:

Får man dra av hela mäklararvodet?

Innehållsförteckning:

 1. Får man dra av hela mäklararvodet?
 2. Är det moms på mäklararvode?
 3. Hur bokför man försäljningsprovision?
 4. Vad är konto 3010?
 5. Får man tillbaka mäklararvode?
 6. Är arvode avdragsgillt?
 7. Hur bokför man provisionsintäkter?
 8. Hur bokför man försäljning av Förbrukningsinventarier?
 9. När används konto 3001?
 10. Vad bokförs på konto 5410?
 11. Hur mycket får en mäklare i lön?
 12. Hur redovisar man arvode?
 13. Är arvode en inkomst?
 14. Vad är konto 3001?
 15. Hur redovisar man provision?

Får man dra av hela mäklararvodet?

Eftersom vi inte är en mäklarfirma så är vi helt oberoende och kan erbjuda tabeller med exempel på normala och rimliga mäklararvoden. Mäklarfirmorna själva kan ej gå ut med prislistor eftersom det skulle störa den enskilda mäklarens möjlighet att sätta priset på sin egen tjänst.

Mäklarnas löner baseras på hur många bostäder de förmedlar varje månad samt hur mycket de tar i provision vid varje försäljning. De mest framgångsrika mäklarna vill såklart tjäna så mycket som möjligt på varje enskild försäljning och offentliga prislistor skulle göra det svårare att ta mycket betalt.

Du som kund vill ju betala så lite som möjligt samtidigt som du vill ha den bästa möjliga mäklartjänsten, så för dig är prisnivåer något som är väldigt viktigt att känna till för att du skall kunna jämföra mäklarnas offerter på ett bra sätt.

Fyll i din adress, värdet på bostaden och välj vilken typ av bostad det gäller så räknar kalkylatorn ut ett normalt arvode åt dig. Kalkylatorn visar även snittpriset (kr/kvm) för den valda bostadstypen i den kommun bostaden ligger i.

Obs, kalkylatorn fungerar som bäst om du anger en adress. Den fungerar inte lika bra om du endast anger en stad eller postort.

Anledningen till att provisionerna är 30-50 % högre för friköpta villor, radhus och fritidshus är att det är mer jobb och ansvar för mäklaren att sälja en friköpt bostad än en bostadsrätt. Att sälja en friköpt bostad är oftast en större process med besiktningar, energideklarationer osv.

Som bostadssäljare kan du få flera olika alternativ på hur mäklarens provsion/arvode skall vara uppbyggt. Mäklaren lämnar vanligtvis följande tre alternativ till dig att välja mellan:

1. Vanlig procentsats innebär att provisionen blir en procentsats på bostadens slutpris. Hur mycket du får betala till mäklaren beror då på bostadens slutpris. Denna variant är bra att välja om du inte känner dig stensäker på din bostads värde.

Exempel: Mäklaren tar 4 % av bostadens slutpris i provision.Om slutpriset på bostaden blir 1 000 000 kr så tar mäklaren 40 000 kr i provision.

Är det moms på mäklararvode?

A vill veta om det föreligger avdragsrätt för ingående skatt som är hänförlig till hans förvärv av fastighetsmäklartjänster vid försäljning av (...), (fråga 1). Vidare vill A veta om det föreligger avdragsrätt för ingående skatt hänförlig till hans förvärv av fastighetsmäklartjänster om han istället säljer samtliga sina skogsfastigheter (fråga 2).

Enligt ansökan kan Skatterättsnämnden vid sin prövning utgå från dels att köparen endast förvärvar skogsfastigheten och inte några maskiner, dels att köparen kommer att bedriva yrkesmässigt skogsbruk. Vidare omfattas den delen av den ingående skatten som är hänförlig till förvärv av fastighetsmäklartjänster avseende A:s stadigvarande bostad inte av frågeställningen.

Hur bokför man försäljningsprovision?

Erhållen provision krediteras ett konto i exempelvis kontogrupp 30 (BAS 2023) om provisioner är företags primära eller en av de primära intäktskällorna. Beloppet klassificeras därmed automatiskt till posten Nettoomsättning. Om provisionen är från företagets sekundära aktiviteter krediteras lämpligen konto 3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties, alternativt på underkontot 3921 Provisionsintäkter och ingår därmed i posten Övriga rörelseintäkter.

Lämnad provision debiteras konto 6050 Försäljningsprovisioner. Om den lämnade ersättningen i stället utgör en kostnad för anlitande av underentreprenader/underkonsulter debiteras konto 4600 Legoarbeten och underentreprenader, alternativt konto 6590 Övriga externa tjänster.

Vad är konto 3010?

En kontoplan, på engelska chart of accounts, är en lista över konton som ett företag använder i sin bokföring. Den ligger till grund för företagets redovisning, bokslut och deklaration. 

För att ett företag ska kunna sköta sin bokföring är kontoplanen nödvändig, eftersom den underlättar och förenklar bokföringen betydligt. En kontoplan är en förteckning över samtliga konton en verksamhet använder för att bokföra sina affärshändelser.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Kontoplanen består av tio kontoklasser. Varje kontoklass har ett antal underkonton som används för att specificera vad bokföringen avser.

 • 1xxx – tillgångar som kassa, bank och kundfordringar
 • 2xxx – skulder och eget kapital
 • 3xxx – intäkter för exempelvis försäljning
 • 4xxx – kostnader vid exempelvis inköp av material
 • 5xxx – kostnader som rör lokaler, transporter och reklam
 • 6xxx – övriga försäljningskostnader
 • 7xxx – kostnader för personal
 • 8xxx – finansiella poster
 • 9xxx – interna konton
 • 0xxx – interna konton

Alla konton som börjar på 1 rör alltså Tillgångar. Konton som börjar på 2 handlar om Skulder, 3 om Intäkter och 4 om Kostnader. Men resten då? Konton som börjar på 5, 6 och 7 är egentligen bara en utökad möjlighet att sära på olika typer av kostnader, medan konton som börjar på 8 både kan röra kostnader och intäkter. 

– Du klarar dig bra i Visma eEkonomi utan att kunna något om kontoplanen, men visst finns det fördelar med att veta lite mer om hur bokföringen fungerar. Men du behöver inte kunna kontonumren utantill. Visma eEkonomi hjälper dig på traven så du klarar dig långt med lite övergripande kunskap, säger Gunilla Jaltsén som är produktansvarig för Visma eEkonomi.

Klicka på bilden för att se animering i full storlek.

I kontoplanen kan du alltid söka på namn eller nummer. Sökningen sker automatiskt så om du skriver representation får du upp kontoförslag som innehåller det du skrivit, under tiden du skriver.

Får man tillbaka mäklararvode?

Mäklararvode är det du betalar för att mäklaren förmedlat din bostad till en köpare. Vilket arvode mäklaren har rätt till regleras vanligen i det förmedlingsuppdrag du skriver med mäklaren. Du och mäklaren är fria att avtala om vilket mäklararvode mäklaren ska ha rätt till och hur det ska beräknas. Har ni inte avtalat något blir mäklararvodet enligt lag provisionsbaserat. Om mäklaren har ensamrätt i uppdraget har hen rätt till provision om överlåtelse sker under ensamrättstiden, oavsett om mäklaren anvisat köparen eller inte.

Är arvode avdragsgillt?

För att ha rätt till mäklararvode måste det finnas eller ha funnits ett mäklaruppdrag och det måste stämma överens med överlåtelsen. Mäklaren måste också ha anvisat köparen till säljaren, kunna bevisa att det lett till affär och få säljaren och köparen att skriva på ett bindande köpeavtal. Men att upprätta köpeavtal och sköta administrationen runt det är långt ifrån det enda du får när du betalar mäklararvode.

Bakom en lyckad affär, där du troligtvis får mer betalt än om du sålt själv, ligger mycket jobb. Till sin hjälp har mäklaren sin kunskap och olika tjänster, verktyg och marknadsföringskanaler. Vilka dessa är skiljer sig från mäklare till mäklare och baseras på vad hen anser är lämpligt för objektet. Mycket av mäklarens arbete sker dessutom utan att du märker det. Men du kan vara trygg i att din affär är i goda händer och att mäklaren finns där som stöd och vägledning genom hela affären.Några vanliga moment som ofta ingår i mäklararvodet är:

 • Värdering. Mäklaren värderar din bostad med stöd av lokal prisstatistik, data kring den aktuella bostadsmarknaden och personliga erfarenhet.
 • Faktainsamling och viss marknadsföring av bostaden.
 • Visningar. Mäklaren gör förberedelserna inför och tar emot spekulanter under själva visningen.
 • Budgivning. Mäklaren för diskussioner med spekulanter och hanterar eventuella bud.
 • Kontraktskrivning. Mäklaren upprättar köpehandlingar och är med när köpekontraktet signeras. Mäklaren ska vara uppmärksam på eventuella frågor och särskilda överenskommelser som kan behöva regleras mellan parterna.
 • Tillträde. Mäklaren arrangerar mötet mellan köpare och säljare, ser till att köparen genomför slutbetalning och lämnar över nycklarna så att bostadsaffären slutförs.

Hur bokför man provisionsintäkter?

För att ha rätt till mäklararvode måste det finnas eller ha funnits ett mäklaruppdrag och det måste stämma överens med överlåtelsen. Mäklaren måste också ha anvisat köparen till säljaren, kunna bevisa att det lett till affär och få säljaren och köparen att skriva på ett bindande köpeavtal. Men att upprätta köpeavtal och sköta administrationen runt det är långt ifrån det enda du får när du betalar mäklararvode.

Bakom en lyckad affär, där du troligtvis får mer betalt än om du sålt själv, ligger mycket jobb. Till sin hjälp har mäklaren sin kunskap och olika tjänster, verktyg och marknadsföringskanaler. Vilka dessa är skiljer sig från mäklare till mäklare och baseras på vad hen anser är lämpligt för objektet. Mycket av mäklarens arbete sker dessutom utan att du märker det. Men du kan vara trygg i att din affär är i goda händer och att mäklaren finns där som stöd och vägledning genom hela affären.Några vanliga moment som ofta ingår i mäklararvodet är:

 • Värdering. Mäklaren värderar din bostad med stöd av lokal prisstatistik, data kring den aktuella bostadsmarknaden och personliga erfarenhet.
 • Faktainsamling och viss marknadsföring av bostaden.
 • Visningar. Mäklaren gör förberedelserna inför och tar emot spekulanter under själva visningen.
 • Budgivning. Mäklaren för diskussioner med spekulanter och hanterar eventuella bud.
 • Kontraktskrivning. Mäklaren upprättar köpehandlingar och är med när köpekontraktet signeras. Mäklaren ska vara uppmärksam på eventuella frågor och särskilda överenskommelser som kan behöva regleras mellan parterna.
 • Tillträde. Mäklaren arrangerar mötet mellan köpare och säljare, ser till att köparen genomför slutbetalning och lämnar över nycklarna så att bostadsaffären slutförs.

Hur bokför man försäljning av Förbrukningsinventarier?

En förbrukningsinventarie är en är inventarie med kort ekonomisk livslängd. Det är "lite dyrare saker" som inte kommer vara värda speciellt mycket efter 3 år som externa hårddiskar, datorer, mobiler, dammsugare, defibrillator (hjärtstartare), datortillbehör, mus till datorn, router, tangentbord, kaffebryggare, vattenkokare, mikrovågsugn, tangentbord, skrivare, datorskärm, kamera, mötesutrustning t.ex. projektor, bokhylla, värmeelement, AC, verktyg, kassaskrin, kundkorg, lamineringsmaskin, golvlampa, bordslampa och taklampa men värdet måste understiga 23650 Kr (2020) eller 23250 Kr (2019) för att du ska få bokföra hela kostnaden direkt. Är det dyrare saker måste du lägga upp det som en anläggningstillgång som ska skrivas av. 

Om det rör sig om inköp av flera liknande förbrukningsinventarier som stolar och bord ska den totala kostnaden för inköpet avgöra om det kommer över gränsen för vad som är tillåtet att kostnadsföra direkt.

En förbrukningsinventarie har en ekonomisk livslängd på 1-3 år.

När används konto 3001?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Vad bokförs på konto 5410?

En förbrukningsinventarier är en inventarie som har en begränsad livslängd, ofta kortare än 3 år men i allmänhet längre än 1 år. Det kan till exempel vara ett tangentbord, en kontorsstol eller en skruvdragare. Den ska också vara av “obetydligt värde”. Med obetydligt värde menas att den skall vara värd mindre än ett halvt prisbasbelopp.

Det finns vissa kriterier som skall uppfyllas för att någonting skall räknas som en förbrukningsinventarier istället för inventarie eller förbrukningsmaterial.

I stort sett alla företag har någon typ av inventarie. I vanliga fall skrivs en inventarie av över en längre tidsperiod. Det innebär också att företaget som skriver av förbrukningsinventarien får ett minskat resultat över flera år. Ofta kan man också sälja vidare en inventarie. 

En förbrukningsinventarie räknas däremot ha en kortare livslängd än en inventarie, och byts ut efter ungefär tre år. Samtidigt behövs oftast någon typ av förbrukningsinventarie för att företaget skall kunna bedriva sin verksamhet. I och med att livslängden är begränsad skall dock inte en förbrukningsinventarie skrivas av, utan hela beloppet skall tas upp som en kostnad vid inköpstillfället eftersom de betraktas ha en begränsad livslängd.

Hur mycket får en mäklare i lön?

Cookies används för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Unionen använder cookies för att kunna förbättra webbplatsen och göra den lättare att använda, för webbstatistik samt för annonsering. Det kan även förekomma tredjepartscookies.

Läs mer om vilka cookies vi har och vad de används för.

Hur redovisar man arvode?

Utöver de uppgifter som ingår i uppdraget så har du som ställföreträdare också redovisningsskyldighet och upplysningsskyldighet gentemot överförmyndaren.

Följande ekonomiska redovisningar kommer att vara aktuella om du får ett godmans- eller förvaltaruppdrag där ”förvalta egendom” ingår.

Är arvode en inkomst?

Om en riksdagsledamot är föräldraledig från sitt uppdrag görs avdrag från arvodet. En ledamot som är föräldraledig har i allmänhet rätt till föräldrapenningtillägg.

En ledamot kan ha lön eller sidoinkomster utöver sitt arvode från riksdagen. Lönen eller sidoinkomsterna ska anmälas till det ekonomiska registret. I registret finns uppgifter om intressen i företag, till exempel aktieinnehav, styrelseuppdrag och andra avtal av ekonomisk karaktär som anställningar vid sidan av uppdraget som riksdagsledamot.

Vad är konto 3001?

Har samma problem. Bytte enhet från styck till timme, men hade kvar bokföringskonto 3051 istället för 3041.

Hur gjorde du för att lösa detta? Har en betald faktura som jag behöver åtgärda, bokförd som:

Hur redovisar man provision?

A contractual prohibition against new investments by one or more key persons in a company

A key man clause is a contractual clause that prohibits an investment firm or fund manager from making new investments if one or more key persons are not available to devote the necessary time to the investment.