:

Hur bokför man event?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man event?
 2. Vad bokförs på konto 7621?
 3. Vad bokförs på konto 6530?
 4. Vilket konto ska jag bokföra på?
 5. Är event avdragsgillt?
 6. Är teambuilding avdragsgillt?
 7. Vad bokförs på 6991?
 8. När används konto 7691?
 9. Vad bokförs på 6560?
 10. Vad bokför man på 7690?
 11. Vad bokför man på 6590?
 12. Får jag bjuda mina anställda på lunch?
 13. Hur mycket är avdragsgillt vid personalfest?
 14. Vad bokförs på 6992?
 15. Vad bokförs på 6990?

Hur bokför man event?

Kostnader för mat och dryck som går under representation får du göra avdrag för moms, på ett underlag som får högst vara 300 kr exklusive moms per person och tillfälle. Sen 2017 beräknas utgifter för förtäring ej som avdragsgilla vid inkomstbeskattningen. Detta bokförs därför på konto 6072 - Representation, ej avdragsgill. Vid enklare förtäring och förfriskningar som inte kan anses som måltid så anses utgiften som avdragsgill och detta bokförs då på konto 6071 - Representation, avdragsgill. Använder du bokföringsmallen Representation löser systemet automatiskt åt dig. 

Hos Skatteverket kan du beräkna momsavdraget för lunch, middag och enklare förtäring.

Vad bokförs på konto 7621?

Premier till en sjukvårdsförsäkring utgör en delvis (60 %) skattepliktig förmån för anställda, detta gäller oavsett om försäkringen avser offentligt finansierad vård eller privat finansierad vård. Enskilda näringsidkare, delägare i kommanditbolag och delägare i handelsbolag måste teckna sjukvårdsförsäkring privat och får inte avdrag för premier till en sjukvårdsförsäkring i firman eller bolaget.

En sjukvårdsförsäkring innebär att den försäkrade efter remiss från allmänläkare eller utan krav på remiss från allmänläkare kan få fri sjukvård under alla vardagar utan att stå i vårdkö. En privatvårdsförsäkring kan också innebära fri sjukvårdsrådgivning och en sjukvårdsförsäkring gäller normalt utan självrisk. En sjukvårdsförsäkring täcker normalt också in företagshälsovård, som är en skattefri förmån. 40 % av en sjukvårdsförsäkring anses vara en skattefri förmån och 60 % av försäkringen anses vara en skattepliktig förmån enligt Skatteverket.

Vad bokförs på konto 6530?

Hej, Jag har fått fakturan från det bokföringsföretaget vi anlitar. Där står det "Konsultation, utbildning". Jag själv sköter den löpande bokföringen men har tänkt att anlita detta företag för bokslut. Nu hade vi ett möte där vi gick igenom det jag bokfört hittills plus att det givetvis var frågor osv.

6530 Redovisningstjänster

Vilket konto ska jag bokföra på?

I företagets bokföring ska du registrera olika slags affärshändelser på olika konton, till exempel kundfordringar på kontot för just kundfordringar. Ett bokföringskonto är alltså ett konto där du registrerar (bokför) en viss slags affärshändelser.

När du registrerar olika slags affärshändelser på olika konton blir affärshändelserna bokförda i systematisk ordning, detta kallas för huvudbokföring

Är event avdragsgillt?

Det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver för att kostnaderna ska kunna betraktas som avdragsgilla. Det gäller både tidpunkten och platsen för representationen och vilka personer den riktar sig mot.

Avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopades 1 januari 2017. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde kan dock fortfarande vara avdragsgill, läs mer om detta nedan.

Är teambuilding avdragsgillt?

För att dina anställda ska slippa att bli förmånsbeskattade måste en konferens skapa värde för verksamheten och uppfylla tre krav.

Vad bokförs på 6991?

Utgifter för avdragsgilla inköp av mindre belopp kan debiteras konto 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla. Utgifter för icke avdragsgilla inköp debiteras konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.

När används konto 7691?

Det finns mängder med konton dit olika affärshändelser kan kopplas. Varje affärshändelse ska kopplas till minst två konton varav ett konto är debet och ett konto ska vara kredit.

Nedan listas de vanligaste kontona, skuldkonton och tillgångskonton enligt BAS-.kontoplanen.

 • 1110 - Byggnader
 • 1225 - Verktyg
 • 1250 - Datorer
 • 1510 - Kundfordringar
 • 1910 - Kassa
 • 1920 - Bank
 • 1940 - Bankonto

Vad bokförs på 6560?

Certifiering är en kostnad som du betalar för att ett annat företag skall utföra en tjänst för din räkning, t.ex. en certifiering eller en liknande bedömning.

Jag skulle ta upp det på konto 6590 Övriga externa tjänster.

Vad bokför man på 7690?

Bokföring av olika affärshändelser

Vi ger dig tips på hur olika affärshändelser i din verksamhet kan bokföras. Tänk på att det är generella tips och att det kan finnas undantag – dubbelkolla därför med en sakkunnig om du är osäker på något.

Vad bokför man på 6590?

Hyreskostnader och övriga kostnader för rörelsefastigheter i egen användning, inklusive hyror för maskiner och anläggningar samt bl. a. fusionsförluster, försäkrings- och andra säkerhetskostnader, tillsyns-, inspektions- och medlemsavgifter och andra kostnader som inte är hänförliga till någon annan post.

Får jag bjuda mina anställda på lunch?

Skatteverket har meddelat att måltider i samband med distansarbete inte är en skattefri förmån. För att måltiden ska bli skattefri i samband med kurs- och konferens, personalfest, informationsmöten m.m. så ska måltiden intas gemensamt i en anvisad lokal.

Detta innebär att mat eller annan kost inte får skickas hem till deltagare i digitala möten och konferenser. Det är inte heller tillåtet att erbjuda deltagarna att hämta en frukost- eller lunchpåse på jobbet innan mötet eller konferensen.

Begreppet arbetsmåltid finns inte i skattelagstiftningen. Med arbetsmåltid menas här sådana måltider som intages då och då med olika kollegor på arbetsplatsen under eller i anslutning till arbetet, ofta för att spara tid. Om en mindre grupp medarbetare träffas för ett arbetsmöte och därefter går på lunch och låter högskolan betala så ses även det som ett typiskt exempel på en arbetsmåltid.

Huvudregeln är att sådana måltider är skattepliktiga. Tids- och effektivitetsvinster utgör ingen grund för annan bedömning. Det innebär att måltider, bekostade av högskolan och som intas i samband med exempelvis lunchmöten ska förmånsbeskattas enligt schablon. När utlägg för en sådan måltid sker lägger HR-Lön förmånsbeskattning på deltagarna per automatik.

Hur mycket är avdragsgillt vid personalfest?

Det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver för att kostnaderna ska kunna betraktas som avdragsgilla. Det gäller både tidpunkten och platsen för representationen och vilka personer den riktar sig mot.

Avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopades 1 januari 2017. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde kan dock fortfarande vara avdragsgill, läs mer om detta nedan.

Vad bokförs på 6992?

Utgifter för avdragsgilla inköp av mindre belopp kan debiteras konto 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla. Utgifter för icke avdragsgilla inköp debiteras konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.

Vad bokförs på 6990?

Om du missar att betala en faktura från en leverantör innan förfallodatumet har passerat, är det riskabelt att du får en påminnelsefaktura. Dessa fakturor innehåller ofta en förbestämd påminnelseavgift som du behöver betala tillsammans med den övriga skulden till leverantören. Bokföringen av påminnelseavgifter från leverantörer brukar ske på konto [6990], "Övriga externa kostnader".