:

Kan man skilja sig om man är gift i ett annat land?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man skilja sig om man är gift i ett annat land?
 2. Kan man välja vilket lands lag gäller vid skilsmässa?
 3. Hur skiljer man sig om man gifte sig utomlands?
 4. Vad delas inte vid skilsmässa?
 5. Hur många procent av giftermål slutar i skilsmässa?
 6. Får man stanna i Sverige om man gifter sig?
 7. Kan man bli nekad skilsmässa?
 8. Får jag behålla huset vid skilsmässa?
 9. Får man stanna i Sverige om man är gift?
 10. Har gift mig utomlands?
 11. Vem betalar vad vid skilsmässa?
 12. Hur många ångrar sin skilsmässa?
 13. Vilken är den vanligaste orsaken till skilsmässa?
 14. Kan jag hämta min flickvän till Sverige?
 15. Hur många år måste man vara gift för att få uppehållstillstånd?

Kan man skilja sig om man är gift i ett annat land?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hej! Kan ett par som gifte sig i ett land utanför Europa komma och skilja sig i Sverige, och då enligt svensk lagstiftning? De hade inte svenskt medborgarskap vid giftermålet. Hur går en bodelning till om giftorättsgodset mellan makarna befinner sig i annat land än Sverige?

Kan man välja vilket lands lag gäller vid skilsmässa?

En nyhet är att det nu krävs att äktenskapsförord och bodelningsavtal dateras vid underskriften för att handlingarna ska vara giltiga. De nya internationella reglerna påverkar också makar som exempelvis gifter sig och bosätter sig i ett land och därefter flyttar till ett annat land. Fram tills nu har lagen i det land du varit bosatt i de senaste två åren blivit tillämplig gällande bodelning. Från den 1 juni i år tillämpas lagen istället i det land där man bodde när man gifte sig, oavsett hur länge makarna bott i det nya landet. Detta innebär t.ex. att ett iranskt par som gifter sig i Iran för att därefter flytta till Sverige och lever här i 25 år omfattas av den iranska Sharialagen när de ska bodela till följd av skilsmässa. Samma sak om ett svenskt par bor utomlands några år och gifter sig där så omfattas de av det landets lag trots att de sedan flyttar hem till Sverige och bor här resten av sina liv. Förordningen berör EU-medborgare oavsett var i världen de väljer att gifta sig samt icke-EU-medborgare som har sin hemvist (bor) i något av de EU-länder som skrivit under förordningen.

Denna princip går tvärtemot de nya europeiska arvsreglerna, som stadgar att det är hemvistlandets lag som ska tillämpas vid dödsfall, oavsett var den döde är medborgare. Det finns dock en möjlighet för makar och sambor att genom ett lagvalsavtal, äktenskapsförord eller testamente avtala om vilket lands lag som ska tillämpas vid bodelning till följd av separation eller dödsfall.

Det är således viktigt att innan giftermål ta reda på vilka regler som gäller just i det landet. Vill du läsa mer om vilka lagar och regler som gäller för äktenskap och skilsmässa inom EU så läs gärna vår Chefsjurist Kristina Myhres blogginlägg.

Hur skiljer man sig om man gifte sig utomlands?

Innan ni gifter er behöver ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Det är ett intyg om att ni får gifta er. När ni har fått intyget om hindersprövning ska ni lämna det till vigselförrättaren.

I vissa länder finns det svenska vigselförrättare som har fått den svenska regeringens tillstånd att viga utomlands. Ni måste själva ta reda på om det finns en svensk vigselförrättare med tillstånd i det land där ni vill gifta er. Innan ni gifter er behöver ni ansöka om hindersprövning.

Vad delas inte vid skilsmässa?

Allt eller vissa saker eller till­gång­ar som ni äger kan göras till en­skild egen­dom och då räknas de inte in i gif­to­rätts­gods. Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni ge­men­samt be­stäm­ma vilken egen­dom som ska vara en­skild egen­dom och som inte ska ingå vid en bo­del­ning vid se­pa­ra­tion eller döds­fall.

Ett äk­ten­skaps­för­ord kan vara ett rik­tigt bra sätt att ge varand­ra eko­no­misk trygg­het. Det hand­lar inte om att inte lita på varand­ra utan istäl­let om att ordna det allra bästa för er som familj.

Vid skils­mäs­sa ska man alltid göra en bo­del­ning. Då räknar man var för sig ihop sina till­gång­ar och drar sedan bort lån och andra skul­der. Där­ef­ter slår man ihop bådas till­gång­ar och delar på hälf­ten. På så vis får ni lika mycket av gif­to­rätts­god­set. 

Det be­ty­der att den som på papp­ret äger mer måste betala mel­lan­skill­na­den till den andra maken för att det ska bli lika. Mel­lan­skill­na­den kallas för bo­del­nings­lik­vid. 

Den med mer för­mö­gen­het ger alltså av sin egen­dom till den andre. Om den med mera egen­dom har mycket skul­der kan det dock leda till att ni istäl­let får dela på den egen­dom som den som äger mindre har. 

Hur många procent av giftermål slutar i skilsmässa?

De flesta som skiljde sig förra året var mellan 35 och 46 år, vilket är den vanligaste åldern att skilja sig på i Sverige. Absolut ovanligast är att skilja sig när man är över 85, eller yngre än 19.

De flesta av de 23 647 paren hann ändå fira sitt tennbröllop, det vill säga tioårsjubileum. Äktenskapen höll i drygt 11 år i snitt.

Får man stanna i Sverige om man gifter sig?

Ni kan gifta er i Sverige även om ingen av er är bosatt i Sverige. Inför en vigsel i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket.

När hindersprövningen är klar får ni ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg av Skatteverket. Dessa ska ni lämna till vigselförrättaren.

Kan man bli nekad skilsmässa?

Läs mer genom att välja de alternativ som stämmer för dig.

Välj om du vill se de olika stegen i skilsmässan för gemensam eller enskild ansökan.

Får jag behålla huset vid skilsmässa?

En viktig del av bodelningen är att lösa ägandet av det eller de boenden man äger tillsammans, det som man gemensamt brukar kalla fastigheten. Fastigheten eller fastigheterna utgör oftast den största gemensamma tillgången samt skulderna förknippade till bolån. Genomförandet av bodelningen av fastigheten skapar därför också ofta förutsättningar för köp av ny bostad eller överlåtelse av den gemensamma.

Får man stanna i Sverige om man är gift?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd. Du kan få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått partnerskap eller har varit sambo med någon som nu bor i Sverige.

Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt, permanent uppehållskort eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting, som alternativt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder eller på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter.

Både du och din familjemedlem måste ha fyllt 21 år för att du ska kunna få ett uppehållstillstånd i Sverige.

Har gift mig utomlands?

När du ska gifta dig utomlands kan du be oss om de nödvändiga dokumenten. 

Kom ihåg att efter vigseln utomlands anmäla till oss att ni har gift er. Samtidigt kan ni meddela ett ändrat efternamn.  

Vem betalar vad vid skilsmässa?

Vill någon av er ta över den bostad ni äger tillsammans? Får en av er ta över bolånet själv? Vet ni hur ni gör med de försäkringar ni har?

Om någon av er ska ta över den gemensamma bostaden, se till att ni reglerar det genom en bodelning före kontakt med banken. Behöver ni hjälp med bodelning bör ni kontakta en familjerättsjurist. Om ni har gemensamma lån är det bra om ni i förväg kan komma överens om hur ni vill göra med dem. Ni kan ta kontakt med er bank för ett rådgivande samtal för att hitta en lösning som passar er båda. Banken säger inte automatiskt upp ett bolån vid en separation. Separation är inte grund för uppsägning från bankens sida. 

Det finns tre olika alternativ hur ni kan gå till väga med bolånen vid en separation:

Hur många ångrar sin skilsmässa?

Kan jag ångra en ansökan om skilsmässa?

Ja, så länge som tingsrätten inte har dömt till skilsmässa kan du ångra din ansökan och återkalla din ansökan. Din make kan emellertid motsätta sig att målet återkallas och begära att handläggningen fortsätter och att domstolen dömer till skilsmässa.

Vilken är den vanligaste orsaken till skilsmässa?

Däremot bör man inte se en skilsmässa som ett automatiskt misslyckande – snarare som det nya normala. – Självklart är det en sorg att skilja sig, men att du känner smärta och att du har investerat mycket energi i en relation, betyder inte att du är sämre än någon annan. Liria Ortiz poängterar att en stor andel av äktenskapen förr eller senare slutar i en skilsmässa och det i sig är inget misslyckande. – Man kan istället se det som ett normalt beteende och något som kan hända i relationer, när kvinnor inte längre är ekonomiskt beroende av män. Man växer ifrån varandra, kärleken dör eller så kanske man har haft en idealiserad bild av familjelivet som inte stämde.

Kan jag hämta min flickvän till Sverige?

Så bjuder du in din flickvän till Sverige

Klicka här för att bjuda in din flickvän eller pojkvän till Sverige.

Hur många år måste man vara gift för att få uppehållstillstånd?

Du kan få uppehållstillstånd om du planerar att gifta dig eller bli sambo med någon som bor i Sverige.