppgift ska tas bort ur ditt belastningsregister finns i Lag (1988:620) om belastningsregister. Här följer en sammanfattning av vad som gäller.

Uppgifter som tas bort 3 år efter beslut

När försvinner böter från belastningsregistret?

Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Om det finns fler avsnitt i registret är det uppgiften med längst gallringstid som styr borttagning av andra uppgifter.

Straffvarning (åklagarens beslut att inte åtala för brott), om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.

Vem kan begära ut registerutdrag?

När du söker arbete kan det vara bra att veta att vissa arbetsgivare har rätt att begära ett registerutdrag direkt från polisen när de anställer personal. I andra fall kan de be dig att visa upp ett utdrag.

Arbetsgivaren har rätt att själv vända sig direkt till polisen och begära ett utdrag från belastningsregistret om du ska arbeta med eller inom följande yrkeskategorier:

Hur länge gäller Polisutdrag?

Hur länge du finns kvar i belastningsregistret beror på vilken typ av straff (påföljd) som du har fått. Bestämmelserna om när en uppgift ska tas bort ur ditt belastningsregister finns i Lag (1988:620) om belastningsregister. Här följer en sammanfattning av vad som gäller.

Uppgifter som tas bort 3 år efter beslut