:

Är Naprapatbehandling avdragsgill?

Innehållsförteckning:

 1. Är Naprapatbehandling avdragsgill?
 2. Är Naprapatbesök friskvård?
 3. Är naprapat momsbefriad?
 4. Vem betalar naprapat?
 5. Kan man få ersättning för naprapat?
 6. Hur mycket kostar en naprapat?
 7. Kan man få remiss till naprapat?
 8. Varför ingår inte naprapat i friskvård?
 9. Vad är skillnaden mellan naprapat o kiropraktor?
 10. Vad är skillnad på en naprapat och en kiropraktor?
 11. Hur mycket kostar ett besök hos en naprapat?
 12. Kan naprapat skriva sjukintyg?
 13. Vad är det för skillnad på en naprapat och kiropraktor?
 14. Hur mycket tjänar man som naprapat?
 15. Är naprapater legitimerade?

Är Naprapatbehandling avdragsgill?

Det här en fråga som vi och våra branschkollegor får ganska ofta. Det finns vissa skillnader mellan de olika yrkesgrupperna men vi brukar alltid säga att det är viktigast vilken person man kommer till och inte om man är naprapat, kiropraktor, sjukgymnast eller osteopat. Alla yrkesgrupperna har en bra grundutbildning och kan hjälpa när man har besvär med värk i muskler och leder men hur man arbetar är väldigt individuellt. När du väljer oss på Naprapatgruppen kommer du till leg. naprapater som ger dig snabb och effektiv hjälp för dina besvär. Vi jobbar "Hands on" för att minska din smärta i muskler och leder direkt. Då vi har ett extra intresse för idrottsskador och träning kan du räkna med att vi även jobbar en del även utanför behandlingsrummet med funktionell rehab och förebyggande träning. Efter ditt första besök har du fått ett bra bemötande, en grundlig undersökning och svar på varför du har ont och du kan vara säker på att vi föjer upp med förebyggande åtgärder.

Är Naprapatbesök friskvård?

Friskvårdsbidrag är på högst 5 000 kr per år och aktiviteten får kosta max 1 000 kr per tillfälle enligt skatteverket inklusive moms. Arbetsgivaren kan vara ansluten till friskvårdsportaler som Benify, Wellnet, Actiway och Epassi eller betala ut friskvårdsbidraget till dig i efterhand mot ett kvitto. Du ska ha betalat för aktiviteten under samma inkomstår för att det ska räknas och bli korrekt i företagets bokföring. På grund av individuella lönerutiner finns undantag kring årsskiftet.

För arbetsgivaren som betalar sjuklön och drabbas av minskad produktion när de anställda blir sjuka är investeringar i friskvård samt förebyggande behandling ofta lönsamma. Genom att få personalen att må bra och orka mer så ökar produktiviteten på jobbet. Behandlingen ökar även personalens välbefinnande, livskvalitet, ork och trivsel på arbetsplatsen. Friskvård är lönsamt då dagens stillasittande samhälle ökar kraven på att aktivt ta hand om kroppen när möjlighet ges. Stillasittande och bristen på rörelse är en av de största orsakerna till ohälsa. Ohälsa fysiskt och psykiskt drabbar företaget och personalen negativt genom att det skapar sämre trivsel och sämre produktivitet. Massage är ett effektivt sätt att både minska spänning och att öka välbefinnande. Att satsa på friskvård genom massage är därför en lönsam investering på både lång och kort sikt för både individen men även företaget.

Är naprapat momsbefriad?

Ohälsa i arbetslivet är kostsamt för såväl arbetsgivare som medarbetare. Debatten om den ökande ohälsan samt den ändrade lagstiftningen beträffande sjuklön gjorde att frågan om sjukfrånvaro på arbetsplatsen har hamnat i fokus långt mer än tidigare. 
Som arbetsgivare drabbas man både direkt i form av utbetalning av sjuklön samt indirekt genom produktionsbortfall.

Som medarbetare har man dels det fysiska obehaget vid ohälsa men även det psykiska i form av känslan av att orsaka ökad arbetsbelastning för arbetskamrater samt att inte riktigt orka med jobbet. Den största orsaken till sjukfrånvaro i arbetet eller nedsatt arbetskapacitet, beror på att individen upplever besvär från rörelse- och stödjeorganen t ex rygg, nacke, huvudvärk och axlar.

Vem betalar naprapat?

Naprapatin har ena foten i skolmedicinen och den andra i alternativmedicinen. Förr vissa delar av naprapatin finns vetenskapligt stöd, för andra inte. I Sverige används naprapati huvudsakligen för att behandla ömma och/eller stela leder och muskler, framförallt i ryggen, nacken och axlarna.

Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit som betyder korrigera och grekiskans pathos som betyder lidande. Naprapatin utvecklades ur kiropraktiken i början av 1900-talet.

Vid första besöket hos naprapaten pratar man igenom vilka besvär man har och berättar också för naprapaten om hur man har det i sitt arbetsliv, hemma, på fritiden och så vidare. Detta eftersom naprapaten kan hjälpa till med att upptäcka problem och rekommendera åtgärder, till exempel ändrad arbetsställning eller ett träningsprogram som man genomför efter varje arbetsdag.

Det är viktigt att man berättar om hela sitt hälsotillstånd för naprapaten och sin hälsohistoria. I vissa situationer kan naprapaten till exempel avråda från naprapatisk behandling eftersom det är för riskfyllt, eller så kan man bli rekommenderad att först uppsöka den vanliga sjukvården för att utesluta vissa hälsoproblem som inte behandlas naprapatiskt.

Kan man få ersättning för naprapat?

Vad gör en naprapat?

En naprapat undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och funktionella besvär i rörelse- och stödjeorganen. Naprapati är en form av manuell medicin vilket innebär att naprapaten använder sina händer för att utföra behandlingen. Läs mer om vad en naprapat gör under rubriken Naprapati.

Hur mycket kostar en naprapat?

Efter anamnesupptagandet – det vill säga patientsamtalet där du får beskriva dina besvär och vad som hänt – och den noggranna undersökningen fastställs en diagnos och en behandlingsplan. I diagnosställande och behandlingsplanen tas hänsyn till såväl biomekaniska som psykologiska och sociala faktorer som kan påverka besvären. Sedan utförs behandlingen på det sätt diagnosen kräver. Ofta kombineras manipulations- och mobiliseringstekniker med mjukdelstekniker som massage, bindvävstekniker och stretching. Vid behov används även elektroterapi och ibland akupunktur. Inledningsvis inriktas behandlingen på att minska smärtan för att sedan återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen. Därefter läggs stor vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker, som till exempel muskulär obalans, brist på aktivitet eller brister i arbetsmiljön. Patienten får oftast ett individuellt anpassat träningsprogram och ergonomiska råd i syfte att rehabilitera och förebygga.

I vissa fall utförs även arbetsplatsanalyser. En mycket viktig del av behandlingen är att involvera patienten i tillfrisknandet och motivera till förändringar som ger långsiktiga resultat.

Kan man få remiss till naprapat?

Man kan alltid kontakta en naprapat genom att själv ringa och beställa tid. Man kan också få en remiss från en läkare.

När man kommer till en naprapat för första gången får man berätta om sina besvär och svara på frågor. Naprapaten ställer frågor om bland annat tidigare besvär, sjukdomar, arbete och fritidsaktiviteter. Man får också berätta om man tar läkemedel och i så fall vilka.Innan man blir behandlad blir man grundligt undersökt. Man får klä av sig, men man behöver inte ta av sig underkläderna. Naprapaten undersöker bland annat hur man rör sig, om och var man har ont, hur lederna fungerar, styrkan i musklerna och nervernas reaktioner. En del undersökningar gör naprapaten med händerna. Syftet med att känna för hand är att hitta exempelvis den sena, muskel eller led som gör ont.

Varför ingår inte naprapat i friskvård?

Medicinsk massage på Sabbatsbergs Ryggcentrum är så nära naprapatbehandling du kan komma med dina friskvårdspengar. Du kan nyttja dina friskvårdspengar via våra samarbetspartners; Actiway, Wellnet och ePassi. Klicka här för att läsa mer. Alternativt; så kan du lämna in kvittot till din arbetsgivare för att få ersättning.

Vad är skillnaden mellan naprapat o kiropraktor?

Vilka skillnader finns mellan en naprapat, kiropraktor och en sjukgymnast? Den frågan ställer sig många - i synnerhet de som någon gång gjort sig illa - och vi tänkte göra vårt bästa för att reda ut de skillnader som, trots allt, finns.

Naprapati och kiropraktik är två terapiformer som båda syftar till att behandla smärta och rörelseproblem i muskler och leder. Men vad är egentligen skillnaden mellan naprapat och kiropraktor, och vilken terapiform passar dig bäst?

Anledningen till att orden Trots Allt smög sig in ovan är att det finns stora likheter mellan dessa terapeuter också. Faktiskt, i många fall, flera likheter än skillnader.

Oavsett vilken av dessa terapeuter man väljer - eller remitteras till - så finns det all anledning att se detta som ett bra val. Kiropraktorer, naprapater och sjukgymnaster är samtliga tre exempel på terapeuter som verkligen kan göra skillnad för den enskilde individen och det är således också tre stycken yrkesgrupper som verkligen behövs i vårt samhälle.

Samtliga bidrar - inom respektive skrå - till en bättre folkhälsa. Genom att hjälpa till att behandla muskulära skador såväl som skador på skelett så skapar de en bättre hälsa och hjälper den enskilde individen till ett bättre liv.

Vad är skillnad på en naprapat och en kiropraktor?

Förvirrad över vad som skiljer sig från att gå eller utbilda sig till naprapat och kiropraktor? Enligt Googles sökresultat verkar yrkesverksamma knappt veta skillnaden själva! Anledningen till detta är att personer som utbildar sig inom området ofta skaffar en egen prägel på sin behandling genom att influeras av andra praktiker eller massagemetoder. Oavsett vad, har vi radat upp de största skillnaderna mellan en kiropraktor, naprapat och osteopat!

En myt är att kiropraktorer knäcker medan naprapater masseras men kiropraktorer fokuserar faktiskt på ryggen och nacken för att kunna behandla smärtproblem som huvudvärk och domningar och smärta i leder och kroppsdelar. Kiropraktorer lägger mer vikt vid skelettet än en naprapat och ser ryggen och nervsystemet som basen för att kunna ha en normal funktion i kroppens alla leder, muskler och i nervsystemet. Kiropraktor är en skyddad arbetstitel som fås 5 år efter examen.

Hur mycket kostar ett besök hos en naprapat?

Den behandling du får är till för att minska smärtan och för att få dina muskler och leder att fungera så bra som möjligt.  Hur behandlingen ser ut beror på vilken typ av besvär du har. Ofta inleder terapeuten behandlingen med manuella tekniker, det vill säga behandling som utförs med händerna.

Du kan också få råd om fysisk aktivitet och rörelse. Då tar terapeuten fram ett träningsprogram som är anpassat för de besvär du har.

Kan naprapat skriva sjukintyg?

Doktor.se

Ett sjukintyg eller läkarintyg kan behövas i flera olika sammanhang. Till exempel om du eller ditt barn är sjukt och behöver vara hemma längre än sju dagar. Vi på Doktor.se kan hjälpa dig att skriva ut flera olika typer av sjukintyg. Vissa intyg kan skrivas ut direkt i appen, andra kräver att du träffar läkare på en fysisk vårdcentral.

Vad är det för skillnad på en naprapat och kiropraktor?

Vad gör en naprapat? Och vad är skillnad på naprapat och kiropraktor? Frågorna dyker ofta upp hos patienter och andra som inte riktigt har koll på skillnaden. En allmän uppfattning är att kiropraktorer justerar ryggen och att naprapater främst håller på med muskulära behandlingar. Vi reder ut begreppen.

För att särskilja yrkena har vi intervjuat Josefin Öberg, leg. naprapat på Rådmanskliniken och Niklas Humbla, leg. kiropraktor på Corpus Kiropraktik. De berättar vad deras yrken innebär och när du ska söka hjälp hos en naprapat respektive kiropraktor. De ger också tips på övningar för att förebygga problem i rörelseapparaten.

Hur mycket tjänar man som naprapat?

När det gäller statistik för könen så saknas det tyvärr aktuell statistik.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är .. kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är .. kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

Är naprapater legitimerade?

Många undrar vad som är skillnaden och likheten mellan en kiropraktor, en naprapat och en fysioterapeut (tidigare kallad sjukgymnast)? Hur behandlar de? Hur skiljer sig utbildning och grundläggande filosofi? Och kanske viktigast av allt – vilken terapeut ska du välja? Här ger vi dig en översikt!

Först och främst vill vi påpeka att Naprapatlandslaget har både naprapater, kiropraktorer och fysioterapeuter i kedjan, även om vi till störst del består av naprapater. Utifrån den information och uppfattning vi har vill vi ge en överskådlig bild av skillnader och likheter yrkesgrupperna emellan. Det är vår uppfattning att alla dessa professioner behövs i samhället och att samtliga gör ett viktigt jobb med behandling av den största orsaken till ohälsa, nämligen besvär från muskler och skelett. Att beskriva skillnaderna mellan yrkesgrupperna kan aldrig bli 100% riktigt då den individuella terapeuten, liksom varje patient, alltid är unik.

Den ena yrkesgruppen är inte bättre än den andra, men det finns olikheter.

Vi har naprapater, kiropraktorer och fysioterapeuter. Sök upp din närmaste klinik och boka en tid redan idag.