:

Får man pengar om man är familjehem?

Innehållsförteckning:

 1. Får man pengar om man är familjehem?
 2. Hur mycket får man betalt för att vara familjehem?
 3. Hur mycket får man i ersättning som kontaktfamilj?
 4. Hur mycket skatt på arvode familjehem?
 5. Får man jobba när man är familjehem?
 6. Kan man jobba om man är familjehem?
 7. Kan man bli familjehem om man har ADHD?
 8. Vad är skillnaden mellan jourhem och familjehem?
 9. Hur mycket får man i månaden som familjehem?
 10. Hur mycket pengar får man som jourhem?
 11. Hur räknar jag ut mitt arvode?
 12. Hur gammal måste man vara för att bli familjehem?
 13. Hur många barn väntar på familjehem?
 14. Kan man jobba när man är familjehem?
 15. Kan man vara familjehem om man är sjukskriven?

Får man pengar om man är familjehem?

Barnets individuella behov kan göra att du har kostnader utöver det som ingår i grundkostnaden. Exempel på sådana tilläggskostnader är

Om en kommun eller ett konsulentföretag betalar ut ersättning för tilläggskostnader behöver det finnas en redogörelse som motiverar utbetalningen. Av motiveringen ska det framgå att det finns ett individuellt behov hos barnet som gör att du har kostnader som tillkommer utöver grundkostnaden. Det ska framgå vilka kostnader som ingår i ersättningen och hur de är beräknade. Det behöver däremot inte finnas kvitton på tilläggskostnader inom SKR:s rekommenderade schablonbelopp. Om utbetalaren har följt SKR:s rekommendationer kan du få avdrag för belopp motsvarande det som du har fått ersättning för.

Hur mycket får man betalt för att vara familjehem?

Som familjehem är din uppgift bland annat att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra hos dig och får den hjälp hen behöver. Det innebär att de har regelbunden kontakt med dig och barnet för att följa upp hur barnet har det, och för att se till att både du och barnet har det stöd ni behöver.

Det är socialtjänsten eller en domstol som beslutar om att barn ska placeras i ett annat hem. Socialtjänsten strävar efter att det ska göras på frivillig grund men ibland behöver beslutet tas mot barnets, vårdnadshavarnas eller den gode mannens vilja. I dessa fall görs det med stöd av en lag som kallas för LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Unga personer mellan 18 och 20 år kan också vara placerade med stöd av den lagen.

Hur mycket får man i ersättning som kontaktfamilj?

SKR:s rekommendationer om ersättning till familjehem uppdateras från och med 1 januari 2023. Bland annat höjs arvodesnivåerna. Nya rekommendationer om ersättning till familjehem för barn och unga 2023

Hur mycket skatt på arvode familjehem?

Arvodet för att ta hand om ett barn ligger i regel på mellan 7 000 och 15 000 kronor per månad. Om barnet har studiebidrag dras den summan från din ersättning, och utöver det måste du betala skatt på all ersättning du får. Om du tar hand om 3 barn är en ersättning på 30 till 45 000/mån skälig.

Den ersättning du får ta del av är tvådelad. Den ena delen ersätter dig för barnets omkostnader, likt skjuts till skola och idrottsträningar. Den andra delen är ett fast arvode vars storlek främst beror på barnets ålder.

Får man jobba när man är familjehem?

Barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar, har möjlighet att komma till ett så kallat familjehem. Ett familjehem är helt vanliga familjer som öppnar upp sitt hem för barnet. På goteborg.se kan du läsa mer om familjehem och dess olika områden.

Kan man jobba om man är familjehem?

Kan jag jobba samtidigt som jag är familjehem?

I grunden är det som att ha ett eget barn och du kan fortsätta arbeta som tidigare. I samband med att ett barn flyttar in behöver ibland någon av familjehemsföräldrarna vara hemma en tid. Även senare under placeringen kan du behöva vara hemma under en period på hel- eller deltid.

Kan man bli familjehem om man har ADHD?

De barn som bor i fosterfamilj har i grunden samma behov som andra barn och ungdomar. De har erfarenheter med sig som gör att de är sårbara på olika sätt. De har varit med om separationer och behöver hjälp efter den otrygghet de upplevt. Svårigheter kan ha uppstått under skoltiden. Alla barn och ungdomar som behöver skydd i form av ett extra hem, ett fosterhem, är olika och behöver stöd på olika sätt.

En del barn och ungdomar som placeras kan även ha olika funktionsnedsättningar. Det kan handla om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, så som ADHD, autism och asperger. Ibland vet man om detta från början, men i vissa fall upptäcker man det med tiden.

Vad är skillnaden mellan jourhem och familjehem?

Som jourhemsförälder bör du ha skinn på näsan, kunna hantera att det ibland kan köra ihop sig på olika sätt och att det ofta är snabba ryck som gäller. Du behöver vara beredd på att en påringning kan komma närsomhelst och att man kanske får ställa in saker man planerat.

Att ha förmåga att se saker från den ljusa sidan kan vara en oerhörd tillgång. Det krävs också en hel del social kompetens för att kunna hantera oroliga, arga och frustrerade föräldrar, samt ha förmågan att kunna känna empati, eller att i alla fall ha förståelse för många av föräldrarna även om du inte alltid kanske förstår deras handlande.

Många barn kommer från trassliga hemförhållanden och föräldern/föräldrarna har kanske en egen problematik som de behöver få hjälp med. Det är en fördel om man kan ta de situationer som uppstår med ett lugn, det är exempelvis inte helt ovanligt att man kan få hot från anhöriga. En förälder som blivit fråntaget sitt barn av vilken orsak det än må vara, befinner sig i en väldigt utsatt position. Det kan vara en god idé att bjuda på ett extra samtal, sms, eller mail med något foto på barnet och med en hälsning om att barnet efter omständigheterna mår bra. Ett foto på ett glatt barn som äter en bulle kan betyda massor för en förälder som under de första dygnen då barnet blivit placerat i ett jourhem ännu inte fått träffa barnet.

När ett barn placeras akut kan det finnas många olika anledningar bakom; misstankar om misshandel, sexuella övergrepp, vanvård eller att det finns en hotbild mot barnet, exempelvis hedersrelaterat våld. En annan anledning kan vara att en ensamstående förälder, som saknar ett eget nätverk, blivit allvarligt sjuk och vårdas på sjukhus. Det händer också att barn placeras i jourhem om föräldrarna sitter häktade eller avlider hastigt. Tonåringar som är på rymmen från sina föräldrar p.g.a. relationsproblem är också en ganska vanlig anledning.

Oftast placeras barn enligt Socialtjänstlagen (SoL), då har vårdnadshavarna gett sitt samtycke och det blir en s.k. frivillig placering. Om vårdnadshavarna motsätter sig en placering kan socialtjänsten göra en framställning hos socialnämnden om ett omhändertagande (tvångsplacering) enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Hur mycket får man i månaden som familjehem?

Du får en skattefri omkostnadsersättning som ska täcka de ytterligare kostnader du får när du tar emot ett barn. Ersättningen täcker kostnader för barnets livsuppehälle. Det vill säga mat, kläder, hygien, fickpengar, fritidsaktiviteter, möbler, telefon etc. 

Hur mycket pengar får man som jourhem?

Arvodet för att ta hand om ett barn ligger i regel på mellan 7 000 och 15 000 kronor per månad. Om barnet har studiebidrag dras den summan från din ersättning, och utöver det måste du betala skatt på all ersättning du får. Om du tar hand om 3 barn är en ersättning på 30 till 45 000/mån skälig.

Den ersättning du får ta del av är tvådelad. Den ena delen ersätter dig för barnets omkostnader, likt skjuts till skola och idrottsträningar. Den andra delen är ett fast arvode vars storlek främst beror på barnets ålder.

Hur räknar jag ut mitt arvode?

Jämför mäklararvoden i just din kommun

Provisionerna kan skilja sig mellan olika områden och olika kommuner. För att få en tydlig överblick kring vad mäklarna kan erbjuda i form av tjänst och arvode i just ditt område kan du använda den kostnadsfria hemsidan Hittamäklare.se. Du fyller i dina uppgifter och utan att förbinda dig till något så hjälper de dig att samla in offerter och att jämföra de olika mäklarna i din kommun. Dessa offerter kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt förhandla om provisionen/arvodet. Tjänsten som Hittamäklare.se erbjuder är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter. Hittamäklare.se

Hur gammal måste man vara för att bli familjehem?

Att vara familjehem innebär att vara en ställföreträdande förälder. Du hjälper barnet med såväl läxor som fritids­aktiviteter och tar dig tid att stötta barnet i stort och smått.

Målet med varje placering är att barnet/­ungdomen ska kunna återvända till sina föräldrar. Det är däremot inte alltid möjligt. Som familjehem behöver ni vara beredda på både ett kortare uppdrag och på en placering som kan vara under hela uppväxten.

Alla barn som behöver komma till ett familjehem är individer med individuella behov. Det kan vara yngre barn men också tonåringar. Barnen har olika förutsättningar och erfarenheter med sig. Ibland behöver ett barn placeras på grund av brister hos föräldrar och ibland behöver placering ske på grund av barnets eget beteende. Vissa barn kan ha behov av mycket stöd kring exempelvis psykisk- och fysisk hälsa eller skolgång, andra barn är påverkade av sin uppväxtmiljö vilket kan avspegla sig i deras beteende.

Det barnen har gemensamt är att de har behov av en trygg och omvårdande miljö med stabila relationer.

Ja, det är inget hinder att vara ensamstående. Lämpligt familjehem väljs utifrån barnets behov och familjehemmets resurser.

Hur många barn väntar på familjehem?

18 700 barn och ungdomar var placerade i familjehem under 2021. Familjehem är den vanligaste placeringsformen. Fler vårdnadsöverflyttningar har genomförts under året, däremot minskar antalet barn med kontaktfamilj eller kontaktperson.

Kan man jobba när man är familjehem?

Du som är nyfiken, engagerad och tålmodig kan göra skillnad för ett barn i behov. Har ni plats för en till vid middagsbordet och överseende med lite stök till förmån för samtal och kvalitetstid tillsammans? Då kan familjehem vara något för er!

Nytida jobbar på uppdrag av socialtjänsten i landets kommuner. Våra familjehem finns från Halland till Jämtland. Alla barn har rätt till trygga vuxna och vi söker därför fler familjehem. Vi erbjuder handledning, utbildning samt ekonomisk ersättning för din insats.

 • Kompetenta och engagerade konsulenter
 • Noggrann matchningsprocess för att säkerställa placeringen både för familjehemmet och den placerade.
 • Anpassade utbildningar till familjehemmen

Kan man vara familjehem om man är sjukskriven?

Om du är intresserad av att bli familjehem eller vill veta mer om vad det innebär, så är du varmt välkommen att kontakta oss!

Ring oss på 010-456 47 47, vi har öppet kl 8-17. Du kan även maila oss: [email protected]