:

Vad menas med export?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med export?
 2. Vad gäller vid import?
 3. Vad import Sverige?
 4. Är Sverige ett import eller exportland?
 5. Vad är skillnaden mellan export och import?
 6. Är Sverige ett exportland?
 7. Vem räknas som importör?
 8. Vilka är Sveriges 3 största importvaror?
 9. Vilka är Sveriges tre största importländer?
 10. Vilka är Sveriges största importländer?
 11. Hur gör man import?
 12. Vilka är Sveriges 3 största exportländer?
 13. Vad är Sveriges största export?
 14. Vem betalar moms vid import?
 15. Kan Sverige förbjuda import?

Vad menas med export?

Export är utförsel av varor eller tjänster utanför ett lands gränser.

Med ordet export syftar man på att en vara eller tjänst forslas ut från ett land. Inom EU:s gränser har medlemsländerna inte några tullgränser, istället har man en gemensam tull mot omvärlden. Ur momssynpunkt innebär export att säljaren inte tar ut eller redovisar moms i Sverige. Vid export gäller istället tullavgiften, något som köparen vanligtvis betalar. Köparen i ett land utanför EU redovisar alltså momsen i sitt eget land.

Vad gäller vid import?

Att importera livsmedel betyder att köpa livsmedel från länder utanför EU. Det finns speciella regler för import av livsmedel. Dessa gäller bara när livsmedlet kommer från länder utanför EU. Reglerna för import av livsmedel är EU-lagstiftning, alla EU-länder ska följa samma lagstiftning.

EFTA-länderna Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein är inte med i EU men likställs ändå med EU-länderna. Det betyder att reglerna om import inte gäller om livsmedlet kommer från dessa länder. 

Lagarna för import av livsmedel skiljer sig åt för olika sorters livsmedel. Olika sorters livsmedel kontrolleras olika mycket och att det krävs olika typer av intyg.Livsmedlen delas in i de här grupperna.

 • Animaliska – när livsmedlet kommer från kött, fisk, mjölk, ägg eller honung
 • Vegetabiliska - när livsmedlet kommer från växtriket
 • Sammansatta – när livsmedlet innehåller både vegetabiliska ingredienser och upphettade animaliska ingredienser
 • Ekologiska livsmedel - särskilda regler gäller när du ska importera ekologiska livsmedel.
 • Kosttillskott med animaliska ingredienser - särskilda regler gäller när du ska importera kosttillskott.

Att reglerna skiljer mellan olika typer av livsmedel beror bland annat på att de kan innebära olika sorters risker för konsumenten. Det har också betydelse från vilket land produkterna kommer. Det beror på att EU har olika avtal med olika länder. För att veta vad som krävs när du ska importera dina produkter behöver du alltså veta både vilken typ av livsmedel det är och från vilket land det kommer. Läs mer om vad som gäller för de olika typerna av livsmedel på särskilda sidor. Du hittar länkarna längst ner på sidan.

Vad import Sverige?

Bilar och lastbilar, det säljer Sverige allra mest till resten av världen – de står för knappt 15 procent av Sveriges totala varuexport. Men lika viktig som exporten är importen. I det här diagrammet kan du välja att granska exporten eller importen av en viss vara eller jämföra olika varor med varandra.

Är Sverige ett import eller exportland?

Bilar och lastbilar, det säljer Sverige allra mest till resten av världen – de står för knappt 15 procent av Sveriges totala varuexport. Men lika viktig som exporten är importen. I det här diagrammet kan du välja att granska exporten eller importen av en viss vara eller jämföra olika varor med varandra.

Vad är skillnaden mellan export och import?

Import är köp och införsel av varor över en lands- eller tullgräns.

Ur ett momsperspektiv betyder import att en vara förs in i Sverige från ett land utanför EU. Personen eller företaget som förtullar en vara (den tullskyldige) är den som också ska redovisa momsen på importen. Vanligtvis är det köparen som blir tullskyldig. Exempelvis kan man köpa in varor från USA som sedan skickas via post till Sverige. För att hämta ut beställningen behöver köparen vanligtvis betala tullavgiften för försändelsen. I Sverige är det Tullverket som beräknar och debiterar ut införselsmomsen. När man pratar om import ur ett momsperspektiv bortser man från EU-länderna eftersom införsel av varor från ett annat EU-land istället kallas för ett unionsinternt förvärv.

Är Sverige ett exportland?

Den svenska läkemedelsexporten går mycket starkt och nådde under 2022 ett värde på 139,4 miljarder kronor. Det är en ökning med 39,4 procent jämfört med år 2021 då den svenska läkemedelsexporten låg på 100 miljarder kronor.

Vem räknas som importör?

Innan du säljer eller distribuerar personlig skyddsutrustning inom EU ska den vara CE-märkt. Det är du som tillverkare, importör eller distributör som ska se till att den är CE-märkt och uppfyller gällande säkerhetskrav.

Vägledning till den nya förordningen och andra viktiga dokument från kommissionen, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Innan du säljer eller tillhandahåller en personlig skyddsutrustning ska du kontrollera att det finns en bruksanvisning på svenska och att utrustningen är CE-märkt. Du får inte distribuera personlig skyddsutrustning som du vet eller haft anledning att anta, inte uppfyller gällande säkerhetskrav.

Den som tillverkar personlig skyddsutrustning för försäljning räknas som tillverkare. Det gäller även den som köper personlig skyddsutrustning från en annan tillverkare och säljer den under eget varumärke.

Vilka är Sveriges 3 största importvaror?

För hur många miljarder kronor exporterar svenska företag varor till andra länder? Har importen från Kina ökat eller minskat på sistone? Vilka länder köper mest svenska varor – USA, Norge eller Tyskland? I det här diagrammet kan du se hur Sveriges varuhandel har sett ut med ett specifikt land eller en specifik region.

Import från avsändningsland

Vilka är Sveriges tre största importländer?

Cirka 70 procent av den svenska exporten går till länder på EU:s inre marknad. Med ett totalt varuvärde på cirka 170 miljarder kronor (cirka 16,4 miljarder euro) hamnade Tyskland återigen på andra plats bland Sveriges största exportländer, strax efter Norge. Efter en nedgång på -4,6 procent under 2020 ökade den svenska exporten till Tyskland kraftigt med 12 procent. Tyskland har under många år även varit Sveriges viktigaste importpartner. 2021 importerades tyska varor till ett sammanlagt värde av nästan 274 miljarder kronor (ca 26,5 miljarder euro). Detta motsvarar en ökning av importen från Tyskland med 9,9 procent, efter att den minskat med -7 procent 2020, mycket på grund av corona. Till handelsstatistiken rörande varuexport och -import med Tyskland.(link is external) 

"Både importen och exporten överträffar nivåerna som rådde före coronapandemin."

Både importen och exporten överträffar nivåerna som rådde före coronapandemin och Tysklands betydelse som handelspartner ökar stadigt.

Vilka är Sveriges största importländer?

Sedan mitten av 1980-talet har Sverige importerat varor och tjänster för ett mindre värde än vad vi har exporterat, något som syns tydligt i diagrammet som visar vår export och import. Det innebär att vi tjänar mer på exporten än vad vi betalar för importen. Det kallas att vi har en positiv bytesbalans.

Skillnaden bidrar till att bruttonationalprodukten (BNP) ökar, och att svensk ekonomi växer. 

Hur gör man import?

En bra hjälp när du ska importera och exportera är att ha tillgång till våra e‑tjänster. Med e‑tjänsterna kan du till exempel ansöka om olika tillstånd, hitta uppgifter för din momsredovisning, ändra uppgifter om ditt företag eller lämna tulldeklarationer.

Det finns många steg i processen att börja importera. En del kan du göra själv, men ibland behöver du ta hjälp av Tullverket eller andra myndigheter. Mycket beror på vad det är för vara du vill importera. Här kan du se en sammanfattning av vad som är viktigt att du får koll på i början av processen. Behöver du hjälp kan du ringa oss på 0771-520 520.

Att importera en vara kostar mer än bara priset på själva varan. Både tullavgift och moms tillkommer. Du som har ett momsregistrerat företag betalar moms till Skatteverket och du som har ett icke momsregistrerat företag betalar moms direkt till Tullverket.

Tullavgiften beräknas utifrån en varas tullvärde och tullsats. Tullvärdet är varans pris plus frakt- och försäkringskostnader (inklusive kostnader för lastning, lossning och hantering) fram till EU:s gräns. Tullsatsen beror på vilken varukod varan har. Varukoden får du fram genom att klassificera varan.

Vilka är Sveriges 3 största exportländer?

Cirka 70 procent av den svenska exporten går till länder på EU:s inre marknad. Med ett totalt varuvärde på cirka 170 miljarder kronor (cirka 16,4 miljarder euro) hamnade Tyskland återigen på andra plats bland Sveriges största exportländer, strax efter Norge. Efter en nedgång på -4,6 procent under 2020 ökade den svenska exporten till Tyskland kraftigt med 12 procent. Tyskland har under många år även varit Sveriges viktigaste importpartner. 2021 importerades tyska varor till ett sammanlagt värde av nästan 274 miljarder kronor (ca 26,5 miljarder euro). Detta motsvarar en ökning av importen från Tyskland med 9,9 procent, efter att den minskat med -7 procent 2020, mycket på grund av corona. Till handelsstatistiken rörande varuexport och -import med Tyskland.(link is external) 

"Både importen och exporten överträffar nivåerna som rådde före coronapandemin."

Både importen och exporten överträffar nivåerna som rådde före coronapandemin och Tysklands betydelse som handelspartner ökar stadigt.

Vad är Sveriges största export?

Sedan mitten av 1980-talet har Sverige exporterat varor och tjänster för ett större värde än vad vi har importerat, något som syns tydligt i diagrammet. Det innebär att Sverige tjänar mer på exporten än vad vi betalar för importen. Det kallas att vi har en positiv bytesbalans.

Skillnaden bidrar till att bruttonationalprodukten (BNP) ökar, och att svensk ekonomi växer. 

Vem betalar moms vid import?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

Kan Sverige förbjuda import?

För att få importera varor som EU har importbegränsat, till exempel vissa jordbruksprodukter, behöver du en importlicens.

En del varor som exempelvis läkemedel, kemikalier och ekologiska produkter kräver i viss utsträckning importtillstånd för att få importeras till EU. Du söker tillståndet hos ansvarig myndighet.

Styrkande handlingar är de handlingar som styrker uppgifter som du lämnar i en tulldeklaration. Du som deklarerar varor som du importerar från ett land utanför EU måste kunna visa upp styrkande handlingar om Tullverket begär det.