:

Vad menas med att utbetala?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med att utbetala?
 2. När får man lön i kommunen?
 3. Vad är utbetalningsdag?
 4. När får man sin lön utbetald?
 5. Vad är en normal lön?
 6. Hur lång tid tar en utbetalning?
 7. När görs utbetalning?
 8. Får ingen lön utbetald?
 9. Varför får man lön månaden efter?
 10. Vad är en låg lön?
 11. Hur mycket får man i lön på McDonalds?
 12. Hur lång tid innan pengarna kommer in på kontot?
 13. När kommer pengarna in på kontot?
 14. När kommer pengarna till kontot?
 15. Hur länge får man vänta på lön?

Vad menas med att utbetala?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

När får man lön i kommunen?

När du blir anställd får du information om dina arbetstider, din tjänstgöringsgrad (om du arbetar hel- eller deltid till exempel) och om din lön. Det får du antingen via ett anställningsbeslut eller genom att fylla i tjänstgöringsrapporter varje månad som redovisar din arbetade tid.

Vad är utbetalningsdag?

Utbetalning är ett begrepp inom ekonomin som används när pengar ska betalas ut från ett företagskonto. Ett exempel är när ett företag betalar för en tjänst som de har köpt, då gör företaget en utbetalning till sin leverantör. Utbetalning är alltså en betalningsström från företagets konto och utbetalningen sker i det exakta ögonblick då pengarna fysiskt lämnar kontot, alltså så snart ditt konto har krediteras har en utbetalning skett.

Olika exempel på typer av utbetalningar Varje gång pengar lämnar ett konto sker en utbetalning, en utbetalning kan exempelvis vara löner. Varje gång ett företag betalar ut lön till deras anställda sker en utbetalning från företagets konto. Ett annat förtydligande exempel är om du studerar och tar studielån, då gör CSN en utbetalning till ditt personkonto varje månad.

När får man sin lön utbetald?

Det finns ingen lag i Sverige som bestämmer när arbetsgivaren ska betala lön. Dock innehåller de flesta kollektivavtal bestämmelser om när lön ska betalas. Oftast sker betalning i slutet av varje arbetad månad eller i slutet av varje påföljande månad.

Vad är en normal lön?

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Nettolön.

Vårdadministratör, medicinsk sekreterare, Kriminolog, Skadereglerare, Redovisningsekonom, Arbetsförmedlare,

Hur lång tid tar en utbetalning?

Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Om du lämnar ett uppdrag till oss om en utlandsbetalning en vardag före klockan 15.30, så kommer uppdraget att utföras samma dag. Om vi har förkortad öppettid behöver vi istället få ditt uppdrag före klockan 12. Lämnar du in uppdraget efter klockan 15.30 (eller efter klockan 12 vid förkortad öppettid), kommer uppdraget att utföras och pengarna dras från ditt konto nästa vardag.

När görs utbetalning?

Swedbank har fått i uppdrag av Försäkringskassan att betala ut elstöd till privatpersoner i hela Sverige för perioden november - december 2022. Utbetalningarna kommer att ske successivt via Swedbanks utbetalningssystem. Den 9:e juni ska de flesta ha fått pengarna insatta på sitt konto.

Får ingen lön utbetald?

Om förfallodatumet har passerat, och du är helt säker på att lönen inte har betalats ut, finns det ingen anledning att vänta. Börja med att kontakta chefen och berätta att du inte fått din lön utbetald. Frågan även om varför. Om svaret är att arbetsgivaren har dålig ekonomi är det viktigt att agera fort. 

Om du ringer till arbetsgivaren, eller har ett muntligt möte, är det bra att även skicka ett mejl, så att du har ett skriftligt bevis på att du har informerat chefen.

Det händer att facket kommer i kontakt med anställda som velat vara snälla mot sina arbetsgivare genom att avvakta. Risken med att vänta med att kräva ut din lön är att du kan gå miste om vissa ersättningar, till exempel  om företaget går i konkurs. 

Om du trots det vill ge chefen en sista chans, till exempel för att det har skett ett mänskligt misstag, räcker det med en eller två dagar för att arbetsgivaren ska hinna åtgärda det. 

Varför får man lön månaden efter?

Förskottslön är standard för månadsanställda. Förskottslön betyder att månaden inte är avslutad innan du betalar ut lönen. Detta är vanligt om man exempelvis har ett utbetalningsdatum den 25:e varje månad (perioden är inte avslutad, men då det är en månadsanställd vet vi vad de ska ha utbetalt)

Exempelvis: Mars lön (det du betalar ut i mars) är för perioden 03-01 till 03-31. Utbetalning 03-25.April lön (det du betalar ut i april) är för perioden 04-01 till 04-30. Utbetalning 04-25. Osv...

Vad är en låg lön?

I det ingår exempelvis att gå igenom lönestatistik, som de marknadslöner som går att se på Unionens webbplats. Om det finns en Unionenklubb på arbetsplatsen kan den också ha intern lönestatistik.

– Sätt sedan upp en målbild för hur hög lön du bör ha och bestäm vad du minst ska ha för att känna dig nöjd, säger Molly Adler Bergman.

Viktigt inför lönesamtalet är också att tänka igenom vad du kan lyfta fram när det gäller dina prestationer, erfarenheter och kompetenser och hur det ska presenteras för chefen. Liksom att du har väl grundade argument för varför du bör premieras med en högre lön, så att du kan visa att du är bra på det du gör och vad du har bidragit med.

Hur mycket får man i lön på McDonalds?

Timlön på McDonalds går efter kollektivavtalet och därför kan du begära en lön på mellan 88-110kr i timmen innan Ob-tillägget(alltså kvällar, helger och nätter). Utöver lönen så tillkommer även förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag.

Hur lång tid innan pengarna kommer in på kontot?

Detta avsnitt informerar om hur ATG använder sig av s.k. cookies (kakor) och liknande teknologier som faller under LEK - Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

När du besöker tillsammans.atg.se lagras eller hämtas information från din webbläsare, främst i form av cookies från oss och våra partners. Det kan vara information om dig, dina preferenser eller din enhet och används för att webbplatsen ska fungera korrekt men även för mätning, marknadsföring och för att ge dig en bättre användarupplevelse. Informationen som samlas in om dig brukar inte användas för att identifiera dig som individ, den kan dock ge dig en mer personlig upplevelse på våra webbplatser.

När kommer pengarna in på kontot?

Att göra överföringar mellan samma bank går direkt men när du överför pengar mellan banker tar det oftast 1-3 bankdagar. Detta kan kännas konstigt när vi idag har tillgång till tjänster som t.ex. Swish där man kan skicka pengar mellan banker direkt och man får tillgång till pengar omgående. Storbankerna har oftast fördröjning på någon dag men det kan även dröja ytterligare beroende på hur stor överföring det är och vad syftet med överföringen är. Nedan hittar du mer information om varför överföringar kan dröja, vilka ledtider som gäller för överföringar mellan de största svenska bankerna och annan värdefull information för dig som vill veta mer om bankdagar och bryttider.

När kommer pengarna till kontot?

När det kommer till överföringstiderna från olika banker så finns det en rad olika faktorer som spelar in och påverkar hur lång tid det tar:

 • Vilken bank du har – olika banker har ibland även olika överföringstider och inte minst: bryttider, det vill säga när du senast måste skicka betalningen för att den ska komma fram samma dag.

 • Mottagarbankens hanteringstider – oavsett vilken bank du har så ska ju också pengarna tas emot på andra sidan och då spelar mottagarenbanken hanteringstider också roll.

 • Bankens öppettider och helgdagar – lite samma som bryttiderna men också värt att nämna: skickar du en betalning på en lördag så spelar klockslaget mindre roll eftersom pengarna inte kommer att skickas förrän på måndag.

 • Begränsningar – i fallet att du ska skicka en större summa pengar så kan det även finnas begränsningar för detta som säger att din betalning måste ses över en extra gång, eller rent av manuellt, innan den kan skickas till mottagaren. Detta kan ta tid.

Hur länge får man vänta på lön?

Tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!

Att utbetala för lite (eller fel) lön till en arbetstagare är att allvarligt åsidosätta sina åligganden mot denne för arbetsgivaren. En arbetstagare har rätt att omedelbart frånträda sin anställning mot denna bakgrund, vilket framkommer av 4 § tredje stycket LAS.