:

Hur gör man för att få dubbelt medborgarskap?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man för att få dubbelt medborgarskap?
 2. Var ansöker man om dubbelt medborgarskap?
 3. Kan man resa med två pass?
 4. Hur många länder tillåter dubbelt medborgarskap?
 5. Kan man ha 2 medborgarskap i Sverige?
 6. Får man ha två medborgarskap i Sverige?
 7. Hur mycket kostar dubbelt medborgarskap?
 8. Vad händer om man har två medborgarskap?
 9. Kan man ha dubbelt medborgarskap i Sverige?
 10. Kan man bli av med sitt svenska medborgarskap?
 11. Kan svenskar ha dubbelt medborgarskap?
 12. Hur länge kan man ha dubbla medborgarskap?
 13. Vad kostar dubbelt medborgarskap?
 14. Kan man vara svensk medborgare och bo utomlands?
 15. Hur många svenskar har dubbelt medborgarskap?

Hur gör man för att få dubbelt medborgarskap?

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Sverige tillåter sedan många år svenska medborgare att också ha andra medborgarskap. Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp på ett konsekvent och rättssäkert sätt i enlighet med gällande regler. Även om Sverige behandlar alla svenska medborgare utifrån samma regelverk kan ett annat medborgarskapsland begränsa vad svenska myndigheter kan göra i det landet för att hjälpa till konsulärt. 

Var ansöker man om dubbelt medborgarskap?

Sverige tillåter sedan 1 juli 2001 dubbelt medborgarskap. I och med 2001 års medborgarskapslag blev det, enligt svensk rätt,  fullt möjligt att ha två eller flera medborgarskap. Det krävs inte av den som söker svenskt medborgarskap att han eller hon avsäger sig sitt tidigare medborgarskap. Inte heller ska en svensk medborgare som söker och förvärvar ett annat medborgarskap därmed förlora det svenska medborgarskapet.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats Vad innebär svenskt medborgarskap?  Medborgarskap för vuxnaSvenskt medborgarskap för barnInformation på regeringens webbplats om dubbelt medborgarskap

Kan man resa med två pass?

Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!

Internationellt sett tar man hänsyn till en rad olika faktorer när man rankar de mest respekterade nationerna och invånarna. Detta gör det möjligt för oss att förstå hur olika nationaliteter påverkar friheten att resa. Här tittar vi på just detta. Över 160 länder ingår i denna rankning av resefrihet. Detta är de tio främsta länderna när det gäller fri rörlighet:

 • Tyskland
 • Sverige
 • Finland
 • Spanien
 • Italien
 • Frankrike
 • De brittiska öarna
 • Belgien
 • Nederländerna
 • Danmark

Hur många länder tillåter dubbelt medborgarskap?

Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan staten och dig som medborgare. Medborgarskapet stärker din samhörighet med Sverige och förenar svenska folket. Det är det formella medlemskapet i samhället och är en grund för demokratin i Sverige.

Medborgarskap brukar i juridisk mening definieras som det formella förhållandet mellan en individ och en stat när det gäller rättigheter och skyldigheter.

Kan man ha 2 medborgarskap i Sverige?

Sverige har genom Utrikesdepartementet diplomatiska förbindelser med andra länder och internationella organisationer och ansvarar för internationellt utvecklingssamarbete och handelspolitik. Sveriges utrikesrepresentation består av cirka 100 utlandsmyndigheter. 

Får man ha två medborgarskap i Sverige?

Det är föräldrarnas medborgarskap som avgör vilket medborgarskap ett barn får vid födseln i Sverige – och i de andra nordiska länderna.

Om ditt barn har en svensk förälder och är fött efter den 1 april 2015 blir barnet automatiskt svensk medborgare oavsett var i världen det föds.

Om ditt barn är fött före den 1 april 2015 i ett annat land än Sverige och barnet har en svensk pappa och en utländsk mamma och föräldrarna inte är gifta med varandra blir barnet inte automatiskt svensk medborgare. För att barnet ska bli svensk medborgare måste barnets pappa lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för sitt barn.

Hur mycket kostar dubbelt medborgarskap?

Sveriges nya medborgarskapslag trädde i kraft den 1 juli 2001. Bland annat tillät den nya lagen dubbelt medborgarskap även för de som inte är födda med dubbelt medborgarskap. Ytterligare lagändringar trädde i kraft den 1 april 2015.

En svensk medborgare som förvärvar medborgarskap i ett annat land får efter 1 juli 2001 behålla sitt svenska medborgarskap om det andra landet inte kräver att han eller hon befriar sig från medborgarskapet.  Likaså får den som blir svensk medborgare behålla sitt utländska medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta. 

Vad händer om man har två medborgarskap?

Det är föräldrarnas medborgarskap som avgör vilket medborgarskap ett barn får vid födseln i Sverige – och i de andra nordiska länderna.

Om ditt barn har en svensk förälder och är fött efter den 1 april 2015 blir barnet automatiskt svensk medborgare oavsett var i världen det föds.

Om ditt barn är fött före den 1 april 2015 i ett annat land än Sverige och barnet har en svensk pappa och en utländsk mamma och föräldrarna inte är gifta med varandra blir barnet inte automatiskt svensk medborgare. För att barnet ska bli svensk medborgare måste barnets pappa lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för sitt barn.

Kan man ha dubbelt medborgarskap i Sverige?

Att inneha dubbelt medborgarskap har inte alltid varit en självklarhet för svenskarna, utan det blev verklighet så sent som 2001. Bakom beslutet ligger ett långt och gediget påverkansarbete av utlandssvenskar som själva upplevde det som ett problem och ville se en förändring. En av initiativtagarna och som var drivande ända in i mål är Annette Minards. Vi har träffat henne över en kaffe för att få höra hennes berättelse.

Det hela började med att Annette Minards under 70-talets början ville upptäcka världen tillsammans med sin dåvarande brittiska pojkvän Richard och köpte biljetter till Australien. De två gifte sig senare eftersom den australiska lagen på den tiden inte tillät sammanboende par som var ogifta. Paret fastnade för landet och valde att bosätta sig där.

Kan man bli av med sitt svenska medborgarskap?

Rätten till svenskt medborgarskap regleras i lag (2001:82) om svenskt medborgarskap.

Enligt passlagen (1978:302) är huvudregeln att en svensk medborgare ska ha giltigt pass vid inresa från en annan stat, samt inte får resa ut ur Sverige utan att ta med giltigt pass.

Vid resa till eller från ett annat EU/EES-land tillåts resa med nationellt id-kort. Efter Brexit gäller samma regler för resor till och från Storbritannien som för övriga resor till och från EU. Alltså ska svenska medborgare resa ut med giltigt pass oberoende av Storbritanniens inreseregler.

Kan svenskar ha dubbelt medborgarskap?

Den som saknar svenskt medborgarskap kan under vissa förutsättningar få stöd från svenska UD och svenska utlandsmyndigheter. Det kan vara antingen om de är bosatta i Sverige eller om de är medborgare i EU- eller nordiska länder och är i tredje land där deras medborgarskapsland inte har någon diplomatisk representation. Vem som kan få konsulärt stöd beror också på om det råder ”normala” omständigheter eller katastrofsituationer. 

Att man bor i Sverige är förutsättning för rätten till stöd från UD och svenska ambassader. Svenska medborgare, flyktingar och statslösa personer som är bosatta i Sverige kan få konsulärt stöd. Om det finns särskilda skäl kan även andra utländska medborgare som bor i Sverige omfattas. Svenska medborgare som inte bor i Sverige kan bara få stöd om det finns särskilda skäl för det.

Hur länge kan man ha dubbla medborgarskap?

Det är föräldrarnas medborgarskap som avgör vilket medborgarskap ett barn får vid födseln i Sverige – och i de andra nordiska länderna.

Om ditt barn har en svensk förälder och är fött efter den 1 april 2015 blir barnet automatiskt svensk medborgare oavsett var i världen det föds.

Om ditt barn är fött före den 1 april 2015 i ett annat land än Sverige och barnet har en svensk pappa och en utländsk mamma och föräldrarna inte är gifta med varandra blir barnet inte automatiskt svensk medborgare. För att barnet ska bli svensk medborgare måste barnets pappa lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för sitt barn.

Vad kostar dubbelt medborgarskap?

Både Finland och Sverige tillåter dubbelt medborgarskap. En finsk medborgare som blir eller har blivit svensk medborgare 1.6.2003 eller senare, förlorar inte sitt finska medborgarskap.

Om du ansöker om medborgarskap i något annat land än Sverige och vill behålla ditt finska medborgarskap bör du ta reda om landets lagstiftning tillåter flerfaldigt medborgarskap.

Kan man vara svensk medborgare och bo utomlands?

Vi får in många frågor från våra medlemmar gällande allt från skatt till dödsfall och arv, men också frågor om medborgarskap, hemflytt och körkort. Här samlar vi inlägg där våra experter svarar på olika frågor, sidan uppdateras löpande med nya inlägg.

Undantagsregler rörande garantipensionenIndragningen av garantipensionen slår nu hårt mot pensionärer bosatta inom EU/EES – närmare 58 000 personer berörs. Men finns det undantagsregler? Pensionsmyndighetens expert Ann-Sofie Kraft Nilsson reder ut. (2023-01-30)

Kan mitt civiltillstånd påverka min pension? Påverkas garantipensionen och den allmänna pensionen om man är gift eller ej, påverkar civiltillståndet änkepension och vilken betydelse har medborgarskap då man beräknar pension? Pensionsmyndighetens expert Ann-Sofie Kraft Nilsson svarar. (2022-12-12)

Kan medföljande tillgodoräkna år inom EU vid beräkningen av den svenska garantipensionen?Hur beräknas garantipensionen om man har varit medföljande och bott utomlands, kan man tillgodoräkna år som man vistats inom EU? Pensionsmyndighetens expert Ann-Sofie Kraft Nilsson svarar. (2022-11-14)

Så ordnar du svenskt kontantkort till mobiltelefon när du bor utomlands Är det möjligt för personer utskrivna ur Sverige att beställa kontantkort och teckna telefonabonnemang i Sverige? Hur går man i så fall tillväga för att göra det? Vi har frågat en expert på Telenor. (2023-07-04)

Kontantkort eller telefonabonnemang för utlandssvenskarÄr det möjligt för personer utskrivna ur Sverige att beställa kontantkort och teckna telefonabonnemang i Sverige? Hur går man i så fall tillväga för att göra det? Vi har frågat en expert på Telenor. (2023-01-19)

SVT Play i utlandetVarför kan man enbart se vissa program på SVT-play då man befinner sig utanför Sveriges gränser? Varför är inte alla program tillgängliga utomlands? Varför finns det restriktioner på Aktuellt och Rapport då större sportevenemang pågår? Vi har ställt frågan till SVT och har nu fått svar. (2022-12-21)

Hur många svenskar har dubbelt medborgarskap?

SFS nr: 2001:82 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L7 Utfärdad: 2001-03-01 Ändrad: t.o.m. SFS 2021:771 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen.