:

Vad är upplupna sociala avgifter?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är upplupna sociala avgifter?
 2. Hur mycket är sociala avgifter 2023?
 3. Hur bokför man upplupna kostnader?
 4. Hur bokförs sociala avgifter?
 5. Vad ingår i upplupna kostnader?
 6. Hur räknar man ut upplupna löner?
 7. Vad betalar arbetsgivaren i sociala avgifter?
 8. Hur mycket kostar det att ha en anställd?
 9. Vad menas med upplupna?
 10. Hur fördelas sociala avgifter?
 11. Vad ingår i de sociala avgifterna?
 12. Varför upplupna kostnader?
 13. Vad menas med upplupen semesterlön?
 14. Vad menas med begreppet upplupen?
 15. Hur räknar man ut sociala avgifter?

Vad är upplupna sociala avgifter?

Arbetsgivaravgifter (inklusive ålderspensionsavgift) debiteras normalt ett konto i kontogrupp 75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal. Vilket konto som används beror på vad de avser.

Arbetsgivaravgiften kan bokföras i samband med skattedeklarationen eller i samband med löneutbetalningen.

I samband med skattedeklarationen: Konto 7510 Arbetsgivaravgifter debiteras och konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter krediteras. I samband med inbetalningen till skattekontot debiteras konto 1630.

Hur mycket är sociala avgifter 2023?

För att sammanfatta är arbetsgivaravgiften de sociala avgifter som du som arbetsgivare betalar till staten för dina anställda. Avgifterna baseras på en procentsats som räknas ut från den anställdes bruttolön (lön innan skatt), där födelseår kan spela roll för arbetsgivaravgiftens storlek.

Full arbetsgivaravgift för inkomståret 2023 är 31,42 % på den bruttolön och det eventuella förmånsvärde som du som arbetsgivare betalar ut till en anställd.

Hur bokför man upplupna kostnader?

Periodisering är en grundläggande regel inom bokföring som används för att bokföra inkomster eller utgifter som sträcker sig över ett räkenskapsår. När du upprättar bokslutet måste du periodisera inkomsterna och utgifterna i ditt företag så att de hamnar i rätt period. Intäkter ska du ta upp i perioden då de intjänas och kostnader – då de förbrukas.

Tänk på att inte blanda ihop intäkt med inkomst och kostnad med utgift. Vi kan säga att en intäkt är en periodiserad inkomst och en kostnad är en periodiserad utgift.

Inkomster och utgifter som avser det aktuella året ska du ta med i årets bokföring. Det spelar ingen roll att de ska faktureras och betalas nästkommande år – inkomsten eller utgiften har uppstått under nuvarande år och därför ska den belasta årets resultat.

Hur bokförs sociala avgifter?

I alla exempel nedan så har den anställde en bruttolön på 25 000 kr, det vill säga det är den lönen den anställde har innan skatt och andra avdrag görs. Arbetsgivaravgiften är 31,42% av bruttolönen och den anställde ska betala 5710 kr i skatt. Läs på skatteverket.se vad som gäller för din anställd.

Vi har använt konto 1930 - företagskonto som exempelkonto för utbetalning, betalar du ut lön från annat konto så byter du ut 1930 mot det kontot du betalar ut lönen från. 

När du bokför löneutbetalningar så bokför du samtidigt kostnaden för skatt och arbetsgivaravgifter. Dessa belopp nollar du sedan i samband med betalningen till Skatteverket. Mer om det längre ner under rubriken Bokföra betalningen av skatt och arbetsgivaravgift till Skatteverket

Vad ingår i upplupna kostnader?

Enligt 5 kap. 3 § BFL ska bokslutstransaktioner bokföras när räkenskapsåret är till ända. Periodiseringsprincipen framgår av 2 kap. 4 § ÅRL.

Upplupna kostnader är kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret men där företaget exempelvis inte har erhållit någon faktura från leverantören. Det kan också vara kostnader för löner, bonus, sociala avgifter och semester som personalen har tjänat in men som ska betalats ut vid ett senare tillfälle, eller räntekostnader som ännu inte påförts företaget, ofta för att företaget har ett brutet räkenskapsår och räntekostnader påförs vid ett annat datum.

Upplupna kostnader ingår i det som ibland benämns interimsfordringar/interimsskulder.

Hur räknar man ut upplupna löner?

Periodisering är en grundläggande regel inom bokföring som används för att bokföra inkomster eller utgifter som sträcker sig över ett räkenskapsår. När du upprättar bokslutet måste du periodisera inkomsterna och utgifterna i ditt företag så att de hamnar i rätt period. Intäkter ska du ta upp i perioden då de intjänas och kostnader – då de förbrukas.

Tänk på att inte blanda ihop intäkt med inkomst och kostnad med utgift. Vi kan säga att en intäkt är en periodiserad inkomst och en kostnad är en periodiserad utgift.

Inkomster och utgifter som avser det aktuella året ska du ta med i årets bokföring. Det spelar ingen roll att de ska faktureras och betalas nästkommande år – inkomsten eller utgiften har uppstått under nuvarande år och därför ska den belasta årets resultat.

Vad betalar arbetsgivaren i sociala avgifter?

Som arbetsgivare ska du betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift för en 16–67-årig arbetstagare om hen enligt sjukförsäkringslagen är försäkrad i Finland.

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska betalas även om någon förskottsinnehållning inte kan tas ut. Så kan vara fallet t.ex. om lönen betalas i form av enbart naturaförmån eller då det står i skattekortet att någon förskottsinnehållning inte behöver tas ut på lönen. Sjukförsäkringsavgift betalas inte på arbetsersättningar.

Hur mycket kostar det att ha en anställd?

Mellan anställd och arbetsgivare finns ett avtal som säger avtalad lön. Men förutom lönen – vad kostar det egentligen att ha en anställd? Här listar jag de kostnader du bör ha med i kalkylen om du funderar på att anställa.

Semesterlön ska beräknas på semesterlönegrundande lön med 12 procent. Finns det kollektivavtal så kan ni ha en annan procentsats eller beräkning, men villkoren kan aldrig vara sämre än semesterlagen.

Vad menas med upplupna?

Beloppsgräns för periodisering är 50 000 kr exkl. moms per faktura.

Om en faktura avser två kommande år ska fakturabeloppet exkl. moms vara minst 50 000 kr per år för att den ska periodiseras båda åren. Är beloppet för det ena året över 50 000 kr men inte för det andra året, periodiseras hela beloppet första året.

Förutbetalda kostnader är kostnader som är bokförda på en period men som avser kommande perioder. De ska därmed periodiseras så att kostnaden belastar kommande perioder. Avdelningen Ekonomi söker varje månad ut fakturor med belopp på över 50 000 kr exkl. moms och bokför periodiseringar. Se bilaga 1 hur en sökning görs i Agresso.

Periodisering av hyreskostnader bokförs månadsvis av avdelningen Ekonomi. Periodisering av övriga driftskostnader bokförs kvartalsvis av avdelningen Ekonomi.

Hur fördelas sociala avgifter?

Har du undrat vad sociala avgifter är? Och vad det är för skillnad på sociala avgifter och arbetsgivaravgifter? Det ska jag hjälpa till att reda ut.

Vad är det för skillnad mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?

Vad ingår i de sociala avgifterna?

Sociala avgifter är ett samlingsbegrepp som inkluderar lagstadgade och avtalade avgifter.

Som lagstadgade sociala avgifter räknas arbetsgivaravgifter och egenavgifter för dig som driver enskild näringsverksamhet.

Varför upplupna kostnader?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vad menas med upplupen semesterlön?

I Sverige har alla anställda rätt till 25 dagars semester per år, det innebär inte att den nödvändigtvis är betald, då betald ledighet måste tjänas in. Anställd personal har enligt semesterlagen (1977:480), kollektivavtal och anställningsavtal rätt till viss semesterledighet och semesterlön i förhållande till den semesterlönegrundande arbetstiden och bruttolönen under intjänandeåret.

Som arbetsgivare är du skyldig att se till att de anställda varje år tar ut minst 20 semesterdagar (4 veckor) i ledig tid. På så sätt kan du påverka företagets semesterskuld vid semesterårets slut.

Vad menas med begreppet upplupen?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Hur räknar man ut sociala avgifter?

Funderar du på om du har råd att anställa och vilka marginaler som behövs för att gå runt och lyckas med din lönsamhet? Vi förstår. Därför ska vi här gå igenom hur du räknar ut lönekostnaden för en anställd, hur stor arbetsgivaravgiften är samt varför den varierar och prata om att anställa per timme jämfört att anställa med månadslön.

Att anställa innebär ett nytt ansvar, både med ansvaret för en annan person och med ansvaret för att klara den extra utgiften som det innebär. Men det bidrar också till helt nya möjligheter! Med vårt starka skyddsnät i Sverige tillkommer arbetsgivaravgifter på lönen (våra sociala avgifter) och det kan upplevas som en stor utgift som tillkommer vid anställning, men det täcker in vår sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension och sjukvård. Så även om det innebär en extra kostnad för dig och ditt företag är det framförallt en investering till att utvecklas och expandera. Och du får in nya tankar och idéer till din verksamhet.