:

Hur bokför man Vinstmarginalbeskattning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man Vinstmarginalbeskattning?
 2. Hur redovisar man Vmb?
 3. Vad är Vmb bokföring?
 4. Vad är Vinstmarginalbeskattning?
 5. När ska man använda Vinstmarginalbeskattning?
 6. Måste man använda Vinstmarginalbeskattning?
 7. Vad är en bra vinstmarginal för ett företag?
 8. Hur beräknar man ett företags vinstmarginal?
 9. Varför räknar man ut vinstmarginal?
 10. Hur lägger man på vinstmarginal?
 11. Vad är en rimlig vinstmarginal?
 12. Vad är skillnaden mellan bruttovinstmarginal och vinstmarginal?
 13. Vad är skillnaden mellan vinstmarginal och bruttovinstmarginal?
 14. När får jag använda Vinstmarginalbeskattning?
 15. Vad är bra vinstmarginal i ett företag?

Hur bokför man Vinstmarginalbeskattning?

Den som redovisar mervärdesskatt enligt bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning måste i sin bokföring ha särskilda konton för dessa transaktioner. Bokföringen av vinstmarginalbeskattning sker på olika sätt vid omsättning av vissa varor och vid omsättning av resetjänster.

När reglerna om vinstmarginalbeskattning kan användas framgår av sidan Vinstmarginalbeskattning.

Hur redovisar man Vmb?

Du får använda VMB om du säljer begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter.

VMB får användas vid försäljning av begagnade varor konstverk, samlarföremål eller antikviteter om varorna har levererats till dig inom EU av någon av följande: • någon annan än en beskattningsbar person, till exempel en privatperson• en beskattningsbar person från Sverige eller ett annat EU-land som själv har använt VMB vid sin försäljning • en beskattningsbar person som säljer ett konstverk och säljaren är upphovsmannen, eller dennes dödsbo, som inte är skattskyldig till moms för försäljningen• en beskattningsbar person som sålt en vara momsfritt enligt bestämmelserna som gäller varor som inte utgör omsättningstillgångar, och för vilken man inte haft avdrags- eller återbetalningsrätt för moms vid inköpet av varan till sin verksamhet• en beskattningsbar person i ett annat EU-land vars försäljning inte medfört redovisningsskyldighet i det landet, om den köpta varan varit en anläggningstillgång hos säljaren.

Omsättningstillgångar är avsedda att säljas, till exempel varulager.

Anläggningstillgångar är avsedda att användas under flera år i ett företag, till exempel maskiner, inventarier och byggnader.

Vad är Vmb bokföring?

En redovisningsenhet som säljer begagnade varor, konstverk, samlarföremål, antikviteter och resetjänster inom EU:s momsområde får eller måste under vissa förutsättningar tillämpa reglerna om vinstmarginalbeskattning för sin momsredovisning.

Vinstmarginalbeskattning för moms innebär att beskattningsunderlaget för redovisning och betalning av utgående moms utgörs av vinsten efter avdrag för utgående moms. En momsregistrerad person som säljer varor eller resetjänster enligt reglerna om vinstmarginalbeskattning lägger inte på någon utgående moms på försäljningspriset.

Vad är Vinstmarginalbeskattning?

Vinstmarginalbeskattning är ett särskilt sätt att beräkna försäljning och moms för företag verksamma inom handel med begagnade varor eller förmedling av resetjänster. Försäljningen beräknas på skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset med avdrag för moms. Vinstmarginalbeskattning förkortas till VMB och tillämpas av alla EU-länder.

Du får endast använda VMB om du säljer:

 • Konstverk
 • Begagnade varor
 • Antikviteter
 • Samlarföremål
 • Förmedling av resetjänster

Om du säljer begagnade varor, måste varan vara begagnad när du köper den och varan ska kunna användas i befintligt skick eller efter en reparation. Det finns några undantag inom VMB och det är: vissa guldföremål, fastigheter och oinfattade ädelstenar.

När ska man använda Vinstmarginalbeskattning?

Det här är en rolig sak. ”Vinstmarginalbeskattning”, eller VMB som man också ofta säger. Det låter svårt men är i verkligheten riktigt enkelt. Det handlar helt enkelt om ett sätt att beräkna moms för de som handlar mer begagnade varor. Några enkla regler:

Du får endast använda dig av VMB om du säljer

Måste man använda Vinstmarginalbeskattning?

När får jag använda vinstmarginalbeskattning?

Du får bara använda vinstmarginalbeskattning vid försäljning av varor om nedanstående tre förutsättningar är uppfyllda:

Vad är en bra vinstmarginal för ett företag?

Du kan räkna ut vinstmarginal på flera olika sätt. Vi kommer att visa dig de mest förekommande sätten. Normalt när du räknar ut vinstmarginalen så använder du dig av resultatet före räntekostnaderna (finansnetto) dividerat med omsättningen. Beräkningen av nyckeltalet tar därför i beaktande alla kostnader, utöver ränteutgifterna.

Hur beräknar man ett företags vinstmarginal?

Vinstmarginal är ett nyckeltal som anger hur stor företagets vinst är i relation till omsättningen. Det är användbart för att bedöma hur effektivt ett företags verksamhet är. Därför är vinstmarginal ett av de viktigaste nyckeltalen i utvärderingen av ett bolag.  

Vinstmarginalen är företagets vinst delat på den totalt omsättningen. Vinstmarginalen visar alltså hur mycket 

Varför räknar man ut vinstmarginal?

Vinstmarginal är ett nyckeltal som används för att bedöma ett företags lönsamhet. Ofta används det för att jämföra olika företag inom samma bransch. Vinstmarginalen tar inte hänsyn till hur företaget är finansierat. För att få en full bild av hur lönsamt ett företag är kan exempelvis räntabilitet på eget kapital användas som ett kompletterande nyckeltal. 

Hur lägger man på vinstmarginal?

Vinstmarginal är ett nyckeltal (marginalmått) som visar hur stor vinsten per omsättningskrona är. Det kan även definieras som storleken på vinsten innan räntebärande kostnader, vilket innebär att vinstmarginalen beräknas före skatt.

Vid beräkning av vinstmarginalen tas ingen hänsyn till hur företaget har finansierat sin verksamhet och därmed inte hur väl företaget har lyckats. Vinstmarginalen är därför som mest användbar för att mäta vinsten av en hel marknad eller i en analys av konkurrenter.

Vad är en rimlig vinstmarginal?

Bruttovinstmarginalen är det rörliga bidraget i ett handelsföretag för ytterligare en såld vara. Till exempel för ett företag som säljer tröjor motsvarar bruttovinstmarginalen priset på tröjorna minus kostnaden för att köpa in tröjorna. Bruttovinstmarginalen uttrycks ofta i procent. I exemplet ovan med ett försäljningspris på 100 kr per tröja och ett inköpspris på 60 kr per tröja blir bruttovinstmarginalen 40 kr eller 40%.

Vad är skillnaden mellan bruttovinstmarginal och vinstmarginal?

Vinstmarginal är ett sätt att uttrycka vinst, och visar hur mycket du tjänar på att köpa in och sälja vidare en vara eller tjänst till en kund. Det är alltså skillnaden mellan inköpspris och sälj- eller listpris. För att få en vinstmarginal behöver du alltså sälja en vara för mer än du köper in den för.

Vinstmarginal kan uttryckas i pengar eller procent. Det kan vara bra att räkna på den i procent, eftersom du kan lägga samman olika saker och få en överblick över företagets totala vinster.

Inköpspriset bestäms av leverantören du köper av, men det är du som avgör försäljningspriset. Det innebär att det egentligen är du själv som bestämmer din vinstmarginal. Visst, det är inte riktigt så enkelt, eftersom du helt enkelt riskerar att bli för dyr för dina kunder om du har för höga priser.

Bruttovinstmarginal är detsamma som vinstmarginal, precis som vinstmarginal anger det hur mycket du tjänar på att köpa in och sälja något vidare.

Vad är skillnaden mellan vinstmarginal och bruttovinstmarginal?

Vinstmarginal är ett sätt att uttrycka vinst, och visar hur mycket du tjänar på att köpa in och sälja vidare en vara eller tjänst till en kund. Det är alltså skillnaden mellan inköpspris och sälj- eller listpris. För att få en vinstmarginal behöver du alltså sälja en vara för mer än du köper in den för.

Vinstmarginal kan uttryckas i pengar eller procent. Det kan vara bra att räkna på den i procent, eftersom du kan lägga samman olika saker och få en överblick över företagets totala vinster.

Inköpspriset bestäms av leverantören du köper av, men det är du som avgör försäljningspriset. Det innebär att det egentligen är du själv som bestämmer din vinstmarginal. Visst, det är inte riktigt så enkelt, eftersom du helt enkelt riskerar att bli för dyr för dina kunder om du har för höga priser.

Bruttovinstmarginal är detsamma som vinstmarginal, precis som vinstmarginal anger det hur mycket du tjänar på att köpa in och sälja något vidare.

När får jag använda Vinstmarginalbeskattning?

Företag som yrkesmässigt handlar med

får redovisa moms på vinstmarginalen, dvs på skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris. Det är detta som kallas vinstmarginalbeskattning eller vinstmarginalmoms.

Vad är bra vinstmarginal i ett företag?

Vinstmarginalen är olika i olika branscher, och därför är det bäst att jämföra mellan företag i samma bransch. Det saknas bra statistik över den genomsnittliga vinstmarginalen i svenska företag, däremot ligger nettomarginalen hos svenska företag, alltså det mått som räknar in finansiella kostnader, på i genomsnitt fem procent. Den bästa metoden för att jämföra vinstmarginal är därför att räkna på samma sätt och jämföra företag i samma bransch.

Tänk på att hur man räknar ut vinstmarginalen kan skilja sig åt mellan olika länder!