:

Vilket värde på fastighet räknas vid arvskifte?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket värde på fastighet räknas vid arvskifte?
 2. Hur värderas hus vid dödsfall?
 3. Hur gör man en värdering av fastighet?
 4. Vad gäller vid arv av fastighet?
 5. Hur vet jag vad min fastighet är värd?
 6. Hur räknar man ut värdet på en fastighet i en bodelning?
 7. Hur ska jag tänka vid värdering av hus vid bouppteckning?
 8. Hur värderas lösöre i en bouppteckning?
 9. Vad kostar en skriftlig värdering av hus?
 10. Måste man ha skriftlig värdering?
 11. Varför skriva över fastighet på barn?
 12. Hur länge kan ett dödsbo äga en fastighet?
 13. Vad är min fastighet värderad till?
 14. Hur värderar man hus vid bouppteckning?
 15. Hur värderas hus vid bodelning?

Vilket värde på fastighet räknas vid arvskifte?

Arvskiftet är ett juridiskt dokument som visar vem som ska få vad av tillgångarna efter någon som avlidit. Arvskiftet används som en legitimationshandling hos exempelvis banken för att de ska betala ut den avlidnas pengar till arvingarna.

Nej. Är det bara en person som ska ärva, räcker det med en bouppteckning. Ett exempel: Om en man avlider och lämnar efter sig en fru och två gemensamma barn, ärver hans fru alla tillgångar (om det inte finns något testamente som säger annat). Då behöver inget arvskifte göras.

 • Först görs en bouppteckning. Allt som den avlidne ägde och skulder hen hade skrivs upp. När bouppteckningen är klar, registreras den hos Skatteverket.
 • Dödsboförvaltning. Då ska till den avlidnes räkningar och skulder betalas.
 • Fastigheter räknas som fast egendom. När en fastighet byter ägare ska en lagfartsansökan göras hos Lantmäteriet. Det gäller oavsett om någon köpt, fått i gåva eller ärvt fastigheten.

  Om ägarbytet gäller en ärvd bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen godkänna ny ägare. Föreningen bestämmer också vem som får bli medlem.

  Hur värderas hus vid dödsfall?

  Om den efterlevande maken eller makan har möjlighet att bo kvar i bostaden behåller denne sin andel av fastigheten eller bostadsrätten, och förvaltar även eventuella gemensamma barns andelar under resten av livet.

  En efterlevande sambo ärver inte automatiskt, det måste alltså ha skrivits ett testamente till dennes fördel om den efterlevande sambon ska få bo kvar, alternativt att sambon köper ut arvingarna.

  Hur gör man en värdering av fastighet?

  Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Huvudregeln vid bodelning, som är den uppdelning av egendom som sker mellan två makar då dessa separerar, är att en fastighet ska värderas till sitt marknadsvärde, alltså det värde som fastigheten hade kunnat säljas för om den såldes nu. För att få en rättvis värdering av gården kan ni vända er till en fastighetsmäklare eller till en värderingsman som kan värdera gården åt er.

  Vad gäller vid arv av fastighet?

  Huvudregeln är att alla gåvor man ger till sina barn under ens livstid ska avräknas på dennes arv (med undantag för sedvanliga presenter vid till exempel födelsedagar och jul). Tanken är att skapa rättvisa mellan barnen.

  Vid bouppteckningen ska det anges om ett av flera syskon har fått en större gåva medan föräldrarna var i livet. Gåvan avräknas till det värde som gåvan hade vid mottagandet (om inte gåvobrevet anger annat), men med undantag för den värdeuppgång som kan ha skett sedan mottagandet.

  Tänk på! Gåvobrev till andra än bröstarvingar anses inte som förskott på arv.

  Det finns undantag från huvudregeln. Om gåvogivaren vill undvika att en gåva ska ses som ett förskott på arv kan denne skriva ett gåvobrev med villkor att gåvan inte ska utgöra förskott på arv och därmed inte heller avräknas vid framtida arvskifte.

  Hur vet jag vad min fastighet är värd?

  Vi genomför inte några värderingar utanför den egna förrättningsverksamheten. För beställning av värderingsuppdrag hänvisar vi till externa aktörer.

  Två situationer kan särskiljas: Värdering av hela fastigheter till exempel inför fastighetsöverlåtelser, samt ersättning vid intrång i skogs- och jordbruksmark i samband med dragning av till exempel ledningar, vägar och järnvägar.

  Hur räknar man ut värdet på en fastighet i en bodelning?

  Vid en bodelning med anledning av separation mellan sambor eller gifta tror många att den som flyttar ut från den gemensamma bostaden ska bli utköpt för halva fastighetens marknadsvärde, men så är inte fallet.

  Det är sant att den av parterna som vill överta fastigheten i bodelning ska kompensera den andra parten ekonomiskt. Beloppet som det blir tal om räknas dock ut på ett mer komplicerat sätt än att bara dela fastighetens marknadsvärde på två. Den ekonomiska kompensationen räknas ut genom en så kallad nettovärdesberäkning – en fiktiv försäljning.

  Hur ska jag tänka vid värdering av hus vid bouppteckning?

  Det värde man oftast använder sig av i en bouppteckning, för att värdera en bostad i ett dödsbo, är marknadsvärdet. Vet ni inte marknadsvärdet på bostaden kan ni ta hjälp av en mäklare att utföra en värdering på huset eller lägenheten.

  Vi kan hjälpa er med en värdering av bostaden om ni önskar.

  För att kunna påbörja en bostadsförsäljning måste bouppteckningen måste en bouppteckning var utförd. Dock kan en försäljning genomföras av ett hus eller lägenhet innan man registrerar den fullständiga bouppteckningen. Men tillträde till huset och lägenhetn kan inte göras av köparen förren registreringen av bouppteckningen är genomförd. Det beror på att den krävs en fullständning boupptecknin för att köparnas lagfart ska kunna beviljas.

  Hur värderas lösöre i en bouppteckning?

  En bouppteckning måste inte göras av dyra jurister. Enkla fall klarar du lätt själv – och sparar tusenlappar på köpet.

   En person kan ha flera roller i en bouppteckning. Ett barn till den avlidna kan till exempel vara både bouppgivare, döds­bodelägare och ingivare.

  Bouppgivare: Den som bäst känner till dödsboet, det vill säga vilka skulder och tillgångar som finns.

  Dödsbodelägare: De som ärver direkt från dödsboet.

  Vad kostar en skriftlig värdering av hus?

  Om du funderar på att sälja din villa, hus, bostadsrätt eller fritidshus vill du självklart veta vad den är värd. Men även för dig som planerar att sälja lite längre fram, är en värdering intressant. Genom att låta oss göra en värdering av din bostad förbinder du dig inte att låta oss sälja om eller när det är dags för det. Om du vill kan vi också koppla på Värdeindikatorn så att du kontinuerligt får uppdateringar om hur värdet utvecklas på din bostad.

  Boka in en fri värdering av din bostad idag – fyll i dina uppgifter här ovan. Alla våra mäklare ä specialicerade på sin områden för att ge dig som kunde en trygg försäljing och de bästa tänkbara förutsättningarna för ett högt slutpris och en lyckad bostadsaffär. 

  En värdering av en mäklare som kommer till din bostad är en kvalificerad bedömning. I mötet ger mäklaren direkt en uppskattning om vilket pris du i dagsläget kan förvänta dig om du säljer. På plats ger mäklaren även ge förslag på åtgärder som kan höja värdet på bostaden. Samtidigt kan du självklart passa på att ställa alla dina frågor inför en eventuell försäljning.

  Värderingen är baserad på bostadens läge, utformning och skick samt efterfrågan av bostäder i ditt område vid rådande tidpunkt. Vi ser även till marknadsfaktorer som t.ex. ränteläge, lånesituation och aktuellt utbud på marknaden. Med tusentals värderingar och bostadsförsäljningar bakom oss vet vi att våra värderingar ger dig en rättvis bild av vad din bostad är värd idag.

  Måste man ha skriftlig värdering?

  Värderingen sker muntligt och går till så att någon av våra fastighetsmäklare kommer hem till dig och går igenom din bostad i lugn och ro. Vad gör just den unik? Är det charmen, omgivningarna eller kanske planlösningen? I mötet ger mäklaren direkt en uppskattning om vilket pris du i dagsläget kan förvänta dig om du säljer. Samtidigt kan du självklart passa på att ställa alla dina frågor inför en eventuell försäljning.

  VärderingIntresserad av att veta vad din bostad är värd? Boka ett möte med oss så hjälper vi dig.

  Den här typen av värdering passar för dig som vill sälja nu eller senare, eller helt enkelt bara är nyfiken på värdet. I samband med en fri värdering kan vi även passa på att sätta igång en värdebevakning åt dig. På så sätt kan du följa värdet på din bostad över tid. Så slipper du ha mäklare springandes hos dig hela tiden.

  I bankrelaterade värderingar behövs ett skriftligt underlag. Det kan bero på att du vill höja ditt bolån, förhandla om bolåneräntan eller lägga om lånen för att minska amorteringskravet. Då kan du be oss att värdera om din bostad och mot en mindre kostnad får du ett skriftligt bevis på marknadsvärdet. Tillsammans med en av våras mäklare går du igenom bostadens läge, skick och annat som gör din bostad unik. För att det ska gå smidigt, plocka gärna fram viktiga papper som handlar om din bostad. Bra att ha till hands är köpekontraktet, dina nuvarande lånehandlingar, uppgifter om driftskostnader och eventuell månadsavgift (om du bor i bostadsrätt), planritning och uppgift om boyta samt eventuella kvitton på gjorda renoveringar samt om- och tillbyggnader. Efter vårt besök får du ett skriftligt intyg på bostadens nya värde, att skicka till din bank.

  Varför skriva över fastighet på barn?

  Det är helt frivilligt att sätta upp villkor för gåvan av fastigheten. Ett vanligt villkor för gåvor som avser fastigheter är att gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom, vilket innebär att fastigheten undantas från en eventuell bodelning. Genom villkor om enskild egendom säkerställs att fastigheten stannar inom familjen. 

  Hur länge kan ett dödsbo äga en fastighet?

  Om den efterlevande maken eller makan har möjlighet att bo kvar i bostaden behåller denne sin andel av fastigheten eller bostadsrätten, och förvaltar även eventuella gemensamma barns andelar under resten av livet.

  En efterlevande sambo ärver inte automatiskt, det måste alltså ha skrivits ett testamente till dennes fördel om den efterlevande sambon ska få bo kvar, alternativt att sambon köper ut arvingarna.

  Vad är min fastighet värderad till?

  🔗 Blok – Blok.se🔗 Booli – Booli.se/vardera🔗 Hemnet – Hemnet.se/vardera

  💡 Planerar du att sälja en bostad?Hittamäklare.se hjälper dig att samla in offerter och jämföra de olika mäklarna som är aktiva i ditt område. Offerterna kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan.

  Tjänsterna som värderar på nätet baserar sina värderingar på prisstatistik för bostäder som sålts i kringområdet. De justerar sedan priset efter några olika parametrar.

  Hur värderar man hus vid bouppteckning?

  När det gäller att ta upp en fastighet till ett värde i bouppteckningen så bör man vara lite uppmärksam på situationen. Taxeringsvärdet är lika godkänt som ett marknadsvärde från Skatteverkets perspektiv. Dock anser de att marknadsvärdet bör vara en huvudregel och taxeringsvärdet ett undantag, men det brukas inte så i praktiken dessvärre. När är det då man verkligen bör använda sig utav marknadsvärdet? Marknadsvärdet kan vara extra viktigt om det finns någon s k enskild egendom mellan makar och makarna ska ärva varandra. Likaså är det extra viktigt med marknadsvärdet om två sambor ska ärva varandra. Anledningen till att det är extra viktigt i dessa omnämnda situationer är för att man vill ha så exakta värden som möjligt. Man använder sig nämligen utav bouppteckningen när man räknar ut hur stort arv som ska gå till respektive makes/sambos arvingar när efterlevande make/sambo har avlidit. Det är i efterhand svårt att ta fram ett marknadsvärde för flera år tillbaka i tiden och en sådan sak kan orsaka onödiga konflikter.

  Hur värderas hus vid bodelning?

  Hej.

  Jag har en knivig fråga angående bodelning. Bekanta till mig har bestämt sig för att de ska dela på sig. De har för ett tag sedan haft en värderingsman ute och värderat huset. Husets marknadsvärde bedömde denne vara 1,3mnkr.