:

Vad krävs för att hyra ut sig själv?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att hyra ut sig själv?
 2. Kan man hyra kontor av sig själv?
 3. Får man ha sitt företag hemma?
 4. Hur mycket får man hyra ut utan att betala skatt?
 5. Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?
 6. Hur mycket kan man ta betalt för att hyra ut ett rum?
 7. Kan privatperson hyra ut lokal till företag?
 8. Hur mycket får man tjäna utan att ha eget företag?
 9. Hur mycket får jag tjäna på att hyra ut?
 10. Kan Skatteverket se Airbnb?
 11. Vad händer om man inte betalar skatt på uthyrning?
 12. Får man tjäna pengar på att hyra ut?
 13. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 14. Får man ta ut pengar från enskild firma?
 15. Vad gäller vid privat uthyrning?

Vad krävs för att hyra ut sig själv?

Det finns en mängd saker du måste tänka på vid andrahandsuthyrning. Desto mer du har gått genom med din andrahandshyresgäst ju säkrare kommer ni båda att känna er under uthyrningstiden.

 • Du behöver skriftligt tillstånd från din hyresvärd eller hyresnämnden för att hyra ut i andra hand.
 • Skriv ett andrahandskontrakt.
 • Om du tänker hyra ut längre än två är bör du göra en skriftlig överenskommelse med andrahandshyresgästen om att hen avstår från besittningsskyddet.
 • Gör en inventarieförteckning
 • Notera skador och brister i lägenheten. Gärna genom att fotografera eller filma.
 • Försäkra dig om att andrahandshyresgästen klarar av att betala hyran.
 • Ta inte ut för hög hyra – du kan tvingas betala tillbaka den och riskerar att bli uppsagd.
 • Kom ihåg att det är brottsligt att begära eller ta emot ersättning utöver hyran! Du får alltså inte ta betalt för att du ingår ett avtal med din andrahandshyresgäst.

Du måste ha värdens tillstånd för att hyra ut bostad i andra hand. Begär tillstånd från värden i god tid före det datum som andrahandsuthyrningen är tänkt att börja gälla. Tillståndet bör vara skriftligt. Visserligen gäller ett muntligt avtal, men om det uppstår oenighet kan det vara svårt att bevisa i efterhand vad du och din hyresvärd har kommit överens om. 

Andrahandsuthyrning utan hyresvärdens tillstånd, innebär en risk att du att bli uppsagd. Har avtalet ingåtts efter 1 oktober 2019 är din hyresrätt förverkad om du inte kan visa på en giltig ursäkt, och risken att bli av med bostaden är mycket högre än tidigare.

Kan man hyra kontor av sig själv?

Som nämnt innan skiljer det sig mellan att hyra kontor av sig själv om man driver enskild firma jämfört med aktiebolag. Har du en enskild firma och jobbar hemifrån finns det två olika sätt att välja för att dra av kostnaderna.

Om du bedriver ett aktiebolag och jobbar hemifrån kan du låta bolaget betala en del av hyran. Men precis som för dig som driver enskild firma finns det flera regler att följa för att skatteverket ska godkänna det. Det första som måste ske är att man sätter en marknadsmässig hyra för kontoret/lokalen som man använder. Gör man inte det och sätter för hög hyra kallas det för överhyra. Vilket betyder att du kommer beskattas som lön på det överskjutande beloppet.

Det andra som måste ses över är om man redan har en lokal eller inte till verksamheten. Du är inte tillåten att hyra ut ett rum till dig själv i din egna bostad om behovet inte finns i verksamheten. Exempelvis skulle en frisör som har en salong där hen klipper kunna hyra ett rum i sin egen bostad för att sköta administrationen om sånt utrymme inte finns på salongen. Rummet behöver även vara särskilt avgränsat och inte vara en del av den privata bostaden. Syftet får endast vara att använda rummet för verksamheten och inget annat. Till exempel ett garage, förråd eller avgränsat rum.

Att hyra kontor eller lokal av sig själv medför sina utmaningar när det kommer till regler och krav men är fullt möjligt. Vi hoppas att denna blogg har gett dig bättre förståelse kring vad som gäller om man driver enskild firma och vad som gäller om man driver aktiebolag. Har du fler frågor gällande att hyra kontor/lokal är du varmt välkommen att kontakta oss på HQV.

Får man ha sitt företag hemma?

är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren själv och att vinstsyfte saknas.

Hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport och kulturell verksamhet är exempel på möjliga hobbyverksamheter. Det handlar om något som

Hur mycket får man hyra ut utan att betala skatt?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du ska i vissa fall betala skatt när du hyr ut din privatbostad. Skattens storlek beror bland annat på vilken hyra du tar ut av din hyresgäst. Reglerna i korthet:

Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?

Den som hyr ut sin privatbostad ska beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital. Avdrag från ersättningen medges med ett schablonbelopp på 40 000 kronor. Därutöver medges avdrag med 20 procent av ersättningen om det är en privatbostadsfastighet som hyrs ut. Är det en bostad som innehas med hyresrätt medges i stället ytterligare avdrag för hyreskostnaden för den period bostaden hyrts ut.

Den som har hyrt ut en sommarstuga under 2020 för en sammanlagd ersättning som understiger 50 000 kronor beskattas inte. Uppgår ersättning till 100 000 kronor ska däremot beskattning ske, men avdrag medges först med 60 000 kronor (40 000 kr + [20 % x 100 000 kr]). Resterande belopp 40 000 kronor beskattas med 30 procent, det vill säga med 12 000 kronor.

Hur mycket kan man ta betalt för att hyra ut ett rum?

Om du känner dig trygg med hur du skall fylla i ett avtal kan du använda vår gratis-mall nedan. Du kan välja mellan att ladda ner filen som PDF-fil eller som Word-fil.

Kan privatperson hyra ut lokal till företag?

Avdrag i din privata inkomstdeklaration Om du är anställd av ditt aktiebolag och arbetar från hemmet kan du ha rätt till avdrag i din privata inkomstdeklaration. Detta gäller även dig som har annan arbetsgivare. Första kravet är att bolaget inte har något liknande arbetsutrymme där du kan utföra ditt arbete dvs det ska finnas ett behov av lokalen. Utrymmet ska också vara inrett på ett sådant sätt att det inte kan användas som bostad i vanlig mening. Ett exempel är en tandläkare som bedriver sin praktik hemifrån. Är det istället fråga om ett utrymme som är inrett som ett vanligt kontorsrum är det tveksamt om det är tillräckligt för att få avdrag eftersom utrymmet ganska enkelt kan användas som en del av bostaden. Det som talar för att det skulle vara ok är om kontoret är ordentligt avskilt från den övriga privatbostaden. Det ska också finnas ett hyresavtal upprättat mellan dig och bolaget. Avdraget uppgår sedan till de merkostnader som du haft för uthyrningen i form av ökade kostnader för uppvärmning, el och vatten. Dvs det kan inte bli tal om några stora summor avdraget uppgår till.

Hyra ut till eget aktiebolag Ett bättre alternativ är då oftast att hyra ut den aktuella lokalen till ditt bolag. Dock är det samma krav som gäller som i situationen ovan. Bolaget ska ha ett reellt behov av att hyra lokalen. Det vill säga de har inte tillgång till liknande lokaler på annat håll. Utrymmet ska vara inrett på ett sådan sätt att det inte kan användas som bostadsändamål Det ska finnas ett hyresavtal upprättat mellan dig och bolaget

Hur mycket får man tjäna utan att ha eget företag?

 • Något du gör på din fritid. Det är inte din huvudsakliga försörjning, utan något du gör på sidan av till exempel arbete eller studier.
 • Du utför inte arbete på uppdrag av eller anlitad av någon annan.
 • Drivs utan vinstsyfte.

Hur mycket får jag tjäna på att hyra ut?

För dig som hyr ut privat finns det många förmånliga skatteavdrag att göra. Så länge det handlar om uthyrning av privatbostad så beskattar du hyran under inkomstslaget kapital. Du får göra flera bra skatteavdrag här, vilket är en av anledningarna till att så många vill hyra ut bostäder.

Till att börja med så får du göra ett avdrag på 20% av din hyresintäkt. Om du det är en lägenhet eller bostadsrätt som hyrs ut får du göra det här avdraget med kostnaden du har för den uthyrda delen, vilket man bör tänka på.

Men det är inte allt. Du får också ett grundavdrag på 40 000 kronor. Det här får du göra på hela din totala hyresinkomst under förutsättningen att du hyr ut till någon utomstående.

Om du hyr ut en del av din egen bostad så är däremot inte skattereglerna lika generösa. Du får inte dra av 20% på hyresintäkten och du har inte heller det fasta grundavdraget på 40 000 kronor. Det betyder dock inte att du inte får göra några avdrag alls.

Det här kan bli lite klurigt eftersom mycket kommer att handla om hur mycket av din bostad som du faktiskt hyr ut. Något som också kan påverka här är hur mycket av bostaden som anses vara delat. Det är därför otroligt viktigt att du kollar vad som gäller exakt för dig. Men hyr man bara ut ett vanligt rum så är det enkla regler och man får sällan göra de generösa avdragen som man får göra när man exempelvis hyr ut en hel bostad.

Du får dra av för de merkostnader som dyker upp på grund av din uthyrning. Så om du får extra kostnader kopplat till att du hyr ut exempelvis ett rum i din bostad, finns det fortfarande en del avdrag att göra. Du ska precis som annars deklarera din hyresinkomst som en kapitalinkomst, under förutsättningen att din hyra är marknadsmässig.

Kan Skatteverket se Airbnb?

Du ska registrera dig och betala moms om du svarar ja på alla de här frågorna:

Du bedriver skattepliktig ekonomisk verksamhet om du svarar ja på alla dessa frågor. Du ska därför betala moms på dina intäkter från uthyrningen.

Vad händer om man inte betalar skatt på uthyrning?

När kan moms debiteras på hyran och hur kan man dra av ingående moms som fastighetsägare? Frågorna är inte helt lätta och otydliga gränsdragningar kan leda till kostsamma fel. FAR hjälper dig att undvika de vanligaste fallgroparna.

Generellt ska den som hyr ut en lokal eller fastighet inte ta ut moms på hyran. En privatperson som hyr ut sin bostad till en annan privatperson kan alltså inte debitera moms, och då inte heller få avdrag för ingående moms på kostnader. Men det finns situationer där till exempel fastighetsägare och hyresgäster kan vara frivilligt skattskyldiga och på så sätt bedriva momspliktig uthyrningsverksamhet. Då gäller det att ha koll på villkoren.

Får man tjäna pengar på att hyra ut?

Genom att hyra ut en bostadsrätt tjänar man pengar på själva hyran, men även på lägenhetens ökade värde.

Det innebär att man får en stabil månatlig inkomst i form av mellanskillnaden som betalas av hyresgästen, men även ser sina investeringar växa eftersom lägenheten blir värd mer och mer över tid.

Ett av de första och absolut viktigaste tipsen till den som vill hyra ut sin bostadsrätt är att köpa i ett attraktivt område.

De allra flesta som hyr lägenheter är ute efter något praktiskt som är nära till arbete, stadens puls och bra pendlingsmöjligheter.

Därför är bostäder som har bra läge enklare att tjäna bra pengar på eftersom många prioriterar detta framför pris.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Får man ta ut pengar från enskild firma?

När du "tar ut lön" i din enskilda firma innebär det att du gör ett eget uttag. Så här fungerar det.

Driver du en enskild näringsverksamhet, enskild firma, gör du uttag istället för att ta ut lön. Foto: Shutterstock

Vad gäller vid privat uthyrning?

I dagligt tal säger man att man hyr ut en bostadsrätt i andra hand. Men samma regler gäller även om bostadsrättshavaren lånar ut lägenheten. En andrahandsupplåtelse blir det så snart du som bostadsrättshavaren har lämnat över lägenheten till någon annan person för självständigt brukande, det vill säga under en viss tid utan att själv vistas i lägenheten. Det spelar då ingen roll om det är en nära släkting eller någon annan som bor i lägenheten och inte heller om du tar ut någon hyra eller inte. Vill du upplåta lägenheten i andra hand måste du först få styrelsens tillstånd. Annars riskerar du att bli uppsagd.

Det är alltid du som bostadsrättshavare som har ansvaret, både för lägenheten och för dina skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen som medlem. Detta ansvar inkluderar exempelvis att betala avgiften till föreningen, se till att grannarna inte blir störda och att den så kallade vårdnadsplikten sköts. Vårdnadsplikten innebär att man känner ansvar för och vårdar lägenheten och de allmänna utrymmen man använder i fastigheten. Det är därför viktigt att kontrollera den som ska bo i andra hand i lägenheten noga. Man kan begära referenser, kontrollera med kronofogden om det finns några aktuella ärenden och begära att få en aktuell inkomstuppgift.

Lägenheten är din egendom. Tänk på att ha kvar din bostadsrättstilläggsförsäkring och hemförsäkring som skydd om något skulle hända i lägenheten. I vissa fall finns en gemensam bostadsrättstilläggsförsäkring i föreningen och då finns det skyddet automatiskt, men andrahandshyresgästen kan inte själv teckna någon sådan tilläggsförsäkring. Har du kvar möbler i lägenheten är det extra viktigt med en hemförsäkring som skyddar vid skador. Också andrahandshyresgästen bör ha en hemförsäkring för sina saker och för att kunna ersätta dig för eventuella skador. Tala med era försäkringsbolag om vilket skydd ni har och behöver.