:

Hur äger man ett namn?

Innehållsförteckning:

 1. Hur äger man ett namn?
 2. Hur får man patent på ett namn?
 3. Hur kollar man upp patent?
 4. Vilka namn är skyddade?
 5. Måste jag registrera mitt företagsnamn?
 6. Vad kostar det att skydda företagsnamn?
 7. Vad kostar det att ta Patent på ett namn?
 8. Vilka 3 krav krävs för att få Patent?
 9. Hur kan man ta reda på om ens uppfinning redan finns?
 10. Vem kom på patent?
 11. Vilka namn får man inte byta till?
 12. Kan man skydda sitt efternamn?
 13. Hur mycket kostar det att registrera företagsnamn?
 14. Vad kostar det att registrera ett företagsnamn?
 15. Kan man registrera företagsnamn utan företag?

Hur äger man ett namn?

När det inte är praktiskt möjligt att använda våra e-tjänster godkänner PRV elektronisk underskrift.

Ansökningshandlingar som lämnas in till PRV ska som regel vara undertecknade. Detsamma gäller när handlingar behöver verifieras. För flera ärendetyper tillhandahåller PRV e-tjänster här på webbplatsen där elektronisk signering ingår i tjänsten. Vi vill uppmuntra våra användare att använda dessa verktyg i så stor utsträckning som möjligt. Särskilt viktigt är det att använda våra e-tjänster i ärenden där sekretess önskas. PRV kan nämligen inte garantera sekretess för handlingar som skickas med e-post.

När det inte är praktiskt möjligt att använda våra e-tjänster godtar PRV elektronisk underskrift. Den behöver då uppfylla kraven på avancerad eller kvalificerad signering enligt eIDAS-förordningen.

För att skydda ett namn eller en figur som ett varumärke behöver man göra en ansökan om registrering av varumärke. Du ansöker snabbast och billigast med vår e-tjänst Svensk varumärkesansökan.

Hur får man patent på ett namn?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlar det rättsområde som kallas immaterialrätt. När det kommer till att skydda namn/artistnamn är det specifikt varumärkesrätten som kan omfattas.

Hur kollar man upp patent?

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om patent. Du kan även kontakta oss med dina frågor om patent.

Ställ din fråga direkt till oss

Vilka namn är skyddade?

Företagsnamnet är företagets fasad utåt och ska underlätta för kunder och andra att hitta just ditt företag. Skydda ditt företagsnamn genom att registrera företaget i e-tjänsten på verksamt.se.

 • För enskild näringsverksamhet, handelsbolag och kommanditbolag får du skydd för namnet i det län där verksamheten finns. Aktiebolag och ekonomiska föreningar får skydd i hela landet.
 • Ensamrätten till ett företagsnamn gäller inom den verksamhet som du har registrerat för företaget.
 • Det finns särskilda regler för vad företagsnamnet ska innehålla för de olika företagsformerna, exempelvis ska alla aktiebolag innehålla ordet aktiebolag eller AB.
 • Om du ska starta en enskild näringsverksamhet behöver du inte anmäla företagsnamnet till Bolagsverket. Men det kan vara bra om du inte vill att någon annan ska börja använda namnet.

Måste jag registrera mitt företagsnamn?

Företagsnamnet är företagets fasad utåt och ska underlätta för kunder och andra att hitta just ditt företag. Skydda ditt företagsnamn genom att registrera företaget i e-tjänsten på verksamt.se.

 • För enskild näringsverksamhet, handelsbolag och kommanditbolag får du skydd för namnet i det län där verksamheten finns. Aktiebolag och ekonomiska föreningar får skydd i hela landet.
 • Ensamrätten till ett företagsnamn gäller inom den verksamhet som du har registrerat för företaget.
 • Det finns särskilda regler för vad företagsnamnet ska innehålla för de olika företagsformerna, exempelvis ska alla aktiebolag innehålla ordet aktiebolag eller AB.
 • Om du ska starta en enskild näringsverksamhet behöver du inte anmäla företagsnamnet till Bolagsverket. Men det kan vara bra om du inte vill att någon annan ska börja använda namnet.

Vad kostar det att skydda företagsnamn?

För ett företag som vill ha ett skydd i Sverige för sitt varumärke betalar i regel mellan 2 000 kronor till 6 000 kronor. Kostnaden kan, beroende på hur många klasser man vill registrera i, bli högre.

Kostnaden för ett varumärke i EU är 850 euro. Vill man att varumärket ska gälla i två klasser tillkommer en kostnad om 50 euro, och därefter tillkommer det 150 euro för varje ytterligare varumärkesklass man väljer i sin ansökan.

Vad kostar det att ta Patent på ett namn?

Intellectual Property (IP) avser intellektuella skapelser, såsom uppfinningar, litterära och konstnärliga verk, mönster och symboler, namn och bilder som används i handeln. Det finns flera typer av immateriella rättigheter (IPR) där patent är en av dem. Du kan även skydda ett mönster, en logotyp, ett namn eller upphovsrätt och varumärken. IPR är skyddade av lag och gör det möjligt för människor att vinna erkännande eller få ekonomisk nytta av vad de uppfinner eller skapar.

Det är viktigt att tidigt fundera på om man vill kommersialisera eller nyttiggöra sin forskning och om det innebär att man behöver skydda sin idé. En av de viktigaste formerna för detta är genom att patentera. För att kunna erhålla ett patent eller IP är det ett absolut krav att resultaten inte publicerats eller offentliggjorts på annat sätt. Kom ihåg att vissa ansökningar räknas som offentliga handlingar liksom föreläsningar och andra tillfällen då man pratar om sina upptäckter för en större grupp.

Vilka 3 krav krävs för att få Patent?

Patent är en ensamrätt på grund av vilken du kan förbjuda andra att yrkesmässigt utnyttja din uppfinning. Med yrkesmässigt utnyttjande avses till exempel yrkesmässig tillverkning, försäljning, användning och import av en produkt. Patent skyddar immateriell egendom på samma sätt som stängsel, lås och försäkringar skyddar konkret egendom. Du kan också sälja ditt patent eller ge någon annan tillåtelse (licens) att använda den uppfinning som patentet skyddar.

Patent har begränsats territoriellt, dvs. de gäller endast i de länder där de har sökts och beviljats. Patent gäller en begränsad tid, vanligen högst 20 år räknat från ingivningsdagen för ansökan. Ensamrätten gäller endast om patentet är i kraft. Du måste betala så kallade årsavgifter för att upprätthålla patentet.

Hur kan man ta reda på om ens uppfinning redan finns?

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om patent. Du kan även kontakta oss med dina frågor om patent.

Ställ din fråga direkt till oss

Vem kom på patent?

Enligt KTH:s IP-policy  äger som huvudregel du som upphovsman – det vill säga du som kom på idén – din idé. Det är det enkla svaret. Från den huvudregeln kan undantag göras, bland annat om du någon gång skrivit på ett avtal eller ha ingått i ett forskningsprojekt som reglerar ägandet till forskningsresultaten. Ta alltid kontakt med en jurist för att vara säker på att du skyddar dina rättigheter när du skriver på ett avtal. 

Vilka namn får man inte byta till?

Att välja namn till sitt barn kan kännas som ett stort ansvar. Barnet ska ju dras med namnet hela livet sen! …eller? Faktum är att det går att ändra sitt förnamn om man inte är nöjd med det. På Skatteverkets hemsida går det att ansöka om att lägga till förnamn, byta förnamn helt, ändra stavningen på sitt namn, ta bort namn eller ändra ordningsföljden på sina namn till en kostnad på 250 kronor. Att man ansöker om en namnändring betyder dock inte att den blir godkänd…

Läs också: ”Namntoppen 2016 – här är hela listan över de mest populära barnnamnen!”

Kan man skydda sitt efternamn?

Ett varumärke kan inte registreras om det helt eller delvis innehåller något som kan uppfattas som någon annans allmänt kända konstnärsnamn, liknande namn eller efternamn med särskilt skydd.

Det här gäller om användningen av varumärket skulle vara till nackdel för namnets bärare och om det uppenbart inte syftar på någon som är avliden sedan minst 70 år.  

Hur mycket kostar det att registrera företagsnamn?

Arbetsgivaravgift: utöver lön betalar arbetsgivare en arbetsgivaravgift till staten. Avgiften används till det grundläggande sociala försäkringsskyddet, exempelvis ålderspension, sjukvård och social omsorg.

Beskattningsunderlag: belopp på vilket moms beräknas.

Vad kostar det att registrera ett företagsnamn?

Det är Skatteverket, inte Bolagsverket, du ska kontakta för att starta en enskild näringsverksamhet. Du startar egen näringsverksamhet genom att registrera den hos Skatteverket. Du kommer att behöva ansöka om F-skattesedel och anmäla dig för momsredovisning.

Kan man registrera företagsnamn utan företag?

Att driva företag innebär nya saker ekonomiskt och administrativt jämfört med att vara anställd. Förbered dig gärna inför registreringen genom att titta på filmen nedan och läsa vår samlade information om vad det innebär att vara företagare.