:

Får man sälja på privat mark?

Innehållsförteckning:

 1. Får man sälja på privat mark?
 2. Måste man ha tillstånd för att sälja?
 3. Får man sjunga på gatan?
 4. Får man sälja korv utan tillstånd?
 5. Hur mycket får man sälja för som privatperson?
 6. Hur beskattas försäljning av avstyckad tomt?
 7. Får man sälja egna bakverk?
 8. Får man ställa en container på gatan?
 9. Är gatumusik olagligt?
 10. Får man sälja mat på gatan?
 11. Får man sälja hembakat bröd?
 12. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 13. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 14. Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?
 15. Hur mycket ved får man sälja utan att skatta?

Får man sälja på privat mark?

Blir din ansökan godkänd utfärdar polisen ett polistillstånd. Till polistillståndet följer en bilaga med villkor och regler för att använda offentlig plats. 

Villkoren ser olika ut beroende på vad du ansökt om att använda platsen till, men de kan innehålla bestämmelser om etableringens utformning, säkerhet, städning, transporter, återställning med mera.

Måste man ha tillstånd för att sälja?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna sälja något eget utanför en affär krävs det oftast tillstånd. Detta för att det oftast krävs tillstånd för att använda sig av offentliga platser som gator, torg, trottoarer, parker mm [2 kap. 4 § ordningslagen]. Ibland kan en kommun dock ha bestämt att vissa platser ska tillåta försäljning utan tillstånd, men jag rekommenderar er att kontakta er kommun eller se om det står några uppgifter om detta på deras hemsida. Dessutom behövs det inte heller ett tillstånd om en person bara ska använda en plats rent tillfälligt i en obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Som exempel kan sägas när scouterna säljer majblommor. I förarbeten anges att med "tillfälligt" menas nyttjande av en plats i en timme. För att avgöra om din sons försäljning är i en obetydlig omfattning tar man främst hänsyn till storleken på det offentliga område han befinner sig på. Om området är stort jämfört med hans verksamhet, är det förmodligen att betrakta som obetydlig omfattning. Därefter tar man även hänsyn till om det finns flera personer på området som nyttjar den offentliga platsen, och i sådana fall görs en helhetsbedömning av antalet försäljare på området [3 kap. 1 § ordningslagen]. För att vara på den säkra sidan skulle jag råda dig att kontakta polisen i er kommun och fråga om din sons försäljning behöver ett tillstånd.

Får man sjunga på gatan?

Vad gäller för att spela musik i offentlig miljö? Vilka avgifter måste jag betala?

Att spela musik i sin verksamhet kan skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda men även stimulera kunder till köp.  Det är främst upphovsrättslagen som sätter upp regler för offentligt framförande av musik. Om man driver en verksamhet som allmänheten har tillträde till, och man dessutom vill spela musik där, ska man i regel betala för detta. Det innebär att du som driver exempelvis en frisörsalong, bar, affär, restaurang eller gym oftast är tvungen att teckna två eller flera licens-avtal med STIM respektive SAMI (dvs. två olika organisationer).

Får man sälja korv utan tillstånd?

Ett korvförsäljningstillstånd kostar 11.100 kronor per kvadratmeter och år. Trots den höga kostnaden kan en korvgubbe aldrig ta in en delägare. Och vill han eller hon sälja sin rörelse, ingår inte tillståndet, trots att det gör det för en kioskägare. ”Vi har bara skyldigheter och inga rättigheter”, säger korvgubben Ove Kristiansen.

– Korvförsäljningen i Stockholm är fortfarande ett stort problembarn och jag har varit aktiv i detta för Tomers räkning i ett antal år, säger Kjell Klintberg på Torg- och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksförening, Tomer.

Hur mycket får man sälja för som privatperson?

Om du bara säljer tjänster mot ersättning ett fåtal gånger per år ska du inte redovisa mervärdesskatt, moms. Om du regelbundet säljer tjänster mot ersättning kan du bli skyldig att redovisa moms om ersättningen exklusive moms överstiger 80 000 kronor.

Skattesatsen är oftast 25 procent. Då är momsen 20 procent av det pris som kunden betalar. Vissa branscher är undantagna från moms och vissa branscher har lägre skattesats.

Hur beskattas försäljning av avstyckad tomt?

Obebyggd tomtmark kan vara privatbostadsfastighet enbart om avsikten är att bygga en privatbostad på tomten.

En privatbostad är ett småhus eller ägarlägenhet där mer än 50 procent av bostadens yta ska användas av dig som ägare eller dina närstående för permanent boende eller som fritidsbostad. Om småhuset inrättas som en bostad åt två familjer är det en privatbostad om den till minst 40 procent används för permanent- eller fritidsboende av dig som ägare eller dina närstående.

Bedömningen av om tomten är en privatbostadsfastighet eller inte görs på försäljningsdagen. Om tomtmarken ingår eller har ingått i en stamfastighet som är en privatbostadsfastighet blir tomtmarken inte automatiskt en privatbostadsfastighet av detta skäl.

Får man sälja egna bakverk?

Det finns ingen skarp gräns för när en livsmedelsverksamhet är så omfattande att den ska klassas som ett livsmedelsföretag. Vi gör en bedömning utifrån vilken risk som finns med verksamheten och hur ofta den bedrivs. Tänk på att tiden för förberedelse ska räknas in, inte bara tiden för själva evenemanget.

Får man ställa en container på gatan?

Att ställa ut byggsäckar, containrar och bodar är vanligt vid byggverksamhet. För att använda offentlig plats för just byggverksamhet behöver du söka polistillstånd. 

Är gatumusik olagligt?

Nyheter

Polisen i Gävleborg vill att kommunerna Bollnäs och Söderhamn ska införa en lokal ordningsregel som begränsar möjligheterna för gatumusikanter.

Får man sälja mat på gatan?

Hej!

Jag undrar vilka regler som gäller om jag som privatperson önskar tillaga mat i mitt egna kök hemma som jag sedan säljer till exempelvis en granne eller annan privatperson?

Får man sälja hembakat bröd?

Du ska betala skatten inom 90 dagar från att du får ditt slutskattebesked. Datumet står på slutskattebeskedet. De flesta som har skatt att betala ska göra det senast den 12 september 2023. Om vi ändrar något i din deklaration får du ditt slutskattebesked tillsammans med ändringsbeslutet.

Skatteverket drar pengarna från ditt skattekonto på förfallodagen, om vi inte gjorde det vid uttaget av ditt slutskattebesked. Du kan välja att betala skatten innan. Fördelen är att du blir färdig med din deklaration och du kan också undvika att behöva betala kostnadsränta på skatten.

Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 3,75 procent till 5 procent. Samtidigt höjdes den höga kostnadsräntan från 18,75 procent till 20 procent.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Du ska betala skatten inom 90 dagar från att du får ditt slutskattebesked. Datumet står på slutskattebeskedet. De flesta som har skatt att betala ska göra det senast den 12 september 2023. Om vi ändrar något i din deklaration får du ditt slutskattebesked tillsammans med ändringsbeslutet.

Skatteverket drar pengarna från ditt skattekonto på förfallodagen, om vi inte gjorde det vid uttaget av ditt slutskattebesked. Du kan välja att betala skatten innan. Fördelen är att du blir färdig med din deklaration och du kan också undvika att behöva betala kostnadsränta på skatten.

Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 3,75 procent till 5 procent. Samtidigt höjdes den höga kostnadsräntan från 18,75 procent till 20 procent.

Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?

Om du säljer vanliga föremål som varit i ditt och din familjs bruk är försäljningsvinsten skattefri i försäljningsårets beskattning om vinsten från försäljningen är högst 5 000 euro under skatteåret (= kalenderåret). Dylika föremål är t.ex. kläder, kärl, smycken, möbler, hemelektronik och hobbyredskap. De sålda föremålen ska vara dina och din familjs.

När överlåtelsevinsten beräknas ska från försäljningspriset dras av inköpspriset. Både försäljnings- och inköpspriset ska kunna pålitligt klarläggas. Om försäljningspriserna under skatteåret är sammanlagt under 5 000 euro, är det klart att försäljningen är skattefri fast du inte skulle tillförlitligt kunna klarlägga inköpspriserna. Förlust från försäljning av skattefritt lösöre får inte dras av i beskattningen.

Exempel: Lisa har haft i användning en servis. Inköpspriset var 750 euro. Servisens återförsäljningsvärde har stigit avsevärt. Lisa säljer sin servis på en auktionssajt på nätet för 3 000 euro. Försäljningsvinsten för skatteåret blir 2 250 euro. Eftersom det är fråga om försäljning av vanligt bohag, betalar Lisa ingen inkomstskatt på försäljningen.

Hur mycket ved får man sälja utan att skatta?

Du redovisar ersättning som du får, i både pengar och i annan form, om du säljer exempelvis frukter eller avverkade träd som kommer från privatbostaden.

 • Säljer du mat från din privatbostad läser du här