:

När kommer nya Elstödet?

Innehållsförteckning:

 1. När kommer nya Elstödet?
 2. För vilka månader får man elstöd?
 3. Får man elstöd för företag?
 4. Hur stort blir Elstödet till företag?
 5. Hur vet jag när Elstödet betalas ut?
 6. När kommer pengarna för Elprisstödet?
 7. När betalas Elstöd 2 ut 2023?
 8. I vilken ordning betalas Elstödet ut?
 9. Får företag Elkompensation?
 10. Hur vet man när man får Elstödet?
 11. När kommer Elstödet betalas ut 2023?
 12. Kan man se sitt elstöd på Försäkringskassan?
 13. Hur kommer Elstödet betalas ut?
 14. När kommer Elstöd 2 betalas ut?
 15. När kan man se Elstödet 2023?

När kommer nya Elstödet?

 • Energi- och näringsminister Ebba Busch håller pressträff
 • Se sändningen i efterhand på Regeringskansliets Youtubekanal
 • Uppdrag att ansöka om att använda intäkter från överbelastning för att finansiera nödåtgärder för hushållen

För vilka månader får man elstöd?

Elprisstödet ligger på totalt 55 miljarder kronor och tillgodoser ungefär fem miljoner elkunder – privatpersoner, företag, organisationer och föreningar. Försäkringskassan sköter utbetalningarna till privatpersoner, vilka kommer att påbörjas den 20 februari. Pengarna betalas ut succesivt och de flesta ska ha fått sitt elstöd den 7 mars. Beloppet beräknas i sin tur på elförbrukningen du hade mellan oktober 2021 och september 2022.

Får man elstöd för företag?

För företag innebär elstödet att alla näringsidkare och juridiska personer med elutag i elområde 3 och 4 nu kan ansöka om elstöd för för fjolårets extraordinärt höga elpriser. Stödet ska kompensera för höga elpriser under perioden oktober 2021 till och med september 2022 och ges med fast öresbelopp per förbrukad kilowattimme.

Hur stort blir Elstödet till företag?

Skatteverkets ambition är att hantera ansökningarna och betala ut pengarna så snart vi kan. För att ansökan ska hanteras snabbt krävs bland annat att alla uppgifter i din ansökan är korrekta, att ansökan är komplett, att företaget uppfyller alla förutsättningar för att ha rätt till stöd, att företaget har ett skattekonto och att företaget har anmält ett mottagarkonto för automatisk utbetalning.

Vi behöver hantera en del ansökningar manuellt, vilket tar lite längre tid eftersom vi behöver fler uppgifter från företaget för att kunna handlägga ärendet.

Skatteverket kan bevilja och betala ut elstöd fram till och med den 31 december 2023. Därefter kan Skatteverket endast bevilja elstöd enligt beslut från domstol eller om ett mål återförvisas från domstol.

Efter att Skatteverket har beslutat om elstöd sätter vi in stödet på företagets skattekonto. Om företaget då får ett överskott på skattekontot och har ett registrerat mottagarkonto betalar Skatteverket ut stödet automatiskt.

Om företaget har skatteskulder eller vissa andra skulder till stat eller kommun kommer dessa att betalas först. Det som är kvar kommer att betalas ut till det mottagarkonto som företaget har registrerat.

Det finns fall då ett överskott inte betalas ut, till exempel om det finns ett beslut om ytterligare skatt som ännu inte förfallit till betalning.

Hur vet jag när Elstödet betalas ut?

27 januari 2023 | nyheter

Försäkringskassan betalar ut elstödet till det konto du har registrerat i Swedbanks kontoregister. Om du inte har anmält något konto i Swedbanks kontoregister tittar Försäkringskassan om det finns ett bankkonto registrerat hos dem eller hos Pensionsmyndigheten, och betalar elstödet dit. 

När kommer pengarna för Elprisstödet?

Den 20 februari 2023 påbörjas den första utbetalningen till privatpersoner i elprisområde 3 och 4. Det innebär att de första personerna har pengarna på sina konton den 23 februari. Stödet är baserat på förbrukning för perioden oktober 2021 - september 2022. Du som har ett eget elnätsavtal och stod på avtalet den 17 november får stöd.

När betalas Elstöd 2 ut 2023?

Elprisstödet ligger på totalt 55 miljarder kronor och tillgodoser ungefär fem miljoner elkunder – privatpersoner, företag, organisationer och föreningar. Försäkringskassan sköter utbetalningarna till privatpersoner, vilka kommer att påbörjas den 20 februari. Pengarna betalas ut succesivt och de flesta ska ha fått sitt elstöd den 7 mars. Beloppet beräknas i sin tur på elförbrukningen du hade mellan oktober 2021 och september 2022.

I vilken ordning betalas Elstödet ut?

Om du inte har fått någon utbetalning kan det bero på att du tidigare har anmält ett konto till Swedbanks kontoregister, till exempel ett lönekonto. Det kan också vara ett konto som du tidigare har anmält till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Kontrollera om fått en utbetalning märkt ”elstöd” eller ”insättning” till ett sådant konto.

Att du inte fått någon utbetalning kan också bero på att elnätsföretaget inte har lämnat de uppgifter om dig som vi behöver för att betala ut elstödet. Kontrollera med elnätsföretaget vilka uppgifter de har lämnat till oss, (namn, adress, personnummer eller samordningsnummer och elförbrukning). Om något saknas måste de skicka nya uppgifter till oss.

Vi har skickat en förfrågan till dig som bor utomlands om vi inte hittat något konto att betala elstödet till. Om du inte har fått något brev kan du behöva kontakta oss.

Får företag Elkompensation?

De höga elpriserna drabbar idag de svenska hushållen, speciellt i södra Sverige. Vintern spås bli dyr – mycket dyr. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna vill regeringen införa ett högkostnadsskydd för elpriserna. Men! Detta högkostnadsskydd ska inte enbart dedikeras till hushållen – utan också företagen.

Kortfattat handlar det om att intäkter från överbelastningen i elnätet går tillbaka och kommer elkunderna tillgodo. Eller formulerat som flaskhalsintäkter som återförs. Regeringens mål är att hjälpa företag och hushåll att hantera situationen kring den rekorddyra elen.

Vill du läsa mer om elprisstöd och hur det praktiskt fungerar? Vart hämtas överskottet ifrån som blir underlag för stödsumman man kan använda? Vad är flaskhalsintäkter? Läs mer: Företag ska få del av elprisstöd: ”Kan bli tre gånger så högt som förra vintern”

– Vårt huvudfokus är att elkostnaderna ska ned. Regeringens förhoppning är att det aviserade högkostnadsskyddet för de som drabbas av höga elpriser, som omfattar sammanlagt upp till 90 miljarder kronor 2022 och 2023, kan börja betalas ut så snart som möjligt men för vissa kan det vara svårt att betala hela elräkningen på en gång. Därför är det viktigt att dessa kunder erbjuds en möjlighet att skjuta upp delar av betalningen, säger finansminister Mikael Damberg vid en pressträff.

Hur vet man när man får Elstödet?

Under det senaste året har elpriserna skenat hos många svenska hushåll. Redan våren 2022 meddelade regeringen att man skulle betala ut ett elprisstöd för de med höga elräkningar – och nu i februari 2023 har det första elstödet rullats ut till det svenska folket.

Vad som kan vara bra att känna till är att regeringen sjösatte 2 separata elstöd. Det första elstödet gick ut till elkunderna i slutet av februari 2023 – och gällde bara kunder i södra Sverige, alltså i elområde 3 och 4. Det andra elstödet betalades ut i maj och juni 2023 – och gällde kunder i hela Sverige, alltså i elområde 1–4.

Betalning för det första elstödet skedde under ett antal bankdagar från den 20 februari och de allra flesta ska nu ha fått sina pengar på kontot.

När kommer Elstödet betalas ut 2023?

Regeringen har tagit fram en förordning om elstöd baserat på perioden november-december 2022 till privatpersoner i hela landet. Försäkringskassan kommer att betala ut elstödet senast den 9 juni.

Den 30 januari lämnade Svenska kraftnät in en ansökan om elstöd till privatpersoner i hela Sverige baserat på perioden november och december 2022. Nu har Försäkringskassan gett besked om att detta elstöd kommer att betalas ut senast den 9 juni förutsatt att inget oförutsett inträffar. 

Kan man se sitt elstöd på Försäkringskassan?

Försäkringskassan kommer kunna betala ut elstödet som planerat. Utbetalningarna inleds hos Försäkringskassan den 20 februari och några bankdagar senare börjar pengarna landa på elkundernas konton.

För att utbetalningen ska bli så snabb och smidig som möjligt bör den enskilde anmäla sitt bankkonto till Swedbanks kontoregister senast den 13 februari. Även Swedbanks kunder bör kontrollera att de har ett konto i kontoregistret.

Hur kommer Elstödet betalas ut?

Swedbank har fått i uppdrag av Försäkringskassan att betala ut elstöd till privatpersoner i hela Sverige för perioden november - december 2022. Utbetalningarna kommer att ske successivt via Swedbanks utbetalningssystem. Den 9:e juni ska de flesta ha fått pengarna insatta på sitt konto.

När kommer Elstöd 2 betalas ut?

Om du inte har fått någon utbetalning kan det bero på att du tidigare har anmält ett konto till Swedbanks kontoregister, till exempel ett lönekonto. Det kan också vara ett konto som du tidigare har anmält till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Kontrollera om fått en utbetalning märkt ”elstöd” eller ”insättning” till ett sådant konto.

Att du inte fått någon utbetalning kan också bero på att elnätsföretaget inte har lämnat de uppgifter om dig som vi behöver för att betala ut elstödet. Kontrollera med elnätsföretaget vilka uppgifter de har lämnat till oss, (namn, adress, personnummer eller samordningsnummer och elförbrukning). Om något saknas måste de skicka nya uppgifter till oss.

Vi har skickat en förfrågan till dig som bor utomlands om vi inte hittat något konto att betala elstödet till. Om du inte har fått något brev kan du behöva kontakta oss.

När kan man se Elstödet 2023?

Anmäl ditt konto till Swedbanks kontoregister före den 10 maj för att få elstödet insatt på kontot när utbetalningarna påbörjas i slutet av maj. Det går att anmäla sitt konto även efter den 10 maj för att snabba på processen och undvika en aviutbetalning. Du som får pension eller har ett bankkonto registrerat hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan behöver inte göra någonting utan kommer få pengarna automatiskt.