:

Hur mycket är skatt på el 2023?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är skatt på el 2023?
 2. Hur många procent av elpriset är skatt?
 3. Hur mycket skattar vi på el?
 4. Hur mycket kostar 1 kWh el med alla avgifter?
 5. Vad kostar elen utan skatt?
 6. Hur stor del av elen är skatt?
 7. Vem tjänar på att elen är dyr?
 8. Hur mycket har staten tjänat på elpriset?
 9. Hur mycket kostar det att ha ugnen på en timme?
 10. Hur mycket ström drar en tv?
 11. Hur mycket tjänar staten på de höga elpriserna?
 12. Hur mycket tjänar staten på högt elpris?
 13. Vilka företag gynnas av höga elpriser?
 14. Vad kostar det att titta på TV en timme?
 15. Hur mycket ström drar en TV i timmen?

Hur mycket är skatt på el 2023?

Vid årsskiftet skrivs elskatten upp med nio procent. Det hänger ihop med indexeringen av skatten i linje med inflationstakten.

Därmed blir redan dyra elräkningar ännu dyrare för hushåll.

Hur många procent av elpriset är skatt?

Det pris som du som elkund betalar för din el (ibland kallat konsumentpriset) består av tre delar: elnät, elhandel samt skatter och avgifter. Halva den kostnad som typisk elkund i Sverige betalar för sin el består av skatter och avgifter. Med “skatter och avgifter” menas energiskatten, moms på denna samt vissa myndighetsavgifter.

Energiskatten är en svensk punktskatt. Punktskatter är skatter som historiskt har lagts på vissa typer av varor, för att bland annat öka statens inkomster och styra konsumtionen i en riktning som staten bedömer vara önskvärd. Energiskatten infördes i Sverige 1951 och kostade då 1 öre per kWh. Sedan 1981 är skatten differentierad, vilket innebär att den kostar olika mycket beroende på vem som konsumerar elen och var i Sverige konsumenten bor. I och med skattereformen 1990-1991 tillkom också moms på el som hushållen förbrukar. Momssatsen ligger idag på 25 procent.

Hur mycket skattar vi på el?

Den kommande vintern ser ut att bli en rysare för hushållen. I alla fall i elområde 3 och 4. När elhandelsbolaget Bixia bedömde elpriset i södra Götaland (elområde 4) landade man på ett snittpris om 3,50 kronor per KWh under kommande höst och vinter. Från december 2021 till och med mars 2022 var snittpriset 1,40 kronor KWh. Mer än en fördubbling alltså.

Energiminister Khashayar Farmanbar uppgav tidigare i år att någon ny elpriskompensation för att stötta allmänheten inte var aktuell. Nu verkar han ha ändrat sig. Till tidningen Svenska Dagbladet uppger han att nya stöd inte kan uteslutas.

Hur mycket kostar 1 kWh el med alla avgifter?

Elpriser per kWh för 2022 har varit i genomsnitt 63,3 öre per kWh i elområde 1, 66,3 öre per kWh i elområde 2, 137,4 öre per kWh i elområde 3 och 161,5 öre per kWh i elområde 4. 

Genomsnittpriserna för helåret 2021 var 43,2 öre per kWh i elområde 1, 43,3 öre per kWh i elområde 2, 67 öre per kWh i elområde 3 och 81,7 öre per kWh i elområde 4. Priserna och tabellen kommer från Energimarknadsbyrån och visar priserna på elbörsen för olika elprisområden och månader. Priserna är exklusive moms och andra avgifter som elhandelsbolagen kan ta ut. 

Samtliga elområden har upplevt rejäla prisökningar under hösten och vintern. Alla elområden hade till under december månad i genomsnitt ett elpris på över 200 öre per kWh. Läs mer om olika elområden.

Vad kostar elen utan skatt?

I detta exempel beräknar vi den totala kostnaden för el per kWh i en lägenhet med en säkring på 16 A. 

Förutsättningar (priser angivna exkl. moms): 

Hur stor del av elen är skatt?

Sedan 1996 har elskatten ökat från 9,10 öre per kWh till 39,2 öre per kWh exklusive moms 2023. Elhandelsföretaget och elnätsföretaget får ungefär en fjärdedel var av elpriset du betalar. Dagens subventioner och skattepålagor innebär att kunderna får betala för de kraftslag som politikerna gillar. Därför kan inte marknadskrafterna styra fullt ut, vilket missgynnar både konsumenterna och aktörerna på marknaden.

Energiskatten på elektrisk kraft, som elskatten egentligen heter, är en så kallad punktskatt. Denna typ av skatt tas ut på vissa utpekade varor, exempelvis energi, alkohol och tobak. Punktskatterna ger inte bara staten stora intäkter utan är också utformade för att förändra beteenden. Det handlar med andra ord om straffskatter.

Vem tjänar på att elen är dyr?

Prisökningarna på elen påverkar de flesta hushåll, men slår extra hårt mot de med små marginaler. Det finns oroande prognoser för framför allt villaägare i södra Sverige. Och det är inte alla hushåll som har 50000 i buffert för ett vinterhalvår. Men att ha koll på vilka faktorer som kommer att påverka din plånbok är ett smart sätt att undvika ekonomiska överraskningar.

För bara ett par år sedan låg elpriset på runt 20 öre per kilowattimme i snitt. Enligt Stockholms handelskammare ser priset nu ut att rusa upp mot 7 kronor och 40 öre i elområde 4 i början av 2023.

Din boendeform gör stor skillnad för din elförbrukning och din elräkning. Om du bor i lägenhet kanske du knappt märker någon skillnad om elpriset går upp, medan elkostnaden för villaägare kan bli betydligt mer kännbar.

Något som också påverkar elräkningen är din uppvärmningsform. Värmer du huset med el, luftvärmepump eller fjärrvärme? Har du möjlighet att byta eller komplettera det med någonting? Även husets isolering spelar en roll för storleken på din elräkning.

Har du en elbil? Då kan det vara en god idé att ladda bilen på natten, då elpriset är som lägst. Det blir fördelaktigt för dig som kan styra din laddning och har ett timprisavtal

Elförbrukningen (eller snarare elanvändningen) i en villa skiljer sig kraftigt från en lägenhet. En genomsnittlig villa med eluppvärmning förbrukar i snitt 20000-25000 kWh per år.

Hur mycket har staten tjänat på elpriset?

Prisökningarna på elen påverkar de flesta hushåll, men slår extra hårt mot de med små marginaler. Det finns oroande prognoser för framför allt villaägare i södra Sverige. Och det är inte alla hushåll som har 50000 i buffert för ett vinterhalvår. Men att ha koll på vilka faktorer som kommer att påverka din plånbok är ett smart sätt att undvika ekonomiska överraskningar.

För bara ett par år sedan låg elpriset på runt 20 öre per kilowattimme i snitt. Enligt Stockholms handelskammare ser priset nu ut att rusa upp mot 7 kronor och 40 öre i elområde 4 i början av 2023.

Din boendeform gör stor skillnad för din elförbrukning och din elräkning. Om du bor i lägenhet kanske du knappt märker någon skillnad om elpriset går upp, medan elkostnaden för villaägare kan bli betydligt mer kännbar.

Något som också påverkar elräkningen är din uppvärmningsform. Värmer du huset med el, luftvärmepump eller fjärrvärme? Har du möjlighet att byta eller komplettera det med någonting? Även husets isolering spelar en roll för storleken på din elräkning.

Har du en elbil? Då kan det vara en god idé att ladda bilen på natten, då elpriset är som lägst. Det blir fördelaktigt för dig som kan styra din laddning och har ett timprisavtal

Elförbrukningen (eller snarare elanvändningen) i en villa skiljer sig kraftigt från en lägenhet. En genomsnittlig villa med eluppvärmning förbrukar i snitt 20000-25000 kWh per år.

Hur mycket kostar det att ha ugnen på en timme?

Visa fullständig version : Ungefär hur mycket kan det kosta i elförbrukning att baka bröd hemma?

Fredrik_S

Hur mycket ström drar en tv?

Våra hem fylls alltmer med elektronik och vissa apparater står ständigt och drar ström även när de inte används – så kallat standby-läge. Vi listar tjuvar i hemmet och ger några enkla tips på hur du kan minska förbrukningen.

Standby kallas det mellanläge när en apparat varken är på eller helt av, som exempelvis en TV som är inkopplad och avstängd – men en display eller lampa lyser ändå. 

Hur mycket tjänar staten på de höga elpriserna?

Under normala omständigheter består elräkningen av elpriset, elnätsavgift, elskatt och 25 procents moms. Elräkningens slutsumma brukar bestå av ungefär hälften skatt. Elskatten är fast och påverkas inte av elprisets variationer men momsen läggs ovanpå allt och det gör att statens momsintäkter rusar i takt med att elpriserna skjuter i höjden.

– Det är stötande och provocerande att något som alla behöver straffbeskattas utan annan anledning än att staten får in extra resurser. Elen kan ju inte väljas bort av företagen eller hushållen, säger Christian Ekström.

Skattebetalarna påtalar också att utöver detta så gör de statliga bolagen Vattenfall och Svenska Kraftnät större vinster på grund av att de så kallade flaskhalsavgifterna också ökar kraftigt. Det gör att de 60 miljarderna den socialdemokratiska regeringen utlovat i subventioner till elkonsumenterna är självfinansierade.

Hur mycket tjänar staten på högt elpris?

I samma undersökning, som gjordes i början av oktober 2021, ställdes också frågan “Hur orolig är du för att elpriset kommer öka ytterligare i höst och vinter?”. Då uppgav hela 43 procent av svenskarna att de kände sig oroliga eller till och med mycket oroliga. Siffran för boende i södra Sverige var siffran ännu högre – hela 52 procent. 

–Vi märker av oron bland våra kunder och vår kundtjänst sliter hårt när elpriserna är som de är. Det vi gör när kunderna hör av sig är att informera om varför prisläget är som det är och ger tips på hur man kan hålla sin elanvändning nere, säger Tiina Strid.

Vilka företag gynnas av höga elpriser?

Elpriserna har varit höga i sommar. Anledningarna är flera, men varmt väder, lite nederbörd och kärnkraftsverksrevisioner har gjort att elpriserna i snitt varit ungefär 100 till 200 procent dyrare än i fjol, beroende på var i Sverige man befinner sig.

Dessutom är tillgången på vatten i magasinen en bit under det normala, enligt Energimarknadsinspektionen.

Vad kostar det att titta på TV en timme?

Vi är alltid mer eller mindre beroende av el. Det finns dock mycket som kan göras för att minska elförbrukningen. Det här kapitlet ger förslag på hur det går att spara ström utan att dra ner på levnadsstandarden.

Vi har smarta produkter för att sänka elkostnaden, se vår temasida där du får tips om smarta produkter och enkla knep för att spara på strömmen.

Hur mycket ström drar en TV i timmen?

Så klart beror strömförbrukningen på din TV:s storlek och vilken typ av TV du har. En 42" LED-TV drar ca 60-80 watt (W) när den är påslagen, medan den i standby-läge drar mellan 1-3 W.