:

Var kan man se företags omsättning?

Innehållsförteckning:

 1. Var kan man se företags omsättning?
 2. Kan man se hur mycket ett företag såldes för?
 3. Var kan man kolla upp företag?
 4. Hur mycket ett företag omsätter?
 5. Hur vet man om ett företag går med vinst?
 6. Hur får man fram omsättning?
 7. Hur vet man hur mycket ett företag är värt?
 8. Hur kollar man ett företags kreditvärdighet?
 9. Hur kollar man om ett företag har skulder?
 10. Hur mycket omsätter ett litet företag?
 11. Hur många gånger vinsten är ett företag värt?
 12. Hur mycket bör ett företag gå i vinst?
 13. Är omsättning samma som vinst?
 14. Är omsättning och vinst samma sak?
 15. Hur mycket pengar kan man ta ut ur ett aktiebolag?

Var kan man se företags omsättning?

 • Årsbokslut för enskild näringsverksamhet
 • Årsredovisning för aktiebolag
 • Årsbokslut eller årsredovisning för handelsbolag eller kommanditbolag
 • Årsredovisning för ekonomisk förening

Kan man se hur mycket ett företag såldes för?

Nielsen Valuation Group är en av de främsta aktörerna inom företagsvärdering i Sverige. Du är välkommen att kontakta oss direkt för ett inledande samtal.

I denna artikel berättar vi mer om hur det går till och vad du bör tänka på när du ska värdera ett företag. Vi tittar också på några av de främsta misstagen i branschen. En felvärdering kan givetvis bli en kostsam historia, något som vi hjälper dig att undvika.

Vill du ha hjälp att värdera ett bolag? Med våra företagsvärderingar får du alltid en skräddarsydd bedömning av vad ditt eller någon annans företag är värt. Varje analys görs för hand av en expert. Vi använder aldrig automatiserade verktyg.

Det kan finnas många anledningar att göra en företagsvärdering.

Hur det går till att värdera ett företag varierar mycket från fall till fall beroende på vad syftet med värderingen är. Varje seriös företagsvärdering utgår från en eller flera värderingsmetoder.

Det finns i princip tre huvudsakliga sätt att värdera företag på beroende på vad du utgår från:

 • Tillgångar: Det snabbaste och lättaste sättet att värdera ett företag på är genom substansvärdering. Lite förenklat innebär det att du tar företagets tillgångar minus dess skulder. Dock missar detta sätt att ta hänsyn till lönsamhet och tillväxt.
 • Avkastning: Om vi istället utgår från avkastningen vägs tillväxten och lönsamheten in i företagets värde. Avkastningsvärdering kallas metoden. Nackdelen är då att någon hänsyn inte tas till tillgångarna.
 • Marknadsvärde: Ett tredje sätt att värdera företag på är genom att utgå från vad liknande verksamheter sålts för på marknaden. Det förutsätter dock att det finns liknande företag att jämföra med. Ingen hänsyn tas till vare sig tillväxt eller tillgångar.

Det finns olika metoder att använda för att värdera ett företag. ”Värdet” som du får fram på papper kan skilja sig en hel del beroende på vilken metod du väljer.

Vilket sätt som är lämpligt beror bland annat på hur stort företaget är, typ av verksamhet och syftet med värderingen.

Som sagt – inte sällan kombineras olika metoder för att få en bättre bedömning.

Var kan man kolla upp företag?

 • Företagsregistret innehåller 1 674 052 företag och 1 324 079 arbetsställen. 
 • 42 procent av företagen bedrivs som enskild firma och 37 procent som aktiebolag.
 • 99,7 procent av företagen är privatägda.
 • 1 946 aktiebolag, av 617 710 aktiebolag totalt, ägs av kommuner.

Det är smart att vårda sitt register därför att varje år:

 • ändrar cirka 180 000 företag och arbetsställen adressuppgifter
 • byter cirka 15 000 företag namn
 • nyaktiveras cirka 100 000 företag (registrerade med moms, F-skatt eller som arbetsgivare)
 • avaktiveras cirka 76 000 företag (upphör med moms, F-skatt eller som arbetsgivare).

Hur mycket ett företag omsätter?

Med omsättning menas hur mycket ett företag har sålt varor och tjänster för under en viss period. Omsättning är ett viktigt nyckeltal för många företag eftersom det ger en indikation på hur väl verksamheten presterar och hur stor efterfrågan är på företagets produkter eller tjänster. En hög omsättning kan vara ett tecken på att företaget har en stark marknadsposition och är konkurrenskraftigt, medan en låg omsättning kan indikera att det finns utmaningar med att sälja produkterna eller tjänsterna.

Omsättningen kan också användas för att mäta företagets tillväxt. En ökande omsättning kan indikera att företaget växer och ökar sin marknadsandel, medan en minskande omsättning kan indikera att företaget har svårt att hålla jämna steg med konkurrenterna.

Hur vet man om ett företag går med vinst?

När intäkterna är större än kostnaderna i en verksamhet har den gått med vinst.

I företag är vinsten intäkterna minus kostnaderna. Hur stor vinsten är syns på sista raden i resultaträkningen. Har företaget gått med vinst talar man om ett positivt resultat och vid en förlust har företaget gjort ett negativt resultat. När räkenskapsåret är slut överförs årets resultat, vinsten eller förlusten, till det egna kapitalet i balansräkningen. Vinst i ett aktiebolag kan användas till nya investeringar i företaget eller som aktieutdelning till ägarna. Man betalar alltid skatt på vinsten men i ett aktiebolag finns gynnsamma skatteregler för utdelning. I en enskild firma eller ett handelsbolag kan man göra en räntefördelning. Denna möjlighet finns för att göra skattereglerna mer likvärdiga mellan enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Det innebär att en del av vinsten beskattas under inkomstslaget kapital istället för inkomst av näringsverksamhet, vilket kan ge lägre skatt.

Hur får man fram omsättning?

Omsättning är ett företags totala försäljningsintäkter från varor och tjänster under en viss tidsperiod, vanligtvis ett år. Såväl kontant som fakturerade intäkter.

Hög omsättning kan också betyda högre krav på redovisning. Se årsredovisningslagen (1995:1554)

Hur vet man hur mycket ett företag är värt?

Substansvärdering är förenklat uttryckt när värdet bestäms utifrån tillgångar minus skulder. Det handlar om att beräkna det aktuella marknadsvärdet på substansen i bolaget, det vill säga det egna kapitalets värde justerat för eventuella övervärden i tillgångar. Metoden väger inte in framtiden. En substansvärdering kan användas som en värdemätare för att ta beslut om man ska lägga ner eller sälja. Ibland kan det vara mer lönsamt att ta ut de pengar som finns i bolaget och sedan avveckla verksamheten. 

Har man ett större bolag är det vanligaste värderingssättet en så kallad kassaflödesvärdering. Det innebär att man försöker se in i framtiden och prognostisera de viktigaste faktorerna som påverkar kassaflödet. Utgångspunkt för prognoserna är bolagets historiska utfall, branschens utveckling, konjunkturläge, men kanske framförallt bolagets egen syn på företagets framtida potential. Det kräver att man intervjuar ägaren om hens syn på dåtid och framtid. Ofta används en kombination av olika modeller för att få fram en säker värdering. 

Hur kollar man ett företags kreditvärdighet?

Dels kan man använda sig av all den gratisinformationen som finns på allabolag.se där man enkelt får upp årsredovisningar, bokslut och resultat.

Men för att vara på den säkra sidan så kan det även vara bra att ta kreditupplysning på företaget som du ska anlita, något som du enkelt kan göra direkt på företagets sida på allabolag.se. I kreditupplysningen får en översikt över företagets förmåga att betala fakturor, eventuella betalningsanmärkningar eller skulder som ger en bra indikation på om det är en pålitlig partner. Företaget som du gör upplysningen på får inte veta att du tagit en upplysning.

Hur kollar man om ett företag har skulder?

Nu lanserar Merinfo tjänsten gratis kreditupplysning som ger dig som medlem bättre underlag för beslut om samtliga aktiebolag (AB) registrerade i Sverige.

Om företaget (Aktiebolag) du söker efter har ett ärende registrerat hos Kronofogden eller i tingsrätten finner du en markering i samband med sökträffen, både i träfflistan och på profilsidan som visar om det finns några belastningar på företager eller ej.

Vi kontrollerar samtliga aktiebolag dagligen för att ge dig som användare den mest korrekta informationen. Merinfo.se är först med att erbjuda gratis kreditupplysning på företag.

Hur mycket omsätter ett litet företag?

Drygt var tredje företagare (38 procent) uppger att deras löneuttag påverkas mycket av hur det går för företaget.

Nästan två av tre företagare (64 procent) i undersökningen tar ut lön från aktiebolag. En fjärdedel (25 procent) tar ut överskott från enskild firma. Män tar ut lön från aktiebolag i högre utsträckning än kvinnor (66 procent respektive 58 procent) medan kvinnor tar ut överskott från enskild firma i högre utsträckning än män (23 procent respektive 31 procent).

Hur många gånger vinsten är ett företag värt?

Ett företag kan bli som en familjemedlem för ägaren som kämpat och lagt ned många timmar på att utveckla sitt företag. Företaget kan kännas ovärderligt för ägaren. Det är därför vanligt att säljaren övervärderar sitt företag inför en försäljning.

En säljare av ett företag måste förstå att en köpare inte kommer att betala för alla de extratimmar som säljaren har lagt ned på sitt företag. Köparen kommer inte heller betala för den potential som säljaren tror att företaget får med de nya köparna. De nya köparna vill själva få avkastning för sitt arbete. Säljaren får helt enkelt betalt för det värde som företaget har idag.

Hur mycket bör ett företag gå i vinst?

Naturligtvis kan du inte helt och hållet undvika kostnader men att gräva i företagets finanser kan hjälpa till att få klarhet och identifiera nya möjligheter. Flera mindre företag får det tufft redan från år 2 eller 3 när startkapital eller fonder börjar sina, efter 5 år är flera av dessa företag inte verksamma längre medan andra katapultat in på nya marknader. Detta är inget konstigt – det sitter i huvudet. Det kan ibland höras ”vilken tur du hade som kom in på den marknaden i rätt tid”, men detta har sällan med tur att göra. Varför går det inte som tänkt? 

Ofta är det tydligt varför ett företag går dåligt, följande anledningar är vanliga:

Är omsättning samma som vinst?

Företagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. För att korrekt beräkna ett företags omsättning är det viktigt att företagets intäkter är från samma räkenskapsår. Det är därför viktigt i redovisningssammanhang att redovisningen av intäkterna periodiseras korrekt och inte överlappar till ett annat räkenskapsår. Företagets intressenter är ofta intresserade av förändringar i omsättningen jämfört med tidigare perioder, då detta indikerar om företaget har tillväxt eller ej. Det är därför extra viktigt att företaget presenterar korrekt siffror.

Omsättning är dock inte är samma sak som vinst då företagets utgifter ej har räknas bort från omsättningen. Företagen ska även räkna bort moms, lämnade rabatter och skatt från sin redovisade omsättning. Omsättningen ska presenteras i företagets redovisningsvaluta, för verksamheter som är bokföringsskyldiga enligt svensk lagstiftning betyder det att de ska redovisa i svenska kronor. Företagets omsättning är ett av tre mått som används för att klassificera ett företag som ett “större företag” enligt reglerna i årsredovisningslagen samt för att bestämma ifall företaget uppfyller revisor kravet eller ej. De andra två är antalet anställda och balansomslutning och företaget måste uppfylla två utav dessa mått.

Är omsättning och vinst samma sak?

Företagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. För att korrekt beräkna ett företags omsättning är det viktigt att företagets intäkter är från samma räkenskapsår. Det är därför viktigt i redovisningssammanhang att redovisningen av intäkterna periodiseras korrekt och inte överlappar till ett annat räkenskapsår. Företagets intressenter är ofta intresserade av förändringar i omsättningen jämfört med tidigare perioder, då detta indikerar om företaget har tillväxt eller ej. Det är därför extra viktigt att företaget presenterar korrekt siffror.

Omsättning är dock inte är samma sak som vinst då företagets utgifter ej har räknas bort från omsättningen. Företagen ska även räkna bort moms, lämnade rabatter och skatt från sin redovisade omsättning. Omsättningen ska presenteras i företagets redovisningsvaluta, för verksamheter som är bokföringsskyldiga enligt svensk lagstiftning betyder det att de ska redovisa i svenska kronor. Företagets omsättning är ett av tre mått som används för att klassificera ett företag som ett “större företag” enligt reglerna i årsredovisningslagen samt för att bestämma ifall företaget uppfyller revisor kravet eller ej. De andra två är antalet anställda och balansomslutning och företaget måste uppfylla två utav dessa mått.

Hur mycket pengar kan man ta ut ur ett aktiebolag?

Om du som företagare ska ta ut lön eller utdelning beror på en mängd olika faktorer. Det kan låta lockande att ta utdelning med 20 procent och betala 20 procent i skatt, men det är inte alltid fördelaktigast.

Som företagare kan du påverka hur hög lönen från ditt AB ska vara för ditt arbete och därmed årets resultat i ditt AB. Lönen (arbetsinkomsten) är grunden för rätt till och beräkning av sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. och du tjänar in till din allmänna pension på arbetsinkomsten. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt AB och du ska få använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. 

Eftersom grundavdraget (som gör att du inte betalar skatt på första delen av din arbetsinkomst) blir högre med inkomst upp till viss nivå och den statliga inkomstskatten börjar tas ut vid viss högre inkomst är beskattningen av arbetsinkomster progressiv [1]. Detta gör att för låginkomsttagare (särskilt pensionärer som har ett högre grundavdrag) eller den som inte har arbetsinkomster från annat håll kan ha fördel av att ta ut lön både för att det ger mer kvar i handen och för att förmåner tjänas in socialförsäkringssystemet.