:

Hur mycket skatt på lön enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt på lön enskild firma?
 2. Hur fungerar lön i enskild firma?
 3. Hur mycket får man tjäna som enskild firma?
 4. Hur mycket försvinner i skatt enskild firma?
 5. När lönar det sig med enskild firma?
 6. Måste man betala skatt varje månad enskild firma?
 7. Vilka är nackdelar med enskild firma?
 8. Måste jag betala skatt varje månad enskild firma?
 9. Vad är risken med enskild firma?
 10. Måste en enskild firma gå med vinst?
 11. Vad kostar det att ta ut lön enskild firma?
 12. Vad kostar en lön på 25000?
 13. Hur räknar jag ut min lön som egenföretagare?
 14. Hur betalar jag ut lön till mig själv?
 15. Får man ta ut pengar från enskild firma?

Hur mycket skatt på lön enskild firma?

ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

Hur fungerar lön i enskild firma?

Som enskild näringsidkare är du inte anställd i din egen näringsverksamhet och kan därför inte ta ut någon lön i vanlig mening. Därför ska kontanta uttag för ”lön”, pensionssparande och liknande inte redo­visas som kostnader, utan som egna uttag. Egna uttag av varor och tjänster från verksamheten ska redovisas som om en försäljning gjorts till mark­nadsvärdet.

Vill du få full koll på skattereglerna för enskild firma och tips på hur du kan minska din skatt rekommenderas boken Enskild firma.

Hur mycket får man tjäna som enskild firma?

I en enskild firma kan du inte ta ut lön på vanligt sätt. De kontanter som ägaren tar ut från verksamheten kallas istället för egna uttag.

Ett eget uttag behöver dock inte enbart vara i form av kontanter. Det kan även vara företagets varor eller tjänster som du tagit ut som förmån för din eller din familjs räkning. Värdet av uttagen tar du sedan upp som inkomst i din inkomstdeklaration.

Eftersom du som ägare till en enskild firma inte är anställd i företaget kan du inte redovisa de kontanta uttagen som en kostnad. De egna uttagen belastar kontot Eget kapital och därför påverkar de inte företagets resultat.

Att ta ut lön i en enskild firma skiljer sig en del från hur man gör i till exempel ett aktiebolag. En enskild firma är till exempel ingen egen juridisk person, vilket innebär att du har personligt ansvar för företagets ekonomi. Därför är det av största vikt att du skiljer på företagets och din privata ekonomi.

Som enskild näringsidkare kan du inte vara anställd i din egen firma. Därmed kan du inte heller lyfta lön för ditt arbete. Istället gör du egna uttag och betalar egenavgifter som baseras på vinsten i firman.

Att beräkna vinsten i förväg kan vara svårt. Generellt sett brukar skatten och egenavgifterna uppgå till ca 45 procent av nettointäkterna. Var därför försiktig när du gör egna uttag eftersom du inte vill stå med ett tomt företagskonto i slutet på året och inte kunna betala skatten.

Hur mycket försvinner i skatt enskild firma?

Du har säkert hört det flera gånger, men det kan aldrig betonas nog ofta. Den som driver en enskild firma är personligt ansvarig för alla företagets eventuella skulder. Om firman skulle krascha, med skulder som följd, kan dessa förfölja dig resten av livet och i värsta fall försätta dig i personlig konkurs.

Ett aktiebolag räknas däremot som en juridisk person, vilken per definition är skild från dig. Därför har du som ägare inget ansvar att betala företagets eventuella skulder utan riskerar bara att på sin höjd förlora ditt satsade aktiekapital och eventuella egna insättningar i bolaget (såvida bolaget inte låter bli att betala sina skatter – då kan du som vd eller styrelseledamot bli personligt betalningsskyldig).

Ansvarsfrågan kan vara extra viktig att ta hänsyn till om du till exempel ska binda upp dig på långvariga hyresavtal för kontorslokaler eller om du behöver göra stora inköp för lagervaror eller liknande, vilket innebär att du ligger ute med mycket pengar innan eventuella inkomster. Då är det alltid säkrare att driva aktiebolag.‍

När lönar det sig med enskild firma?

Du har säkert hört det flera gånger, men det kan aldrig betonas nog ofta. Den som driver en enskild firma är personligt ansvarig för alla företagets eventuella skulder. Om firman skulle krascha, med skulder som följd, kan dessa förfölja dig resten av livet och i värsta fall försätta dig i personlig konkurs.

Ett aktiebolag räknas däremot som en juridisk person, vilken per definition är skild från dig. Därför har du som ägare inget ansvar att betala företagets eventuella skulder utan riskerar bara att på sin höjd förlora ditt satsade aktiekapital och eventuella egna insättningar i bolaget (såvida bolaget inte låter bli att betala sina skatter – då kan du som vd eller styrelseledamot bli personligt betalningsskyldig).

Ansvarsfrågan kan vara extra viktig att ta hänsyn till om du till exempel ska binda upp dig på långvariga hyresavtal för kontorslokaler eller om du behöver göra stora inköp för lagervaror eller liknande, vilket innebär att du ligger ute med mycket pengar innan eventuella inkomster. Då är det alltid säkrare att driva aktiebolag.‍

Måste man betala skatt varje månad enskild firma?

Alla som bedriver näringsverksamhet i Sverige måste betala skatt på sina inkomster. Till skillnad från en anställd privatperson där arbetsgivaren betalar in skatten åt dig, är du som företagare ansvarig för att varje månad betala in preliminärskatt till Skatteverket. Preliminärskatt Hur mycket du ska betala varje månad bestäms utifrån ditt förväntade resultat – det vill säga en uppskattning på företagets vinst det kommande året. Detta anger du i din preliminära inkomstdeklaration som du inför varje beskattningsår lämnar in till Skatteverket. Exakt hur mycket skatt företaget ska betala vet man först efter årets slut när den slutgiltiga inkomstdeklarationen lämnas in. Har du betalat för mycket preliminärskatt får du tillbaka pengar, och tvärtom om du har betalat för lite. Tänk på att det är bra när den preliminära skatten är så nära slutresultatet som möjligt. Betalar du för mycket kommer du ha mindre pengar att röra dig med under året, och betalar du för lite kan kvarskatten komma som en ovälkommen överraskning i slutet av året. Skatt för olika företagsformer i praktiken Beroende på vilken företagsform du bedriver skiljer sig typen av skatt något. Låt oss gå igenom grunderna för de två vanligaste företagsformerna – enskild firma och aktiebolag. Gemensamt för båda är att du betalar F-skatt – företagsskatt – vilket du ska ansöka om att bli godkänd för när du startar ditt företag. Enskild firma I en enskild firma betalar du kommunal inkomstskatt – den ligger i genomsnitt på ungefär 32%. För inkomster som överstiger brytpunkten för statlig inkomstskatt betalar du ytterligare 20%. Utöver inkomstskatten betalar du även sociala avgifter i form av egenavgifter på ungefär 29%. Egenavgifterna täcker bland annat ålderspension-, sjukförsäkring- och föräldraförsäkringsavgift. Både inkomstskatten och egenavgifterna ingår i den preliminära F-skatt som betalas varje månad. Den slutgiltiga skatten deklareras sedan efter årets slut i din privata inkomstdeklaration tillsammans med en NE-bilaga där du redogör för hur du kommit fram till ditt resultat. Viktigt att tänka på är att det alltid är årets vinst du beskattas för – inte de uttag som görs från den enskilda firman, vilket är en vanlig missuppfattning. Om du något år vill skjuta på skatten – till exempel för att jämna ut beskattningen över tid, eller bara frigöra likvida medel ett visst år – har du möjlighet att göra det med en så kallad expansionsfond. Då betalar du ungefär 21% i skatt för andelen du avsätter, vilket motsvarar svensk bolagsskatt för aktiebolag. Resterande skatt och egenavgifter betalar du först när du återför expansionsfonden. Aktiebolag Nu riktar vi våra blickar mot aktiebolag istället! En viktig skillnad mellan aktiebolag och enskild firma är att ett aktiebolag är en egen juridisk person. Aktiebolaget deklarerar därför sitt resultat i en egen inkomstdeklaration. Aktiebolaget betalar varje år bolagsskatt på den vinst som man gjort under året. Skattesatsen är densamma över hela landet, och ligger numera på strax under 21%. För aktiebolag finns goda möjligheter att planera sin skatt med hjälp av periodiseringsfonder. Med en periodiseringsfond kan du skjuta upp en del av beskattningen till ett senare år. Det påminner om hur en expansionsfond för enskilda firmor fungerar, och kan vara fördelaktigt för att jämna ut ditt resultat mellan olika år eller för att kvitta vinst mot förlust och därmed minska den totala skatten. Tänk på att du högst får sätta av 30% av vinsten per år, och att det belopp som du satt av måste återföras till beskattning inom sex år. Delägare i aktiebolag Nog om bolagsskatten – vad gäller för dig som delägare i ett aktiebolag, egentligen? Jo, när du plockar ut lön från företaget betraktas du faktiskt som en vanlig anställd, det vill säga med kommunalskatt och eventuellt statlig inkomstskatt. De sociala avgifterna behöver du inte betala in själv som privatperson – det görs via aktiebolaget i form av arbetsgivaravgifter varje månad när, och om, du plockar ut lön. Arbetsgivaravgiften innehåller ungefär samma saker som de egenavgifter en enskild näringsidkare betalar – det vill säga bland annat ålderspension-, sjukförsäkring- och föräldraförsäkringsavgift. Både skatt och arbetsgivaravgift deklareras och betalas in av aktiebolaget varje månad via en arbetsgivardeklaration. Denna ska i regel lämnas in till Skatteverket den 12:e varje månad, efter att löneutbetalningen skett. Vill du läsa mer kan du alltid spana in Fortnox Företagsguide om skatter och moms, där vi mer på djupet går igenom hur saker och ting fungerar – allt för ett mer framgångsrikt företagande. https://www.fortnox.se/fortnox-foreta...

Vilka är nackdelar med enskild firma?

Att starta en enskild firma är förmodligen det enklaste och snabbaste sättet att starta företag. För att komma igång behöver du bara gå till Skatteverket och ansöka om F- eller FA-skattesedel. Du behöver inget startkapital för att starta bolaget.

En viktig sak som du bör veta om innan du startar enskild firma är att ditt företags ekonomi ses som en förlängning av din privata ekonomi, Skatteverket betraktar således det du tjänar i ditt företag som inkomst av tjänst.  

Enskild firma anses inte vara en egen juridisk person. Detta innebär att det är ditt egna personnummer som kommer agera organisationsnummer för ditt företag. Du är således personligt ansvarig för företaget.

Måste jag betala skatt varje månad enskild firma?

ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

Vad är risken med enskild firma?

Grunden är att aktieägaren inte har något personligt ansvar för företagets skulder. Bolaget företräds av sin styrelse, som utses av aktieägarna vid bolagsstämma. Bolaget kan också företrädas av eventuell verkställande direktör, som utses av styrelsen.

Om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler där bolaget riskerar att bli likviderat. För att skydda bolagets långivare bör det egna kapitalet (tillgångarna minus skulderna) vara minst lika stort som aktiekapitalet.

Vi har lagerbolag med 25 000 kr i aktiekapital. Beställ online för snabb hantering, eller kontakta oss för mer information.

I en enskild firma är företagets organisationsnummer samma som ägarens personnummer. Ägaren kallas för egen företagare och är personligt ansvarig för alla företagets skulder.

Måste en enskild firma gå med vinst?

En intressant faktor är tidsfaktorn – när i tid passar respektive företagsform bäst? Då menar vi dels företagets livscykel, dvs vilken företagsform är bäst när verksamheten är nystartad, i full blom respektive i nedmonteringsfasen. Dels menar vi din ­ålder som företagare – det finns intressanta skatteregler som har med ålder att göra och som delvis är kopplade till pensionssystemet.

Vi vill också tipsa om möjligheten att samtidigt ha enskild firma och aktiebolag, i många fall faktiskt det bästa alternativet.

Vad kostar det att ta ut lön enskild firma?

Nu har vi gått igenom de viktigaste parametrarna som påverkar när du räknar ut din lön i en enskild firma. Beroende på ålder och lönens storlek påverkas lönekostnaden för ditt företag. Här är ett konkret exempel på hur en uträkning kan se ut:

Stina har intäkter på 100 000 SEK och utgifter på 20 000 SEK. Hon vill dessutom spara 30 000 SEK i företaget som buffert. Pengarna som finns kvar vill hon ta ut i lön. Stina är 32 år gammal och bosatt i Stockholm. Stina tar ut olika mycket lön varje månad, baserat på vinsten i sin enskilda firma per månad

Vad kostar en lön på 25000?

När du anställer en person tillkommer extra kostnader utöver lönen som du bör ta med i beräkningen. Vi kan inte ge dig en exakt kostnad, utan en uppskattning på vad som kan tillkomma.

Här ser du vad som ligger till grund för beräkningen. Du kan själv ändra i fälten.

Hur räknar jag ut min lön som egenföretagare?

När du är egenanställd så behöver du kunna räkna ut din lön. Du behöver veta hur mycket du skall fakturera för dina tjänster så att kan få den lön du vill ha. Med räknesnurran kan du på ett snabbt och enkelt sätt få en uppskattning av hur mycket du får i lön.

Antingen skriver du in den summa som du skall fakturera och får då veta hur mycket du får kvar efter skatter och avgifter. Du kan också skriva hur mycket du vill ha kvar efter skatt och avgifter, då talar snurran om för dig hur mycket du behöver fakturera.

Hur betalar jag ut lön till mig själv?

Nu har vi gått igenom alla parametrar som påverkar när du räknar ut din lön i ett aktiebolag. Beroende på ålder och lönens storlek påverkas lönekostnaden för ditt företag. Här är ett konkret exempel på hur en uträkning kan se ut:

Stina har intäkter på 100 000 SEK och utgifter på 20 000 SEK. Hon vill dessutom spara 30 000 SEK i företaget som buffert. Pengarna som finns kvar vill hon ta ut i lön. Stina är 32 år gammal och ska betala ut lön till sig själv.

Får man ta ut pengar från enskild firma?

Egna uttag beskattas inte, utan det är resultatet i din verksamhet som du blir beskattad för. Du blir alltså beskattad för ett resultat där du inte får några avdrag för lön till dig själv. I gengäld ska du inte deklarera någon lön från din enskilda näringsverksamhet. Du kan läsa mer om bokföring av egna uttag i broschyren Bokföring, bokslut och deklaration del 1 (SKV 282).