:

När avnoteras Etrion?

Innehållsförteckning:

 1. När avnoteras Etrion?
 2. Vad händer vid en avnotering på börsen?
 3. Vad har hänt med Etrion aktie?
 4. Vad innebär en avnotering?
 5. Hur säljer jag aktier som är onoterade Avanza?
 6. Kan aktier försvinna?
 7. Kan börsen återhämta sig?
 8. Vad händer vid tvångsinlösen av aktier?
 9. Vilka aktier har stigit mest?
 10. Vilken aktie har gått bäst i år?
 11. Vad har hänt med Avanza?
 12. Hur mycket kan man förlora på onoterade aktier?
 13. Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?
 14. Vem får mina aktier om jag dör?
 15. Kan man bli tvingad att sälja sina aktier?

När avnoteras Etrion?

2021-12-20 08:17

Nasdaq Stockholm har beviljat solenergibolaget Etrions ansökan om avnotering. Sista handelsdag före avnotering är den 4 januari 2022. Det framgår av ett börsmeddelande.

Vad händer vid en avnotering på börsen?

Det är ingenting som säger att om ett bolag väl noteras på börsen, behöver eller får det stanna där för alltid. Ett bolag kan antingen ansöka om att avnoteras från börsen, eller faktiskt även bli tvingade till det. Det kan hända om:

 • 1 Bolaget eller någon annan har lämnat in ansökan om konkurs eller avveckling av deras verksamhet
 • 2 Bolaget inte längre uppfyller börsens noteringskrav och börsen anser inte att de kan åtgärda bristerna
 • 3 Bolaget genomför så stora förändringar att det blir betraktat som ett nytt bolag, och trots att börsen begärt en ny noteringsprocess fullföljer de det inte
 • 4 Bolaget inte betalar avgifter till börsen, trots eventuella påminnelser
 • 5 Bolaget vill inte längre följa börsens regler
 • 6 Bolaget blir uppköpt

Vad har hänt med Etrion aktie?

Enligt kartläggningen som Affärsvärlden gjort är fonddominanten i Sverige, Swedbank Robur, storägare i fyra av de tio bolagen vars aktier presterat sämst utveckling på Stockholmsbörsen hittills i år, givetvis till sina aktieägares förtret.

Genomgången visar även att samtliga bolag på sämsta-listan fått uppleva att mer än halva börsvärdet försvunnit under årets handel på Stockholmsbörsen.

Vad innebär en avnotering?

Vad kan leda till att ett börsnoterat företag tas bort från börsen?

Brukar kallas avnotering och kan bero på flera olika orsaker. Här är några exempel

Hur säljer jag aktier som är onoterade Avanza?

Svar: För att sälja onoterade aktier behöver du hitta en köpare privat, det finns olika sidor på internet som hjälper till med detta t.ex.

Hur fungerar egentligen handel med onoterade aktier och vad är viktigt att tänka på? Lär dig mer i Avanza Akademin!

Svar: Om det är en frivillig avnotering och inte en konkurs eller likvidation så kommer handeln i aktien att upphöra. Om du äger aktierna på ett …

Har du frågor eller funderingar eller vill du kontakta oss? Här får du hjälp och svar på det du undrar.

Kan aktier försvinna?

Indragning av aktier innebär att antalet aktier minskas. Detta sker genom en riktad indragning av aktierna från den delägare som ska lösas ut. Genom denna transaktion försvinner de inlösta aktierna. Köpeskillingen på de inlösta aktierna styrs av värdet på bolaget. Hur bolaget ska värderas regleras ofta i ett aktieägaravtal. Det finns några vedertagna modeller för detta.

En riktad indragning av aktier är ett alternativt sätt att lösa finansieringsfrågan. Det upplevs ofta också som enklare att genomföra, då ingen extern part, exempelvis en bank, behöver bli involverad. Säljaren kan få betalt direkt och köparna behöver inte låna kapital.

Kan börsen återhämta sig?

Hej!

Jag har sett på flera håll (inte faktabaserade källor) att vi väntar oss en börskrasch i slutet av året. Jag valde att skaka av mig det men det har ändå fastnat i mina tankar… vad tror ni som kan lite mer om ekonomi om detta? Hur bör man agera? Jag har tänkt lämna mina långsiktiga investeringar på lysa 9 som tänkt men funderar på att flytta mina mer kortsiktiga sparanden till sparkonto då de kanske inte återhämtar sig tills jag behöver dem… vad hade ni gjort? Ca. 3-4 års horisont

Vad händer vid tvångsinlösen av aktier?

Ett förslag ges till dig via den bank eller aktiedepå där dina aktier förvaras. Dessvärre kan du som aktieägare vid ett senare tillfälle falla offer för en tvångsinlösen. Det innebär att majoritetsägaren har köpt 90% av aktierna i bolaget eller mer och har således rätt att köpa ut  de resterande ägarna.  Om du istället väljer att tacka ja till budet placeras något som benämns som acceptansaktier på din aktiedepå. Det sker efter att den sista anmälningsdagen har passerats. Lite drygt en vecka efter den sista svarsdagen konverteras dessa aktier till likvida medel. 

När majoritetsägaren vill köpa ut ett bolag från börsen får du som aktieägare ett erbjudande att ta ställning till. Väljer du att acceptera budet får du en acceptansaktie placerad på din aktiedepå. Den stannar där tills ett par dagar efter sista svarsdag när den konverteras till likvida medel.

Företag blir uppköpta av flera olika anledningar. Det kan vara ett konkurrerande företag som vill köpa upp företaget. Det kan vara gynnsamt eftersom man genom att driva företagen tillsammans kan uppnå synergier och tydliggöra dolda värden. Men det kan också bero på att majoritetsägare vill minska kostnaderna i bolaget. Att vara börsnoterat är inte gratis och genom att köpa ut småspararna och avnotera företaget kan signifikanta besparingar genomföras.

Vilka aktier har stigit mest?

Evolution Gaming är svenskt företag som producerar livecasinospel. Om du någonsin spelat livecasino på nätet så har du med all säkerhet stött på spel ifrån Evolution Gaming.

Bolaget grundades 2006 av bland annat den svenske miljardären Jens von Bahr och erbjuder bland annat roulette, blackjack, baccarat och poker i sin spelbok.

Vilken aktie har gått bäst i år?

Dessa aktier är listade på Stockholmsbörsen (Large Cap, Mid Cap, samt Small Cap). Jag har filtrerat ut vissa preferensaktier och aktier med låg volym.

Vad har hänt med Avanza?

Scam, håll dig borta från dem. Jag blev lurad som tur var när jag undersökte hur jag skulle få tillbaka mina pengar. Jag stötte på Mr Curtis Howard, han var den som hjälpte mig att få tillbaka mina pengar från de där gäng bedragare, kontakta honom via ʀ€ʗɵʋ€ɽɨɳɠʗ ɵɨɳ,ʗ Øɱ, om du har problem med dina investeringar från att ta ut pengar.

Detta är bara en allmän reflektion, hur korrupt Trustpilot funkar.

De företag som betalar och prenumererar dyrt på Trustpilot tjänster får alltid höga betyg, medan de som inte betalar får låga betyg. .Ett företag som blocket bostad och systerbolaget Qasa, startat av Fredrik Strömsten, får konsekvent absurt höga betyg, trots de flesta som använder tjänsten är djupt missnöjda. .Trustpilot rensar helt sonika bort / blockerar missnöjda omdömen hos de företag som betalar dyrt för tjänsterna. Avanza, betalar ex.vis inte för Trustpilots riggade + positiva omdömen och där kommer helle rinte Trustpilot rensa bort/blockera negativa omdömen..Detta omdöme kommer definitivt tas bort av censurpatrullen på Trustpilot. Men några munuter kanske det får vara kvar....(!?)

Ständiga problem och ingen vill ta ansvar för att förbättra sig. Idag visar mitt konto felaktigt ca 30tusen mindre i värde än igår.

Förtroendet för Avanza från min sida är nu väldigt lågt!Med tanke på de ständigt återkommande problemen som de inte lyckas få bukt med gör mig väldigt orolig!Bristen på redundans i systemet, tyder ju på att Avanza har ett väldigt osäkert system. Tullar man på den säkerheten, vad annat tullar man på som kan hota sparares kapital är en fråga jag ställer mig?

Hur mycket kan man förlora på onoterade aktier?

Då kommer frågan, varför investera i onoterat överhuvudtaget? För att genomsnittet på en väldiversifierad onoterat portfölj ligger på lite över 20 procent om året om man gör det väl. Värdeökningen i ett välskött onoterat bolag är väldigt hög. Många affärsänglar har som mål att potentialen i de onoterade bolag de investerar i ska kunna öka med 100 % om året.

Man måste ha det målet för att det ska motivera risken att 9 av 10 kommer vara förluster. Matematiskt är det också relativt enkelt för ett litet onoterat bolag att göra det. T.ex. värderas onoterade bolag på 5 gånger årsvinsten. Säg att ett bolag gör 1 miljon i vinst på 10 miljoner omsättning. Nästa år ökar de omsättningen och till 15 miljoner och 2 miljoner i vinst. Då har värdet på bolaget gått från 5 till 10 miljoner, det vill säga 100 procent ökning i värde.

Vidare gäller vanliga principer för riskspridning, dvs lägg inte alla äggen i samma korg. Problematiken är att det är svårare eftersom många gånger är minsta investeringsbelopp ligger på runt 100 000 kr, i bästa fall. Det är inte ovanligt med ribbor på 1 Mkr eller till och med 10 Mkr. Säg då att du ska in i 10 - 20 bolag för att få en bra riskspridning och minimera bolagsrisken, då pratar vi minst 2 Mkr.

Det jag brukar rekommendera de flesta som på allvar är intresserade av onoterat är att bli medlemmar i Connect Sverige 24 och ALMI Invest 20. Inte för att de har bra investeringar, men för att det är det bästa och snabbaste sättet att lära sig komma igång. Man kan gå på:

 • Språngbrädor - styrelsemöten på låtsas med riktiga företag där man kan komma med tips
 • Investeringsluncher - typ draknästet där företag kan pitcha och man kan lyssna
 • Utbildningar - för affärsänglar där man kan lära sig mer och träffa andra investerare

Så utifrån ett läro-perspektiv så finns det enligt mig veterligen inget bättre ställe i Sverige. Det finns dessutom inga krav på att man måste investera.

Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?

En intern aktieöverlåtelse går till så att ägaren först bildar ett nytt aktiebolag (ett s.k. holdingbolag) för att därefter sälja aktierna i verksamhetsbolaget till det nybildade holdingbolaget. Holdingbolaget betalar till A, antingen med pengar eller med en revers. Vanligtvis överförs aktierna i verksamhetsbolaget till Holdingbolaget för summan av A:s anskaffningskostnad och sparade gränsbelopp. A kapitalvinstbeskattas för sin försäljning i enlighet med 3:12-reglerna. Om A har höga belopp i sparat utdelningsutrymme, som inte kan nyttjas fullt ut vid en försäljning, kan andelsbyte vara ett bra alternativ. Vid ett andelsbyte följer det sparade utdelningsutrymmet med och kan nyttjas längre fram.

Vem får mina aktier om jag dör?

är kvalificerad om du själv eller närstående har varit verksam i bolaget i betydande omfattning under det år du överlåter aktierna eller något av de fem föregående åren.

Bolaget är ett fåmansbolag om minst hälften av rösterna ägs av högst fyra personer. Flera personer som är närstående räknas som en person.

styrelse ändras, loggar du in på våra e-tjänster för att anmäla det till Bolagsverket.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna, kan du istället registrera ändringen via pappersblankett.

Kan man bli tvingad att sälja sina aktier?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om aktiebolag hittar du i Aktiebolagslagen, ABL.