:

Hur säger man upp ett medborgarskap?

Innehållsförteckning:

 1. Hur säger man upp ett medborgarskap?
 2. Vill säga upp mitt medborgarskap?
 3. Kan man bli av med sitt medborgarskap i Sverige?
 4. Kan man fråntas sitt medborgarskap?
 5. Kan man bli utvisad om man är född i Sverige?
 6. Kan man ha medborgarskap i flera länder?
 7. Kan man dra tillbaka ett medborgarskap?
 8. Kan man vara svensk medborgare och bo utomlands?
 9. Hur länge kan man bo utomlands som svensk medborgare?
 10. Kan man ha 3 olika medborgarskap?
 11. Kan man bli utvisad om man är EU medborgare?
 12. Vilka länder kan man inte bli utvisad till?
 13. Vad händer om man har två medborgarskap?
 14. Får man ha 2 medborgarskap?
 15. Kan man utvisas om man har dubbla medborgarskap?

Hur säger man upp ett medborgarskap?

Fyll i blanketten "Ansökan om att bli befriad från svenskt medborgarskap", nr 312011 (se länk nedan). Bor du utanför Sverige lämnar eller skickar du din ansökan till närmaste svenska ambassad eller konsulat. Du behöver inte komma personligen till ambassaden och lämna blanketten.

Observera - det är obligatoriskt att fylla i punkt 3 i ansökan - personuppgifter om föräldrar. Detta gäller även för vuxna personer. 

Vill säga upp mitt medborgarskap?

Vill du inte längre vara svensk medborgare, kan du ansöka om att bli befriad från det. 

För att du ska kunna bli befriad från svenskt medborgarskap måste du

 • vara medborgare i något annat land eller
 • ha för avsikt att ansöka om medborgarskap i något annat land.

Kan man bli av med sitt medborgarskap i Sverige?

×

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Kan man fråntas sitt medborgarskap?

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att kunna återkalla medborgarskap under vissa förutsättningar och tillkännager detta för regeringen.

Kan man bli utvisad om man är född i Sverige?

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att kunna återkalla medborgarskap under vissa förutsättningar och tillkännager detta för regeringen.

Kan man ha medborgarskap i flera länder?

Det är föräldrarnas medborgarskap som avgör vilket medborgarskap ett barn får vid födseln i Sverige – och i de andra nordiska länderna.

Om ditt barn har en svensk förälder och är fött efter den 1 april 2015 blir barnet automatiskt svensk medborgare oavsett var i världen det föds.

Om ditt barn är fött före den 1 april 2015 i ett annat land än Sverige och barnet har en svensk pappa och en utländsk mamma och föräldrarna inte är gifta med varandra blir barnet inte automatiskt svensk medborgare. För att barnet ska bli svensk medborgare måste barnets pappa lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för sitt barn.

Kan man dra tillbaka ett medborgarskap?

En svensk medborgare kan förlora sitt svenska medborgarskap genom s.k. preskription. Detta sker när en svensk medborgare fyller 22 år om personen är född utomlands och aldrig har haft hemvist i Sverige och inte heller har varit i Sverige under förhållanden som tyder på samhörighet med Sverige (14 § första stycket MedbL).

Bestämmelsen gäller alla svenska medborgare oavsett hur medborgarskapet har förvärvats. Preskription ska däremot inte ske om det skulle leda till att personen kommer att sakna medborgarskap och bli statslös (14 § fjärde stycket MedbL). Ytterligare ett undantag från preskriptionsregeln görs för personer som före 22 års ålder bott sammanlagt minst sju år i Danmark, Finland, Island och Norge (17 § MedbL).

Migrationsverket kan medge att det svenska medborgarskapet behålls om en person före 22 års ålder ansöker om detta innan preskriptionen träder i kraft (14 § andra stycket MedbL). Ansökan för en folkbokförd person görs till Migrationsverket som underrättar Skatteverket när de fattat ett beslut. Är personen inte folkbokförd i Sverige ska ansökan lämnas till en svensk beskickning i utlandet (5 § MedbF, 9 § MedbF).

Kan man vara svensk medborgare och bo utomlands?

För att undvika att förlora ditt svenska medborgarskap måste du ansöka om att få behålla det. Detta kan du göra efter att du fyllt 18 år, men innan du fyller 22 år.

Ansökan sker genom Migrationsverkets blankett Ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap, nummer 30202.

Du kan antingen lämna in ansökan till Sveriges ambassad i Wien, närmaste konsulat eller skicka ansökan direkt till Migrationsverket.

Hur länge kan man bo utomlands som svensk medborgare?

För att undvika att förlora ditt svenska medborgarskap måste du ansöka om att få behålla det. Detta kan du göra efter att du fyllt 18 år, men innan du fyller 22 år.

Ansökan sker genom Migrationsverkets blankett Ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap, nummer 30202.

Du kan antingen lämna in ansökan till Sveriges ambassad i Wien, närmaste konsulat eller skicka ansökan direkt till Migrationsverket.

Kan man ha 3 olika medborgarskap?

Skatteverket ska också göra extra kontroller av hyresinkomster, som ökade stort 2020, och de nya RUT-tjänsterna som omfattar viss tvätt (ej kemtvätt), montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad. Även det nya avdraget för grön teknik kommer att granskas – ett avdrag som gäller för installation av solceller, lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter för elfordon.

De vanligaste felen som små och medelstora företag gör är att dra av för privata kostnader som inte rör verksamheten och att man inte redovisar förmåner eller inkomster som bör beskattas. Enligt Skatteverket gör 4 av 10 företag dessa skattefel, som motsvarar cirka 8 miljarder kronor om året.

Kan man bli utvisad om man är EU medborgare?

Under de första tre månaderna i det nya landet behöver du som EU-medborgare inget intyg som bekräftar att du får bo där. I vissa EU-länder måste du dock anmäla din närvaro vid ankomsten.

Efter tre månader måste du i många länder registrera dig hos myndigheterna (oftast hos kommunen eller polisen) och skaffa ett registreringsintyg.

Du behöver ett giltigt nationellt id-kort eller pass och dessutom följande:

Vilka länder kan man inte bli utvisad till?

Verkställighetsstoppet i sig innebär inte att ditt ärende omprövas automatiskt av Migrationsverket. Om du har fått ett utvisnings- eller avvisningsbeslut så gäller det fortfarande, men stoppet innebär att det för tillfället inte kan genomföras på grund av den osäkra situationen i landet.

Vad händer om man har två medborgarskap?

Den som saknar svenskt medborgarskap kan under vissa förutsättningar få stöd från svenska UD och svenska utlandsmyndigheter. Det kan vara antingen om de är bosatta i Sverige eller om de är medborgare i EU- eller nordiska länder och är i tredje land där deras medborgarskapsland inte har någon diplomatisk representation. Vem som kan få konsulärt stöd beror också på om det råder ”normala” omständigheter eller katastrofsituationer. 

Att man bor i Sverige är förutsättning för rätten till stöd från UD och svenska ambassader. Svenska medborgare, flyktingar och statslösa personer som är bosatta i Sverige kan få konsulärt stöd. Om det finns särskilda skäl kan även andra utländska medborgare som bor i Sverige omfattas. Svenska medborgare som inte bor i Sverige kan bara få stöd om det finns särskilda skäl för det.

Får man ha 2 medborgarskap?

Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp utomlands, även du som har dubbelt medborgarskap. Dock kan ett annat medborgarskapsland begränsa vad svenska myndigheter får göra i det landet för att hjälpa till konsulärt. Det kan i vissa fall leda till att det kan vara svårt att få hjälp av svenska myndigheter om du hamnar i en nödsituation i ditt andra medborgarskapsland.

Många länder har obligatorisk militärtjänst. Om du är medborgare i ett land med obligatorisk militärtjänst kan du vara tvungen att göra militärtjänst i det landet, även om du är bosatt i Sverige. Du kan alltså bli inkallad, till exempel i samband med ett besök i ditt andra medborgarskapsland.

Har du dubbelt medborgarskap bör du tar reda på vad som gäller i ditt andra medborgarskapsland, innan du reser dit.

Kan man utvisas om man har dubbla medborgarskap?

Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp utomlands, även du som har dubbelt medborgarskap. Dock kan ett annat medborgarskapsland begränsa vad svenska myndigheter får göra i det landet för att hjälpa till konsulärt. Det kan i vissa fall leda till att det kan vara svårt att få hjälp av svenska myndigheter om du hamnar i en nödsituation i ditt andra medborgarskapsland.

Många länder har obligatorisk militärtjänst. Om du är medborgare i ett land med obligatorisk militärtjänst kan du vara tvungen att göra militärtjänst i det landet, även om du är bosatt i Sverige. Du kan alltså bli inkallad, till exempel i samband med ett besök i ditt andra medborgarskapsland.

Har du dubbelt medborgarskap bör du tar reda på vad som gäller i ditt andra medborgarskapsland, innan du reser dit.