:

Måste man skaffa nytt körkort vid namnbyte?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man skaffa nytt körkort vid namnbyte?
 2. Vad händer med körkortet vid namnbyte?
 3. När måste jag förnya mitt körkort?
 4. Hur gör jag för att få ett nytt körkort?
 5. Hur kan jag bevisa att jag bytt efternamn?
 6. Får man nytt körkort automatiskt?
 7. Vad ska man göra när man har bytt efternamn?
 8. Vad behöver jag tänka på när jag byter efternamn?
 9. Hur mycket kostar det att få ett nytt körkort?
 10. Kan man förnya sitt körkort tidigare?
 11. Måste man ansöka om nytt körkort?
 12. Vad ska man göra efter att man bytt efternamn?
 13. Vad gäller när man byter efternamn?
 14. Får man köra bil i väntan på nytt körkort?
 15. Kan man ha ett annat namn på Swish?
 16. Hur ska ett nytt körkort tillverkas?
 17. Hur ska ett körkort förnyas?
 18. Hur länge måste du förnya ditt svenska körkort?
 19. Hur länge gäller förnyelse av körkort?
 20. Hur ska ett nytt körkort tillverkas?
 21. Hur ska ett körkort förnyas?
 22. Hur länge måste du förnya ditt svenska körkort?
 23. Hur länge gäller förnyelse av körkort?

Måste man skaffa nytt körkort vid namnbyte?

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort via Traficoms e-tjänster (Extern länk). Du kan också beställa ett nytt körkort om polisen har ändrat uppgifterna om din körrätt eller om du vill byta ett körkort av gammal modell till ett EU-körkort som har samma format som ett kreditkort.

Användningen av tjänsten förutsätter att myndighetsregistret innehåller ett aktuellt foto och ett namnteckningsprov i digitalt format. Vidare ska sökanden ha sin fasta hemvist i Fastlandsfinland (det går inte att beställa till Åland) och en giltig adress i befolkningsdatasystemet.

Om du till exempel bytt namn är det bäst att först ansöka om ett nytt pass eller identitetskort hos polisen. När passet har beviljats kan du ansöka om nytt körkort via Traficoms e-tjänst.

Vad händer med körkortet vid namnbyte?

Om du har ett giltigt pass rekommenderar vi i så fall att du bokar resan i det namn som står i ditt pass och gör ett nytt pass efter resan när namnändringen är klar. Du kan också vänta med att skicka in namnansökan till efter resan.

Om du inte har något giltigt pass eller om ditt pass snart går ut rekommenderar vi att du

1. skaffar ett nytt pass i ditt nuvarande namn2. bokar resan i ditt nuvarande namn3. skickar in ansökan om namnändring efter att du fått ditt nya pass4. skaffar ett nytt pass med ditt nya namn när du kommit hem och namnändringen är klar.

När måste jag förnya mitt körkort?

Man måste förnya sitt B-körkort vart tionde år för att det ska fortsätta vara giltigt.

Om du har ett körkort med behörigheten AM, A1, A2, A, B eller BE så skickar Transportstyrelsen automatiskt ut en ansökningsblankett för körkortsförnyelse vart tionde år till den adress där du är folkbokförd.

Hur gör jag för att få ett nytt körkort?

Du måste antingen vara permanent bosatt i Sverige eller studera i Sverige sedan minst sex månader för att kunna förnya ditt svenska körkort. Regeländringarna påverkar dig som är permanent bosatt i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)*. Inom EES gäller redan dessa regler sedan tidigare.

Du som har ett svenskt körkort och bor utomlands kan använda ditt svenska körkort under dess giltighetstid. Därefter måste körkortet förnyas. Du som är permanent bosatt i ett land inom EES ska fortsättningsvis förnya körkortet till ett körkort utfärdat av behöriga myndigheter i det land du är bosatt i. Det innebär att du som är permanent bosatt i ett land utanför EES inte kan förnya ditt svenska körkort, istället gäller reglerna om körkort i det land du är permanent bosatt i.

Med permanent bosättning avses bosättning under minst 185 dagar varje kalenderår till följd av:

Hur kan jag bevisa att jag bytt efternamn?

Du måste antingen vara permanent bosatt i Sverige eller studera i Sverige sedan minst sex månader för att kunna förnya ditt svenska körkort. Regeländringarna påverkar dig som är permanent bosatt i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)*. Inom EES gäller redan dessa regler sedan tidigare.

Du som har ett svenskt körkort och bor utomlands kan använda ditt svenska körkort under dess giltighetstid. Därefter måste körkortet förnyas. Du som är permanent bosatt i ett land inom EES ska fortsättningsvis förnya körkortet till ett körkort utfärdat av behöriga myndigheter i det land du är bosatt i. Det innebär att du som är permanent bosatt i ett land utanför EES inte kan förnya ditt svenska körkort, istället gäller reglerna om körkort i det land du är permanent bosatt i.

Med permanent bosättning avses bosättning under minst 185 dagar varje kalenderår till följd av:

Får man nytt körkort automatiskt?

Du måste fixa ett nytt körkort även om uppgifterna ändrats (t.ex. om du bytt namn eller fått någon behörighet tillagd/borttagen), samt självklart om du tappat ditt körkort eller om det har blivit stulet. Om en uppgift har ändrats brukar Transportstyrelsen automatiskt skicka en ansökningsblankett om nytt körkort till din folkbokföringsadress, men om ditt körkort blivit stulet eller borttappat bör du förlustanmäla det genom att ringa Transportstyrelsens telefonnummer för körkort: 0771 – 81 81 81. Samma nummer ska du även ringa om ditt körkort blivit skadat eller förstört, samt om du har några frågor kring hela förfarandet kring nytt körkort.

Kom ihåg att om ditt körkort går ut om en månad men du fortfarande inte fått en ansökningsblankett om nytt körkort så bör du själv kontakta Transportstyrelsen, för då kan försändelsen ha kommit bort i posten eller liknande. Samma sak gäller om du fått en blankett men sedan tappat bort den – ring numret ovan och beställ en ny blankett.

Vad ska man göra när man har bytt efternamn?

Du kan ansöka om att byta till ett nybildat efternamn, alltså ett efternamn som inte redan används.

Fem kriterier för att byta till ett nybildat efternamn:

Vad behöver jag tänka på när jag byter efternamn?

niriel skrev 2013-05-23 14:24:38 följande:

Som övriga säger: körkort får man automatiskt lapp om, banken får man fixa själv (och det tog längre tid åtminstone för min del, namnbytet i bankens system var rätt segt), företaget (mailadress, användarnamn och liknande) får man fixa själv (vilket suger om man gifter sig på sommaren för då har hela HR semester och allt blir försenat...) och passet får man fixa själv.

Hur mycket kostar det att få ett nytt körkort?

Du fotograferar dig i en fotoautomat på något av våra kontor. Ditt foto skickas sedan digitalt tillsammans med din namnteckning till Transportstyrelsen, som tillverkar körkortet.

Fotografering för körkortsförnyelse kostar 125 kronor. Du kan betala med Swish direkt i receptionen på förarprovskontoret. Du kan också betala i bokningstjänsten med kort (VISA och MasterCard), Swish eller faktura. Då betalar du här efter fotograferingstillfället.

Kan man förnya sitt körkort tidigare?

Du måste fixa ett nytt körkort även om uppgifterna ändrats (t.ex. om du bytt namn eller fått någon behörighet tillagd/borttagen), samt självklart om du tappat ditt körkort eller om det har blivit stulet. Om en uppgift har ändrats brukar Transportstyrelsen automatiskt skicka en ansökningsblankett om nytt körkort till din folkbokföringsadress, men om ditt körkort blivit stulet eller borttappat bör du förlustanmäla det genom att ringa Transportstyrelsens telefonnummer för körkort: 0771 – 81 81 81. Samma nummer ska du även ringa om ditt körkort blivit skadat eller förstört, samt om du har några frågor kring hela förfarandet kring nytt körkort.

Kom ihåg att om ditt körkort går ut om en månad men du fortfarande inte fått en ansökningsblankett om nytt körkort så bör du själv kontakta Transportstyrelsen, för då kan försändelsen ha kommit bort i posten eller liknande. Samma sak gäller om du fått en blankett men sedan tappat bort den – ring numret ovan och beställ en ny blankett.

Måste man ansöka om nytt körkort?

Du måste fixa ett nytt körkort även om uppgifterna ändrats (t.ex. om du bytt namn eller fått någon behörighet tillagd/borttagen), samt självklart om du tappat ditt körkort eller om det har blivit stulet. Om en uppgift har ändrats brukar Transportstyrelsen automatiskt skicka en ansökningsblankett om nytt körkort till din folkbokföringsadress, men om ditt körkort blivit stulet eller borttappat bör du förlustanmäla det genom att ringa Transportstyrelsens telefonnummer för körkort: 0771 – 81 81 81. Samma nummer ska du även ringa om ditt körkort blivit skadat eller förstört, samt om du har några frågor kring hela förfarandet kring nytt körkort.

Kom ihåg att om ditt körkort går ut om en månad men du fortfarande inte fått en ansökningsblankett om nytt körkort så bör du själv kontakta Transportstyrelsen, för då kan försändelsen ha kommit bort i posten eller liknande. Samma sak gäller om du fått en blankett men sedan tappat bort den – ring numret ovan och beställ en ny blankett.

Vad ska man göra efter att man bytt efternamn?

Ni kan välja att ni båda har ett av era efternamn. Ni kan också välja att ha dubbla efternamn, det vill säga att ni bildar ert efternamn utifrån både ditt och din partners nuvarande namn. Huruvida ni ska ha bindestreck mellan efternamnen är helt upp till er. Om en av er redan har dubbla efternamn får bara ett av efternamnen ingå i det nybildade namnet. Däremot kan du byta till din partners dubbla efternamn om du vill det.

Ni kan ansöka om att byta efternamn både innan vigseln och under äktenskapet. Ni kan också byta efternamn flera gånger under ert äktenskap om ni skulle ångra er. Du kan till och med byta till din partners efternamn även om din partner fick det namnet i ett tidigare äktenskap. När Skatteverket godkänner namnbytet får du hem ett registerutdrag från dem. Där ser du bl a när namnet byttes och hur det är stavat. Då kan du säkerställa att allt är korrekt.

Vissa namnbyten kostar pengar och då kan det handla om ett par tusenlappar. Men att byta namn till din partners kommer inte att kosta dig någonting. När du har bytt efternamn skickar Skatteverket de nya uppgifterna till de flesta myndigheter och företag. Däremot måste du själv se till att förnya ditt leg, pass och meddela alla i ditt nätverk, både vänner, kollegor och andra, att du har bytt namn.

Vad gäller när man byter efternamn?

Föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn måste vara överens för att barnets efternamn ska kunna bytas. Om föräldrarna har gemensam vårdnad men inte är överens om namnbyte kan varken Skatteverket eller domstolen besluta att namnet ska ändras.

Får man köra bil i väntan på nytt körkort?

Du måste fixa ett nytt körkort även om uppgifterna ändrats (t.ex. om du bytt namn eller fått någon behörighet tillagd/borttagen), samt självklart om du tappat ditt körkort eller om det har blivit stulet. Om en uppgift har ändrats brukar Transportstyrelsen automatiskt skicka en ansökningsblankett om nytt körkort till din folkbokföringsadress, men om ditt körkort blivit stulet eller borttappat bör du förlustanmäla det genom att ringa Transportstyrelsens telefonnummer för körkort: 0771 – 81 81 81. Samma nummer ska du även ringa om ditt körkort blivit skadat eller förstört, samt om du har några frågor kring hela förfarandet kring nytt körkort.

Kom ihåg att om ditt körkort går ut om en månad men du fortfarande inte fått en ansökningsblankett om nytt körkort så bör du själv kontakta Transportstyrelsen, för då kan försändelsen ha kommit bort i posten eller liknande. Samma sak gäller om du fått en blankett men sedan tappat bort den – ring numret ovan och beställ en ny blankett.

Kan man ha ett annat namn på Swish?

 • Med Swish Handel i webbutiken eller appen sker köpen i realtid.
 • Pengarna finns på kontot direkt vid betalning/återbetalning.
 • Enkelt och smidigt - både för företaget och era kunder.

Swish Handel förenklar framför allt för e-handelsföretag som har fler betalsätt. kassa och/eller varukorg för utcheckning. Tjänsten fungerar både i webbutik och app. Läs mer om hur ni beställer den, integrerar Swish API, samt hanterar behörigheter, användare och betalningar.

Hur ska ett nytt körkort tillverkas?

Ett nytt körkort behöver tillverkas om någon uppgift i körkortet har ändrats eller om det har kommit bort, blivit stulet, skadat eller förstört. Vid tillexempel namnbyte skickar vi automatiskt en ansökningsblankett (grundhandling) till dig. Har ditt körkort kommit bort, blivit stulet, skadat eller förstört ska du först anmäla det ...

Hur ska ett körkort förnyas?

Ett körkort ska förnyas om det har kommit bort eller blivit stulet, skadat eller förstört. Om körkortet har kommit bort eller blivit stulet Om ditt körkort har kommit bort eller blivit stulet ska du anmäla det till Transportstyrelsen.

Hur länge måste du förnya ditt svenska körkort?

För att få förnya ditt körkort måste du bo i Sverige permanent eller studera här sedan minst sex månader. I vissa fall kan du förnya ditt svenska körkort även om du bor en viss tid utomlands. Läs mer om nytt körkort från utlandet. Du måste ta ett nytt foto.

Hur länge gäller förnyelse av körkort?

Förnyelse vart femte eller tionde år. Om du har körkort med lägre behörigheten AM, A1, A2, A, B eller BE gäller ditt körkort i tio år innan det måste förnyas.

Hur ska ett nytt körkort tillverkas?

 • Ett nytt körkort behöver tillverkas om någon uppgift i körkortet har ändrats eller om det har kommit bort, blivit stulet, skadat eller förstört. Vid tillexempel namnbyte skickar vi automatiskt en ansökningsblankett (grundhandling) till dig. Har ditt körkort kommit bort, blivit stulet, skadat eller förstört ska du först anmäla det ...

Hur ska ett körkort förnyas?

 • Ett körkort ska förnyas om det har kommit bort eller blivit stulet, skadat eller förstört. Om körkortet har kommit bort eller blivit stulet Om ditt körkort har kommit bort eller blivit stulet ska du anmäla det till Transportstyrelsen.

Hur länge måste du förnya ditt svenska körkort?

 • För att få förnya ditt körkort måste du bo i Sverige permanent eller studera här sedan minst sex månader. I vissa fall kan du förnya ditt svenska körkort även om du bor en viss tid utomlands. Läs mer om nytt körkort från utlandet. Du måste ta ett nytt foto.

Hur länge gäller förnyelse av körkort?

 • Förnyelse vart femte eller tionde år. Om du har körkort med lägre behörigheten AM, A1, A2, A, B eller BE gäller ditt körkort i tio år innan det måste förnyas.