:

Vad betyder bokfört?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder bokfört?
 2. Vad gör man om man bokfört fel?
 3. Vad är ett bokfört värde?
 4. Vad ska man tänka på när man bokför?
 5. Har inte bokfört?
 6. Vad bokför företag?
 7. Vad händer om man inte bokför i tid?
 8. Kan man bokföra utan kvitto?
 9. Hur bokför man vinst?
 10. Hur bokför man årets vinst?
 11. Kan man göra bokföring själv?
 12. Hur bokför jag själv?
 13. Hur bokför man inköp?
 14. Hur bokför man en inkomst?
 15. Kan man bokföra i efterhand?

Vad betyder bokfört?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vad gör man om man bokfört fel?

Ett fel definieras som ett utelämnande eller en felaktighet i de finansiella rapporterna för ett eller flera tidigare räkenskapsår. Felet kan ha uppkommit på grund av att man låtit bli att använda, eller på ett felaktigt sätt använt, tillförlitlig information som fanns tillgänglig när de finansiella rapporterna beslutades. Informationen är sådan som skulle kunna ha förväntats erhållits och beaktats när de finansiella rapporterna upprättades och utformades. Fel omfattar även effekterna av t.ex. räknefel, misstag vid tillämpning av redovisningsprinciper, förbiseenden eller feltolkningar av fakta samt bedrägeri.

Vad är ett bokfört värde?

Den här webbplatsen använder cookies i vissa funktioner för att förbättra din upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Du kan läsa mer om cookies här.

Vad ska man tänka på när man bokför?

Bokföring är något som alla företag behöver hantera. I denna artikel tittar vi närmare på hur bokföring går till och vad det finns för olika krav.

Företag behöver göra det enligt lag, och det är dessutom viktigt för verksamheten att ha koll på finanserna av andra orsaker. Såväl leverantörer, samarbetspartners och banker som Skatteverket har nämligen intresse av det som finns i din bokföring. När du bokför får du även bättre insyn i ditt företags ekonomiska situation.

Har inte bokfört?

Enligt bokföringslagen är alla näringsidkare skyldiga att ha en ordnad bokföring. Det innebär bland annat att verksamhetens olika affärshändelser ska bokföras så att de kan presenteras i den ordning som de har registrerats (grundbokföring) samt i en systematisk ordning (huvudbokföring).

Om inte bokföringsskyldigheten uppfylls är det ett bokföringsbrott. Straffet för grovt bokföringsbrott är fängelse i högst 6 år, för bokföringsbrott av normal graden fängelse i högst 2 år och för ringa bokföringsbrott fängelse i högst 6 månader. Dessutom kan man bli dömd till näringsförbud.

Vad bokför företag?

Bokföring innebär att det ska finnas skriftligt bevis för alla händelser som påverkar företagets affärer. Dessa bevis kallas verifikationer. Det kan till exempel vara kvitton eller fakturor. Om du inte har någon verifikation för en viss händelse så får du göra en själv. Då kallas den för en bokföringsorder. Att löpande hålla ordning på affärshändelserna genom att skriva upp dem kallas att föra bok (bokföra). Händelserna ska bokföras både i nummerordning, kronologisk ordning och efter vilken sorts händelse det är. För att göra det brukar man använda olika konton.

Ett årsbokslut får du genom att räkna samman alla konton. Bokslutet visar om företaget gått bra eller dåligt och hur mycket tillgångar (pengar, maskiner och liknande) och skulder företaget har.

Vad händer om man inte bokför i tid?

En viktig sak att komma ihåg är att du aldrig kommer undan ansvaret för att din bokföring är laglig oavsett om du lämnar bort bokföringen till en redovisningsbyrå eller gör den själv.

Sköter du som företagare inte din bokföring på det sätt som lagen säger kan du göra dig skyldig till bokföringsbrott. Ett bokföringsbrott innebär att bokföringen är bristfällig eller helt saknas. Det är då omöjligt att bedöma resultat och ställning. 

Men alla brister i bokföringen behöver självklart inte vara brottsliga. Småfel tillåts ofta, men är det grövre fel finns det risk att du kan misstänkas för brott och kanske i slutändan straffas.

Bokföringsbrott är ett av de vanligaste ekonomiska brotten enligt Ekobrottsmyndigheten som bekämpar ekobrott i Sverige.

Enligt Ekobrottsmyndigheten finns det tre olika bokföringsbrott som är vanligast bland mindre företag:

 • Det saknas årsredovisning eller årsredovisningen har upprättats och inkommit för sent.  
 • Kan man bokföra utan kvitto?

  Detta avsnitt gäller för dig som är användare och inloggad i privat läge.

  Bokföringslagen säger att kvitton och andra dokument med räkenskapsinformation måste arkiveras. Du måste också kunna styrka kostnader ifall Skatteverket genomför en granskning. Kvitton försvinner ibland, och det kan leda till problem för en anställd som behöver ett kvitto för sin reseräkning.

  Hur bokför man vinst?

  Årets resultat bokförs som en sista verifikation under bokslutsarbetet. En vinst bokförs genom att man debiterar ett konto i kontogrupp 89** och att man krediterar ett eller flera konton i kontogrupp 20**. En förlust bokförs däremot genom att man krediterar ett konto i kontogrupp 89** och att men debiterar ett eller flera konton i kontogrupp 20**.

  Hur bokför man årets vinst?

  Årets räkenskapsår är snart slut. Du har kontrollerat bokföringen, stämt av alla konton och gjort alla justeringar och avskrivningar. Nästa steg är att upprätta bokslut eller årsredovisning. Vad som gäller för ditt företag beror dels på dess omsättning, men också dess företagsform.

  När du är klar har du fått ett årsresultat. Förhoppningsvis har verksamheten haft ett positivt kassaflöde och gått med vinst. Har du haft det kämpigt under verksamhetsåret finns det dock risk att resultatet blir negativt eller noll. I vilket fall som helst måste resultatet bokföras så att du kan nollställa vissa konton och flytta behållningen i andra till nästa år.

  Genom att bokföra årets resultat skapar du en balans i både resultat- och balansräkningen. När det är gjort ska resultatet, det vill säga vinsten eller förlusten, fördelas (disponeras). Hur detta görs beror på företagsformen, då processen ser olika ut för enskild firma och aktiebolag.

  Kan man göra bokföring själv?

  Vad är bokföring? Varför ska man bokföra? Alla företag börjar med en budget Vad behöver du för att bokföra? Dags att börja bokföra 7 vanliga bokföringsexempel Bokföra och deklarera moms Bokföra periodiseringar Avstämningar och uppföljning av bokföring Följ upp företagets resultat i bokföringen   Avsluta bokföringsåret Spara räkenskapsinformationen

  Det finns områden som vi inte berör eftersom reglerna är omfattande och det finns många undantag och specialregler. Det gäller t ex lön. Det finns billiga och bra löneprogram som det ofta lönar sig att köpa även om du bara har några få anställda. På så sätt får du hjälp med regler för t ex frånvaro och semestrar, och bokföringsunderlagen skapas automatiskt.

  Ett annat område med många regler är anläggningstillgångar. Det kan t ex vara maskiner, inventarier, bilar och fastigheter. Om du bara har några få anläggningstillgångar räcker det med att du samlar kopior av leverantörsfakturorna du fick när du köpte tillgången i en särskild pärm. Annars lönar det sig ofta att köpa ett anläggningsregister så att du får kontroll på vilka tillgångar du har. Då får du också automatiska bokföringsunderlag med avskrivningar per månad och underlag för bokföring av resultat om du säljer eller skrotar en anläggningstillgång.

  Bokföring är helt enkelt en sammanställning av de inkomster och utgifter som en verksamhet har. I bokföringstermer brukar man främst prata om intäkter och kostnader. Intäkter och kostnader kan utgöras av pengar, varor, arbete utfört av personal, skatter med mera. Varje affärshändelse som sker i en bokföringsskyldig verksamhet ska bokföras. Affärshändelser inkluderar till exempel köp, försäljningar, utbetalning av lön, skatter, när verksamheten tar ett lån eller ger en kund kredit. För varje affärshändelse ska det finnas ett dokument som styrker att en transaktion har genomförts, till exempel ett kvitto eller en faktura. Denna handling kallas i bokföringstermer för verifikation. 

  Alla företag ska bokföra enligt Bokföringslagen. Men det är inte bara för att följa lagen du ska bokföra. Bokföring utgör en av grunderna i att driva företag och har varit så ända sedan människan började göra affärer. Med ordning och reda på siffrorna kan du som företagare hela tiden följa hur din verksamhet mår och utvecklas. Bokföringen är också till för att andra som vill ha inblick i verksamheten ska få det på ett sätt som går att förstå. Det kan t ex vara Skatteverket som behöver underlag till inkomstdeklarationen eller momsdeklarationen, banken som vill ha underlag för att kunna bevilja lån eller aktieägare som vill ha insyn. På Skatteverkets hemsida finns en kort och bra sammanfattning av bokföringskravet.

  Hur bokför jag själv?

  • Har du precis startat ett aktiebolag, eller kanske köpt ett lagerbolag?
  • Känner du dig lite osäker på grundläggande bokföring men funderar på att sköta det själv? Du kanske vill spara pengar, eller så är du nyfiken och vill lära dig.

  Vi vill i denna artikel ge några konkreta råd som kan vara bra för dig som svarat ja på någon av frågorna ovan.

  Vänta inte, utan ta tag i det direkt! För de flesta är det inte så svårt. Det värsta som kan hända är att du upptäcker att bokföring inte är något för dig, och i så fall är vårt råd att leta upp någon som kan hjälpa dig från början.

  Det kommer troligtvis att både att bli krångligare och dyrare om du väntar.

  En bra start är att göra den bokföring som för de flesta aktiebolag är den allra första. Bokföra själv - Uppstart av aktiebolag

  Hur bokför man inköp?

  Vid inköp av varor från en momsregistrerad person i Sverige är försäljningen normalt momspliktig och den ingående momsen är avdragsgill för en momsregistrerad redovisningsenhet.

  Varor är fysiska produkter som måste transporteras från en säljare till en köpare och detta innebär att utgifter för frakt och transport normalt tillkommer vid ett varuinköp. Leveransvillkoren i ett köpeavtal avgör vem som skall stå för frakt och försäkring och vanligast vid varuförsäljning i Sverige är att säljaren ordnar med frakten men låter köparen betala den. Ett inköp via nedladdning från Internet räknas som inköp av tjänst då ingen fysisk vara levereras.

  Hur bokför man en inkomst?

  Vad är bokföring? Varför ska man bokföra? Alla företag börjar med en budget Vad behöver du för att bokföra? Dags att börja bokföra 7 vanliga bokföringsexempel Bokföra och deklarera moms Bokföra periodiseringar Avstämningar och uppföljning av bokföring Följ upp företagets resultat i bokföringen   Avsluta bokföringsåret Spara räkenskapsinformationen

  Det finns områden som vi inte berör eftersom reglerna är omfattande och det finns många undantag och specialregler. Det gäller t ex lön. Det finns billiga och bra löneprogram som det ofta lönar sig att köpa även om du bara har några få anställda. På så sätt får du hjälp med regler för t ex frånvaro och semestrar, och bokföringsunderlagen skapas automatiskt.

  Ett annat område med många regler är anläggningstillgångar. Det kan t ex vara maskiner, inventarier, bilar och fastigheter. Om du bara har några få anläggningstillgångar räcker det med att du samlar kopior av leverantörsfakturorna du fick när du köpte tillgången i en särskild pärm. Annars lönar det sig ofta att köpa ett anläggningsregister så att du får kontroll på vilka tillgångar du har. Då får du också automatiska bokföringsunderlag med avskrivningar per månad och underlag för bokföring av resultat om du säljer eller skrotar en anläggningstillgång.

  Bokföring är helt enkelt en sammanställning av de inkomster och utgifter som en verksamhet har. I bokföringstermer brukar man främst prata om intäkter och kostnader. Intäkter och kostnader kan utgöras av pengar, varor, arbete utfört av personal, skatter med mera. Varje affärshändelse som sker i en bokföringsskyldig verksamhet ska bokföras. Affärshändelser inkluderar till exempel köp, försäljningar, utbetalning av lön, skatter, när verksamheten tar ett lån eller ger en kund kredit. För varje affärshändelse ska det finnas ett dokument som styrker att en transaktion har genomförts, till exempel ett kvitto eller en faktura. Denna handling kallas i bokföringstermer för verifikation. 

  Alla företag ska bokföra enligt Bokföringslagen. Men det är inte bara för att följa lagen du ska bokföra. Bokföring utgör en av grunderna i att driva företag och har varit så ända sedan människan började göra affärer. Med ordning och reda på siffrorna kan du som företagare hela tiden följa hur din verksamhet mår och utvecklas. Bokföringen är också till för att andra som vill ha inblick i verksamheten ska få det på ett sätt som går att förstå. Det kan t ex vara Skatteverket som behöver underlag till inkomstdeklarationen eller momsdeklarationen, banken som vill ha underlag för att kunna bevilja lån eller aktieägare som vill ha insyn. På Skatteverkets hemsida finns en kort och bra sammanfattning av bokföringskravet.

  Kan man bokföra i efterhand?

  Den löpande bokföringen under året kan ske enligt två metoder: faktureringsmetoden och kontantmetoden. Kontantmetoden ger utrymme för ett förenklat slag av bokföring där alla affärshändelser inte bokförs löpande under året.

  Huvudregeln är att kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag (5 kap. 2 § första stycket BFL). För att en affärshändelse ska anses vara bokförd krävs att den kan presenteras både i registreringsordning och i systematisk ordning.