:

Hur mycket betalar man i kyrkoskatt per månad?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket betalar man i kyrkoskatt per månad?
 2. Hur mycket betalar man i skatt till kyrkan?
 3. Hur mycket betalar man till kyrkan per år?
 4. Hur mycket tjänar man på att gå ur kyrkan?
 5. Hur mycket pengar sparar man på att gå ur Svenska kyrkan?
 6. Kan man slippa kyrkoavgift?
 7. Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?
 8. Får man bli begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?
 9. Får man gifta sig i kyrkan om man gått ur Svenska kyrkan?
 10. Får man begravas i kyrkan om man inte är med i kyrkan?
 11. Var blir man begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?
 12. Vad kostar en begravning om man gått ur Svenska kyrkan?
 13. Vad kostar en gravplats efter 25 år?
 14. Får man ha begravas i kyrkan om man gått ur?
 15. Får man gifta sig i kyrkan om man inte betalar kyrkoskatt?

Hur mycket betalar man i kyrkoskatt per månad?

För dig som inte är kristen eller har andra skäl till att stanna kvar som medlem i Svenska kyrkan finns det mycket pengar att spara på att begära utträde.

Vi berättar hur mycket pengar du kan spara, vad det innebär att begära utträde ur kyrkan och hur du går tillväga.

Hur mycket betalar man i skatt till kyrkan?

En medelinkomsttagare som är medlem i lutherska kyrkan betalar 356 euro i kyrkoskatt (enligt uppgifter från 2021). Räknar man med alla kyrkans medlemmar är medeltalet för kyrkoskatten 247 euro/medlem (2021).

Om du nyligen blivit medlem i kyrkan börjar du betala skatt först året efter att du inträtt.

Den social- och hälsovårdsreform som trädde i kraft i januari 2023 – då social- och hälsovården och räddningsväsendet överfördes från kommunerna till välfärdsområdena – inverkar på en del församlingars kyrkoskattesats. Det blir fler avdrag på den statliga inkomstskatten och färre avdrag på kommunal- och kyrkoskatten.

Hur mycket betalar man till kyrkan per år?

Ett stort skäl för att många vill lämna kyrkan är ekonomiskt. Hur mycket man måste betala varierar från församling till församling. Medlemmar betalade år 2017 i genomsnitt 1,23 kronor per intjänad hundralapp i kyrkoskatt, eller kyrkoavgift som det heter sedan 2000. I kyrkoavgiften ingår en begravningsavgift på i genomsnitt 23 öre som även icke-medlemmar måste betala. För varje 100 000 i årslön innebär det att man i genomsnitt sparar 1,000 kronor om året på att gå ur – pengar som kunde ha använts till mer angelägna saker, t.ex att få hushållsekonomin att gå ihop varje månad eller spara till barn eller pension.

Hur mycket tjänar man på att gå ur kyrkan?

Alla som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november året innan deklarationsåret måste betala en så kallad kyrkoavgift. Hur mycket medlemskapet i Svenska kyrkan kostar beror dels på hur stor din inkomst är, dels på vilken församling du tillhör. I snitt är avgiften cirka 1 procent i Sverige. Avgiften dras direkt via deklarationen och det är inget som man själv behöver deklarera.

Alla som är folkbokförda i Sverige måste betala en obligatorisk begravningsavgift. Om man är medlem i Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften i den avgift som man betalar för medlemskapet, även om den anges separat i deklarationen. Begravningsavgiften måste man fortsätta att betala även om man går ur Svenska kyrkan. Avgiften varierar från år till år men var 0,242 procent i de flesta kommuner 2018. I Stockholm var motsvarande siffra 0,075 procent. Avgiften täcker kostnader för kremering, gravsättning och skötsel av begravningsplatser.

Hur mycket pengar sparar man på att gå ur Svenska kyrkan?

Att gå ur kyrkan är ett sätt att spara pengar. De allra flesta i Sverige är medlemmar i Svenska kyrkan. Man betalar en kyrkoavgift varje år som ligger på mellan 1-2% av årsinkomsten och dras på skattesedel. Det betyder att man betalar i snitt 1 000 kr på varje 100 000 kr som man har tjänat.

Om man inte är troende eller stödjer kyrkans arbete så kan man begära utträde ur svenska kyrkan. Att gå ur Svenska kyrkan är GRATIS. Se upp för företag som tar betalt för nåt så enkelt som att ladda ner, skriva ut, signera och returnera blanketten till den lokala församlingen.

Kan man slippa kyrkoavgift?

 • Begravningsavgift och kyrkoavgift är olika avgifter. Begravningsavgiften täcker allmänna kostnader som är kopplade till bland annat gravplats och kremering. Kyrkoavgiften har däremot en direkt koppling till Svenska kyrkans verksamhet.
 • I begravningsavgiften ingår följande: kostnaden för en eventuell kremering, vissa transporter, lokal för förvaring och visning av den avlidne, ceremonilokal utan religiösa symboler, gravsättning (inklusive gravöppning och återställande av grav) samt en gravplats i 25 år.
 • Skötsel och omvårdnad av gravplats ingår inte. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att gravplatsen tas om hand och är i värdigt skick.
 • Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?

  Utträdet är enkelt. Men kan bli dyrt. 

  Att gå ur Svenska kyrkan är inte svårt. Allt som krävs är din namnteckning på avsedd blankett och du är snart ute. Det finns dock anledning att tänka igenom beslutet en extra gång innan ditt utträde är satt på pränt. Allra helst med hänsyn till din framtida begravning.

  Får man bli begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?

  Läs mer

  Alla är med och betalar en avgift för begravningarna i vårt land via skattsedeln. Men sedan tillkommer kostnaden när man själv arrangerar en anhörigs begravning. Det kan kosta obetydligt men mycket lätt uppgå till enorma kostnader.

  Får man gifta sig i kyrkan om man gått ur Svenska kyrkan?

  Stina Hagman är präst i Kulla pastorat och anställd i Vikens kyrka. Här kan du läsa hennes svar på vanliga frågor om ett kyrkligt bröllop.

  Får man begravas i kyrkan om man inte är med i kyrkan?

  Om den avlidna inte är med i Svenska kyrkan finns det möjlighet att arrangera en borgerlig begravning. En borgerlig begravning följer ingen färdig rutin och kan utformas precis som ni själva önskar, eller som den avlidna skulle önskat. Läs mer om borgerlig begravning här.

  Även om den avlidna inte är medlem i Svenska kyrkan kan det finnas önskemål att ordna en begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Då kan vi på Fonus hjälpa till att kontakta kyrkoherden i den församling som den avlidna tillhörde.

  Var blir man begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?

  När en person som inte är medlem i Svenska kyrkan ska begravas måste den församling, som den avlidne var skriven i, kontaktas.

  Det är nämligen lag på att alla måste gravsättas, en samhällelig uppgift som Svenska kyrkan har ansvar för och som regleras i begravningslagen. Församlingens gravkapell kan användas för begravningsceremoni och bokas via [email protected] Det går att få ceremonin utan kristna symboler.

  Vad kostar en begravning om man gått ur Svenska kyrkan?

  Som medlem har du varit med och bidragit till ett betydelsefullt arbete både på orten där du bor och runt om i världen. Din lokala församling är beroende av din och andra medlemmars avgifter. Det är också till din lokala församling som den allra största delen av avgiften går.

  Det kostar ingenting att lämna Svenska kyrkan. Vi samarbetar inte med företag som annonserar på nätet om utträde ur Svenska kyrkan och som tar betalt för utträde.

  Vad kostar en gravplats efter 25 år?

  Minneslund

  En minneslund är ett gemensamt område där gravsättning sker anonymt. Det innebär att du som anhörig inte får vara med vid gravsättningen och inte heller får reda på exakt var den gjorts. I minneslunden finns en gemensam smyckningsplats där du som anhörig kan ställa ljus och snittblommor. I de allra flesta minneslunder grävs askan ned vid gravsättningen. Gravsättning i minneslunden är kostnadsfri, men om man vill gravsättas på en minneslund utanför hemorten kan en kostnad för transport av askan tillkomma.

  Får man ha begravas i kyrkan om man gått ur?

  Läs mer

  Alla är med och betalar en avgift för begravningarna i vårt land via skattsedeln. Men sedan tillkommer kostnaden när man själv arrangerar en anhörigs begravning. Det kan kosta obetydligt men mycket lätt uppgå till enorma kostnader.

  Får man gifta sig i kyrkan om man inte betalar kyrkoskatt?

  För dig som inte är kristen eller har andra skäl till att stanna kvar som medlem i Svenska kyrkan finns det mycket pengar att spara på att begära utträde.

  Vi berättar hur mycket pengar du kan spara, vad det innebär att begära utträde ur kyrkan och hur du går tillväga.