:

När delar Boliden ut aktieutdelning?

Innehållsförteckning:

 1. När delar Boliden ut aktieutdelning?
 2. Varför sjunker Boliden?
 3. Är Boliden köpvärd?
 4. När har Boliden utdelning 2023?
 5. Vilka aktier har bäst utdelning 2023?
 6. När kommer utdelningen?
 7. Vem är ägare till Boliden?
 8. När kommer Bolidens rapport?
 9. Varför rusar Boliden?
 10. Hur mycket delar Boliden ut?
 11. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?
 12. Varför är SSAB så lågt värderat?
 13. Vilka aktier ska man köpa vid inflation?
 14. Vilka aktier ska man satsa på 2023?
 15. Varför rasar Boliden?
 16. How are Boliden shares split?
 17. How does Boliden stock work?
 18. When is the last day of trading in Boliden shares?
 19. When will a Boliden share be redeemed?

När delar Boliden ut aktieutdelning?

Gruv- och smältverksbolaget Bolidens resultat var lägre än vad analytikerna förväntat sig. Men den totala utdelningen höjs.

Bolidens rörelseresultat, exklusive omvärdering av processlager, blev 3 190 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Varför sjunker Boliden?

Gruvbolaget Bolidens omsättningen  14,5 procent till 18 442 miljoner kronor under det andra kvartalet 2023. Rörelseresultatet kom in betydligt lägre än väntat, på 833 miljoner kronor jämfört med 1.849 miljoner kronor som analytikerna i snitt hade väntat sig enligt en sammanställning av Infront. 

”Kvartalet har varit utmanande med sjunkande världsmarknadspriser för såväl metaller som biprodukter, stora planerade underhållsstopp, låga halter inom Gruvor och dessutom brand i Rönnskär vilket tillsammans har påverkat vår intjäning negativt. Vi har dock fortsatt en stark finansiell ställning och vad gäller Rönnskär och Taragruvan, som satts i malpåse, har vi initierat åtgärder för att hantera situationen på bästa möjliga sätt”, sade Mikael Staffas, vd för Boliden, i ett pressmeddelande. 

Är Boliden köpvärd?

Boliden har nyligen råkat ut för det man kallar för en trippel-smocka. Det här är en populär aktie bland svenska investerare och frågan är ifall det finns läge att gå in nu. 

Som du känner till bröt en brand ut på en av Bolidens smältverk i Rönnskär (nära Skellefteå). All produktion i området är tillsvidare stoppad. Senaste infon är att verksamheten kan återupptas om ”några veckor”.

När har Boliden utdelning 2023?

Genom att dela årets utdelningar med aktiens nuvarande pris räknar man fram aktiens direktavkastning. Använd kalkylatorn för att snabbt beräkna nuvarande direktavkastning.

Vilka aktier har bäst utdelning 2023?

I börsbolagens senaste kvartalsrapporter kan man se ett förslag på vilken utdelning man planerar på att ge 2023. Hur stor utdelning det faktiskt blir bestäms sen på bolagens stämmor. Bolagsstämmorna hålls normalt två veckor innan utdelningarna betalas ut.

I år var den föreslagna utdelningen mestadels positiv. De flesta bolagen behåller utdelningen och vissa höjer även utdelningen jämfört med förra året. Det vanligaste måttet för utdelning är direktavkastning, vilket du får fram genom att dela utdelning per/aktie med aktiekursen. Ett annat begrepp som är viktigt att kunna är X-dag, vilket är dagen som aktien handlas exklusive rätt till utdelning. För att ge en inblick i hur direktavkastningen ser ut för några av börsens största bolag har jag gjort en sammanställning som ni kan se nedan. Även utdelningstillväxten från 2022 till 2023 är inkluderad.

När kommer utdelningen?

Att köpa och sälja aktier är ofta förknippat med transaktionskostnader. En aktiesparare som gärna vill ha utdelning för att spendera på annat tvingas sälja aktier om företaget inte ger någon utdelning. Att sälja aktier är vanligtvis förknippat med en kostnad i form av ett courtage. En sparare som vill få ut kontanter varje år väljer då hellre ett bolag med utdelning för att slippa denna transaktionskostnad.

Vem är ägare till Boliden?

”Trots vissa incidenter är det ett starkt kvartal. Metallprisernas utveckling har naturligtvis bidragit positivt men vi har också en hög anrikad volym vid våra gruvor där både Aitik och Kevitsa når nya produktionsrekord”,säger Mikael Staffas, Bolidens koncern-vd.

Bli prenumerant eller logga in

När kommer Bolidens rapport?

Gruv- och smältverksbolaget Bolidens resultat var lägre än vad analytikerna förväntat sig. Men den totala utdelningen höjs.

Bolidens rörelseresultat, exklusive omvärdering av processlager, blev 3 190 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Varför rusar Boliden?

Andra världskriget är ett faktum med effekter i Europa och världen. Så även i norra Sverige och Finland. Brist på resurser och andra uttryck för kriget skapar stora utmaningar för produktion och transport.

Brist på olja och gummi försvårar lastbilstransporter och tvingar Boliden till alternativa metoder. Världens längsta linbana – 96 kilometer – börjar 1943 flytta koncentrat från Kristineberg till Boliden.

Hur mycket delar Boliden ut?

Genom att dela årets utdelningar med aktiens nuvarande pris räknar man fram aktiens direktavkastning. Använd kalkylatorn för att snabbt beräkna nuvarande direktavkastning.

Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?

För en fåmansföretagsdelägare är det viktigt att ta ut rätt lön då det styr såväl inkomstskatten i företaget som den privata skatten och de sociala förmånerna. Löneuttaget har även betydelse för hur stor kapitalbeskattad utdelning som du kan ta ut nästa år på dina kvalificerade andelar.  

Varför är SSAB så lågt värderat?

 • SSAB Special Steels har som målsättning att leverera 1,6 miljoner ton höghållfasta stål år 2023. Under 2021 uppgick leveranserna till motsvarande 1,46 miljoner ton
 • SSAB Europe ska förbättra produktmixen så att 46 % utgörs av premiumprodukter under 2023. Under 2021 utgjorde premiumprodukter 43 % av de totala volymerna
 • Denna mixförbättring byggs dels av leveranserna av SSAB Europes AHSS-produkter till Automotivesegmentet som ska växa till 800 000 ton under 2023. Under 2021 levererades motsvarande 649 000 ton. Dels ska leveranserna av premiumstål uppgå till 900 000 ton, jämfört med 907 000 ton under 2021
 • SSAB Europes målsättning är att stärka den marknadsledande positionen i Norden och ha en marknadsandel på 40-45 % (över tid)
 • SSAB Americas mål är att andelen premiumprodukter ska uppgå till 39 % under 2023. Under 2021 uppgick andelen premiumprodukter till 33 %
 • För services har SSAB som mål att öka försäljningen till 4,5 miljarder kronor, med en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Under 2021 uppgick försäljningen till 2.4 miljarder kronor

SSAB har haft en gynnsam kassaflödesgenerering de senaste åren och koncernen var skuldfri vid utgången av 2021.

Vilka aktier ska man köpa vid inflation?

Guld har historiskt används som inflationshedge och ses som en säker tillgång att investera i vid osäkerhet på börsen. Under våren 2022, då inflationssiffrorna ökade och kriget i Ukraina bröt ut, ökade guldpriset knappt 20 % på någon månad. Detta samtidigt som börsen backade kraftigt.

Aktier är ett bra inflationsskydd vid begränsad inflation. Detta utifrån att företagen kan korrigera sina priser utifrån exempelvis högre råvarupriser eller kostnader för logistik. Men det är stor skillnad på hur snabbt företagen kan justera sina prisnivåer och därmed hantera inflationen.

Generellt går det bättre för bolag inom följande sektorer:

 • Finans – Inflation brukar resultera i högre räntor vilket gynnar storbankerna.
 • Råvaror – Inflation innebär i regel högre råvarupriser vilket därmed gynnar flera företag inom råvarusektorn.
 • Tillverkningsindustrin – Företag som köper in råvaror, producerar produkter och sedan säljer till andra företag brukar kunna hantera inflationen relativt bra.
 • Varumärken med ”monopol” – Företag med låg konkurrens och starka varumärken kan lättare höja priserna utan att förlora sina kunder.

Vilka aktier ska man satsa på 2023?

Halvårets kursvinnare är en salig blandning av olika bolag och branscher – vid första anblick verkar det som den enda gemensamma faktorn är att de varit just kursvinnare.

Men om man kikar närmare på bolagen kan man dock se några saker de har gemensamt – de har utvecklat affären och presterat bra under året. Till exempel klädjätten H&M, hårdvarubolaget Hanza och bioteknikbolaget Saniona har visat rejäla uppsving i sina rapporter. Dessutom är drygt hälften av bolagen lönsamma, vilket brukar vara till fördel när det skakar på börsen eftersom det generellt betyder lägre risk och bevisat fungerande affärsmodell.

Varför rasar Boliden?

Efter tre raka rekorddagar föll Stockholmsbörsen rejält på torsdagsförmiddagen i linje med Europabörserna. Som mest var breda OMXSPI ner nära 1 procent och storbolagslistan drygt 1,3 procent, men lagom till stängning hade indexen hämtat sig:• OMXSPI: +0,1 procent• OMXS30: –0,4 procentMorgonen var relativt rapporttung, även om det mestadels var små- och medelstora bolag som bekände färg. Den tyngsta pjäsen var Boliden, som rapporterade en resultatförsvagning och sänker utdelningen ordentligt. Aktien föll 7,3 procent. Även Sandvik drogs med i fallet och stängde 2,1 procent lägre.

Högvärderade Nibe rapporterade marginellt sämre än analytikernas förväntningar. Det verkade inte minska köptrycket i kursrusaren – aktien steg 5,2 procent.

How are Boliden shares split?

 • Each Boliden share held by the shareholders this day will be split into two shares, one of which will be a redemption share. The redemption share is booked into the shareholders’ securities account. Last day for sale or purchase of redemption shares on Nasdaq Stockholm.

How does Boliden stock work?

 • First, on each share an ordinary dividend of SEK 10.50 is paid. Through the share split and redemption procedure, each share is then split into two shares, one of which is a redemption share valued at SEK 15.50. After the dividend and the share split, the theoretical price of the Boliden share will then be SEK 424 (450 – 10.50 – 15.50).

When is the last day of trading in Boliden shares?

 • Please observe that the last day of trading in the Boliden share including right to receive dividend is Ap. On the record date each Boliden share will be split into two shares, one of which will be a redemption share.

When will a Boliden share be redeemed?

 • On the record date each Boliden share will be split into two shares, one of which will be a redemption share. Please observe that the last day of trading in the Boliden share including the right to participate in the redemption procedure is .