:

Vad kostar det att starta bostadsrättsförening?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar det att starta bostadsrättsförening?
 2. Vad krävs för att starta en bostadsrättsförening?
 3. Hur många lägenheter för att bilda bostadsrättsförening?
 4. När bildas en bostadsrättsförening?
 5. Hur många måste man vara för att starta en förening?
 6. Hur mycket kostar det att starta en förening?
 7. Är det värt att köpa nyproduktion?
 8. Hur skattar en bostadsrättsförening?
 9. Vad är ett normalt styrelsearvode brf?
 10. Hur mycket kostar bostadsrättsförening?
 11. Hur mycket bidrag får en förening?
 12. Får en förening tjäna pengar?
 13. Kan man dra sig ur nyproduktion?
 14. Får man sälja nyproduktion direkt?
 15. Får en bostadsrättsförening gå med vinst?

Vad kostar det att starta bostadsrättsförening?

Efter bolagsrättsföreningen registrerats måste 2/3 av de folkbokförda hyresgästerna godkänna ombildningen och godkänna att er förening får köpa fastigheten. Den intresseanmälan om att köpa fastigheten som ska lämnas in till lantmäteriet kan inte godkännas om samtycket från hyresgästerna inte lämnats. Därför kan det vara bra att innan ni tänker på en ombildning, att ni frågar runt bland hyresgästerna för att se vad det finns för ett intresse av en ombildning. Det är onödig tid och kostnad för er att försöka bilda en bostadsrättsförening, för att hyresgästerna sedan ska motsätta sig det. Ni kan förslagsvis kalla till ett möte med alla hyresgäster och informera om vilka fördelar det finns med en ombildning. Alternativt skicka ut en lapp med information om ombildning och att hyresgästerna får besvara om de hade röstat för eller emot en omröstning. Då kan ni skapa er en bild av om ni kommer få med er 2/3 av hyresgästerna inför en framtida ombildning eller inte.

Bostadsrättsföreningen ska ni registrera hos bolagsverket och för registreringen tas det ut en särskild avgift om 1300 kronor. Antingen registrerar man föreningen elektroniskt på verksamt.se eller genom ifyllnad av ett formulär avsett för sådan registrering. Bolagsverket rekommenderar att man gör registreringen elektroniskt eftersom det anges vara enklare än att registrera med formulär.

Det är först i och med registreringen som bostadsrättsföreningen kan bli en juridisk person. Att föreningen blir juridisk person är viktigt för att föreningen ska kunna få både rättigheter och kunna åta sig skyldigheter. Även rätten att tala inför domstolen för föreningen är möjligt först då föreningen blir en juridisk person. Innan föreningen blir en juridisk person har dock styrelsen rätt att föra talan för föreningen i domstol, om frågan rör föreningens bildande.

De som ansvarar för föreningen innan den registreras blir ansvariga för de engagemang som ingås. Om någon rättshandling ingås av dessa personer är de själva ansvariga för belopp eller förpliktelser som följer av rättshandlingen. När föreningen sedan registreras går ansvaret över på föreningen, under förutsättning att engagemangen ingåtts efter det att föreningen registrerats.

Vad krävs för att starta en bostadsrättsförening?

En bostadsrättförening kan bildas antingen när en fastighet är nybyggd, eller genom att de boende i en hyresfastighet går ihop och köper fastigheten, för att sedan ombilda den till en bostadsrättsförening. En av fördelarna med en sådan ombildning är att du som boende får större frihet att göra om i bostaden. Samtidigt innebär det också ett större ansvar än att bo i en hyresrätt. Detta eftersom du som boende exempelvis måste genomföra reparationer i bostaden eller byta ut vitvaror som går sönder.

Något att tänka på, framförallt när du ska köpa en bostad i nybildade bostadsrättsföreningar, är att ta reda på hur stora skulder föreningen har. De allra flesta bostadsrättsföreningar har skulder, men nybildade föreningar brukar ha mer att betala tillbaka på lånen än äldre, eftersom de inte hunnit amortera lika mycket. Är skulderna stora och ränteläget stiger, behöver medlemmarnas boendekostnader höjas för att föreningen ska kunna amortera och betala räntan.

Hur många lägenheter för att bilda bostadsrättsförening?

För att kunna ombilda hyresrätter till bostadsrätter måste 2/3 av hyresgästerna ge sitt godkännande. Hyresgästerna kan då skicka in en intresseanmälan, ett hembud, till inskrivningsmyndigheten hos Lantmäteriet och efter det får fastighetsägaren inte sälja fastigheten till någon annan. Hyresgästerna ska sedan bilda en bostadsrättsförening. Minst tre medlemmar krävs för att en bostadsrättsförening ska kunna bildas. Föreningen ska registreras hos Bolagsverket och ha ett namn, en styrelse, revisorer och stadgar.

När bildas en bostadsrättsförening?

En bostadsrättförening kan bildas antingen när en fastighet är nybyggd, eller genom att de boende i en hyresfastighet går ihop och köper fastigheten, för att sedan ombilda den till en bostadsrättsförening. En av fördelarna med en sådan ombildning är att du som boende får större frihet att göra om i bostaden. Samtidigt innebär det också ett större ansvar än att bo i en hyresrätt. Detta eftersom du som boende exempelvis måste genomföra reparationer i bostaden eller byta ut vitvaror som går sönder.

Något att tänka på, framförallt när du ska köpa en bostad i nybildade bostadsrättsföreningar, är att ta reda på hur stora skulder föreningen har. De allra flesta bostadsrättsföreningar har skulder, men nybildade föreningar brukar ha mer att betala tillbaka på lånen än äldre, eftersom de inte hunnit amortera lika mycket. Är skulderna stora och ränteläget stiger, behöver medlemmarnas boendekostnader höjas för att föreningen ska kunna amortera och betala räntan.

Hur många måste man vara för att starta en förening?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Hur mycket kostar det att starta en förening?

1

Personerna med avsikt att starta föreningen samlas och förbereder ett förslag på stadgar, mål och vilken inriktning föreningen ska ha.

Är det värt att köpa nyproduktion?

Om en eller flera lägenheter i ett nyproducerat projekt inte säljs så blir det i regel föreningen som får stå för kostnaden. Föreningen kan då välja att hyra ut men då uppstår å andra sidan risk för slitage som kan göra det svårare att sälja objektet framöver.

– I dag finns det en del bostadsutvecklare som står för den här kostnaden och betalar för de osålda lägenheterna i upp till sju år. Men alla gör inte det, så det kan vara värt att kolla upp, säger Hans Bolander, specialreporter på Dagens industri i veckans avsnitt av ”Di TV Bostad”. 

Prospekten för nyproduktioner är ofta detaljerade men ibland kan det vara svårt att syna ekonomin och belåningsgraden. 

– Ett tydligt mått som de måste uppge är hur mycket lån per kvadratmeter boyta som finns. Där kan nyproduktioner ligga på uppemot 16 000 kr per kvadratmeter, säger Hans Bolander. 

Hur skattar en bostadsrättsförening?

2008 infördes den kommunala fastighetsavgiften. Fastighetsavgift betalas för småhus och de delar av flerbostadshus som upplåts för boende. Fastighetsavgift betalas alltså för de delar av ett flerbostadshus där bostadsrättsföreningens medlemmar och eventuella hyresgäster har sin bostad.

För de delar av ett flerbostadshus som utgörs av lokaler betalas istället fastighetsskatt. Fastighetsskatten är generellt sett högre än fastighetsavgiften.

Vad är ett normalt styrelsearvode brf?

Många frågar efter hur stort styrelsearvodet skall vara. Styrelsearvodet brukar utgå med ett fast belopp per år som skall delas inom styrelsen. Det är sällan som arvode betalas ut på "löpande räkning". Detta kan dock bli aktuellt vid större projekt t ex vid ombyggnad. Vid ombyggnads- projekt uppstår en speciell situation där styrelsen kan behöva lägga ner mycket extra tid.

Detta är en kostnad som bör inräknas i projektet. Tänk på att alla arvode och ersättningar till styrelsen skall beslutas av föreningsstämman.

Hur mycket kostar bostadsrättsförening?

Kan det verkligen kosta så mycket att driva en bostadsrättsförening? Ja, utgifterna är många. Vi redovisar här de mest typiska kostnaderna.

Räntekostnader. De flesta bostadsrättsföreningar har lån och betalar då räntekostnader, som kan vara betydande. Och här skiljer det mycket mellan olika föreningar. I en högt belånad förening är räntekostnaden den i särklass största kostnaden, och bidrar till att månadsavgiften blir mycket hög. Föreningens belåning och räntekostnader är ofta det som gör skillnad mellan en bra förening och en förening med ekonomiska problem. (Läs mer)

Hur mycket bidrag får en förening?

Kommunala bidrag De flesta kommuner ger ekonomiska bidrag till ideella föreningar som bedriver verksamhet inom kommunen. Oftast prioriteras verksamhet för vissa grupper, t.ex. barn och ungdomar. Olika kommuner har olika typer av bidrag. Vanliga bidrag är:

Kommunen ställer ofta ett antal villkor för att föreningen ska kunna ansöka om bidrag. Det kan handla om att föreningen ska ha ett visst antal medlemmar eller att föreningen ska bedriva verksamhet för en speciell målgrupp. Ofta ställs kravet att föreningen måste vara uppbyggd enligt vedertagna demokratiska principer. Den grundläggande principen är att medlemmarna ska ha möjlighet att på årsmötet besluta vem som ska sitta i styrelsen och att föreningen har antagit stadgar som reglerar detta.

Får en förening tjäna pengar?

Att bedriva ideell verksamhet kostar pengar. En ideell förening har inkomster och utgifter som på olika sätt är kopplade till föreningens verksamhet. Det kostar att hyra lokal, köpa material till verksamheten, marknadsföra föreningens verksamhet osv.

Årsmötet ska i budgeten besluta hur föreningens ska använda sina pengar och sedan är det upp till styrelsen att förvalta dessa beslut. Det är kassören som har det övergripande ansvaret för att se till att styrelsen sköter föreningens ekonomi och spenderar föreningens pengar på saker som är i medlemmarnas intresse. Revisorerna ska kontrollera att styrelsen sköter sitt uppdrag i enlighet med medlemmarnas beslut och intressen. Läs mer om detta under Förtroendevalda.

Kan man dra sig ur nyproduktion?

Att köpa en nyproducerad lägenhet och vara den första som har möjlighet att inreda den efter eget tycke och smak och sedan njuta av att bo i den kan vara en stor lycka. Man köper lägenheten oftast på ett tidigt stadium då man inte vet hur lägenheten i slutändan kommer att se ut, man fattar köpbeslut på ritningar. I bästa fall har man visualiseringar, 3D bilder av lägenheten och möjligen utsikten från den, att utgå ifrån.

Tiden mellan köpet av lägenheten på ritning och tillträde kan vara mellan 1 och 2 år, i vissa fall även längre. Det innebär att bostadsmarknaden kan förändras, din personliga situation kan förändras och även lagar kan hinna förändras. Sedan förra året har t.ex. bostadsmarknaden fallit och banker har både förändrat sina utlåningspolicy och införda amorteringskrav, vilket har påverkat möjlighet att få lån, fullfölja avtalet och tillträda lägenheten.

Får man sälja nyproduktion direkt?

Med tanke på hur bostadsmarknaden sett ut på senare år har det varit extremt lukrativt att köpa nyproducerade bostadsrätter och sälja direkt, framförallt i och runt storstäderna. Här har människor som valt att köpa och sälja en nybyggd bostadsrätt kunnat tjäna allt från 100 000 kronor och upp till miljonbelopp. Det betyder däremot inte att det per automatik kommer fortsätta vara lika lukrativt.

När bostadspriserna väl sjunker är risken stor att de som spekulerat allt för mycket i nyproduktion, och väntar på tillträde till ett flertal lägenheter, kommer sitta i en rävsax. Efter du signerat ett upplåtelseavtal eller förhandsavtal är du nämligen bunden till affären och måste antingen köpa bostaden eller betala kostnader som medföljer ett avhopp. Att dra sig ur en bostadsaffär i det här skedet kan bli en väldigt dyr historia.

Får en bostadsrättsförening gå med vinst?

Alla bostadsrättsföreningar är skyldiga att upprätta en årsredovisning som sedan fastställs på årsstämman. Den innehåller en resultaträkning som visar föreningens intäkter och kostnader. Intäkterna är avgifter och hyror som medlemmar och hyresgäster betalar, i kostnaderna ingår bland annat det som föreningen löpande måste betala för att sköta fastigheten samt föreningens avskrivningar.

Förenklat så blir det en förlust om kostnaderna överstiger intäkterna. Revisorerna kan i dessa fall anmärka på årsredovisningen eftersom intäkterna ska klara av driftskostnader, underhåll och framtida underhållsbehov.