:

Hur tar man patent på ett namn?

Innehållsförteckning:

 1. Hur tar man patent på ett namn?
 2. Hur äger man ett namn?
 3. Hur vet man om ett namn är skyddat?
 4. Hur kollar man upp patent?
 5. Måste jag registrera mitt företagsnamn?
 6. Vad kostar det att skydda företagsnamn?
 7. Vad kostar det att ta patent på ett namn?
 8. Kan man ta patent på efternamn?
 9. Vad betyder R med en ring runt?
 10. Hur vet man vilka företagsnamn som är upptagna?
 11. Hur kan man ta reda på om ens uppfinning redan finns?
 12. Vem kom på patent?
 13. Hur mycket kostar det att registrera företagsnamn?
 14. Vad kostar det att registrera ett företagsnamn?
 15. Kan man registrera företagsnamn utan företag?

Hur tar man patent på ett namn?

När det inte är praktiskt möjligt att använda våra e-tjänster godkänner PRV elektronisk underskrift.

Ansökningshandlingar som lämnas in till PRV ska som regel vara undertecknade. Detsamma gäller när handlingar behöver verifieras. För flera ärendetyper tillhandahåller PRV e-tjänster här på webbplatsen där elektronisk signering ingår i tjänsten. Vi vill uppmuntra våra användare att använda dessa verktyg i så stor utsträckning som möjligt. Särskilt viktigt är det att använda våra e-tjänster i ärenden där sekretess önskas. PRV kan nämligen inte garantera sekretess för handlingar som skickas med e-post.

När det inte är praktiskt möjligt att använda våra e-tjänster godtar PRV elektronisk underskrift. Den behöver då uppfylla kraven på avancerad eller kvalificerad signering enligt eIDAS-förordningen.

För att skydda ett namn eller en figur som ett varumärke behöver man göra en ansökan om registrering av varumärke. Du ansöker snabbast och billigast med vår e-tjänst Svensk varumärkesansökan.

Hur äger man ett namn?

Om du inte skulle bli nöjd med din återförsäljare så kan du kan när som helst byta. Så här gör du:

 • För att byta återförsäljare behöver du auktoriseringskoden, vilket är ett slags lösenord som styrker din identitet och förhindrar att obehöriga byter återförsäljare utan ditt godkännande. Kontakta din återförsäljare för att ta reda på var du hittar auktoriseringskoden. Om du inte har kontaktuppgifter till din återförsäljare kan du söka efter dem nedan.
 • Vänd dig till din nya återförsäljare och be dem hjälpa till med bytet. Du kommer att bli ombedd att uppge auktoriseringskoden, se punkt 1 ovan.
 • Hur vet man om ett namn är skyddat?

  När man får skyddade personuppgifter flyttar man. Man byter skola och får inte berätta för sina gamla kompisar vart man har flyttat. Ibland måste man även byta namn. Om situationen är väldigt farlig kan man inte ha någon kontakt alls med sina gamla kompisar, sina gamla lärare eller sina släktingar. Om man har kontakt med dem finns det en risk att man inte längre är skyddad.

  De flesta barn och ungdomar som har skyddade personuppgifter bor med minst en av sina föräldrar, men det finns också de som måste lämna hela sin familj. Då får de oftast bo hos en annan familj. Det kallas för ett familjehem.

  Hur kollar man upp patent?

  • Svenska patent
  • Svenska offentliga patentansökningar
  • Europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige.
  • Europeiska patent med enhetlig verkan (enhetliga patent).

   Enhetliga patent är sökbara i databasen, men vi länkar vidare till European Patent Register (på EPO:s webbplats) för all information om ett patent.

  • EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen)
  • Beviljade EP-patent där Sverige är designerat, men som ännu inte har validerats i Sverige eller fått enhetlig verkan (sökbara i databasen i sex månader från EPO:s beviljandedatum).
  • Tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent

  Patentdatabasen innehåller alla uppgifter och dokument som finns i PRV:s arkiv från 1885 fram till nu. I de äldre patentdokumenten kan informationen vara begränsad.

  Aktinsyn är PRV:s offentliga arkiv för patentansökningar. Här kan du titta på originalhandlingar och vissa bibliografiska uppgifter i alla offentliga patentansökningar från 2004 och framåt. Dokumenten öppnas direkt i arkivet eller laddas ner som pdf-filer.

  Måste jag registrera mitt företagsnamn?

  I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta för att byta namn på ditt företag.

  Innan du gör någonting annat måste du bestämma dig för vad det nya namnet ska vara för ditt bolag. Det kanske låter som den lättaste biten men så är inte riktigt fallet. Att välja ett nytt namn till ditt företag kräver sin research då du måste se till att det följer alla regler som finns och att namnet självklart även gynnar ditt företag och den verksamhet du bedriver.

  Vad kostar det att skydda företagsnamn?

  Varumärket är ett kännetecken för företagets produkter eller tjänster och genom varumärket kan företaget särskilja sig från konkurrenter. Konsumenter och företag kan därmed bygga en relation till varumärket och bli återkommande kunder. Genom att skydda varumärket juridiskt går det att förhindra konkurrenter från att använda varumärket.

  Det är inte ovanligt att företag investerar enorma resurser i exempelvis marknadsföring för att nå ut med sitt varumärke. Det beror på att varumärket är bland det första som företag och konsumenter stöter på när de kommer i kontakt med företagets produkter eller tjänster. 

  Många kunder väljer att köpa av ett visst företag just på grund av att de känner till varumärket sedan tidigare och är nöjda med det som företaget erbjudit. I och med de ekonomiska värden som varumärken kan generera är det därför viktigt att juridiskt skydda dessa.

  Vad kostar det att ta patent på ett namn?

  Termen Intellectual Property (IP) avser intellektuella skapelser, såsom uppfinningar, litterära och konstnärliga verk, mönster och symboler, namn och bilder som används i handeln. Det finns flera typer av immateriella rättigheter (IPR), till exempel patent, mönster, upphovsrätt och varumärken. IPR är skyddade av lag och gör det möjligt för människor att vinna erkännande eller få ekonomisk nytta av vad de uppfinner eller skapar.

  Termen Intellectual Property (IP) avser intellektuella skapelser, såsom uppfinningar, litterära och konstnärliga verk, mönster och symboler, namn och bilder som används i handeln. Det finns flera typer av immateriella rättigheter (IPR), till exempel patent, mönster, upphovsrätt och varumärken. IPR är skyddade av lag och gör det möjligt för människor att vinna erkännande eller få ekonomisk nytta av vad de uppfinner eller skapar.

  Ett patent är en ensamrätt som beviljas för en uppfinning, som är en produkt eller en process som i allmänhet tillhandahåller ett nytt sätt att göra något eller erbjuder en ny teknisk lösning på ett problem. I allmänhet har patentinnehavaren ensamrätt att hindra andra från att kommersiellt utnyttja den patenterade uppfinningen. Patent är territoriella rättigheter. I allmänhet är de exklusiva rättigheterna endast tillämpliga i det land eller den region där ett patent har lämnats in och beviljats, i enlighet med lagstiftningen i det landet eller regionen. Skyddet beviljas för en begränsad period, i allmänhet 20 år från ansökans inlämningsdatum. För patent som omfattar läkemedel erbjuder vissa länder patenttidsförlängning, vilket förlänger patenttiden med upp till fem år.

  Kan man ta patent på efternamn?

  Övrigt/annat

  Jag och min ex-man skapade vårt eget efternamn och tog patent på de via patentverket. Det är bara han och jag och våra tre barn som heter detta namn och ingen annan får lova att ”ta det”. Min ex-man har nu gift om sig. Min fråga är: Har hans nya fru rätt att ta del av vårt ”egen-påhittade” efternamn som vi hetat i över 20 år? Eller måste hon söka patent på de eller få mitt medgivande?

  Vad betyder R med en ring runt?

  • R = riktiga nummer, Z = heltal, N = naturliga tal, Q = rationella tal, P = irrationella tal.

  R-symbolen betyder det varumärket är registrerat och åtnjuter skydd mot intrång enligt varumärkeslagarna. Användning av ®-symbolen efter att ha lämnat in en varumärkesansökan eller utan att ha erhållit varumärkesregistrering är olagligt.

  C vs R: Vilka är skillnaderna? Utvecklare beskriver C som "Ett av de mest använda programmeringsspråken genom tiderna". . Å andra sidan är R detaljerad som "Ett språk och en miljö för statistisk beräkning och grafik".

  © 'C i en cirkel' är den vanliga copyright-symbolen och kan tillämpas på de flesta typer av arbete. ℗ 'P i en cirkel', hänvisas till som ljudinspelning, fonoskivor, fonogram eller fonografisk copyright-symbol. Ljudinspelningar har en separat upphovsrätt som är skild från den för det underliggande verket.

  Typ 20B9. Skriv 20B9 på tangentbordet. Sedan tryck på Alt + x. Så snart du trycker kommer 20B9 att ersättas av symbolen ₹.

  Hur vet man vilka företagsnamn som är upptagna?

  Hem > H > Hur Vet Man Om Ett Företagsnamn Är Upptaget?

  Du kan beställa en förhandsgranskning av Bolagsverket av ett eller flera företagsnamn för att kontrollera om det företagsnamn du har tänkt dig är ledigt eller om det redan finns registreringar som kan komma att bedömas som hinder mot ditt förslag. Det kostar 1 400 kronor (momsfritt) per namnförslag.

  Hur kan man ta reda på om ens uppfinning redan finns?

  Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Så som jag tolkar din fråga, undrar du om du kan börja sälja produkt X i Sverige, som dock redan existerar i Tyskland.

  Vem kom på patent?

  Titanskruven är en uppfinning som hjälper människor både att få nya tänder, fötter och fingrar. Det är en teknisk lösning som används över hela världen, men observationen som möjliggjorde uppfinningen gjordes av en forskare i Lund och skedde genom en slump.

  Under ett experiment på 1950-talet märkte Per-Ingvar Brånemark att ett titaninstrument hade växt fast i benstommen på en kanin. Normalt sett stöter kroppen bort främmande material, men inte den här gången. Titan "lurar" kroppen att det hör hemma där. Per-Ingvar Brånemark insåg att iakttagelsen var av betydelse, forskade vidare och fick så småningom patent för uppfinningen titanskruven – en skruv som växer ihop med käkbenet och som man kan använda för att sätta fast tandimplantat. Metoden kallas osseointegrering (osseo=ben) och 1965 gav uppfinningen för första gången en tandlös patient nya tänder. Idag används tekniken även för att sätta fast olika typer av proteser, till exempel finger- och benproteser.

  Av patentlagen framgår att en "uppfinning som kan tillgodogöras industriellt" kan leda till patent. Det finns ingen uppräkning av vad som anses vara uppfinningar i lagens mening. En bra utgångspunkt är att det ska handla om en "teknisk lösning på ett problem". Ofta nämns i sammanhanget att uppfinningen ska ha teknisk karaktär, teknisk effekt och vara reproducerbar. Begreppet reproducerbar innebär att resultatet ska bli i princip likadant varje gång uppfinningen utnyttjas.

  I patentlagen listas också vad som inte kan patenteras. Uppräkningen är ganska lång. Rena upptäckter av fenomen i naturen går det inte att få patent på, inte heller vetenskapliga teorier, matematiska metoder, konstnärliga skapelser, planer, regler eller metoder för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet. Dessa företeelser anses normalt inte vara tekniska lösningar på problem. Till det som är undantaget från patent hör datorprogram och presentation av information. Det finns dock exempel där datorprogram eller matematiska metoder ingår som en del av en helhet, där helheten anses vara en teknisk lösning på ett problem. Enbart datorprogrammet kan dock inte leda till patent. Det kan däremot skyddas genom upphovsrätt; läs mer i kapitel 4 om upphovsrätt och datorprogram.

  Hur mycket kostar det att registrera företagsnamn?

  Verksamt.se är en samling av e-tjänster från olika myndigheter, bland andra Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket, som kan komma till användning för dig som vill starta eget företag eller som redan är företagare.

  Här finns också mängder av information, så som tips, råd, intervjuer, checklistor och en riktigt matig databas med svar på vanliga frågor.

  Men viktigast av allt och antagligen varför du ens har klickat fram den här artikeln från första början: Det är hit du vänder dig för att registrera företag!

  För att göra guiden så lättförståelig som möjligt har vi tagit hjälp av ett äkta Verksamt-proffs som har spenderat otaliga timmar i processen! Längs vägen kommer hon att flika in med sina tips kring hur du ska tänka.

  – Jag är egen företagare sedan 20 år tillbaka och arbetar med verksamhets- och affärsutveckling samt som rådgivare på NyföretagarCentrum Jönköping. Jag är civilekonom och har arbetat med ekonomi och som controller men gillar att även få arbeta med människor och hjälpa dem utveckla sina idéer och sitt företagande.

  Vad kostar det att registrera ett företagsnamn?

  Verksamt.se är en samling av e-tjänster från olika myndigheter, bland andra Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket, som kan komma till användning för dig som vill starta eget företag eller som redan är företagare.

  Här finns också mängder av information, så som tips, råd, intervjuer, checklistor och en riktigt matig databas med svar på vanliga frågor.

  Men viktigast av allt och antagligen varför du ens har klickat fram den här artikeln från första början: Det är hit du vänder dig för att registrera företag!

  För att göra guiden så lättförståelig som möjligt har vi tagit hjälp av ett äkta Verksamt-proffs som har spenderat otaliga timmar i processen! Längs vägen kommer hon att flika in med sina tips kring hur du ska tänka.

  – Jag är egen företagare sedan 20 år tillbaka och arbetar med verksamhets- och affärsutveckling samt som rådgivare på NyföretagarCentrum Jönköping. Jag är civilekonom och har arbetat med ekonomi och som controller men gillar att även få arbeta med människor och hjälpa dem utveckla sina idéer och sitt företagande.

  Kan man registrera företagsnamn utan företag?

  Verksamt.se är en samling av e-tjänster från olika myndigheter, bland andra Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket, som kan komma till användning för dig som vill starta eget företag eller som redan är företagare.

  Här finns också mängder av information, så som tips, råd, intervjuer, checklistor och en riktigt matig databas med svar på vanliga frågor.

  Men viktigast av allt och antagligen varför du ens har klickat fram den här artikeln från första början: Det är hit du vänder dig för att registrera företag!

  För att göra guiden så lättförståelig som möjligt har vi tagit hjälp av ett äkta Verksamt-proffs som har spenderat otaliga timmar i processen! Längs vägen kommer hon att flika in med sina tips kring hur du ska tänka.

  – Jag är egen företagare sedan 20 år tillbaka och arbetar med verksamhets- och affärsutveckling samt som rådgivare på NyföretagarCentrum Jönköping. Jag är civilekonom och har arbetat med ekonomi och som controller men gillar att även få arbeta med människor och hjälpa dem utveckla sina idéer och sitt företagande.