:

Kan man göra en bodelning själv?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man göra en bodelning själv?
 2. Måste bodelning registreras hos Skatteverket?
 3. Vad kostar en jurist vid bodelning?
 4. Måste man ha en jurist vid bodelning?
 5. Vem ska betala bodelning?
 6. Vad ska inte ingå i en bodelning?
 7. Vem betala skatt vid bodelning?
 8. Måste en bodelning bevittnas?
 9. Har inte råd med bodelning?
 10. Kan man få gratis juridisk hjälp?
 11. Vem betalar jurist vid bodelning?
 12. Hur värderar man möbler vid bodelning?
 13. Vad händer om man inte gör en bodelning?
 14. Måste bodelning vara skriftlig?
 15. Hur länge kan man vägra bodelning?

Kan man göra en bodelning själv?

Om ni är överens om hur egendomen ska delas upp är det ofta tillräckligt för att bodelning ska kunna genomföras. I vissa fall, till exempel om ni äger fastigheter, måste ett avtal skrivas. Ni kan själva skriva ett bodelningsavtal som ska undertecknas av er båda. Ni som vill kan få avtalet registrerat hos Skatteverket. En bodelning som görs medan ni är gifta och inte i samband med skilsmässa ska anmälas till Skatteverket som registrerar anmälan.  

Måste bodelning registreras hos Skatteverket?

Om ni är överens om hur egendomen ska delas upp är det ofta tillräckligt för att bodelning ska kunna genomföras. I vissa fall, till exempel om ni äger fastigheter, måste ett avtal skrivas. Ni kan själva skriva ett bodelningsavtal som ska undertecknas av er båda. Ni som vill kan få avtalet registrerat hos Skatteverket. En bodelning som görs medan ni är gifta och inte i samband med skilsmässa ska anmälas till Skatteverket som registrerar anmälan.  

Vad kostar en jurist vid bodelning?

Makar kan begära att få en bodelningsförrättare så snart de har ansökt om skilsmässa. Det vanligaste är dock att makarna först försöker komma överens om bodelningen själva. Av den orsaken brukar det dröja en tid efter skilsmässan innan en bodelningsförrättare kommer in i bilden.

För makar finns ingen bortre tidsgräns för när de ska ansöka om bodelningsförrättare, förutsatt att de inte själva har slutfört bodelningen. Du kan alltså begära att få en bodelningsförrättare trots att det har gått flera år sedan skilsmässan.

Även du som har varit sambo har rätt att ansöka om bodelningsförrättare så snart ert förhållande har upphört. För sambor gäller dock att den som vill att bodelning ska ske, också måste begära bodelning. Begäran om bodelning ska göras inom ett år från att samborna separerade, om förhållandet har uppfört genom dödsfall ska begäran ske senast vid bouppteckningen.

Om du väntar för länge med att begära bodelning kan inte tingsrätten utse någon bodelningsförrättare och du förlorar möjligheten att tvinga fram en bodelning. Har du begärt bodelning i rätt tid, och har underlag som styrker det, kan du ansöka om bodelningsförättare trots att det har gått mer än ett år sedan er separation.

Måste man ha en jurist vid bodelning?

Flytta isär, skilja sig & separera

Jag och min man ska skiljas. Vi äger ett hus tillsammans som han ev ska köpa ut. Vi har tillgångar på varsina bankkonton och i fonder. Jag har studieskulder. När vi gör en bodelning, kan vi gemensamt komma överens i godo om hur våra tillgångar och skulder ska fördelas, eller måste vi dela allt lika?

Vem ska betala bodelning?

När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert gemensamma liv. Det är något som sker genom bodelning. Även om det inte finns ett lagligt krav på bodelning är det något som rekommenderas, så att ni båda två slutar så jämlikt som möjligt. På denna sida ger vi dig vägledning i allt som har med bodelning att göra, både när det gäller bodelning för gifta som skiljer sig och för sambor som separerar.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

Vad ska inte ingå i en bodelning?

I bodelningen ingår allt som är giftorättsgods. Giftorättsgods är allt som makarna äger som inte är så kallad enskild egendom. Giftorättsgods som makarna hade när ansökan om skilsmässa gjordes ska tas med i bodelningen.

Saker som köpts in av makarna, ärvts eller förvärvats på annat efter det att ansökan har gjorts ska inte tas med i bodelningen. Makarna kan dock komma överens om att även dessa tillgångar ska ingå i bodelningen. Personliga saker, t.ex. kläder och presenter som inte är alltför dyrbara, delas normalt inte i bodelningen. Det går också bra att dela upp sakerna utan att den ena behöver ersätta den andra för mellanskillnaden (skifteslikvid) om man kommer överens om detta.

Vem betala skatt vid bodelning?

Om ni bodelar för att ni ska skiljas ska ni lämna in en ansökan om äktenskapsskillnad till Tingsrätten innan ni skriver bodelningshandlingen.

Måste en bodelning bevittnas?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Formkraven för ett giltigt bodelningsavtal är att det är skriftligt samt undertecknat av båda makarna (9 kap. 5 § Äktenskapbalken). Samma formkrav gäller även för sambos enligt Sambolagen 20 § som hänvisar till äktenskapsbalken.

Har inte råd med bodelning?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras. Bodelning är som regel obligatorisk och inte frivillig (som i t.ex. samboförhållande). Undantaget är om båda makarna endast har enskild egendom (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Så förstår jag av din fråga att inte är fallet. Bodelningen ska ske när äktenskapet har upplösts, alternativt genast om någon av er begär det (9 kap. 4 § ÄktB). Det innebär att du kunde begärt bodelning redan under betänketiden.

Kan man få gratis juridisk hjälp?

Man brukar inom finansvärlden använda sig av ett uttryck som går enligt följande: det finns inga gratisluncher. Med detta menas att man förr eller senare kommer att behöva betala för sig – på ett eller annat sätt. Tjänster och gentjänster, ett ryggkliande här och ett ryggkliande där. På många sätt är detta ett välfunnet uttryck som även vi vanliga personer kan använda oss av i vår vardag, dock inte allas i samma utsträckning och på samma – aningen cyniska – sätt.

Dessutom – om vi ser Sverige ur det lite större perspektivet – så har vi ett system där ett skyddsnät ska finnas och att då vi – av olika skäl – hamnar i bekymmer ska har rätt till hjälp: oavsett hur stor vår plånbok är. Detta gäller inom det mesta: skola, omsorg, sjukvård, äldreomsorg – ett system där den ”fria lunchen” finansieras av oss alla och via våra skattesedlar. Det är det den så kallade svenska modellen fungerar och här kan man – och ska också ha (vi är ett demokratiskt land!) – ha olika åsikter; men i grund och botten så är det förmodligen så att systemet i fråga, med vissa justeringar, visat sig tilltala de flesta. Ett gott exempel på detta gäller vår rättvisa och vad som händer om man hamnar i klammer med denna – eller på något sätt råkar ut för en tvist av något slag.

För – hur finansieras ett försvar och hur får man hjälp vid exempelvis ett brottmål eller en tvist; en advokat är trots allt en yrkesgrupp som kostar lite pengar att anlita? Vi ger tre snabba exempel innan vi pekar på de fördelar som kommit med den teknologiska utvecklingen som skett i Sverige och i övriga världen.

Vem betalar jurist vid bodelning?

Kostnadsfri inledande rådgivningRing oss: 0771-333 444Måndag - fredag: 8:00 - 17:00Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Hur värderar man möbler vid bodelning?

I samband med en bodelning är det många detaljer som ska redas ut. Några vanliga frågor som kan uppstå vid bodelningen handlar om vilka regler som gäller, vad som ska ingå samt vad som händer om parterna är oeniga. 

Reglerna för bodelningen varierar beroende på dels relationen och dels orsaken till uppbrottet. Här reder vi ut det som har med bodelning att göra och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss, vi finns här för dig. 

I en skilsmässa är utgångspunkten att all egendom delas och i en samboseparation är utgångspunkten att endast gemensam anskaffad bostad och det inuti (bohag) delas upp. 

 • Vid problem och oenighet kan en bodelningsförrättare utses att hjälpa till vid skilsmässor och separationer. När det är svårt att reda ut ett dödsbo och åstadkomma en fördelning av arv kan en boutredningsman eller skiftesman utses. 
 • Ett bodelningsavtal bör alltid skrivas efter att bodelningen är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad den varit. Avtalet fungerar som ett bevis på att bodelningen är klar och krävs för vissa praktiska frågor samt för undvikande av problem.  
 • En bodelning är inte obligatorisk i samband med en samboseparation. Det blir bara aktuellt om en sambo begär bodelning, vilket kan göras högst ett år efter uppbrottet. Annars går rätten till bodelning förlorad.
 • Vad händer om man inte gör en bodelning?

  I samband med en bodelning är det många detaljer som ska redas ut. Några vanliga frågor som kan uppstå vid bodelningen handlar om vilka regler som gäller, vad som ska ingå samt vad som händer om parterna är oeniga. 

  Reglerna för bodelningen varierar beroende på dels relationen och dels orsaken till uppbrottet. Här reder vi ut det som har med bodelning att göra och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss, vi finns här för dig. 

  I en skilsmässa är utgångspunkten att all egendom delas och i en samboseparation är utgångspunkten att endast gemensam anskaffad bostad och det inuti (bohag) delas upp. 

 • Vid problem och oenighet kan en bodelningsförrättare utses att hjälpa till vid skilsmässor och separationer. När det är svårt att reda ut ett dödsbo och åstadkomma en fördelning av arv kan en boutredningsman eller skiftesman utses. 
 • Ett bodelningsavtal bör alltid skrivas efter att bodelningen är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad den varit. Avtalet fungerar som ett bevis på att bodelningen är klar och krävs för vissa praktiska frågor samt för undvikande av problem.  
 • En bodelning är inte obligatorisk i samband med en samboseparation. Det blir bara aktuellt om en sambo begär bodelning, vilket kan göras högst ett år efter uppbrottet. Annars går rätten till bodelning förlorad.
 • Måste bodelning vara skriftlig?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Om vi har skrivit ett bodelningsavtal och undertecknat det. Kan man göra ett muntligt avtal på sidan av bodelningsavtalet som gäller möbler, del av fastighet m.m. men till ett lägre pris eller måste det ingå. Och om det går, hur bevisar man vad vi har kommit överens om det är ett muntligt avtal.

  Hur länge kan man vägra bodelning?

  Vad gäller vid en bodelning?

  En bodelning görs vid en skilsmässa eller när ett samboförhållande tagit slut för att fördela tillgångarna.