:

Vad tillverkar Autoliv?

Innehållsförteckning:

 1. Vad tillverkar Autoliv?
 2. Vad uppfann Autoliv?
 3. Hur deklarera Veoneer?
 4. När löses Veoneer in?
 5. Hur mycket får man tjäna utan att behöva deklarera?
 6. Vad hände med Veoneer?
 7. Vad händer med aktier i Veoneer?
 8. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 9. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 10. När blir Veoneer affären klar?
 11. När löses Veoneer aktie in?
 12. Vad händer med mina aktier om ett bolag avnoteras?
 13. Kan man sälja sina aktier när som helst?
 14. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 15. Kan Försäkringskassan se mitt konto?
 16. How many employees does Autoliv have?
 17. Why should you choose Autoliv?
 18. Is Autoliv partnering with Piaggio?
 19. Where are Autoliv shares listed?
 20. How many employees does Autoliv have?
 21. Why should you choose Autoliv?
 22. Where are Autoliv shares listed?
 23. When did Autoliv AB get its name?

Vad tillverkar Autoliv?

Autoliv AB grundades i Vårgårda som bilföretaget Autoservice AB 1953 av bröderna Stig och Lennart Lindblad. Företaget började 1956 att tillverka tvåpunktssäkerhetsbälten och ändrade 1968 namn till Autoliv AB. Det köptes 1974 upp av Gränges Weda AB, som hade uppfunnit rullbältet sju år tidigare. Gränges Weda köptes i sin tur 1989 av Electrolux och namnändrades till Electrolux Autoliv AB. Under 1980- och 1990-talen växte företaget genom uppköp, främst i Europa. Mellan 1994 och 1997 var företaget noterat på Stockholmbörsen under namnet Autoliv AB och 1997 fusionerades det med amerikanska Morton ASP Inc till Autoliv, Inc.

Koncernen är idag en av världens största vad gäller fordonssäkerhet. Sammanlagt har koncernen drygt 67 000 anställda. Hela Autoliv-koncernen hade 2018 40% marknadsandel för sin typ av bilsäkerhetsprodukter.

Vad uppfann Autoliv?

Den viktigaste säkerhetsförbättringen i bilarna var dock säkerhetsbältet. Säkerhetsbälten av tvåpunktstyp hade introducerats inom flyget redan på 1910-talet, och 1951 tog amerikanerna Roger W. Griswold och Hugh De Haven patent på ett trepunktsbälte för flygplan. I fråga om bilbälten blev Sverige ett föregångsland, men det var inte bilindustrin som tog första steget. I stället skedde teknikutvecklingen till en början inom statliga Vattenfall, som efter andra världskriget befann sig i en intensiv utbyggnadsfas med nya vattenkraftverk i Norrland, vilket föranledde många olyckstillbud på farliga vägar.

Ingenjörerna Bengt Odelgard och Per-Olof Weman ledde utvecklingsarbetet i samarbete med överläkaren Stig Lindgren. I en särskild provanläggning utfördes kollisionstester och bilar med dockor i hissades upp i en kran för att sedan släppas ned från hög höjd.

Hur deklarera Veoneer?

Hur deklarerar du aktier? Hur beskattas de? Vad är skillnaden mellan a- och b-aktier? Och hur kommer du igång med ditt aktiesparande? Frågorna kan vara många när man ska börja spara i aktier. För att hjälpa dig så har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren. Få en flygande start!

En aktie är en andel i ett företag. Aktiekapitalet är ägarnas egen insats och bolagets finansiella plattform. Om företaget går bra får aktieägarna del i vinsten i förhållande till sin insats i form av utdelning och genom att kvarhållna vinster i bolaget ökar företagets och därmed aktiernas värde. Vad är en aktie?

När löses Veoneer in?

Inför avknoppningen av sin högteknologiska verksamhet i somras steg Autoliv-aktien kraftigt. Verksamheten fick namnet Veoneer och gjorde sin börsdebut i juli. Sedan dess har Autoliv-aktien tappat mark medan Veoneer-aktien fortsatt uppåt.

Kvar i Autoliv finns verksamheterna inom säkerhetsbälten och krockkuddar. I Veoneer ligger produkterna inom aktiv säkerhet, sensorer och bromssystem. Det är områden som växer snabbt men Veoneer går ännu inte med vinst. Förlusten före skatt i det andra kvartalet i år blev 63 miljoner dollar. Det var en större minuspost än väntat. Snittprognosen inför rapporten var en förlust på 39 miljoner.

Hur mycket får man tjäna utan att behöva deklarera?

Inför avknoppningen av sin högteknologiska verksamhet i somras steg Autoliv-aktien kraftigt. Verksamheten fick namnet Veoneer och gjorde sin börsdebut i juli. Sedan dess har Autoliv-aktien tappat mark medan Veoneer-aktien fortsatt uppåt.

Kvar i Autoliv finns verksamheterna inom säkerhetsbälten och krockkuddar. I Veoneer ligger produkterna inom aktiv säkerhet, sensorer och bromssystem. Det är områden som växer snabbt men Veoneer går ännu inte med vinst. Förlusten före skatt i det andra kvartalet i år blev 63 miljoner dollar. Det var en större minuspost än väntat. Snittprognosen inför rapporten var en förlust på 39 miljoner.

Vad hände med Veoneer?

(Stockholm, 26 april 2018) – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV and SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, offentliggjorde i dag viktiga steg i processen mot avknoppningen av verksamheten inom Electronics.

Processen med att knoppa av verksamheten inom Electronics under namnet Veoneer fortskrider väl. Den operativa separationen av Electronics genomfördes som planerat den 1 april, och kritiska områden som överföring av personal, igångsättning av system och etablering av ledningsgrupper genomfördes planenligt. Upprättandet av nya styrelser för de separata enheterna pågår i god takt och nya styrelser kommer att presenteras innan avknoppningen. Bolaget förväntar sig att handel i Veoneer startar tidigt under det tredje kvartalet 2018 med noteringar på New York Stock Exchange och Nasdaq Stockholm.

Vad händer med aktier i Veoneer?

Ett förslag ges till dig via den bank eller aktiedepå där dina aktier förvaras. Dessvärre kan du som aktieägare vid ett senare tillfälle falla offer för en tvångsinlösen. Det innebär att majoritetsägaren har köpt 90% av aktierna i bolaget eller mer och har således rätt att köpa ut  de resterande ägarna.  Om du istället väljer att tacka ja till budet placeras något som benämns som acceptansaktier på din aktiedepå. Det sker efter att den sista anmälningsdagen har passerats. Lite drygt en vecka efter den sista svarsdagen konverteras dessa aktier till likvida medel. 

När majoritetsägaren vill köpa ut ett bolag från börsen får du som aktieägare ett erbjudande att ta ställning till. Väljer du att acceptera budet får du en acceptansaktie placerad på din aktiedepå. Den stannar där tills ett par dagar efter sista svarsdag när den konverteras till likvida medel.

Företag blir uppköpta av flera olika anledningar. Det kan vara ett konkurrerande företag som vill köpa upp företaget. Det kan vara gynnsamt eftersom man genom att driva företagen tillsammans kan uppnå synergier och tydliggöra dolda värden. Men det kan också bero på att majoritetsägare vill minska kostnaderna i bolaget. Att vara börsnoterat är inte gratis och genom att köpa ut småspararna och avnotera företaget kan signifikanta besparingar genomföras.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

I svensk beskattningsrätt finns ingen presumtion som innebär att enbart bevisning i form av att det skett insättningar på någons privata bankkonto medföra att insättningarna utgör skattepliktiga inkomster. Kammarrätten anser att Skatteverket inte har gjort sannolikt att insättningarna rör sig om ersättning för någon form av prestation. Skatteverket instämmer i den bedömningen varför domen inte har överklagats.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är svårt att säga om du ska skatta dessa 9000kr du fått av en kompis utan att veta bakgrunden till varför du fick dem. Är dessa 9000kr bara en gåva så behöver du inte skatta på dem (8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Om det är så att du utfört ett arbete åt din vän eller sålt något åt honom eller henne så hänför sig dessa pengar antingen till inkomstslaget tjänst, näringsverksamhet eller kapital 10, 13 respektive 41 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Det innebär att dessa ska beskattas genom att summan tas upp i din deklaration. Så för att ge svar på din fråga det beror på om pengarna är en gåva, hänför sig till ett arbete eller försäljning. Om de hänför sig till en försäljning så ska de endast skattas om du gjort en vinst genom försäljningen.

När blir Veoneer affären klar?

Amerikanska Qualcomm och SSW Partners, som är ett New York-baserat investeringsbolag, har ingått ett slutligt avtal om att förvärva bilsäkerhetsföretaget Veoneer för 37,00 dollar per aktie kontant, vilket motsvarar ett totalt värde för Veoneer på 4,5 miljarder dollar.

Veoneer har sagt upp sitt tidigare förvärvsavtal med Magna International och ställt in extra bolagsstämman den 19 oktober 2021 som var sammankallad för att godkänna förvärvsavtalet med Magna. Magna har avstått från sin rätt att lämna fram ett reviderat budförslag till Veoneer. Det framgår av ett pressmeddelande.

När löses Veoneer aktie in?

Veoneer entwickelt Software und Hardware, um das Fahren sicherer zu machen. Dazu gehören Radar- und LiDAR-Systeme, Bildauswertung, Fahrerüberwachung und einiges mehr. Damit besitzt das Unternehmen eine Plattform, über die bereits jetzt vermarktet wird. Schritt für Schritt soll der Autonomiegrad über die nächsten Jahre gesteigert werden. Im August holte sich Veoneer Qualcomm (WKN: 883121) ins Boot, um mit vereinten Kräften schneller zum Ziel zu kommen. Dennoch muss das Unternehmen aktuell noch viel in die Entwicklung investieren und schreibt hohe Verluste. Bei Umsätzen von rund 2 Mrd. US-Dollar blieb im Vorjahr unterm Strich ein Verlust von einer halben Milliarde. Stabilität verleiht hingegen das langfristig gut gefüllte Auftragsbuch. Bis 2022 soll der Umsatz auf 2,5 Mrd. US-Dollar wachsen.

Vad händer med mina aktier om ett bolag avnoteras?

Med ”börsbolag” åsyftas i allmänhet sådana bolag som är noterade på en reglerad marknad. I Sverige finns två stycken reglerade marknader som drivs av en börs; OMX Nordic Exchange Stockholm AB (oftast kallad ”Stockholmsbörsen” eller ”OMX”) samt Nordic Growth Market (”NGM Equity” eller ”NGM”). Vid sidan om dessa två finns även Burgundy AB (”Burgundy”) som också räknas som en reglerad marknad. Med begreppet ”reglerad marknad” avses ett gränsöverskridande system inom EES-området (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) som sammanför köpare och säljare av finansiella instrument, där handeln är reglerad av ett objektivt regelverk och där affärerna leder till avslut. Benämningen ”börsbolag” i strikt mening omfattar alltså endast bolag som handlas på någon av de reglerade marknaderna. När ett aktiebolag noterar sina aktier på börsen ingår bolaget ett avtal, vilket innebär att bolaget underkastar sig börsens regelverk. Reglerna för Stockholmsbörsen och NGM är i stort identiska, varför det är möjligt att behandla reglerna för båda börserna i samtidigt.

Med ”avnotering” åsyftas att ett bolag, vars aktier tidigare handlats på en reglerad marknad, upphör att handlas där. En avnotering är en dramatisk förändring i bolagets liv. Syftet med att aktierna är upptagna till handel är att kapitalanskaffningen underlättas väsentligt. Motsatsvis blir det svårare för bolaget att anskaffa kapital efter en avnotering. Det finns i huvudsak två sätt på vilket ett bolag kan avnoteras, antingen efter egen ansökan eller genom beslut från börsen.

Kan man sälja sina aktier när som helst?

Hej, jag är en av medgrundarna till ett aktiebolag och äger en viss procent av bolaget. Nu ska jag jag minska mitt engagemang och vill då minska mitt innehav, då jag inte kan leva upp till de uppgifter som bestämdes när vi startade bolaget. Hur går man tillväga? Måste mitt innehav säljas tillbaka, eller finns det något annat sätt?

Hej och tack för er fråga!

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att tjäna svarta pengar innebär att man erhåller en lön som inte beskattas. Nackdelen med att arbeta svart är även att anställningen görs utan anställningsbevis, ingen sjuklön, sociala förmåner eller försäkringar. Som arbetstagare erhåller man därför inget skydd i sin anställning.

Kan Försäkringskassan se mitt konto?

Ibland dröjer det innan du får ett beslut om din ansökan om ersättning. Under rubriken Hålltider för varje ersättning kan du se hur lång tid det brukar ta, men det kan ta längre tid om vi behöver göra en mer omfattande utredning av ditt ärende. Det gäller till exempel om något inte stämmer, om det saknas underlag i ditt ärende eller om du inte har uppdaterat dina uppgifter. När du ansöker om en ersättning behöver du därför vara noggrann så att allt blir rätt från början. Kom också ihåg att snabbt uppdatera dina uppgifter om de ändras under tiden som ersättningen betalas ut.

Om något saknas i din ansökan så kontaktar vi dig eller någon annan som kan ge oss kompletterande uppgifter. Det kan till exempel vara din arbetsgivare, en läkare eller ditt barns förskola.

Du vet väl att du kan läsa post från oss direkt i mobilen, datorn eller läsplattan?

How many employees does Autoliv have?

Together with its joint ventures, Autoliv has over 68,000 employees in 27 countries, of whom 5700 are involved in research, development and engineering. In addition, the company has 14 technical centers around the world, including 20 test tracks, more than any other automotive safety supplier.

Why should you choose Autoliv?

At Autoliv, we challenge and redefine the standards of mobility safety to sustainably deliver leading solutions. In 2022, our products saved close to 35,000 lives and reduced more than 450,000 injuries. Our 69,100 associates in 27 countries are passionate about our vision of Saving More Lives and quality is at the heart of everything we do.

Is Autoliv partnering with Piaggio?

Autoliv, Inc. the worldwide leader in automotive safety systems, and the Piaggio Group, one of the leading manufacturers of scooters and motorcycles, are collaborating to develop an airbag for powered two-wheelers, for greater rider safety. Mikael Bratt assumes his position as President and CEO.

Where are Autoliv shares listed?

The shares are listed on the New York Stock Exchange (NYSE: ALV) and the Swedish Depository Receipts on Nasdaq Stockholm (ALIV sdb). For more information go to www.autoliv.com. We’re proud to be a part of the #SACCSummit2023 where we’ll take a journey to drive innovation forward and continue #SavingMoreLives.

How many employees does Autoliv have?

 • Together with its joint ventures, Autoliv has over 68,000 employees in 27 countries, of whom 5700 are involved in research, development and engineering. In addition, the company has 14 technical centers around the world, including 20 test tracks, more than any other automotive safety supplier.

Why should you choose Autoliv?

 • At Autoliv, we challenge and redefine the standards of mobility safety to sustainably deliver leading solutions. In 2022, our products saved close to 35,000 lives and reduced more than 450,000 injuries. Our 69,100 associates in 27 countries are passionate about our vision of Saving More Lives and quality is at the heart of everything we do.

Where are Autoliv shares listed?

 • The shares are listed on the New York Stock Exchange (NYSE: ALV) and the Swedish Depository Receipts on Nasdaq Stockholm (ALIV sdb). For more information go to www.autoliv.com. We’re proud to be a part of the #SACCSummit2023 where we’ll take a journey to drive innovation forward and continue #SavingMoreLives.

When did Autoliv AB get its name?

 • The name of the company was changed to Autoliv AB in 1968. It was bought in 1974 by Granges Weda AB, inventors of the retractable seat belt. Granges Weda was acquired in turn in 1989 by Electrolux and changed its name to Electrolux Autoliv AB. During the 1980s and 1990s, the company grew through acquisitions, mainly in Europe.