:

Varför rasar SKF?

Innehållsförteckning:

 1. Varför rasar SKF?
 2. Vem äger SKF?
 3. Är SKF köpvärd?
 4. Hur mycket är SKF värt?
 5. Vad står förkortningen SKF för?
 6. Är SKF svenskt?
 7. Vilka aktier gynnas av en stark krona?
 8. Är SKF statligt?
 9. Vilka aktier har sjunkit mest?
 10. Vilka aktier går dåligt?
 11. Vilka aktier kommer stiga 2023?
 12. Vilken aktie har gått bäst 2023?
 13. Vad bör man satsa på 2023?
 14. Vilka aktier har gått sämst 2023?
 15. Vad ska man satsa på 2023?

Varför rasar SKF?

Kvartal med rekordresultat har avlöst varandra för den snabbväxande kontraktstillverkaren och industristrategen Hanza. Veronica Svensson, försäljningschef för Skandinavien, berättar om hemligheten bakom framgången och hur hon ser på framtidens tillverkning.

Hanza har idag 18 produktionsenheter fördelade på fem fabriksparker i Europa och en i Asien. Med helhetslösningar inom rådgivningstjänster och tillverkning inom plåtmekanik, maskinbearbetning, elektronik, kablage och tungmekanik har företaget hittat sitt unika koncept. 

Vem äger SKF?

Då är det en bolagsordning du behöver. Bolagsordningen innehåller föreskrifter för hur ett aktiebolag ska verka och fungera. Det är bolagsordningen som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten.

Bolagsordningen finns på allabolag.se i samma stund som den blivit godkänd hos Bolagsverket.

Är SKF köpvärd?

Göteborg, 23 mars 2023: Aktiebolaget SKF höll på torsdagen den 23 mars 2023 årsstämma.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 7,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 27 mars 2023.

Hur mycket är SKF värt?

Kullagerindustrin startade på 1880-talet, främst för tillverkning av lager till cyklar. I Tyskland kring sekelskiftet, tog man upp problemet med att framställa kullager, som kunde ingå som komponenter i maskiner, vilket löstes 1901 genom professor Richard Stribecks insats. En mycket snabb utveckling skedde därefter på kullagerområdet, framför allt i Tyskland. Såväl det enradiga som det 1905 introducerade dubbelspåriga kullagret hade dock den svagheten, att de var stela och därigenom utsattes för stora påfrestningar vid böjning eller skevställning av den lagrade maskinaxeln. Textilindustrin Gamlestadens Fabriker i Göteborg hade många långa axlar, som ständigt blev vinda. Det var på denna punkt i den tekniska utvecklingen som bolagets maskiningenjör Sven Wingquist gjorde sin banbrytande uppfinning.[4]

Vid en bolagsstämma på Gamlestadens Fabriker den 16 februari 1907 beslöt Axel Carlander och Knut J:son Mark att skjuta till kapital för grundandet av ett nytt bolag med tillverkning av lager som huvudsaklig verksamhet. Sven Wingquist utsågs som verkställande direktör och teknisk chef. Aktiekapitalet fördelades på totalt 110 aktier varav Gamlestadens Fabriker tecknade sig för 82 aktier och Wingquist för 10 aktier. Wingquist erhöll dock ytterligare 10 aktier som en ersättning för redan gjorda uppfinningar inom kullagertekniken. Redan 1906 hade Wingquist sökt patent på ett 1-radigt självreglerande spårkullager med sfärisk form på ytterringens löpbana (svenskt patent nr. 24160). Axel Carlander, Christopher Carlander, Knut J:son Mark och Johannes J:son Mark tecknade sig för två aktier vardera. Axel Carlander utsågs till styrelsens ordförande för det nya bolaget. Vid denna tidpunkt var det berömda 'SKF-lagret' inte färdigutvecklat även om Wingquist var på rätt spår och arbetade intensivt med olika utvecklingsidéer.

Sven Wingquists första stora uppfinning var det flerradiga självreglerande radialkullagret med sfärisk form på ytterringens löpbana, senare allmänt kallat sfäriskt kullager, svenskt patent nr. 25406, beviljat den 6 juni 1907. Det sensationella med Wingquists banbrytande uppfinning, som hade föregåtts av många andra varianter, var att lagret bestod av 2- eller 3- kulrader med speciella geometriska förhållanden, där man tidigare i huvudsak hade arbetat med 1-radiga lager och att den yttre lagerringens löpbana hade en sfärisk form som gör att den inre lagerringen inte bara kan rotera runt sin egen axel, utan också kan ställa in sig snett i lagret och därigenom kunde ta upp avvikelser i uppriktningen av axlar utan några tillkommande krafter och även uppta avsevärda axiella krafter. De tidigare kullagren var styva utan någon flexibilitet utom det interna glappet och en liten avvikelse i uppriktning kunde medföra stora lagerkrafter som ledde till att lagret lätt havererade. En internationalisering tog tidigt vid där företaget i snabb takt etablerade försäljningskontor och fabriker utomlands. Den första ordern på kullager kom från ASEA i Västerås, daterad den 16 mars 1907 och den första fabriken utomlands öppnade i engelska Luton 1911.

SKF:s stora industrilänga mot Artillerigatan är kanske det mest dominerande inslaget i Gamlestadens stadsbild. Grundstenen till ursprungsbyggnaden lades den 26 mars 1907, i hörnet av Säve Strandgata och Hornsgatan,[23] och byggdes sedan ut mot öster i etapper, 1909 - 1910 - 1911 - 1912.[8] Den plåtinklädda delen var skadad av olja som trängt ut genom muren från produktionslokalerna. De äldsta delarna ritades av arkitekten Ernst Krüger och byggdes av Kruger & Son AB. Huvudporten mittemot Brahegatan byggdes 1912 med vackra jugenddetaljer och markeras symboliskt nog med en tornöverbyggnad med klocka[förtydliga]. De flesta produktionslokalerna byggdes som hallar i ett plan utefter gatorna, vinkelräta mot den stora fabrikslängan. Flera av dessa gator har med tiden byggts in.

SKF startade sin tillverkning av det självreglerande sfäriska kullagret 1907 i en tvåvåningsbyggnad på Hornsgatan nära Säveån och inte långt ifrån Gamlestadens Fabriker där uppfinningen kom till. Tomten på 980 kvadratmeter hade tidigare förvärvats av Gamlestadens fabriker och kontraktet på den överläts 1907 på SKF. Marken tillhörde ursprungligen Mariedals landeri, som Gamlestaden också köpt, och vars huvudbyggnad senare blev SKF:s kontor. Redan i oktober kunde man börja flytta in och den 24 oktober var man definitivt inflyttad eftersom anmälan om adressändring då registrerades hos Posten. De som flyttade in var 4 tjänstemän och 12 arbetare, men byggnaden hade ritats med god marginal, den var 1 100 kvadratmeter stor, och avsedd för 150 arbetare. Vid slutet av 1907 bestod SKF:s maskinpark av: 3 avstickningsmaskiner, 5 vanliga svarvar, 4 snabbsvarvar, 19 revolversvarvar, 4 verktygsslipmaskiner, 5 borrmaskiner, 2 fräsmaskiner, 35 precisionsslipmaskiner och 11 poler- och putsmaskiner. De tyngre maskinerna stod i bottenvåningen, och i andra våningen fanns slipning, hopsättning, kontroll och lager. På den andra våningen fanns också kontoret, ett långsmalt rum som gick genom hela byggnaden och vid det stora fönstret mot Säveån hade Sven Wingquist sin arbetsplats.[24][25] Redan 1909 byggde man till på Hornsgatan, och när SKF var 10 år gammalt hade man 46 628 kvadratmeter golvyta.

1907 tillverkades cirka 2 200 kullager och arbetsstyrkan var 30 personer vid årsskiftet 1907/1908. Vid det kommande årsskiftet hade arbetsstyrkan ökat till 100 personer och produktionen uppgick till cirka 45 000 lager. Ett år senare var produktionen uppe i 90 000 lager.[26]

Vad står förkortningen SKF för?

Det här är en förgreningssida, som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet. Om du kom hit via en wikilänk i en annan artikel, gå gärna tillbaka dit och korrigera länken så att den pekar direkt på den sida som länken avser.

Är SKF svenskt?

Exit Completed: company sold its business/assets or its part of the business to a local partner and leaved the market

SKF

Vilka aktier gynnas av en stark krona?

Senaste året har kantats av en AI-hysteri med ChatGPT i spetsen, vilket har gjort att många företag fått upp ögonen för tekniken, inte minst potentialen för kundsupport. Den snabba utvecklingen inom AI är något som techbolaget Ebbot tagit tillvara på, som nu lanserar nu sin egenutvecklade GPT-modell - skräddarsydd för kundsupport.

Att använda AI för att automatisera kundsupport är inte något helt nytt påfund. Tekniken har dock inte alltid levt upp till förväntningarna, vilket gjort att många företag har antagit en avvaktande ställning till AI chatbotar. 

Är SKF statligt?

Rekonditionering bidrar till hållbar rotation

SKFs uppdrag är att vara den självklara ledaren på lagermarknaden. Bolaget gör detta genom att erbjuda lösningar som minskar friktion och CO2-utsläpp, samtidigt som maskinens drifttid och prestanda ökar. SKFs produkter och tjänster runt den roterande axeln, omfattar lager, tätningar, smörjsystem, artificiell intelligens och trådlös tillståndsövervakning. Bolaget finns representerat i mer än 130 länder och har runt 17 000 distributörsplatser världen över. Försäljningen 2020 uppgick till 74 852 MSEK och antalet anställda var 40 963.

Vilka aktier har sjunkit mest?

Microsoft satsar på att utveckla, tillverka och designa olika programprodukter. Här finns både hård- och mjukvara och verksamheten drivs med flera affärssegment.

Specialiseringen ligger på operativsystem, men också på produktivitetsverktyg, samt videospel. Företaget har sitt huvudkontor i Washington.

Vilka aktier går dåligt?

Att sprida risken, även kallat diversifiera, är A och O för att uppnå ett framgångsrikt sparande. Det finns olika sätt att diversifiera men en enkel tumregel är att du bör äga aktier i 10-15 bolag, fördelat över fem till sex olika branscher. Ett bra sätt att komma igång är att börja med en liten summa pengar i varje bolag. Genom att äga fler aktier minska du din risk och drabbas inte lika hårt om ett enskilt bolag går i konkurs.

Tänk på att även om du har köpt flera olika aktier så har du inte spridit risken om alla aktier har exponering mot samma bransch. Har du endast aktier inom samma bransch finns det en stor risk att det går dåligt för dem alla om branschen plötsligt möter motgångar. Sprid istället dina investeringar över flera branscher. Nedan har du några exempel på olika branscher att investera i:

Vilka aktier kommer stiga 2023?

För att vidare inspirera er till att hitta vilka aktier ska man köpa nu så har vi sammanställt en topp 20-lista på aktier att satsa på 2023. Vi rekommenderar att du gör din egna research innan du börjar köpa aktier och inte enbart titta på senaste årets resultat.

Siffrorna som används i tabellen ovan är tagna från Avanzas hemsida och hämtades 2022-10-03.

Det är väldigt lätt att komma igång med aktiehandel och kostar vanligtvis ingenting heller att skapa ett konto.

Vilken aktie har gått bäst 2023?

Microsoft satsar på att utveckla, tillverka och designa olika programprodukter. Här finns både hård- och mjukvara och verksamheten drivs med flera affärssegment.

Specialiseringen ligger på operativsystem, men också på produktivitetsverktyg, samt videospel. Företaget har sitt huvudkontor i Washington.

Vad bör man satsa på 2023?

Verkstadssektorn har haft en stark utveckling där Paretos analytiker Anders Roslund tror på en mild konjunkturavmattning. ABB kan överraska och har en bra marginal. Bolaget Munthers går snabbt framåt och Volvo samt Sandvik är bra bland de lågt värderade bolagen. Det har dock gått lite för snabbt inom verkstad så man kan fundera över om man snarare ska behålla aktierna istället för att köpa nya i bolagen.

Inom sektorn Cleantech syns en återhämtning efter ett tufft år och det ser ut att finnas många möjligheter. Orren är ett exempel som skapat ett nytt spännande renewal-bolag och avgiftat sina oljetillgångar förklarar Niclas Wahlström, analytiker på Pareto.

Banksektorn har gått urstarkt under 2022, pådrivna av de högre räntorna. Kristin Dahlberg, analytiker på Pareto menar att för bankerna gäller ökat räntenetto och rätt god kreditkvalitet. Det finns stora kapitalbuffertar hos bankerna och de kan låna pengar till privata sektorn. Bankerna kommer att gynnas av ökade intäkter 2023. Analytikerna föredrar banker som har lägre exponering mot fastigheter.

Vilka aktier har gått sämst 2023?

Barron’s börjar sin artikel med att förklara att årets favoriter slog det breda indexet S&P 500 med råge.

Totalt resulterade Barron’s favoriter för 2022 i en avkastning på minus 1,7%, att jämföra med S&P 500 som landade på minus 12,1%.

Vad ska man satsa på 2023?

För att vidare inspirera er till att hitta vilka aktier ska man köpa nu så har vi sammanställt en topp 20-lista på aktier att satsa på 2023. Vi rekommenderar att du gör din egna research innan du börjar köpa aktier och inte enbart titta på senaste årets resultat.

Siffrorna som används i tabellen ovan är tagna från Avanzas hemsida och hämtades 2022-10-03.

Det är väldigt lätt att komma igång med aktiehandel och kostar vanligtvis ingenting heller att skapa ett konto.