:

Vem betalar för laddstolpar?

Innehållsförteckning:

 1. Vem betalar för laddstolpar?
 2. Hur bokföra installation av laddstolpar?
 3. Är laddstolpar Bygglovspliktiga?
 4. Vad är skillnaden mellan Laddbox och Laddstolpe?
 5. Är laddstolpar inventarie?
 6. Hur man bokför avskrivningar?
 7. Finns det gratis laddstolpar?
 8. Vad kostar det att sätta upp en laddstolpe?
 9. Vad kostar det att sätta upp en laddstolpe hemma?
 10. Hur många kW kan man ladda hemma?
 11. Är Laddbox avdragsgill?
 12. Var går gränsen för inventarie?
 13. Var går gränsen för avskrivning?
 14. Är det bra att göra avskrivningar?
 15. Kan man ladda elbil i 3 fas uttag?

Vem betalar för laddstolpar?

Om arbetsgivaren bekostar en fast installation av laddstation för den anställdas förmånsbil i anslutning till bostaden, eller i övrigt för den anställdas räkning, bör det utgöra en skattepliktig förmån. Förmånen värderas till marknadsvärdet av installationen.

Skatteplikt bör dock gälla enbart för installationer som görs efter den 31 december 2020. En laddstation som senast detta datum har installerats för en anställds laddbara förmånsbil bör i enlighet med nuvarande tillämpning inte föranleda någon beskattning.

Om arbetsgivaren bekostar en löstagbar laddstation eller laddkabel, som kan medföras i bilen för laddning på olika platser, utgör detta extrautrustning som ska beaktas vid beräkning av förmånsvärdet för bilen.

Hur bokföra installation av laddstolpar?

Avdrag för laddstation

Ägaren till ett aktiebolag har en tjänstebil, en elbil, som han förmånsbeskattas för. Han tänker installera en laddstation för bilen i sin bostad. Det kräver att han byter elcentral. Får kostnaden för laddstationen och byte av elcentral dras av i företaget? Hur bör han göra med den el som laddas i hemmet och som används när bilen används i tjänsten? Han har omfattande tjänstekörningar.

Är laddstolpar Bygglovspliktiga?

De allra flesta som har en elbil laddar den hemma över natten, eller på arbetsplatsens parkering. På Gotland finns också många publika laddstationer som du som boende eller besökare kan använda.

Här hittar du en karta över de publika laddplatser som finns på ön. På sidan kan du också se om de är upptagna eller lediga samt vilken typ av laddare varje plats har:

Vad är skillnaden mellan Laddbox och Laddstolpe?

Här kan du läsa om laddstolpars kraft och signalbehandling.

I dagens läge är Elbilsladdare mer än bara ett uttag och en kabel. Nu handlar det mer om kraft ochsignalbehandling (kommunikationen mellan bil och laddpunkt). Det är signalen som bestämmer om bilen ska/kan laddas och med hur mycket energi den ska laddas med.

Är laddstolpar inventarie?

Elbilsladdning blir en allt viktigare fråga för att fastighetsägare med parkeringsplatser ska fortsätta vara så attraktiva som möjligt i vår moderna stad. Här har vi samlat all information som du behöver för att vara uppdaterad kring de senaste reglerna, ekonomiska frågor, olika varianter av laddningsplatser samt installation. Längre ner kan du också se hur några av våra medlemmar arbetar med elbilsladdning.

Hur man bokför avskrivningar?

Om du köper en riktigt bra dator idag så kommer den inte vara lika mycket värd om några år. Värdet på datorn minskar i verkligheten och genom att göra avskrivningar minskar även  värdet på tillgången i din bokföring. Avskrivningar är något som görs för att fördela en tillgångs kostnad över tid och för att du löpande ska ha ett aktuellt bokfört värde på tillgången.  Läs mer i inlägget Vad är avskrivningar? Längre ner i tipset visar vi konteringen för hur du bokför avskrivningar. 

Finns det gratis laddstolpar?

De flesta elnät är växelströmsnät (AC): som namnet antyder växlar den elektriska strömmen, eller ändrar riktning, ett visst antal gånger per sekund. Däremot flyter likström (DC) med en fast hastighet.

Elbilsladdare finns i många olika former och storlekar, men den största skillnaden är om de levererar AC- eller DC-ström.

Vad kostar det att sätta upp en laddstolpe?

Vill du kunna ladda bilen hemma? Det vanligaste är att sätta upp en laddbox, men om det inte går är en laddstolpe ett bra alternativ. Kostnaden för en laddstolpe ligger på cirka 14 000 till 25 000 kronor. Vi förklarar vad du behöver köpa in.

Det är både smidigare och billigare att kunna ladda sin bil hemma än på laddstationer. Det absolut billigaste och vanligaste alternativet är att installera en laddbox på en vägg och helt skippa laddstolpe. Det kan vara i ditt garage eller i carporten. Men saknas det lämpliga väggar att sätta upp laddboxen på är en laddstolpe ett fyndigt alternativ, även om det medför extra kostnader.

Oavsett om du väljer box eller stolpe behöver du köpa själva laddboxen. Här skiljer sig priserna rejält beroende på vilken modell du väljer, räkna med mellan 5 000 kronor till 12 000 kronor.

Vad kostar det att sätta upp en laddstolpe hemma?

En laddstolpe är en konstruktion för att ladda elbilar och laddhybrider, som oftast i själva verket är en laddbox som sätts upp på en stolpe utomhus. Laddstolpar används ofta där det saknas lämpliga väggar att sätta upp elbilsladdaren på, såsom i ett garage eller carport.

Priset för en laddstolpe beror först och främst på vilken modell du väljer att installera, men också på hur omfattande markarbete som behövs göras i samband med att man installerar själva stolpen.

När man installerar en laddstolpe är det framförallt tre saker som påverkar priset:

 • Laddboxen: En laddbox kostar beroende på funktionalitet och modell mellan 7 000 – 25 000 kronor.
 • Stolpen: Själva stolpen man monterar laddboxen på brukar kosta runt 2000 – 5000 kronor.
 • Markarbete: Kostnaden för att gräva ned ett fundament till laddstolpen och dra kablage till elcentralen varierar stort beroende på förutsättningarna på plats.

Hur många kW kan man ladda hemma?

Beroende på hur hög laddeffekt en laddstation har kommer det att ta olika lång tid att ladda en elbil. En högre effekt innebär en kortare laddtid men också större belastning och krav på elledningarna.

Normalladdning (3,7 kW–≤ 11 kW) är den vanligaste typen och passar bra på platser där bilen står parkerad under en längre tid, som i hemmet. Med normalladdning laddas ett tomt elbilsbatteri fullt på ungefär 8-25 timmar beroende på batteriets storlek och tillgänglig effekt. I de flesta fall laddas minst 2 mil per timme. Kom ihåg att bilen sällan är helt urladdad, det är alltså inte så ofta en bil behöver full laddtid.

Är Laddbox avdragsgill?

Med grön teknik skatteavdrag får du en kostnadsreduktion när du installerar miljövänliga produkter; såsom laddbox och laddstolpe. Avdraget gäller både arbets- och materialkostnader och under 2022 ligger det på 50 %. Grönt skatteavdrag sker direkt på fakturan, precis som med ROT och RUT.

Det blir alltmer intressant att skaffa elbil och det är ju fullt begripligt. Elbilar är både snygga, miljövänliga och ofta högteknologiska. En elbil behöver dock laddas för att kunna köras, i och med det måste du ha tillgång till laddbox och/eller laddstolpe. Dessa ska installeras korrekt och för att få ner kostnaderna för monteringen har du numera möjlighet att få grön teknik-avdrag.

Det är inte bara för installation av laddbox och laddstolpe som grön teknik avser. Det ges enligt Skatteverket även för installation av solceller och egenproducerad el. Alla ovan nämnda installationer avser emellertid inte 50 % som det gör med montering av laddbox. Är du intresserad av grönt skatteavdrag gällande något annat än installationspunkter för elfordon gör du rätt i att kolla upp de exakta avdragen på Skatteverkets hemsida.

Var går gränsen för inventarie?

Förbrukningsinventarier har ett lågt värde och en kort livslängd. Med lågt värde syftar man i dessa fall på inventarier som kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp. Detta belopp kan ändras med tiden men uppgår under 2022 till 48 300 kronor, vilket innebär att förbrukningsinventarier inte får vara värda mer än 24 150 kronor. Med kort livslängd syftar man i dessa fall på inventarier som har en livslängd på kortare än 3 år men längre än 1 år.

Var går gränsen för avskrivning?

Inventarie eller förbrukningsinventarie - vad är skillnaden egentligen? Vilka belopp är det som gäller och hur påverkar det mitt resultat om jag bokför det på olika sätt? Låt mig ge dig några enkla tips på hur du kan tänka. 

En inventarie är ett större inköp för stadigvarande bruk, det vill säga – det ska användas i verksamheten och inte säljas vidare. En inventarie klassas som en anläggningstillgång i balansräkningen och kostnadsförs över tiden (årligen) genom avskrivning. 

Är det bra att göra avskrivningar?

Ibland gör företag större inköp som är viktiga för bolagets fortsatta verksamhet. Du kanske köper in tillverkningsmaskiner, fordon eller datorer, till exempel. Dessa inköp kommer att leda till att du tjänar pengar över tid, men om man tittar enbart på själva köpesumman kan de komma att påverka årets resultat negativt.

För att motverka detta kan man använda sig av en bokföringsteknisk lösning som kallas avskrivning. Inköpen avser nämligen så kallade anläggningstillgångar – det vill säga en tillgång som är avsedd att användas i verksamheten under en längre tid – vilket betyder att man kan skriva av kostnaden i sin bokföring.

>> I den här artikeln kan du läsa mer om anläggningstillgångar. <<

Kan man ladda elbil i 3 fas uttag?

Om det är ett enfamiljshus ni har, är nog det röda 3-fas CEE 400 Volt för max 16A. Det finns även rött CEE-uttag för 32A, men det har man nog inte i ett enfamiljshus. Ja, du kan skaffa en adapter CEE-röd 400 Volt 16A till Schucko-uttag 230V.

Du tänker alltså ladda elbilen med en ladddkabel 230 Volt. En sådan med en "tegelsten" på kabeln och har Schucko-stickpropp i en ändan och Typ2 (eller Typ1) i andra ändan. Om det är original som medföljde elbilen tror jag den högst kan belasta eluttaget med 10A. Att den tar högst 10A (och inte max 16A) är för att annars skulle folk koppla den till schucko-uttag och överbelasta elledningarna i huset med risk för brand. Vore ingen bra reklam för biltillverkaren med nerbrunna hus.