:

Kan man byta medborgarskap?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man byta medborgarskap?
 2. Hur mycket kostar dubbelt medborgarskap?
 3. Får man ha två medborgarskap i Sverige?
 4. I vilka länder kan man ha dubbla medborgarskap?
 5. I vilka länder kan man köpa medborgarskap?
 6. Kan man bli utvisad om man är svensk medborgare?
 7. Hur många medborgarskap kan man ha?
 8. Kan man bli av med sitt svenska medborgarskap?
 9. Kan en svensk ha 3 medborgarskap?
 10. Kan man ha 3 olika medborgarskap?
 11. Hur många utvisas från Sverige pga brott?
 12. Hur länge kan man bo utomlands som svensk medborgare?
 13. När kan man förlora sitt svenska medborgarskap?
 14. Kan man bli av med sin svensk medborgarskap?
 15. Är det lagligt att ha två pass?
 16. Hur kan du få svenskt medborgarskap?
 17. Vad innebär dubbelt medborgarskap?
 18. Vad har medborgarskapet för ändamålet?
 19. Hur kan du få svenskt medborgarskap?
 20. Vad innebär dubbelt medborgarskap?
 21. Vad har medborgarskapet för ändamålet?

Kan man byta medborgarskap?

Skatteverket registrerar en persons medborgarskap i folkbokföringen. Det gäller både svenskt och utländskt medborgarskap. Uppgift om medborgarskap är en del av informationen om personens identitet.

Hur mycket kostar dubbelt medborgarskap?

 • statslös och har fått flyktingförklaring/flyktingstatusförklaring 
 • statslös och har fått resedokument av Migrationsverket på grund av att du är flykting.

Får man ha två medborgarskap i Sverige?

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Sverige tillåter sedan många år svenska medborgare att också ha andra medborgarskap. Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp på ett konsekvent och rättssäkert sätt i enlighet med gällande regler. Även om Sverige behandlar alla svenska medborgare utifrån samma regelverk kan ett annat medborgarskapsland begränsa vad svenska myndigheter kan göra i det landet för att hjälpa till konsulärt. 

I vilka länder kan man ha dubbla medborgarskap?

Enligt en lag från 1 juli 2001 får nyblivna svenska medborgare behålla sitt dittillsvarande utländska medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter det.[1]

Förlust av medborgarskap när personen i fråga fyller tjugotvå år, kan ske om denne

I vilka länder kan man köpa medborgarskap?

Om du är en investerare som letar efter det bästa medborgarskapet genom investeringsprogram, vet att du har ett hälsosamt val från hela världen. Många länder erbjuder vad som vanligtvis kallas ett gyllene visummedborgarskapssystem. En investerare köper egendom i utbyte mot samma levnadsrättigheter som ett lands medborgare. Medborgarskapsförmånerna inkluderar tillgång till näringslivet, andra pass, visumfria resor och den personliga friheten att arbeta och vistas.

Även om temat är bekant skiljer sig varje lands investeringsprogram för medborgarskap, så forskning och due diligence är avgörande när man bedömer det bästa alternativet. I den här artikeln inkluderar vi information om vilka länder som erbjuder det bästa medborgarskapsprogrammet. Vi går också närmare in på vad din nya bostadsinvestering kommer att ge dig och din familj.

Kan man bli utvisad om man är svensk medborgare?

×

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Hur många medborgarskap kan man ha?

Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp utomlands, även du som har dubbelt medborgarskap. Dock kan ett annat medborgarskapsland begränsa vad svenska myndigheter får göra i det landet för att hjälpa till konsulärt. Det kan i vissa fall leda till att det kan vara svårt att få hjälp av svenska myndigheter om du hamnar i en nödsituation i ditt andra medborgarskapsland.

Många länder har obligatorisk militärtjänst. Om du är medborgare i ett land med obligatorisk militärtjänst kan du vara tvungen att göra militärtjänst i det landet, även om du är bosatt i Sverige. Du kan alltså bli inkallad, till exempel i samband med ett besök i ditt andra medborgarskapsland.

Har du dubbelt medborgarskap bör du tar reda på vad som gäller i ditt andra medborgarskapsland, innan du reser dit.

Kan man bli av med sitt svenska medborgarskap?

En svensk medborgare kan förlora sitt svenska medborgarskap genom preskription, vilket innebär att medborgarskapet upphör.

Förlust av svenskt medborgarskap sker när personen fyller 22 år om hen

 • är född utomlands,
 • aldrig har haft hemvist i Sverige, och
 • inte heller har varit här under förhållanden som tyder på samhörighet med Sverige (14 § första stycket MedbL).

Kan en svensk ha 3 medborgarskap?

Ett barn förvärvar svenskt medborgarskap vid födseln om

 • minst en av föräldrarna till barnet är svensk medborgare, eller om
 • en avliden förälder till barnet var svensk medborgare vid sin död.

Ett barn under 12 år som adopteras av en svensk medborgare blir svensk medborgare vid adoptionen.

Kan man ha 3 olika medborgarskap?

 • Utländska medborgare senaste året
 • Utländska medborgare över tid
 • Medborgarskapsland
 • Personer som fått svenskt medborgarskap
 • Medborgarskap i län och kommuner
 • Källor
 • Relaterat innehåll

Statistiken över utländska medborgare i Sverige bygger på folkbokföringen. Det går att ha dubbelt medborgarskap om det andra landets lagstiftning tillåter det. I vår statistik räknar vi dock bara det svenska medborgarskapet om en person har både svenskt och utländskt medborgarskap.

Under 2000-talets första 20 år nära på för fördubblades antalet utländska medborgare i Sverige. Från 480 000 år 2000 till 940 000 utländska medborgare år 2019. Ökningen förklaras främst av invandring under perioden. Antalet utländska medborgare i Sverige minskar med utvandring och genom att utländska medborgare beviljas svenskt medborgarskap.

Hur många utvisas från Sverige pga brott?

Hon träffar Maria som utsatts för våldtäkt och misshandel – och fruktar den fängelsedömde gärningsmannen som skulle utvisas i tio år, men i dag är fri i Sverige.

– De fallen som jag varit med och gripit, våldtäktsmän. Jag tänker ju på hur kvinnorna känner när de springer på den här individen ute på gatan. Jag vet hur jag känner och det är en frustration och en ilska, säger fältpolisen Peter Larsson i Göteborg i programmet. 

Under de senaste åtta åren har mer än 600 utvisningsdömda brottslingar inte utvisats. Men ingen ansvarig myndighet kan eller vill ge uppgift om var de befinner sig, enligt ”I lagens namn”. 

I programmet framträder en kvinna som var aktiv i en frivilligorganisation som hjälper nyanlända. I den verksamheten kom hon i kontakt med en man som våldtog och misshandlade henne. 

Han dömdes till flera års fängelse och tio års utvisning. Och har nu avtjänat sitt fängelsestraff, men är kvar i Sverige eftersom han inte kunde utvisas.

Kvinnan kallas i programmet ”Maria” eftersom hon är rädd för gärningsmannen.

Hur länge kan man bo utomlands som svensk medborgare?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

 • jobba
 • studera
 • söka jobb
 • bo där som pensionär
 • bo med min familj
 • göra något annat

Du har rätt att bo i vilket EU-land som helst där du är anställd, driver eget företag eller är utsänd av din arbetsgivare.

Om du blir arbetslös medan du bor i ett annat land får du bo kvar om du

 • är tillfälligt oförmögen att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall
 • är inskriven som ofrivilligt arbetslös (om du har varit anställd i mindre än ett år före arbetslösheten behåller du samma rättigheter som landets invånare i minst sex månader)
 • går en yrkesutbildning (om du inte är ofrivilligt arbetslös måste utbildningen ha anknytning till ditt tidigare jobb).

I vissa EU-länder måste du anmäla din närvaro inom en rimlig tid efter ankomsten. Om du inte gör det riskerar du böter eller någon annan form av straff.

Efter tre månader som arbetstagare i landet bör du registrera dig hos de lokala myndigheterna (ofta kommunen eller polisen). När du registrerar dig får du ett intyg som bekräftar din uppehållsrätt i landet.

När kan man förlora sitt svenska medborgarskap?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

 • jobba
 • studera
 • söka jobb
 • bo där som pensionär
 • bo med min familj
 • göra något annat

Du har rätt att bo i vilket EU-land som helst där du är anställd, driver eget företag eller är utsänd av din arbetsgivare.

Om du blir arbetslös medan du bor i ett annat land får du bo kvar om du

 • är tillfälligt oförmögen att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall
 • är inskriven som ofrivilligt arbetslös (om du har varit anställd i mindre än ett år före arbetslösheten behåller du samma rättigheter som landets invånare i minst sex månader)
 • går en yrkesutbildning (om du inte är ofrivilligt arbetslös måste utbildningen ha anknytning till ditt tidigare jobb).

I vissa EU-länder måste du anmäla din närvaro inom en rimlig tid efter ankomsten. Om du inte gör det riskerar du böter eller någon annan form av straff.

Efter tre månader som arbetstagare i landet bör du registrera dig hos de lokala myndigheterna (ofta kommunen eller polisen). När du registrerar dig får du ett intyg som bekräftar din uppehållsrätt i landet.

Kan man bli av med sin svensk medborgarskap?

Övrigt/annat

Om man flyttar utomlands med skulder på internetbanker och inte kan betala amortering eller räntan på ett tag, kommer man tappa svenska medborgarskapet?

Är det lagligt att ha två pass?

Den fria rörligheten är en av de mest grundläggande delarna av EU-samarbetet.1 Som en del av den fria rörligheten har medborgare i EU-länder (unionsmedborgare) som uppfyller vissa villkor en automatisk uppehållsrätt, det vill säga rätt att stanna i ett annat EU-land. Det går att dela upp uppehållsrätten i tre underkategorier:

Hur kan du få svenskt medborgarskap?

Anmälan eller ansökan om svenskt medborgarskap. Om du är medborgare i Danmark, Norge, Finland eller Island kan du, om vissa förutsättningar är uppfyllda, få svenskt medborgarskap genom anmälan till Länsstyrelsen. Till anmälan ska du bifoga ett personbevis. Beställ personbeviset Ansökan om svenskt medborgarskap.

Vad innebär dubbelt medborgarskap?

Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Om du blir svensk medborgare kan du behålla ditt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter det. En svensk medborgare som blir medborgare i ett annat land kan få behålla sitt svenska medborgarskap. Vissa länders lagstiftning tillåter inte dubbelt medborgarskap.

Vad har medborgarskapet för ändamålet?

Medborgarskapet har även betydelse vid registrering av bosättnings- och familjerättsliga förhållanden, som exempelvis när du flyttar till Sverige från ett annat land, äktenskap, vårdnad, adoption, faderskap och namn.

Hur kan du få svenskt medborgarskap?

 • Anmälan eller ansökan om svenskt medborgarskap. Om du är medborgare i Danmark, Norge, Finland eller Island kan du, om vissa förutsättningar är uppfyllda, få svenskt medborgarskap genom anmälan till Länsstyrelsen. Till anmälan ska du bifoga ett personbevis. Beställ personbeviset Ansökan om svenskt medborgarskap.

Vad innebär dubbelt medborgarskap?

 • Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Om du blir svensk medborgare kan du behålla ditt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter det. En svensk medborgare som blir medborgare i ett annat land kan få behålla sitt svenska medborgarskap. Vissa länders lagstiftning tillåter inte dubbelt medborgarskap.

Vad har medborgarskapet för ändamålet?

 • Medborgarskapet har även betydelse vid registrering av bosättnings- och familjerättsliga förhållanden, som exempelvis när du flyttar till Sverige från ett annat land, äktenskap, vårdnad, adoption, faderskap och namn.