:

Vad kan hända om någon har mitt personnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan hända om någon har mitt personnummer?
 2. Är mitt personnummer offentligt?
 3. Kan man se någons hela personnummer?
 4. Måste man lämna ut sitt personnummer?
 5. Är det farligt att ge ut 4 sista?
 6. Hur kan någon kapa mitt BankID?
 7. Är de fyra sista siffrorna i personnumret offentliga?
 8. Får Skatteverket lämna ut mitt personnummer?
 9. Är de fyra sista siffrorna i personnumret hemligt?
 10. Hur får man reda på de fyra sista siffrorna?
 11. Hur vet man om någon har tagit lån i mitt namn?
 12. Kan någon komma in på mitt bankkonto?
 13. Hur kommer bedragare över BankID?
 14. Kan man förlora sitt svenska personnummer?
 15. Är personnummer känsliga uppgifter?

Vad kan hända om någon har mitt personnummer?

Att ha kontroll på sina id-handlingar och vara försiktig med inloggningsuppgifter är idag viktigare än någonsin, när så mycket av vår privatekonomi går att nå digitalt. En identitet anses vara kapad när en obehörig person, utan samtycke, använder någon annans personliga uppgifter för att begå bedrägeri eller annan kriminell handling. Det kan hända vem som helst och när som helst.

Att stjäla någons identitet endast med hjälp av grundläggande information såsom namn, adress och personnummer är förhållandevis enkelt och bedragarna är snillrika. Några sätt de använder är att adressändra, lura till sig ditt BankID, vittja din brevlåda eller sopor. Sedan kan personen beställa varor och tjänster i ditt namn. Det kan handla om att teckna mobilabonnemang, beställa varor eller ta lån och krediter i ditt namn. Det kan också innebära att någon tar kontroll över dina bankkonton, upprättar autogirobetalningar eller tar ut pengar från ditt konto.

Är mitt personnummer offentligt?

Du använder ditt personnummer i kontakt med myndigheter och privata företag eftersom det numret är din identitetsbeteckning i Sverige.

Skatteverket har uppdrag från regeringen att tillhandahålla aktuella och korrekta uppgifter om de som bor i Sverige så att andra myndigheter har underlag för planering och beslut. Det sker genom att folkbokföringen aviserar ut uppgifter om dig till andra myndigheter. De får rätt uppgifter om dig när det sker förändringar i folkbokföringen, till exempel om din adress när du anmäler flyttning. Privata företag kan få sina kundregister uppdaterade via Statens personadressregister (SPAR).

Kan man se någons hela personnummer?

Företag, myndigheter och andra får som huvudregel bara behandla ditt personnummer när du lämnat ditt samtycke till det. Men det finns undantag. Ditt personnummer får behandlas utan ditt samtycke när det är klart motiverat med hänsyn till

 • ändamålet med behandlingen
 • vikten av en säker identifiering
 • något annat beaktansvärt skäl.

Måste man lämna ut sitt personnummer?

Skatteverket får bara lämna ut elektroniskt behandlade personuppgifter om följande båda förutsättningar är uppfyllda:

 • det finns rättsligt stöd för den behandling av personuppgifterna som utlämnandet innebär
 • utlämnandet inte hindras av sekretess.

Läs mer på den allmänna sidan om att lämna ut personuppgifter.

Att lämna ut personuppgifter från folkbokföringsverksamheten utgör en behandling av personuppgifter. Både själva eftersökningen av personuppgifterna i t.ex. folkbokföringsdatabasen och själva utlämnandet, om det görs elektroniskt, är behandlingar.

Det krävs en rättslig grund för att behandlingen ska vara laglig. Att det finns en rättslig grund betyder att det finns stöd i en författning, t.ex. tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen, OSL eller FdbF i enlighet med artikel 6.1 e EU:s dataskyddsförordning.

Bestämmelser om hur utlämnande av uppgifter får göras och om elektroniskt utlämnande är möjligt från folkbokföringsverksamheten finns i FdbL, FdbF och SKVFS 2004:31. När Skatteverket lämnar ut personuppgifter elektroniskt ska myndigheten tillämpa principerna för behandling av personuppgifter i artikel 5 EU:s dataskyddsförordning. Det ställer bl.a. krav på

Är det farligt att ge ut 4 sista?

Du kan ha urinrörsförträning om du får svårt att kissa. Det kan du märka på olika sätt. Det kan till exempel vara något av följande besvär:

 • Urinstrålen är svag när du kissar.
 • Du behöver krysta för att tömma blåsan.
 • Det tar längre tid att kissa.
 • Det gör ont när du kissar.

Du kan ha urinrörsförträning om du får svårt att kissa. Det kan du märka på olika sätt. Det kan till exempel vara något av följande besvär:

 • Urinstrålen är svag när du kissar.
 • Du behöver krysta för att tömma blåsan.
 • Det tar längre tid att kissa.
 • Det gör ont när du kissar.

Hur kan någon kapa mitt BankID?

Även när man köper eller säljer saker på nätet bör man vara försiktig. Jan Olsson förklarar hur ett bedrägeri kan gå till:

– Busen meddelar dig som säljare "nu har jag betalar för varan så du kan skicka den" och räknar iskallt med att du då tar fram ditt mobila bank-id och loggar in för att se att du har fått pengarna. Men loggar han in samtidigt. Det har vi sett. 

Bedragarna kan även få tillgång till dina bankuppgifter när du exempelvis loggar in för att betala räkningar – om de planerat skadlig kod i din dator. Koden kan de planera genom att skicka sms eller mejl till dig där du uppmanas att klicka på en länk.

Är de fyra sista siffrorna i personnumret offentliga?

Go to sweden

Sökte nyligen på en person på upplysning.se och såg att jag kunde se personens sista 4a siffor och vart hyffsat förvånad då jag hade för mig de varit XXXX förut istället för själva siffrorna. Är detta en ny lag? eller vad fan är det för bullshit att det är så lätt tillgänligt?

Får Skatteverket lämna ut mitt personnummer?

Shipt samarbetar med Stripe för att registrera 1099-skatteformulär som sammanfattar dina intäkter. Vi har sammanställt några vanliga frågor för att hjälpa dig att lära dig mer om 1099 och hur du använder Stripe Express för att granska din skatteinformation och ladda ned dina skatteformulär.

Är de fyra sista siffrorna i personnumret hemligt?

Nu inleder Riksrevisionen en granskning av bildandet av de statliga bolagen Svevia och Infranord för tio år sedan. Syftet är att ta reda på om bildandet har gett de effekter riksdagen avsåg med beslutet.

STs förbundsordförande Britta Lejon kan väljas till ny ordförande för Public Services International, PSI, den globala federationen för fackförbund inom offentlig sektor. ”Det känns både häftigt och oväntat”, säger hon.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har anmärkningar mot hur arbetsförmedlare sköter kontrollen av arbetssökande. Granskningen visar att ungefär 10 procent av arbetsförmedlarna uppger att de någon gång under de tre senaste månaderna har låtit bli att skicka en signal trots att de borde ha gjort det.

Regeringen vill öka möjligheterna för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att utbyta information med andra myndigheter. Det framgår av en lagrådsremiss. Enligt regeringen har dataskyddsregleringen inte följt med utvecklingen.

Det generella sparbetinget på myndigheterna kommer inte att förvärra problemet med handläggningstiderna för omställningsstudiestödet, bedömer Centrala studiestödsnämndens generaldirektör Christina Forsberg.

Att regeringen föreslår sammanslagningar av mindre myndigheter väcker frågor och oro bland medarbetare på de utpekade arbetsplatserna. På flera håll ifrågasätts motiven och vinsterna med förslaget.

Hur får man reda på de fyra sista siffrorna?

Hem > K > Kan Man Hitta Hela Personnummer På Nätet?

Ja. Ditt personnummer är en offentlig handling under offentlighetsprincipen. Det betyder att det ligger ute på internet och att man även kan ringa till Skatteverket för att få reda på ditt personnummer.

Hur vet man om någon har tagit lån i mitt namn?

Hem > K > Kan Man Hitta Hela Personnummer På Nätet?

Ja. Ditt personnummer är en offentlig handling under offentlighetsprincipen. Det betyder att det ligger ute på internet och att man även kan ringa till Skatteverket för att få reda på ditt personnummer.

Kan någon komma in på mitt bankkonto?

Bankkassören som hjälper dig på banken kan se saldot på ditt bankkonto när han eller hon hjälper dig med dina bankbehov. Detta gäller när du gör en insättning och begär ditt saldo, eller tar ut pengar och begär ett kvitto för transaktionen.

Detta är mycket osannolikt. Med de flesta större nätbanksportaler i USA, hackare kan inte komma åt ditt konto bara med ett kontonummer och routingnummer. Vanligtvis behöver de ha ytterligare information om din personliga information för att kunna utföra hacket.

I allmänhet alla vars namn finns på ett gemensamt konto kan skriva checkar, ta ut pengar och göra transaktioner. På samma sätt, om någon av kontohavarna är skyldig pengar, kan borgenären försöka driva in pengar på det gemensamma bankkontot.

Medan någon kan inte hacka ditt konto direkt med endast din banks routingnummer, kan en vårdslöst kasserad fysisk check äventyra ditt bankkonto eftersom personliga checkar innehåller både din routing- och kontonummer.

 • Konstiga köp. Att se aktivitet som är utöver det vanliga kan vara den första ledtråden till att en hackare har infiltrerat ditt konto. ...
 • Okända transaktioner. ...
 • Blockerad inloggning. ...
 • Telefonsamtal från din bank. ...
 • Stängt eller tömt konto. ...
 • Nekat kort.

Hur kommer bedragare över BankID?

Vad är BankID och bedrägerier kring BankID. En typ av bedrägerier som ökar med snabb takt är telefonbedrägerier med BankID. Se exempel på hur bedragaren går tillväga och hur du skyddar dig här!

BankID är en e-legitimation och är som andra ID-handlingar en personlig värdehandling. På samma sätt som du kan identifiera dig med pass, körkort eller ID-kort kan du legitimera dig med e-legitimation som BankID, skillnaden är att du gör det digitalt. Tyvärr ökar bedrägerier kopplat till BankID.  Dataintrång, urkundsförfalskning och olovlig identitetsanvändning är alla exempel på olika bedrägerier som kan innehålla kapning av BankID.

Kan man förlora sitt svenska personnummer?

Du använder ditt personnummer i kontakt med myndigheter och privata företag eftersom det numret är din identitetsbeteckning i Sverige.

Skatteverket har uppdrag från regeringen att tillhandahålla aktuella och korrekta uppgifter om de som bor i Sverige så att andra myndigheter har underlag för planering och beslut. Det sker genom att folkbokföringen aviserar ut uppgifter om dig till andra myndigheter. De får rätt uppgifter om dig när det sker förändringar i folkbokföringen, till exempel om din adress när du anmäler flyttning. Privata företag kan få sina kundregister uppdaterade via Statens personadressregister (SPAR).

Är personnummer känsliga uppgifter?

EU har beslutat om en dataskyddsförordning (GDPR) som gäller behandling av personuppgifter. GDPR står för General Data Protection Regulation. Förordningen är en vidareutveckling av personuppgiftslagen (PUL) som gällt tidigare. GDPR ställer bland annat större krav på dokumentation och information från de som hanterar personuppgifter. Förordningen ska börja tillämpas 25 maj 2018.

Syftet med GDPR är att säkerställa och harmonisera skyddet för fysiska personers personuppgifter. Fysiska personer ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett enda regelverk när de bedriver verksamhet i flera EU-länder.