:

Hur mycket tjänar man på att vara familjehem?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket tjänar man på att vara familjehem?
 2. Hur mycket får ett familjehem för ett barn?
 3. Hur mycket får man betalt för att vara fosterförälder?
 4. Kan man försörja sig som familjehem?
 5. Får man pengar om man är familjehem?
 6. Kan man bli familjehem som ensamstående?
 7. Får man välja barn som familjehem?
 8. Hur mycket pengar får man som kontaktfamilj?
 9. Kan man jobba om man är familjehem?
 10. Kan man bli familjehem om man har ADHD?
 11. Vad är skillnaden mellan jourhem och familjehem?
 12. Är familjehem pensionsgrundande?
 13. Kan man jobba när man är familjehem?
 14. Får man jobba när man är familjehem?

Hur mycket tjänar man på att vara familjehem?

Socialtjänsten ska erbjuda dig utbildning i samband med att du blir familjehem. När du tagit emot ett barn ska de också ge dig råd, stöd och annan hjälp som du behöver. Stödet kan utformas på olika sätt. Det kan exempelvis ges genom en enskild kontakt med en handläggare på socialtjänsten eller genom handledning, både enskilt och i grupp. När det gäller stöd till nätverkshem kan stödet behöva utformas utifrån vilken relation barnet har till nätverkshemmet. Socialstyrelsen har tagit fram utbildningen Ett hem att växa i, för familjehem, som erbjuds i de flesta kommuner.

Du har också rätt till ersättning för uppdraget. En del av ersättningen består av de faktiska kostnaderna du har för barnet och den andra delen är ett fast arvode. Beloppen baseras på Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer och kan variera från kommun till kommun och beroende på exempelvis barnets ålder. Du hittar mer detaljer kring rekommendationerna hos SKR.

Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen.

Hur mycket får ett familjehem för ett barn?

Socialtjänsten ska erbjuda dig utbildning i samband med att du blir familjehem. När du tagit emot ett barn ska de också ge dig råd, stöd och annan hjälp som du behöver. Stödet kan utformas på olika sätt. Det kan exempelvis ges genom en enskild kontakt med en handläggare på socialtjänsten eller genom handledning, både enskilt och i grupp. När det gäller stöd till nätverkshem kan stödet behöva utformas utifrån vilken relation barnet har till nätverkshemmet. Socialstyrelsen har tagit fram utbildningen Ett hem att växa i, för familjehem, som erbjuds i de flesta kommuner.

Du har också rätt till ersättning för uppdraget. En del av ersättningen består av de faktiska kostnaderna du har för barnet och den andra delen är ett fast arvode. Beloppen baseras på Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer och kan variera från kommun till kommun och beroende på exempelvis barnets ålder. Du hittar mer detaljer kring rekommendationerna hos SKR.

Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen.

Hur mycket får man betalt för att vara fosterförälder?

– Jag skulle få 26 000 i månaden, säger Kamal Kadashi som reagerat på den mängd pengar det handlar om för att bli fosterförälder.

Det har länge varit en brist på familjehem. Men med den stora mängd ensamkommande barn till Sverige har situationen den senaste tiden blivit allt mer akut. Och bristen på familjehem gör att ersättningarna trissas upp. Grundersättningen är 12 000 kronor i månaden, men går man via ett privat familjehemsföretag kan man få betydligt mer. Det har i alla fall Kamal Kadashi erfarenhet av.

Kan man försörja sig som familjehem?

Arvodet för att ta hand om ett barn ligger i regel på mellan 7 000 och 15 000 kronor per månad. Om barnet har studiebidrag dras den summan från din ersättning, och utöver det måste du betala skatt på all ersättning du får. Om du tar hand om 3 barn är en ersättning på 30 till 45 000/mån skälig.

Den ersättning du får ta del av är tvådelad. Den ena delen ersätter dig för barnets omkostnader, likt skjuts till skola och idrottsträningar. Den andra delen är ett fast arvode vars storlek främst beror på barnets ålder.

Får man pengar om man är familjehem?

Minst fem barn placerades hos samma familjepappa, trots att han hade stora skulder. Det upptäckts först efter att ett barn larmat sin kommun. Socialtjänsten kontrollerade aldrig mannen före placeringen. Fem barn innebär en statlig ersättning på 90 000 kronor i månaden.

Kan man bli familjehem som ensamstående?

Alla barn behöver en familj och en trygg plats att bo på, de behöver ett hem. Många barn har fått en trygg plats i ett familjehem. Familjen kan se olika ut; man kan vara gift, sambo eller ensamstående, med eller utan barn.

Familjehemmet ska se till att barnet får en trygg, säker och stadig grund att växa och utvecklas från. Du arbetar i team med socialtjänsten och med barnets familj och nätverk. Det här sättet att samarbeta kring ett barn kallas för Det tredelade föräldraskapet.

Får man välja barn som familjehem?

Om du är intresserad av att bli familjehem eller vill veta mer om vad det innebär, så är du varmt välkommen att kontakta oss!

Ring oss på 010-456 47 47, vi har öppet kl 8-17. Du kan även maila oss: [email protected]

Hur mycket pengar får man som kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj tar du regelbundet emot ett barn i ditt hem. Hur ofta och hur länge barnet bor hos dig beror på barnets behov men det kan röra sig om några dagar och nätter i månaden.

Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess enskilda behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. I det kan ingå att ge barnet stöd med till exempel läxläsning och fritidssysselsättningar. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar. Som kontaktfamilj har du tystnadsplikt.

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli kontaktfamilj. Det är socialtjänsten i kommunen som gör en utredning och bedömer om du och eventuell partner är lämplig som kontaktfamilj.

Kan man jobba om man är familjehem?

Som kontaktfamilj tar du regelbundet emot ett barn i ditt hem. Hur ofta och hur länge barnet bor hos dig beror på barnets behov men det kan röra sig om några dagar och nätter i månaden.

Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess enskilda behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. I det kan ingå att ge barnet stöd med till exempel läxläsning och fritidssysselsättningar. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar. Som kontaktfamilj har du tystnadsplikt.

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli kontaktfamilj. Det är socialtjänsten i kommunen som gör en utredning och bedömer om du och eventuell partner är lämplig som kontaktfamilj.

Kan man bli familjehem om man har ADHD?

En förälders värsta mardröm. Att någon tar ens barn ifrån en. Skulden och skammen när det händer. Susanne har brottats med just det i flera år nu och det är bara ett fåtal personer runt henne som känner till att hennes treåriga dotter är placerad i familjehem. Sedan dess har hon kämpat för att få tillbaka flickan. Men hon ångrar inte sitt beslut.

– Jag var i ett läge där jag blev rädd för mig själv. Jag kände att jag hade sjunkit så lågt att det inte kunde bli värre. Jag älskar min dotter över allt annat men var rädd för att jag skulle skada henne, eller ännu värre. Så jag anmälde mig själv. Jag har inte ångrat det en sekund. Samtidigt har jag kämpat med näbbar och klor för att få tillbaka henne och gjort allt som står i min makt för att få rätsida på min situation.

Vad är skillnaden mellan jourhem och familjehem?

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem och ge det en naturlig hemmiljö, vardagsomsorg och en familjegemenskap. Ni blir särskilt utvalda för just det barnet eller ungdomen som placeras hos er. Det viktiga är att ni själva lever i en trygg och stabil situation och har vilja, plats och tid att engagera er i ett barn som behöver er och er omsorg.

Är familjehem pensionsgrundande?

Som familjehem är din uppgift bland annat att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra hos dig och får den hjälp hen behöver. Det innebär att de har regelbunden kontakt med dig och barnet för att följa upp hur barnet har det, och för att se till att både du och barnet har det stöd ni behöver.

Det är socialtjänsten eller en domstol som beslutar om att barn ska placeras i ett annat hem. Socialtjänsten strävar efter att det ska göras på frivillig grund men ibland behöver beslutet tas mot barnets, vårdnadshavarnas eller den gode mannens vilja. I dessa fall görs det med stöd av en lag som kallas för LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Unga personer mellan 18 och 20 år kan också vara placerade med stöd av den lagen.

Kan man jobba när man är familjehem?

En familjehemsförälder och ett familjehem uppfyller en mycket viktig samhällsfunktion genom att ta emot, ta hand om och stötta barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar eller vårdnadshavare.

Det finns olika slags familjehem. Jourhemsfamiljer tar emot barn och ungdomar när som helst på dygnet, även mitt i natten, men barnen stannar i en jourfamilj bara under en kort period, vanligtvis i upp till max två veckor.

Får man jobba när man är familjehem?

Här finns svar på några av de vanligaste frågorna. Hittar du inte svar på din fråga så tveka inte att kontakta oss per mejl eller telefon. 

Jag vill bli familjehem, hur går det till?