:

Vad är IP pension?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är IP pension?
 2. Är IPS en pensionsförsäkring?
 3. Kan man ta ut sina IPS pengar?
 4. Varför togs IPS bort?
 5. Vad ska jag göra med mitt IPS konto?
 6. Kan man flytta pengar från IPS till ISK?
 7. När måste man ta ut IPS?
 8. Vad händer med IPS om man dör?
 9. Vad kan jag göra med min IPS?
 10. Är det skatt på IPS?
 11. Kan man flytta pengar från IPS?
 12. Vad händer med IPS vid dödsfall?
 13. Vilken pension försvinner om man dör?
 14. Hur mycket pension får man om man inte har jobbat?
 15. Får barn pengar om förälder dör?
 16. What is an IPP pension plan?
 17. What is the IP address of the Pensions Regulator?
 18. How can I Manage my pension benefits online?
 19. What is an IPP pension plan?
 20. What is the IP address of the Pensions Regulator?
 21. How can I Manage my pension benefits online?

Vad är IP pension?

 • Ladda ner BankID-appen från App Store Öppnas i nytt fönstereller Google PlayÖppnas i nytt fönster till din nya mobil/surfplatta. 
 • Sätt igång genom att klicka på knappen Skaffa Mobilt BankID nedan från din gamla mobil/surfplatta. Där legitimerar du dig med ditt mobila BankID utgivet av Nordea. 
 • Läs, godkänn och signera villkoren i din gamla mobil/surfplatta.
 • Om du har blivit med din mobiltelefon som du hade ditt BankID på, behöver du din personliga kod för att kunna skaffa ett nytt. Följ instruktionen på fliken Skaffa Mobilt BankID från Nordea för första gången.

  Skaffa Mobilt BankID från Nordea för första gången?

  Håller giltighetstiden för ditt mobila BankID på att gå ut?

 • Ladda ner BankID-appen från App Store Öppnas i nytt fönstereller Google PlayÖppnas i nytt fönster till din nya mobil/surfplatta. 
 • Sätt igång genom att klicka på knappen Skaffa Mobilt BankID nedan från din gamla mobil/surfplatta. Där legitimerar du dig med ditt mobila BankID utgivet av Nordea. 
 • Läs, godkänn och signera villkoren i din gamla mobil/surfplatta.
 • Om du har blivit med din mobiltelefon som du hade ditt BankID på, behöver du din personliga kod för att kunna skaffa ett nytt. Följ instruktionen på fliken Skaffa Mobilt BankID från Nordea för första gången.

  Är IPS en pensionsförsäkring?

  Ja, om det är en fond- eller depåförsäkring. Då kan du från och med den 1 juli 2022 flytta en privat pensionsförsäkring oavsett när den är tecknad.

  Däremot är det inte säkert att du får flytta en privat pensionsförsäkring med traditionell förvaltning och som är tecknad före 2007. Då är det upp till pensionsbolaget att avgöra om du får flytta eller inte.

  Kan man ta ut sina IPS pengar?

  Om ditt pensionssparbelopp i din pensionsförsäkring eller ditt pensionssparkonto IPS är högre än ett prisbasbelopp, kan du bara få ut ditt pensionssparande i förtid om Skatteverket har lämnat sitt medgivande – dispens. Även ditt försäkringsföretag eller din bank ska lämna sitt godkännande. Med pensionssparbelopp menas det tekniska återköpsvärdet för pensionsförsäkringen eller kontobehållningen för pensionssparkontot. Om ditt pensionssparande är en tjänstepensionsförsäkring behöver du också läsa fliken ”Ditt pensionssparande är en tjänstepensionsförsäkring”.

  Skatteverket kan bara ge ett medgivande om återköp av din pensionsförsäkring eller avslut av ditt pensionssparkonto IPS om något av följande villkor är uppfyllt:

  Varför togs IPS bort?

  Bland minPensions nästan fyra miljoner användare är det drygt 800 000 som har någon typ av privat sparande. Med det menas sparande som är tänkt som pension och öronmärkt för det. Du hittar uppgifter om ditt eventuella privata sparande under Intjänad pension och Privat pension när du loggat in. Det privata pensionssparande som bolagen levererar till minPension är privata pensionsförsäkringar och IPS, individuellt pensionssparande. Alla bolag levererar ännu inte uppgifter om IPS, så egentligen är det ännu fler av våra användare som har den här sparformen.

  I det här fallet handlar det om ett avdragsgillt sparande med vissa regler. Du kan antingen har en privat pensionsförsäkring eller en IPS, ett individuellt pensionssparande. I båda fallen handlar det om att du har fått ett skatteavdrag när pengarna satts in, att pengarna inte går att ta ut förrän tidigast från 55 års ålder och att pengarna beskattas på samma sätt som pension när du tar ut dem.

  Vad ska jag göra med mitt IPS konto?

  Om det totala värdet på ditt IPS-konto uppgår till högst ett prisbasbelopp har du rätt att avsluta kontot och få dina pengar utbetalda i förtid, även om du inte har fyllt 55 år.

  Utbetalningen från IPS beskattas som inkomst av tjänst och banken drar normalt av 30 procent preliminärskatt.

  Kan man flytta pengar från IPS till ISK?

  Att flytta, dvs. överföra innehavet, från ett individuellt pensionssparande till ett investeringssparkonto går inte. Däremot kan du givetvis avsluta ett månadssparande till ett IPS och ersätta det med ett likadant månadssparande på ett ISK.

  Vad är skillnaden mellan individuellt pensionssparande (IPS) och investeringssparkonto (ISK)?

  När måste man ta ut IPS?

  Du kan logga in på Mina sidor för att få en snabb och enkel överblick över alla delar i din framtida pension. Då blir det lättare att ta ställning till om du vill eller behöver spara extra till pensionen. Där får du flera tips på hur du kan påverka din framtida pension. 

  • Investeringssparkonto (ISK) innebär att du sparar i aktier eller fonder och det du har på kontot ägs direkt av dig. 
  • Kapitalförsäkringen innehåller nästan alltid någon typ av försäkring. De aktier eller fonder du har där ägs inte av dig, utan av ett försäkringsbolag.
  • Amortera på bolån kan vara ett alternativ i kombination med eget sparande.

  Vad händer med IPS om man dör?

  Pension och ersättningar från Pensionsmyndigheten betalas ut till dödsboet för hela månaden då dödsfallet inträffade. Därefter upphör betalningen. Det som finns kvar på pensionskontot efter dödsfallet blir så kallade arvsvinster.  

  När en person dör fördelas pengar på dennes pensionskonto ut i form av arvsvinster till de som lever i samma ålder. Arvsvinsterna bidrar till att deras pensionsutbetalningar kan fortsätta livet ut utan att pengarna tar slut på kontot Arvsvinster fördelas varje år. I det orange kuvertet kan du se hur mycket arvsvinster som tilldelas dig.

  Inom premiepensionen fördelas arvsvinster på övriga pensionssparare och pensionärer enligt särskilda regler. Om du tecknar efterlevandeskydd för din premiepension till din make/sambo så blir din tilldelning av arvsvinster betydligt lägre.

  Vad kan jag göra med min IPS?

  Vi använder kakor (cookies) som på olika sätt gör det lättare att använda våra sidor och för att vi ska förstå hur webbplatsen används.

  Är det skatt på IPS?

  Individuellt pensionsspar, IPS, beskattas inte med kapitalvinstskatt på affärer och därmed kan du inte kvitta förlusterna med vinster i andra sparprodukter. Det dras inte heller preliminärskatt på utdelningar från svenska bolag. Däremot betalar du en utländsk skatt för utdelningar från utländska aktier.

  IPS beskattas av en årlig avkastningsskatt som beräknas på depåns marknadsvärde vid årsskiftet. Storleken på avkastningsskatten varierar beroende på statslåneräntan. Skatten dras direkt från depån.

  Kan man flytta pengar från IPS?

 • Logga in och öppna en IPS-depå (om du redan har en depå kan du gå direkt till steg 2)
 • Fyll i Flyttblanketten – Byte av pensionssparinstitut IPS och skicka in den till oss 
 • En placering i aktier, fonder och andra värdepapper är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det placerade kapitalet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och bör alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ett beslut. Vid varje fond i fondlistan hittar du faktablad om fonden och dess risker. Läs mer om egenskaper och risker med finansiella instrument.

  Vad händer med IPS vid dödsfall?

  Individuellt pensionssparande (IPS) är ett pensionssparande i bank eller i annat institut, med samma skatteregler som gäller för pensionsförsäkringar.

  Pengarna placeras i aktier, på bankkonto, i obligationer eller i fonder. Till skillnad från pensionsförsäkring saknar IPS helt försäkringsinslag. Finns inga efterlevande efter ett dödsfall betalas återstående medel i sista hand till dödsboet, vilket inte är tillåtet när det gäller pensionsförsäkringar.

  Vilken pension försvinner om man dör?

  Det innebär att dina närstående får det som är kvar av din pension när du dör. Vanligtvis betalas pengarna ut månadsvis, som en vanlig pension.

  Vad kostar det? Du betalar ingen avgift för att ha återbetalningsskydd kopplat till din försäkring, men eftersom du inte får ta del av arvsvinsterna kan du få en lägre pension om du har ett återbetalningsskydd. Arvsvinst innebär att när en försäkringstagare som inte har återbetalningsskydd avlider, så fördelas de pengar som finns kvar i hens försäkring mellan andra försäkringstagare som inte heller har återbetalningsskydd.

  Hur mycket pension får man om man inte har jobbat?

  Vi börjar med att titta närmare på vad garantipension är för något. Garantipensionen är en del av din allmänna pension och den fungerar som en slags försäkring för dig som till exempel har ett deltidsjobb eller som helt saknar inkomster. Om du uppfyller de krav som finns för garantipensionen så kan du få den redan ifrån 65 års ålder.

  Skulle det vara så att du helt saknar inkomster ifrån arbete så kommer garantipensionen att utgöra din fullständiga pension. Om du har arbetat, men inte heltid, så kommer garantipensionen vara ett fint komplement till din vanliga pension.

  Får barn pengar om förälder dör?

  Arvsordningen anger hur arv efter en död person ska fördelas i olika fall. Det finns tre så kallade arvsklasser. En person som lämnar ett arv efter sig kan dock ha bestämt en annan fördelning genom ett testamente. 

  Hälften av en bröstarvinges arvslott enligt arvsordningen kallas laglott. Laglott är den del av en arvinges arvslott som inte kan tas ifrån honom eller henne genom testamente.

  En bröstarvinge har rätt att få ut sin laglott, även om den avlidne genom ett testamente har bestämt att kvarlåtenskapen helt eller delvis ska gå till någon annan. För att få ut sin laglott måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet. Det måste göras inom ett halvår efter det att han eller hon har fått ta del av testamentet. Till exempel: En person som efterlämnar make och ett gemensamt barn har testamenterat sin kvarlåtenskap till en god vän. Barnet har då rätt att kräva ut sin laglott.

  På samma sätt kan särkullbarn, den avlidnes barn som inte är barn också till den efterlevande maken, kräva ut sin laglott om föräldern har testamenterat kvarlåtenskapen till den efterlevande maken. Gemensamma barn kan inte kräva någon form av laglott vid den första förälderns död.

  What is an IPP pension plan?

  An IPP is a corporate sponsored defined benefit pension plan created on behalf of one or two individuals. The object of the IPP is to fund the maximum lifetime pension benefit permitted under the Income Tax Act.

  What is the IP address of the Pensions Regulator?

  UK regulator of work-based pension schemes | The Pensions Regulator Reedelsevierpensionsuk.com's IP address is 89.16.183.44. It is hosted by Shilling (England, York,) using Apache web server. ns.123-reg.co.uk, and ns2.123-reg.co.uk are its DNS Nameservers.

  How can I Manage my pension benefits online?

  Just go online to the new Your Benefits ResourcesTM (YBR) website, which you can access through www.MyIPRetirement.com (accessible for active employees through www.My-IP.com). It’s your easy, one-stop shop for managing your pension benefit. You can initiate and complete the retirement process online.

  What is an IPP pension plan?

  • An IPP is a corporate sponsored defined benefit pension plan created on behalf of one or two individuals. The object of the IPP is to fund the maximum lifetime pension benefit permitted under the Income Tax Act.

  What is the IP address of the Pensions Regulator?

  • UK regulator of work-based pension schemes | The Pensions Regulator Reedelsevierpensionsuk.com's IP address is 89.16.183.44. It is hosted by Shilling (England, York,) using Apache web server. ns.123-reg.co.uk, and ns2.123-reg.co.uk are its DNS Nameservers.

  How can I Manage my pension benefits online?

  • Just go online to the new Your Benefits ResourcesTM (YBR) website, which you can access through www.MyIPRetirement.com (accessible for active employees through www.My-IP.com). It’s your easy, one-stop shop for managing your pension benefit. You can initiate and complete the retirement process online.