:

Varför får jag inte elstöd?

Innehållsförteckning:

 1. Varför får jag inte elstöd?
 2. Vilka har rätt till Elstödet?
 3. Får man elstöd automatiskt?
 4. Vad ska jag göra för att få elstöd?
 5. Måste man ha konto i Swedbank för att få Elstöd?
 6. Vem har rätt till Elprisstöd?
 7. Vem får Elstöd i juni 2023?
 8. Har jag rätt till Elprisstöd?
 9. Får man Elstöd om man har fast pris?
 10. Kan man se sitt Elstöd på Försäkringskassan?
 11. Vilka får Elstöd 2023?
 12. Vilka får tillbaka pengar på elen?
 13. Får alla Elprisstöd 2023?
 14. Vilka kommer få Elprisstöd?
 15. Hur mycket får man i Elstöd 2023?

Varför får jag inte elstöd?

27 januari 2023 | nyheter

Försäkringskassan betalar ut elstödet till det konto du har registrerat i Swedbanks kontoregister. Om du inte har anmält något konto i Swedbanks kontoregister tittar Försäkringskassan om det finns ett bankkonto registrerat hos dem eller hos Pensionsmyndigheten, och betalar elstödet dit. 

Vilka har rätt till Elstödet?

För att få ta del av stödet måste du använt el under perioden 1 oktober 2021 - september 2022. Ersättningen ges till personen som stod på elnätsavtalet den 18 november 2022. I elområde 3 ges en ersättning på 50 öre/kWh ut medan elområde 4 ger en ersättning på 79 öre/kWh. Här kan du läsa mer om elområdena.

Får man elstöd automatiskt?

Försäkringskassan planering är att utbetalningarna av elstödet ska starta i slutet av maj så att de allra flesta hushållen ska ha pengarna på kontot senast den 9 juni 2023.

För att snabbare få pengarna ska man registrera sitt konto hos Swedbank före den 10 maj om man inte redan gjort det. Har man konto hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan kommer pengarna dit.

Läs mer: Elstöd för privatpersoner i hela landet - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Vad ska jag göra för att få elstöd?

Senast den 9 juni räknar Försäkringskassan med att alla landets hushåll har fått elstöd två som omfattar privatpersoner i hela landet. För att snabbare få pengarna ska man registrera sitt konto hos Swedbank före den 10 maj om man inte redan gjort det. Har man konto hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan kommer pengarna dit.

Stödet omfattar cirka 10 miljarder kronor och alla landets hushåll – cirka 5 miljoner – kommer få del av elstödet. Tidplanen avser elstödet till privatpersoner i hela landet för perioden november och december 2022. Elstödet går till den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.

Måste man ha konto i Swedbank för att få Elstöd?

Senast den 9 juni 2023 kommer utbetalningarna från den andra omgången av elstödet vara genomförda. Det är Försäkringskassan som betalar ut elstödet via Swedbanks utbetalnings och lönesystem. Du kan få elstödet utbetalt på olika sätt men det enklaste är att du anmäler ditt konto till Swedbanks kontoregister så du får in pengarna direkt på kontot. Har du fått elstöd utbetalt under första omgången behöver du inte göra något för att få det utbetalt under andra omgången. Alla elkonsumenter kommer att få elstöd under den andra omgången oavsett vilket elområde man bor i.

Vem har rätt till Elprisstöd?

 • Juridiska personer, till exempel aktiebolag, handelsbolag, föreningar, trossamfund, stiftelser och bostadsrättsföreningar
 • Enskild näringsidkare
 • Den som har varit näringsidkare och som upphört att bedriva näringsverksamhet efter den 17 november 2022
 • Vissa dödsbon
 • Det måste finnas ett giltigt elnätsavtal och uttagspunkt för elförbrukning i elområde 3 eller 4 den 17 november 2022. Den som har tecknat avtal efter 17 november 2022 får inget bidrag.
 • El togs ut för förbrukning i uttagspunkten någon gång under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022
 • Att föreningens uttag av el inte ger er rätt till det elstöd som Försäkringskassan betalar ut enligt förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022.

Vem får Elstöd i juni 2023?

Hushållen får stöd för 80 procent av förbrukade kilowattimmar (kWh) under november och december 2022.

Ersättningen är relaterad till elpriserna i respektive elområde under de två månaderna.

Har jag rätt till Elprisstöd?

Elprisstödet är baserat på den historiska förbrukningen av el från oktober 2021 till september 2022. Stödet är en kompensation för att kunna betala elpriser som är mycket högre än de priser som har varit under de senaste åren. Elprisstödet går till bostadsägare i elområde 3 och 4. I område 3 blir ersättningen 50 öre/kWh och i område 4 blir ersättningen 79 öre/kWh.

Får man Elstöd om man har fast pris?

Uppdaterad 27 oktober 2022Publicerad 27 oktober 2022

I dag presenterade Svenska kraftnät och regeringen ett nytt högkostnadsskydd för höga elpriser i södra Sverige. Stödet är på 55 miljarder kronor och ungefär fem miljoner elkunder kommer kunna ta del av del. Några frågor på det?

Kan man se sitt Elstöd på Försäkringskassan?

Swedbank har fått i uppdrag av Försäkringskassan att betala ut elstöd till privatpersoner i hela Sverige för perioden november - december 2022. Utbetalningarna kommer att ske successivt via Swedbanks utbetalningssystem. Den 9:e juni ska de flesta ha fått pengarna insatta på sitt konto.

Vilka får Elstöd 2023?

För att få det första elstödet måste du uppfylla tre kriterier:

 • Du ska vara en elanvändare, som köper el för eget bruk i Sverige. Det kallas att du är en ”elslutskund”, och i den gruppen ingår inte bara privatpersoner utan även exempelvis företag, föreningar och samfälligheter.
 • Du ska ett eget avtal med ett elnätsföretag för en så kallad uttagspunkt vid en viss tidpunkt, som kallas brytpunkt. Stödet kommer att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Vad är uttagspunkten då? Jo, uttagspunkten är anslutningen mellan din elanläggning och ditt elnätsföretag elnät.
 • Din elanläggning ska vara ansluten till elnätet i södra Sverige, i elområde SE3 eller SE4.

Det finns tre grupper som inte får något elstöd enligt den första modellen:

 • Elanvändare i de två norra elområdena SE1 och SE2 blir utan. Stödet beräknas utifrån användarens förbrukning från 1 oktober 2021 till 30 september 2022 i elområden där medelpriset var högre än ett så kallat ”nationellt referenspris” på 75 öre per kWh. Och elens medelpris var inte ”tillräckligt högt” i norra Sverige under den perioden. I SE1 och SE2 låg medelpriset på 43 respektive 46 öre per kWh. (Se fråga om nationellt referenspris.)
 • Om el ingår i din hyra kommer inga stödpengar att betalas direkt till dig. Du har ju inget eget elnätsavtal. Men din hyresvärd eller bostadsrättsförening, som får stödet, kan naturligtvis välja att dela ut pengarna till dig och dina grannar.
 • Personer på EU:s sanktionslista får inga stödpengar.

Regeringen meddelade 9 januari att det ska tas fram ytterligare ett elprisstöd. Det ska gå till hushåll i hela Sverige, alltså i alla fyra elområden. Stödet ska baseras på elförbrukning och elpris under november och december 2022.

Svenska kraftnät fick i uppdrag att utforma en modell, och den 30 januari lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen, Ei. Den tredje februari gav Ei grönt ljus. Maximalt 10 miljarder kronor får betalas ut till den fysiska person som hade ett eget elnätsavtal den 31 december 2022 för den uttagspunkt där el förbrukades under november-december 2022.

Ersättningen går till hushåll där elpriset i snitt har legat över 75 öre per kWh under de två månaderna. Därmed inkluderas hushåll i hela Sverige, alltså i alla fyra elområden. Detta eftersom snittpriset låg över 75 öre per kWh i hela landet.

I förslaget finns inget tak för stora elförbrukare, något som tidigare har diskuterats.

Så här beräknas stödet för de olika elområdena:

Vilka får tillbaka pengar på elen?

Två elintensiva företag kontaktat Karlskoga kommun under hösten har fått nej till att etablera sig. Elen räcker inte. Hör kommunstyrelsens ordförande, Tony Ring (M), berätta mer. Foto: TT

Uppdaterad 5 april 2022Publicerad 5 april 2022

Får alla Elprisstöd 2023?

Försäkringskassan planering är att utbetalningarna av elstödet ska starta i slutet av maj så att de allra flesta hushållen ska ha pengarna på kontot senast den 9 juni 2023.

För att snabbare få pengarna ska man registrera sitt konto hos Swedbank före den 10 maj om man inte redan gjort det. Har man konto hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan kommer pengarna dit.

Läs mer: Elstöd för privatpersoner i hela landet - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Vilka kommer få Elprisstöd?

Stödet baseras på elförbrukning och inte boendeform. Det är riktat till villa- och radhusägare men även personer som bor i lägenhet kan få pengar om de har hög elförbrukning.

Regeringen beräknar att kompensationen kommer att omfatta omkring 1,8 miljoner hushåll.

Förslaget till stöd utformas som en trappa där hushåll som förbrukar mycket el får mer stöd. Det är inte klart vad den undre gränsen för att få stöd blir.

Maxersättningen är 2 000 kronor per månad och går till hushåll med en månadsförbrukning på över 2 000 kWh.

Som mest kan alltså ett hushåll få ut 6 000 kronor i stöd under tre månader, enligt förslaget.

Hur stort stöd hushåll med lägre förbrukning än 2 000 kWh per månad kan få är ännu oklart. Den så kallade ersättningstrappan är under utredning. Därför finns det heller ingen angiven nedre förbrukningsgräns för att få stöd.

Stödet föreslås gälla för tre månader: December, januari och februari.

Du som elkund behöver inte ansöka om stöd. Det ska betalas ut automatiskt. Hur det ska ske är däremot oklart.

För att få en uppfattning om hur stor elförbrukning du har kan du titta på den senaste elräkningen och på elbolagens hemsidor brukar det gå att se hur stor förbrukningen har varit över tid.

Hur mycket får man i Elstöd 2023?

Under det senaste året har elpriserna skenat hos många svenska hushåll. Redan våren 2022 meddelade regeringen att man skulle betala ut ett elprisstöd för de med höga elräkningar – och nu i februari 2023 har det första elstödet rullats ut till det svenska folket.

Vad som kan vara bra att känna till är att regeringen sjösatte 2 separata elstöd. Det första elstödet gick ut till elkunderna i slutet av februari 2023 – och gällde bara kunder i södra Sverige, alltså i elområde 3 och 4. Det andra elstödet betalades ut i maj och juni 2023 – och gällde kunder i hela Sverige, alltså i elområde 1–4.

Betalning för det första elstödet skedde under ett antal bankdagar från den 20 februari och de allra flesta ska nu ha fått sina pengar på kontot.