:

Hur mycket friskvårdsbidrag Stockholms stad?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket friskvårdsbidrag Stockholms stad?
 2. Hur många semesterdagar region Stockholm?
 3. Hur länge får man jobba i Stockholms stad?
 4. När får man nya semesterdagar Stockholm stad?
 5. Vad ingår i friskvård Stockholms stad?
 6. Hur mycket får man ge i friskvårdsbidrag?
 7. Hur många semesterdagar får man efter 50 år?
 8. Vad är genomsnittslönen i Stockholm?
 9. Får man spara semesterdagar längre än 5 år?
 10. Vad ingår i friskvårdsbidrag 2023?
 11. Får man gå på spa för friskvårdsbidrag?
 12. Vad ska stå på kvittot för friskvård?
 13. Hur mycket semester har en läkare?
 14. Hur länge tjänar man in semester vid sjukdom?
 15. Är en lön på 40000 bra?
 16. Vad är friskvårdsbidrag?
 17. När ska friskvårdsbidrag beskattas?
 18. Hur bokför du friskvårdsbidraget?
 19. Vad är friskvårdsbidrag?
 20. När ska friskvårdsbidrag beskattas?
 21. Hur bokför du friskvårdsbidraget?

Hur mycket friskvårdsbidrag Stockholms stad?

Anställda inom Stockholms stad har under de senaste två åren gjort beundransvärda insatser. I olika roller och funktioner har stadens medarbetare sett till att den offentliga servicen i Stockholm upprätthållits under den påfrestande tid som var under coronapandemin.

Till allas viktiga arbete i stadens verksamheter vill vi nu visa vår stora, stora uppskattning med ett tack till alla de som gjort storartade insatser i våra många verksamheter. Vi höjer därför friskvårdsbidraget för 2022 och 2023 från 2 000 till 5 000 kr per år och medarbetare, samt tillför pengar för personalaktiviteter på 2 000 kr per medarbetare under 2022. Vi hoppas att det ska vara ett extra stöd till verksamheternas återhämtningsarbete och kan bidra till arbetet för god arbetsmiljö och en god medarbetarhälsa.

Hur många semesterdagar region Stockholm?

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Som medarbetare hos oss har du ett betydelsefullt jobb där du kan göra skillnad för många människor. Det är viktigt för oss att du mår bra och känner dig uppskattad, både på jobbet och på fritiden. Här hittar du dina förmåner.

Hur länge får man jobba i Stockholms stad?

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som en metod för att säkerställa att det är kompetensen som är avgörande vid rekrytering. Varje rekrytering är viktig och ett långsiktigt åtagande. För att säkerställa en bra verksamhet med god kvalitet vill vi rekrytera rätt kompetens. Kompetensbaserad rekrytering ska bidra till att vi behandlar alla sökande likvärdigt och att ingen diskriminering förekommer.

Stockholms stad har individuell och differentierad lönesättning. Det förutsätter att medarbetarna känner till vilka krav, förväntningar och mål som gäller och att cheferna följer upp och återkopplar resultaten. Grunderna för lönesättning vid anställning är arbetets svårighetsgrad, ansvar och befogenheter samt utbildning och kompetens. Eventuella löneskillnader är sakligt motiverade och inte diskriminerande.

När får man nya semesterdagar Stockholm stad?

Regler för att spara semesterdagar, uttag av kvarvarande semesterdagar samt uttag av tidigare sparade semesterdagar finns både i semesterlagen, och i kollektivavtal.

Många bestämmelser i semesterlagen är så kallat ”semidispositiva”, vilket innebär att ändringar kan göras i ditt kollektivavtal. Då gäller inte lagen längre. Därför behöver du kolla specifikt vad som gäller på din arbetsplats.

Vad ingår i friskvård Stockholms stad?

Du har 25 semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 har du 31 semesterdagar, och vid 50 år har du 32 dagar. I Stockholms stad har du förskottssemester vilket innebär att du tjänar in din betalda semesterledighet under samma år som du tar ut den.

Hur mycket får man ge i friskvårdsbidrag?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Hur många semesterdagar får man efter 50 år?

SVAR: Enligt semesterlagen (extern länk) har man rätt till 25 semesterdagar. Men man kan ha fler semesterdagar. Det beror på var man är anställd och vilket kollektivavtal som gäller.

Arbetar man i en kommun eller region gäller avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Då får den som fyllt 40 år 31 semesterdagar och den som fyllt 50 år 32 semesterdagar. Det gäller också anställda i vårdföretag med Sobona-avtal samt avtalen för vård, omsorg och behandling (bransch E), äldreomsorg (bransch F) personlig assistans (bransch G) med Vårdföretagarna.

Anställda i Svenska kyrkan har 27 semesterdagar till och med det år som man fyller 39 år, från det år man fyller 40 år har man 31 semesterdagar och från det man fyller 50 år har man 32 semesterdagar.

SVAR: Om man har fler än 20 betalda semesterdagar kan man spara en eller flera av de överskjutande dagarna till nästa år, enligt semesterlagen. Sparade semesterdagar ska tas ut inom fem år. Anställda i kommuner och regioner (SKR) samt vårdföretag som har avtal med Sobona kan också omvandlas till semestertimmar som kan sparas. För anställda på avtalet med SKR och Sobonas vårdavtal gäller också att man sammanlagt kan spara 30 semesterdagar. Tidigare gällde att man fick spara max 40 semesterdagar. Det kan dock finnas lokala avtal som gör det möjligt att fortsatt spara fler än 30 semesterdagar. 

Anställda i Svenska kyrkan kan spara max 30 semesterdagar. Anställda i privat omsorg och äldreomsorg kan spara max 25 semesterdagar enligt avtalet med Vårdföretagarna för bransch E och F.

SVAR: Enligt semesterlagen får man inte betalda semesterdagar om anställningen är kortare än tre månader. Har man en kortare anställning och går på schema så är man ledig enligt det. Man kan också komma överens med chefen om andra lediga dagar.

Vad är genomsnittslönen i Stockholm?

Så här ser statistiken ut för genomsnittslöner i Sverige 2022.

I diagrammet ser man hur lönerna fördelar sig över alla anställda med medianlönen markerad. Medianlönen år 2022 var 34 200 kronor. P10 var 25 000 kronor och P90 55 000 kronor. Löner över 80 000 kronor har samlats i stapeln för 80 000 av diagramtekniska skäl.

Får man spara semesterdagar längre än 5 år?

Ta ut en så lång sammanhängande ledighet som du kan. Enligt semesterlagen har du rätt till minst fyra veckors sammanhängande ledighet under sommarmånaderna.

Varva ner mentalt och maska så smått, till exempel genom att gå hem tidigare och ta längre pauser. Arbetsgivaren kanske surar lite, men har å andra sidan allt att vinna på att du kommer tillbaka utvilad och alert efter semestern.

Vad ingår i friskvårdsbidrag 2023?

Nej, inte enligt lagen eller centrala kollektivavtal. Det är upp till din arbetsgivare att bestämma om ni ska ha någon friskvårdstid, oftast en timme. Har ni ingen sådan tid? Då kan ni välja att driva det i er fackklubb eller gå ihop några kollegor och lyfta frågan med chefen. Det finns en massa argument att föra fram.

Arbetsplatsen får friskare anställda. Därmed minskar företagets kostnader för sjukskrivningar. Motion gör oss piggare. Då blir vi också mer effektiva och nöjda på jobbet. Om de anställda får generösa villkor för friskvård förbättrar det arbetsgivarens rykte och det kan få fler att söka sig till företaget. Bara för att nämna några plus.

Får man gå på spa för friskvårdsbidrag?

Exempel på skattefri motion är gymnastik, motionsdans, styrketräning, spinning, simning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis, badminton eller squash samt lagsporter som volleyboll, fotboll, handboll och bandy. Andra former för utövande av motion och annan friskvård är till exempel tai chi, qigong och så kallad kontorsmassage. 

För aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle för att vara av mindre värde och skattefritt.

Vad ska stå på kvittot för friskvård?

För dig som är anställd och ska registrera utlägg i PA-webben

 • Fota/scanna ditt kvitto
 • Spara som jpeg eller pdf
 • Gå in i PA-webben
 • Välj Min sida och därefter Resor/utlägg
 • Registrera ditt utlägg som ”Friskvårdsbidrag”. 
 • Dra in filen med ditt kvitto eller bläddra under ""dra filer hit för att bifoga eller bläddra" under valfri flik. 
 • Skicka ärendet. Ärendet går till din chef för attest.

Hur mycket semester har en läkare?

En bra introduktion lägger grunden för en bra start i arbetet. Vi vill att du ska känna dig trygg och säker i ditt nya arbete. Därför har du rätt till en introduktion anpassad efter dig och dina behov. 

En del i att ha ett gott liv handlar om att ha en god hälsa. Vi arbetar aktivt med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser där du som medarbetare mår bra och trivs med ditt arbete.  

Hur länge tjänar man in semester vid sjukdom?

Är du helt eller delvis sjukskriven från ditt arbete tjänar du in full semester under de första 180 kalenderdagarna av din sjukperiod under ett och samma intjänandeår (normalt detsamma som kalenderår). Dessa 180 dagar innefattar även arbetsfria dagar. Om du är sjukskriven på deltid efter att 180 dagar har passerats tjänar du in semesterlön på den del du fortfarande arbetar.

Om du varit helt eller delvis sjukskriven under ett helt intjänandeår är sjukfrånvaron inte längre semesterlönegrundande. Om frånvaron bryts och du är tillbaka mer än 14 dagar startar en ny semesterlönegrundande period, men fortfarande är högst 180 dagar per intjänandeår semesterlönegrundande.

Frånvaro på grund av arbetsskada är semesterlönegrundande fram till dess att du varit helt eller delvis frånvarande under ett helt intjänandeår.

Är en lön på 40000 bra?

En lön på 40 000 kr per månad är högre än genomsnittet i Sverige. Enligt SCB (Statistiska Centralbyrån) var medianlönen i Sverige 35 000 kr per månad 2020, vilket innebär att 50% av arbetstagarna tjänade mindre än så, medan de andra 50% tjänade mer. En lön på 40 000 kr per månad är därför högre än vad majoriteten av arbetstagarna tjänar i Sverige.

De vanligaste yrkena med en lön på 40 000 kr per månad i Sverige är oftast yrken som kräver hög utbildning eller specialkompetens. Exempel på sådana yrken är:

Det beror på personliga preferenser och levnadssätt, men generellt sett är en lön på 40 000 kr per månad tillräcklig för att leva ett bra liv i Sverige. Men vad innebär ett ”bra liv” egentligen?

Vad är friskvårdsbidrag?

Vad är friskvårdsbidrag? Arbetsgivaren kan skatte- och avgiftsfritt ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård. Om den anställda har kostnad för till exempel gym, ridlektioner eller annan motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5 000 kronor per år inklusive moms.

När ska friskvårdsbidrag beskattas?

Sedan det nyligen kommit en dom angående friskvårdsbidrag från Högsta Förvaltningsdomstolen gäller dock enligt Skatteverket från nionde september 2019 att hela årets friskvårdsbidrag ska beskattas om det överstiger 5 000 kr för hela kalenderåret, men bara om någon del har lämnats nionde september eller senare under 2019.

Hur bokför du friskvårdsbidraget?

Så bokför du friskvårdsbidraget. Du bokför friskvårdsbidraget på konto 7699 Övriga personalkostnader. Motkontot är 2440 leverantörsskulder. Momsen är avdragsgill så den tar du med i konteringen och anger momsen för inköp, konto 2641.

Vad är friskvårdsbidrag?

 • Vad är friskvårdsbidrag? Arbetsgivaren kan skatte- och avgiftsfritt ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård. Om den anställda har kostnad för till exempel gym, ridlektioner eller annan motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5 000 kronor per år inklusive moms.

När ska friskvårdsbidrag beskattas?

 • Sedan det nyligen kommit en dom angående friskvårdsbidrag från Högsta Förvaltningsdomstolen gäller dock enligt Skatteverket från nionde september 2019 att hela årets friskvårdsbidrag ska beskattas om det överstiger 5 000 kr för hela kalenderåret, men bara om någon del har lämnats nionde september eller senare under 2019.

Hur bokför du friskvårdsbidraget?

 • Så bokför du friskvårdsbidraget. Du bokför friskvårdsbidraget på konto 7699 Övriga personalkostnader. Motkontot är 2440 leverantörsskulder. Momsen är avdragsgill så den tar du med i konteringen och anger momsen för inköp, konto 2641.