:

Hur registrerar man ett testamente?

Innehållsförteckning:

 1. Hur registrerar man ett testamente?
 2. Måste vi registrera vårt testamente på Skatteverket?
 3. Vart lämnar man testamente?
 4. Måste ett testamente vara i original?
 5. När träder ett testamente i kraft?
 6. Måste man följa ett testamente?
 7. Måste personnummer anges i testamente?
 8. Måste man skicka in testamente?
 9. Kan man förvara testamente hemma?
 10. Hur vet man om någon har skrivit testamente?
 11. När testamentet är ogiltigt?
 12. Vad händer om man inte följer testamente?
 13. Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?
 14. Kan banken förvara testamente?
 15. När blir man delgiven ett testamente?

Hur registrerar man ett testamente?

När vi dör lämnar vi i regel efter oss saker, egendom och pengar som ska ärvas. Vem som ska ärva dig och hur mycket någon ska få kan du själv bestämma med ett testamente. Om du inte har skrivit något testamente är det dina legala arvingar som ärver dig när du går bort, och fördelningen görs enligt den svenska arvsordningen. 

Med Jurios testamente kan du själv bestämma hur din egendom ska fördelas, på 10 minuter och till en bråkdel av priset hos en traditionell advokat. Vi guidar dig genom hela processen!

En vanlig missuppfattning är att ditt testamente måste registreras för att bli giltigt. Det stämmer inte. I Sverige har vi inget testamentsregister, till skillnad från länder som exempelvis Storbritannien eller USA. 

Ett svenskt testamente blir juridiskt giltigt så länge det är skriftligt på papper, undertecknat för hand och bevittnat av två vittnen. Du behöver alltså inte registrera ditt testamente för att det ska bli juridiskt giltigt.

Måste vi registrera vårt testamente på Skatteverket?

Att förvara testamentet på en säker plats är en självklarhet, men har du tänkt på att det är lika viktigt att det faktiskt kommer fram den dag det behövs?

Ett testamente är endast giltigt i original och registreras inte någonstans, vilket ställer krav på hur det förvaras. Den som skrivit testamentet ansvarar själv för att testamentet förvaras på ett säkert sätt och att de efterlevande kan hitta originalet vid dödsfall.

För att undvika att ditt testamente kommer bort, förvanskas eller förstörs samarbetar Lexly med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) som förvarar och bevakar viktiga dokument.

Vart lämnar man testamente?

Att förvara testamentet på en säker plats är en självklarhet, men har du tänkt på att det är lika viktigt att det faktiskt kommer fram den dag det behövs?

Ett testamente är endast giltigt i original och registreras inte någonstans, vilket ställer krav på hur det förvaras. Den som skrivit testamentet ansvarar själv för att testamentet förvaras på ett säkert sätt och att de efterlevande kan hitta originalet vid dödsfall.

För att undvika att ditt testamente kommer bort, förvanskas eller förstörs samarbetar Lexly med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) som förvarar och bevakar viktiga dokument.

Måste ett testamente vara i original?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du undrar huruvida en kopia av testamentet kan vara giltigt och godtas i rätten. Regler om testamente finns i Ärvdabalken (1958:637)

När träder ett testamente i kraft?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du undrar huruvida en kopia av testamentet kan vara giltigt och godtas i rätten. Regler om testamente finns i Ärvdabalken (1958:637)

Måste man följa ett testamente?

Det finns flera krav som ett testamente måste leva upp till för att det ska vara giltigt. Om ditt testamente felar på någon punkt, kanske för att det inte skrivits under eller för att någon av vittnena inte uppfyller rätt krav, blir testamentet ogiltigt. Testamentet kan då inte användas för att fördela arvet:

 • Den som upprättar testamentet måste vara över 18 år
 • Testamentet måste vara skriftligt
 • Testamentet måste vara undertecknat av den som upprättar testamentet
 • Två vittnen måste samtidigt ha närvarat när testatorn undertecknar testamente
 • Vittnena måste dessutom skriva under testamentet själv

Personen som skriver testamentet (testatorn) ska ha fyllt 18 år och vara vid sina sinnens fulla bruk. Det innebär att en person med demenssjukdom antagligen inte kan skriva ett testamente som kommer anses juridiskt giltigt. En 16-åring kan skriva ett testamente, men bara över viss egendom. Den egendomen måste antingen komma från personens egen arbetsinkomst, eller vara egendom som personen fått i gåva eller i arv med villkoret att personen själv ska få råda över egendomen.

Måste personnummer anges i testamente?

Cancerfonden och våra samarbetspartners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöksstatistik och möjliggöra personaliserad marknadsföring. Du väljer vilka typer av cookies du tillåter utöver de som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Måste man skicka in testamente?

 • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett frivilligt testamentsregister hos Skatteverket.
 • Kan man förvara testamente hemma?

  Testamentesförvaringen är en av de tjänster som vi kan erbjuda till ett fast pris. Kostnaden betalas som en engångssumma, sedan förvarar vi ditt testamente fram till din dödsdag.

  Hur vet man om någon har skrivit testamente?

  Enligt svensk lag så finns det inget krav på att ett testamente måste registreras. Man behöver alltså inte skicka in det till Skatteverket eller liknande. Därför finns det inget bevis på att ett dokument som reglerar arvet finns, såvida ingen känner till dess existens.

  Testatorn, alltså den person som skriver dokumentet, bestämmer själv var det ska förvaras. Det kan därför förvaras i hemmet. Det finns också vissa advokatbyråer och företag som erbjuder trygg och säker dokumentförvaring. Om ni misstänker att det finns ett testamente men inte hittar något i hemmet, då kan det därför vara värt att kontakta de företag som erbjuder dessa tjänster.

  När testamentet är ogiltigt?

  Bröstarvingar är avkomlingar till den avlidne. Om något av barnen har dött tidigare (eller avstår från sin rätt att ärva) ärver hans eller hennes barn. Den avlidnes bröstarvingar har alltid rätt till hälften av sin arvslott, så kallad laglott. Om den avlidne har testamenterat på ett sådant sätt att det inkräktar på en bröstarvinges laglott kan bröstarvingen begära jämkning av testamente.

  Jämkning måste begäras inom sex månader från det att bröstarvingen fick del av testamentet. Påkallande av jämkning av testamente gör bröstarvingen antingen genom att tillkännage sitt anspråk till testamentstagaren eller genom att väcka talan mot testamentstagaren vid domstol.

  Vad händer om man inte följer testamente?

  Hej och tack för att du riktar din fråga till oss på Lawline.

  Sammanfattat svar:Ja ditt testamente kan tyvärr ogiltigförklaras av en domstol eftersom syskon inte bör signera ett testamente då de är potentiella arvtagare och närstående. Om arvingarna väljer att följa testamentet ändå så har det dock på sätt och vis fortfarande giltighet om arvingarna väljer att inte klandra testamentet i domstol. Jag råder dig dock ändå för säkerhets skull att få en kopia eller skriva ett nytt testamente och få signaturer av exempelvis grannen eller någon annan bekant.

  Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara dina frågor har jag delat upp dem och besvarat dem en i taget.

  Kan din far göra dig arvslös?

  Kan banken förvara testamente?

  Att förvara testamentet på en säker plats är en självklarhet, men har du tänkt på att det är lika viktigt att det faktiskt kommer fram den dag det behövs?

  Ett testamente är endast giltigt i original och registreras inte någonstans, vilket ställer krav på hur det förvaras. Den som skrivit testamentet ansvarar själv för att testamentet förvaras på ett säkert sätt och att de efterlevande kan hitta originalet vid dödsfall.

  För att undvika att ditt testamente kommer bort, förvanskas eller förstörs samarbetar Lexly med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) som förvarar och bevakar viktiga dokument.

  När blir man delgiven ett testamente?

  Att förvara testamentet på en säker plats är en självklarhet, men har du tänkt på att det är lika viktigt att det faktiskt kommer fram den dag det behövs?

  Ett testamente är endast giltigt i original och registreras inte någonstans, vilket ställer krav på hur det förvaras. Den som skrivit testamentet ansvarar själv för att testamentet förvaras på ett säkert sätt och att de efterlevande kan hitta originalet vid dödsfall.

  För att undvika att ditt testamente kommer bort, förvanskas eller förstörs samarbetar Lexly med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) som förvarar och bevakar viktiga dokument.