:

Hur många procent av lönen är tjänstepension?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många procent av lönen är tjänstepension?
 2. Hur mycket betalar arbetsgivaren till tjänstepension?
 3. Hur mycket högre lön utan tjänstepension?
 4. Hur mycket tjänstepension bör man ha när man går i pension?
 5. Hur många tjänar över 70 000 i månaden?
 6. Vad menas med 80 90 100?
 7. Vad kostar en anställd inklusive tjänstepension?
 8. Hur beräknas förmånsbestämd tjänstepension?
 9. Är en lön på 40000 bra?
 10. Hur stor skillnad gör tjänstepension?
 11. När är det bäst att ta ut sin tjänstepension?
 12. Hur långt räcker 5 miljoner i pensionskapital?
 13. Vad räknas som en höginkomsttagare?
 14. Hur vet man om arbetsgivaren betalar in tjänstepension?
 15. Kan man ta ut tjänstepension när man jobbar?
 16. Vad är Avsättningen till tjänstepension?
 17. Hur mycket betalas in till din tjänstepension?
 18. Hur kan du räkna ut din tjänstepension?

Hur många procent av lönen är tjänstepension?

Om du bara har bott och arbetat i Sverige så kan du ta reda på hur mycket du tjänat in till din pension på minPension. Här finns alla dina uppgifter samlade på ett och samma ställe. Du loggar in med din e-legitimation, till exempel BankID.

minPension är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen, till exempel försäkringsbolag, tjänstepensionsförvaltare och banker, som förvaltar dina pensionspengar. Det kostar inget att logga in och minPension fungerar som en slags samhällstjänst för alla som vill veta mer om sin framtida pension.

När du loggat in får du snabbt svar på hur mycket du tjänat in till din pension hittills. De flesta bolagen skickar informationen om dina pensioner till minPension inom fem minuter. Du får även en prognos som visar vilken månadsutbetalning du kan räkna med att få som pensionär om du fortsätter att jobba som idag fram till pensionsuttaget.

Hos minPension får du uppgifter om de olika pensioner du har. Här finns uppgifter både om den allmänna pensionen (den som redovisas i det orange kuvertet), om dina tjänstepensioner som du har och har haft på andra jobb och om eventuellt privat pensionssparande.

Hur mycket betalar arbetsgivaren till tjänstepension?

Tjänstepensionen är en av de viktigaste delarna i ditt pensionssparande. Oftast består den av flera olika pensionssparanden från olika arbetsgivare som dessutom placerats hos olika pensionsbolag. Det gör att många sparare upplever att det är svårt att få överblick över just tjänstepensionen.

Vi ska här försöka gå igenom några av de vanligaste frågorna om tjänstepensionen:

 • Hur stor del av pensionen är tjänstepensionen?
 • Hur mycket är “normalt” att ha i tjänstepension?
 • Hur kan jag placera min tjänstepension?
 • Vad kan jag göra för att förbättra min tjänstepension?

För de allra flesta som är äldre än 25 år och är fast anställda betalar arbetsgivaren in runt 4,5 procent av bruttolönen till tjänstepensionen. Detta gäller för inkomster upp till 44 375 kronor (år 2022). Tjänar du mer än så kan avsättningen på överskjutande inkomst vara hela 30 procent.

Den totala avsättning till din pension illustreras ofta som en pyramid.

Hur mycket högre lön utan tjänstepension?

Ja, om det är en  fond- eller depåförsäkring. Då kan du från och med den 1 juli 2022 flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring, oavsett när den är tecknad. Men om det rör sig om en äldre försäkring måste din tidigare arbetsgivare godkänna flytten.

Däremot är det inte säkert att du får flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning och som är tecknad före 2007. Då är det upp till pensionsbolaget att avgöra om du får flytta eller inte. Vissa bolag tillåter dessutom bara flytt av pengar som betalats in efter ett speciellt datum.

Hur mycket tjänstepension bör man ha när man går i pension?

Om du bara har bott och arbetat i Sverige så kan du ta reda på hur mycket du tjänat in till din pension på minPension. Här finns alla dina uppgifter samlade på ett och samma ställe. Du loggar in med din e-legitimation, till exempel BankID.

minPension är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen, till exempel försäkringsbolag, tjänstepensionsförvaltare och banker, som förvaltar dina pensionspengar. Det kostar inget att logga in och minPension fungerar som en slags samhällstjänst för alla som vill veta mer om sin framtida pension.

När du loggat in får du snabbt svar på hur mycket du tjänat in till din pension hittills. De flesta bolagen skickar informationen om dina pensioner till minPension inom fem minuter. Du får även en prognos som visar vilken månadsutbetalning du kan räkna med att få som pensionär om du fortsätter att jobba som idag fram till pensionsuttaget.

Hos minPension får du uppgifter om de olika pensioner du har. Här finns uppgifter både om den allmänna pensionen (den som redovisas i det orange kuvertet), om dina tjänstepensioner som du har och har haft på andra jobb och om eventuellt privat pensionssparande.

Hur många tjänar över 70 000 i månaden?

Hur ser arbetsmarknaden ut och vad blir min framtida lön? Sök fram månadslön & konkurrens om jobb. Du kan sedan jämföra historiska löner och hur löneskillnaderna ser ut baserat på kön och privat/offentlig sektor.

Sök efter ett yrke eller via en yrkeskategori, till exempel projektledare eller inom IT-data.

Vad menas med 80 90 100?

När orderingången minskar vill en del företag rädda sin ekonomi genom att dra ner på arbetskraftskostnaderna. Under finanskrisen var det vanligt och nu när det sker en avmattning i ekonomin förekommer det igen, i synnerhet i stål- och metallindustrin. Ombudsmannen Anna-Karin Mattsson berättar:

– Som enskild anställd kan du erbjudas tjänstledighet där du får löneavdrag för en mindre del av de dagar du är ledig. Du kanske till exempel är ledig tolv dagar och får löneavdrag för hälften av dessa. Det upplever många av våra medlemmar som positivt. Det är skönt att vara ledig utan att behöva avstå så mycket i lön.

Vad kostar en anställd inklusive tjänstepension?

Det är naturligtvis fel att gå in i en rekrytering med inställningen att en tilltänkt anställd är en kostnad. Det handlar ju om en potentiell intäkt, en möjlighet att få en hävstångseffekt i den verksamhet du byggt upp. Men likafullt behöver du göra en kalkyl inför en anställning och då bör du ha en rimlig uppfattning om vilka kostnader en anställning innebär. 

Utöver den mest uppenbara kostnaden – lönen – tillkommer bland annat semesterlön, arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och särskild löneskatt på dessa. När du gör din kalkyl inför ett anställningsbeslut måste du ta hänsyn till samtliga dessa och andra eventuella förmåner i anställningen.

Hur beräknas förmånsbestämd tjänstepension?

Logga in på Mina sidor för att se om du har tjänat in till den förmånsbestämda delen.

Om du inte ser din förmånsbestämda del, beror det på att ditt pensionsunderlag är under gränsen 7,5 inkomstbasbelopp. Har du arbetat statligt mindre än fem år visas den förmånsbestämda delen när pensionsunderlaget är över 7,5 inkomstbasbelopp.

Är en lön på 40000 bra?

Ja, hur mycket behöver man tjäna för att ha en bra lön egentligen?

Lite bakgrund kring mig först. Har jobbat inom samma område i cirka 15 år nu tyckt för det mesta att lönen varit okej i snitt med några perioder riktigt bra och några sämre. Just nu är den bra enligt min uppfattning. Hela tiden har jag dock jobbat på företag på mindre orter som lönemässigt inte ligger i topp

Hur stor skillnad gör tjänstepension?

Däremot är det lite svårare att säga exakt vilken premie som arbetsgivaren ska betala. Den kan variera från år till år. Och från person till person. Premiens storlek beror nämligen på så varierande saker som den anställdas lön, ålder och hur många år den anställda arbetat och tjänat in till sin pension.

När är det bäst att ta ut sin tjänstepension?

När ska du börja plocka ut pensionen? Hur länge tänker du dig att du behöver pension? När man pratar om pensionen hamnar man ofrånkomligen i krassa frågor om livets slutskede, men uttaget av pensionen är även klurigt rent matematiskt – och därför så intressant! Innan vi går in på tjänstepensionen ska vi lägga fast vad som gäller för den allmänna pensionen. De hänger nämligen ihop.

Den mest grundläggande insikten när man planerar sitt allmänna pensionsuttag är detta: Ju längre man väntar, desto mer får man ut, per månad.

Om du tittar på en pensionsprognos, till exempel på MinPension.se, ser du att för varje ytterligare år som du skjuter upp uttaget av pensionen ökar storleken på månadsutbetalningarna märkbart. Det beror på att två faktorer samverkar och förstärker varandra: Dels jobbar du längre och tillför mer kapital till pensionen. Dels förkortar du din tid som pensionär och minskar antalet utbetalningar som den insparade pensionen ska räcka till. Du kan i dag tidigast ta ut din allmänna pension från 62 års ålder, eller 63 år om du är född efter 1960. Från 2026 införs en riktålder som visar vid vilken ålder du kan ta ut allmän pension.

Till skillnaden från den allmänna pensionen kan du själv bestämma om du vill ta ut dina tjänstepensioner livsvarigt eller under en begränsad tid. När valet en gång är gjort kan det inte ändras. Livsvarigt uttag innebär att du får ett visst belopp varje månad så länge du lever. Med en bestämd uttagstid (ofta 10 eller 20 år) betalas hela din tjänstepension ut under uttagstiden. Observera att det är vanligt att en person har flera olika tjänstepensioner från olika arbetsgivare vilket innebär att du kan ta ut en viss tjänstepension tidsbestämt och en annan tjänstepension livsvarigt.

Det vanligaste är att du kan börja ta ut tjänstepension tidigast vid 55 år, men du bör undersöka vad som gäller för just dina insamlade tjänstepensioner då det kan variera.

Att ta ut hela tjänstepensionen under en begränsad tid har en nackdel jämfört med livsvarigt uttag, i så måtto att pensionen på det senare sättet aldrig tar slut. Men begränsad uttagstid har också en fördel, nämligen att du på så vis hinner få ut hela beloppet och hinner använda pengarna innan det är för sent. Kalkylen för livsvarigt uttag leder ofta till att det finns en slant kvar när du är borta. Det ingår i kalkylen. Dock kan du se till att din innestående tjänstepension går i arv till dina anhöriga, så att kvarstående belopp inte går ”förlorat”.

Hur långt räcker 5 miljoner i pensionskapital?

Hur kan Frida få så hög pension? Jag antar att lönen ökar med 2 procent per år, utöver inflationen, i enlighet med prognosen från finansdepartementet. Då räknar jag inte med att Frida avancerar i karriären och får bättre betalda jobb, utan antar att hon jobbar som butiksbiträde hela livet och bara följer med i den allmänna löneutvecklingen i samhället.

Pensionsmyndighetens rekommenderade pensionsålder, riktålder, för personer födda år 2000 är 70 år. Under sina sista år i arbetslivet kommer hon att ha en månadslön på 63 000 kronor i dagens penningvärde.

För varje år hon jobbar tjänar Frida ihop till sin pension. 15 procent av lönen sätts av till inkomstpensionskontot i orange kuvertet. Det är ett fiktivt sparande som ger henne rätt till pension som betalas av framtidens löntagare. Därför är avkastningen på kontot lika hög som löneutvecklingen i samhället, 2 procent per år. På så sätt har hon tjänat ihop till ett pensionskapital på 5,7 miljoner när hon går i pension.

Vad räknas som en höginkomsttagare?

Vad som räknas som en låg respektive medel eller hög inkomst beror på vilket lands befolkning man mäter eftersom lönenivåerna skiljer sig kraftigt mellan olika länder. En låg inkomst i Sverige innebär att personen inte tjänar mer än ca 10 000 kr efter skatt. En medelinkomst ligger någonstans mellan 20 000 - 40 000 kr och en hög inkomst räknas som allt över det, men det finns nivåer av hög inkomst också där skatten ökar ytterligare vid en viss gräns. Ju högre inkomst du har desto mer betalar du i skatt varje månad.

Har du en hög inkomst blir det ofta lättare att låna pengar från en bank - så länge din kreditvärdighet är intakt. Men det går även alldeles utmärkt att ansöka om ett litet lån med låg inkomst från oss på saldo. Vi gör en individuell bedömning på varje ansökan genom vårt automatiska ansökningssystem och ger dig ett besked direkt. Pengarna betalas ut samma dag du blivit beviljad.

Hur vet man om arbetsgivaren betalar in tjänstepension?

Det finns två tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän: premiebestämd tjänstepension ITP1 och förmånsbestämd tjänstepension ITP2. Har du , är du garanterad de försäkringar som du får om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal.

Som bekräftelse på att arbetsgivaren uppfyller sin skyldighet och betalar in till din tjänstepension, ska du få värdebesked från Collectum i ett rött kuvert. Har du inte fått detta, kan du ta kontakt med någon av Unionens försäkringsinformatörer för att reda ut eventuella missförstånd. Om du har avstått från och valt en alternativ pensionslösning, måste du själv bevaka att din arbetsgivare sköter pensionsinbetalningarna.

Tillhör din arbetsgivare ett kollektivavtalsområde med annan försäkringslösning än , ska du få ett försäkringsbesked från den försäkringsgivare som sköter denna.

Kan man ta ut tjänstepension när man jobbar?

Men det här gäller endast dem som har den ena varianten av ITP, kallad ITP1, vilket i huvudsak yngre som är födda tidigast 1979, har.

Enligt Martin Wästfelt, Unionens förhandlingschef och förhandlingsledare i PTK, var målet med förhandlingen att åldersgränsen skulle höjas för alla med ITP.

Men dit nådde facken alltså inte. För när det gäller den som har en variant kallad ITP2 kommer arbetsgivarna också i fortsättningen bara behöva betala in pensionspremier till 65-årsdagen.

Vad är Avsättningen till tjänstepension?

 • Avsättningen till tjänstepension är vanligtvis 4,5 procent av lön upp till 39 063 kronor (2018). På lönedelar över 39 063 kronor är inbetalningen ofta 30 procent. Vissa får inbetalningen till sin tjänstepension varje månad medan andra får en större inbetalning en gång på år (beroende på avtal).

Hur mycket betalas in till din tjänstepension?

 • Betalas in till din tjänstepension Cirka: 0 000 kr/mån Vi har räknat på att 4,5 procent av lön upp till 41 750 kronor (2020) sätts av till din tjänstepension. På lönedelar över 41 750 kronor sätts 30 procent av. Dessa procentsatser är jämförbara med de största kollektivavtalen.

Hur kan du räkna ut din tjänstepension?

 • Räkna ut din tjänstepension för att se hur mycket du i sådana fall behöver spara varje månad. ... Har du en annan tjänstepensionslösning kan det vara bra att ta reda på hur mycket som sätts in till din framtida pension. Jämför gärna beloppet med det du räknat ut på den här sidan.