:

Hur mycket skatt betalar man om man vinner på lotto?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt betalar man om man vinner på lotto?
 2. Hur mycket skattar man om man vinner 1 miljon?
 3. Är det skatt på Svenska Spel?
 4. Är det skatt på pengar man vinner?
 5. Kan man ge bort en miljon?
 6. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 7. Hur många blir miljonärer på spel?
 8. Är det skatt på triss?
 9. När ska lottovinsten hämtas ut?
 10. Får jag ge bort pengar till ett barn innan jag dör?
 11. Får man ge bort pengar till sina barn?
 12. Har samma lottorad vunnit flera gånger?
 13. Vilket spel är det lättast att vinna pengar på?
 14. Måste man skatta om man vinner på Bingolotto?
 15. Vilka spel är skattefria?

Hur mycket skatt betalar man om man vinner på lotto?

Under onsdagskvällen föll Drömvinsten ut för första gången sedan augusti 2018. Någon eller några i Göteborg vann totalt 137 916 813 kronor, den nionde största vinsten någonsin i Sverige. För vinnaren, eller vinnarna, väntar nu mycket hjälp och stöd från Svenska Spel under lång tid framöver.

Att vinna Drömvinsten gör att man i praktiken blir ekonomiskt oberoende. Det blir dessutom en känslomässig berg- och dalbana som för många brukar vara svår att hantera. Men som vinnare hos Svenska Spel ska man känna sig trygg med att få den hjälp man behöver.

Hur mycket skattar man om man vinner 1 miljon?

PGAs Juridiska Kommitté genom Niklas Bång, Skeppsbron Skatt AB, har hjälpt en av våra medlemmar, aktiv spelare på ET, i ett skatteärende rörande avräkning av utländsk skatt på prispengar. När en spelare vinner prispengar i utlandet drar man med stöd av så kallat dubbelbeskattningsavtal skatt på pengarna. Det rör sig om skattesatser på allt mellan ca 20 % upp till omkring 35 %.  Anledningen till att spelaren med vår hjälp drivit ärendet är att Skatteverket i Sverige menat att det är spelaren personligen som beskattas i utlandet och när sedan prispengarna av Touren betalas ut till spelarens bolag så föreligger olika skattesubjekt. Därmed menar myndigheten att bolaget sedan skall betala skatt här hemma på hela beloppet spelaren vunnit. Med andra ord, prispengarna kommer att dubbelbeskattas.

Första instans för ett ärende av detta slag är Förvaltningsrätten. Dom förkunnades den 19 oktober 2010 i Förvaltningsrätten med bifall för vårt och medlemmens överklagande mot Skattemyndigheten och domen medger avräkning för utländsk skatt. Skatteverket överklagade domen som nu även har behandlats i Kammarrätten, andra instans. Dom förkunnades där den 10 oktober i 2011 med avslag för Skattemyndighetens överklagande. Alltså, PGA och vår medlem fick även i Kammarrätten bifall för överklagandet mot Skatteverket.

Är det skatt på Svenska Spel?

Under onsdagskvällen föll Drömvinsten ut för första gången sedan augusti 2018. Någon eller några i Göteborg vann totalt 137 916 813 kronor, den nionde största vinsten någonsin i Sverige. För vinnaren, eller vinnarna, väntar nu mycket hjälp och stöd från Svenska Spel under lång tid framöver.

Att vinna Drömvinsten gör att man i praktiken blir ekonomiskt oberoende. Det blir dessutom en känslomässig berg- och dalbana som för många brukar vara svår att hantera. Men som vinnare hos Svenska Spel ska man känna sig trygg med att få den hjälp man behöver.

Är det skatt på pengar man vinner?

Skatteverket i Sverige skiljer mellan vinster som avgörs av skicklighet respektive tur. Tror du att du kan påverka resultatet när du bettar på lotto? Det tror i alla fall inte Skatteverket som definierar lotto som ett turspel. Således är det tur och inte skicklighet som avgör resultatet i lotto. Detta är faktiskt fördelaktigt för dig eftersom vinster från turbaserad betting är skattefria om du satsar via en operatör som har en svensk licens.

Nedanstående tabell ger dig en överblick rörande skatt på spelvinst från olika betting produkter som finns tillgängliga för svenska kunder.

Vadhållning, satsning eller betting, kärt barn har flera namn. I detta sammanhang handlar det om att betta på resultatet av en officiell lottodragning. Som kund kan du själv välja vilka nummer som du tror kommer att dras vid dragningen. Du vinner om du gissar rätt. Därmed handlar det uteslutande om tur och inte skicklighet. Var uppmärksam på att det är summan i den officiella lottodragningen som avgör storleken på din potentiella vinst. Således är betting på ett specifikt resultat inte identiskt med att handla en lott till den officiella lottodragningen. En annan viktig distinktion är att betting på lotto tillhandahålls av självständiga bettingbolag som exempelvis Lottoland. Likt andra självständiga spelbolag har vi inga band till den officiella lottodragningen.

Kan man ge bort en miljon?

Tillbaka

Jag vill skänka bort en större summa pengar till mina fem barnbarn, men jag är osäker på hur mycket man måste betala i gåvoskatt?

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Hur det än ligger till så kan det vara på sin plats att ta en titt i back­spe­geln för att förstå varför saker och ting numera är som de är. Men vi börjar med idag.

Början på slutet för den svens­ka gå­voskat­ten kom i mitten av 2002. Den då­va­ran­de re­ge­ring­en gav den så kal­la­de Egen­doms­skat­te­kom­mit­tén i upp­drag att göra en hel­hets­gransk­ning av det svens­ka skat­te­sy­ste­met. Det re­sul­te­ra­de i flera för­slag om för­änd­ring­ar. Mest upp­märk­sam­mat blev för­mod­li­gen den suc­ces­si­va av­veck­ling­en av fas­tig­hets­skat­ten och av­skaf­fan­det av arvs­skatt och gå­voskatt.

En av de främs­ta an­led­ning­ar­na till att man bör­ja­de över­vä­ga för­änd­ring­ar i skat­te­sy­ste­met var att man ansåg det leda till skat­te­följ­der som var både svåra att för­ut­spå och ojämna be­ro­en­de på vilka till­gång­ar det hand­la­de om. Sy­ste­met ansågs även vara så pass kom­pli­ce­rat att det krävde om­fat­tan­de ad­mi­nist­ra­tion för att fak­tiskt räkna ut när skat­te­plik­ten gällde.

Som ett första steg av­skaf­fa­des gå­voskat­ten mellan makar och sambor. Det skedde 1 ja­nu­a­ri 2004. Ett år senare för­svann gå­voskat­ten helt.

Hur många blir miljonärer på spel?

 Det är inte lönen som avgör vem som blir miljonär eller vem som blir bankrutt. På din arbetsplats finns det säkert någon som aldrig har pengar kvar dagarna före löning. Någon annan med ungefär samma lön och liknande levnadsstandard får där-emot alltid pengar över.

 Just detta att alltid få lite pengar kvar varje månad kan vara nyckeln till miljonärskap. Men det gäller då att i årtionde efter årtionde se till så att en slant varje månad automatiskt dras från lönekontot – och att man aldrig frestas att tömma kontot.

 Om du på det här sättet sparar en tusenlapp i månaden tar det 34 år att få ihop en miljon om pengarna finns i fonder som stiger med i genomsnitt 6 procent per år och du betalar 30 procent i vinstskatt när du tar ut pengarna. 

Är det skatt på triss?

 Sedan vinstformen månadsklöver infördes för åtta år har det blivit runt 375 vinster med månadsbetalningar. Enligt Björne Sjökvist kommer Skatteverket dock inte att börja jaga Trissvinnare för att få in förmögenhetsskatt för tidigare år: - Men de som har vinstpengar under utbetalning ska deklarera dem nu i maj, säger Sjökvist. Hur stor skatten blir beror för det första på det så kallade nuvärdet av de månadsbetalningar man vunnit. Ju längre bort i tiden en betalning ligger och ju högre ränta man räknar med desto lägre blir värdet av betalningen i dag. För det andra måste man med sin sammanlagda förmögenhet komma över det fribelopp som gäller i förmögenhetsbeskattningen. I dag är den gränsen 1,5 miljoner för ensamstående och 3 miljoner för sambeskattade par. Inom Svenska Spel har man inte några omedelbara planer på att höja vinsterna för att kompensera vinnarna av månadsklöver för att de nu kan komma att tvingas betala förmögenhetsskatt på vinsten. - På kort sikt kommer vi inte att göra någonting. Först ska vi analysera domen och de kommersiella effekterna av den, säger Claes Tellman, kommunikationsdirektör på Svenska Spel.

När ska lottovinsten hämtas ut?

De vinster som finns på lotten kan alla med en bingolott vinna, oavsett om man tittar på programmet eller inte. För att vara med på inringningsmomenten och få chansen att vinna, krävs det att man ser programmet då det sker i direktsändning.Läs mer om hur det går till att ringa till programmet.

När du vunnit VinstMagasinet på raden får du som vinnare i BingoLotto själv välja din varuvinst. 

Får jag ge bort pengar till ett barn innan jag dör?

Man behöver inte alltid krångla till det. Gåvor av lägre värde såsom julklappar och födelsedagspresenter behöver man inte skriva gåvobrev på. Om du däremot ger bort gåvor av större värden bör du fundera på om du bör upprätta ett gåvobrev. Ett gåvobrev förklarar inte enbart gåvoöverlåtelsen utan kan även ange villkor kopplade till gåvan såsom förskott på arv, att gåvan ska vara enskild egendom eller att gåvan kräver en motprestation som övertagande av lån eller liknande.

Får man ge bort pengar till sina barn?

 • den ska vara överlämnad, eller traderad som det heter på juristspråk.
 • det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att man ger utan att kräva något tillbaka. 
 • det ska vara en förmögenhetsöverföring från givaren, det vill säga gåvotagaren ska bli berikad. 

Har samma lottorad vunnit flera gånger?

Ute på nätet finns det drösvis med sidor som beskriver hur du bör spela för att vinna högsta vinsten på lotto.  Även kvällspressen brukar titt som tätt skriva saker som ”Raden till miljonerna – Statistiken hjälper dig att vinna storkovan på Lotto”. Uttalanden som oftast bygger på historiska lottodragningar där vissa nummer visat sig förekomma oftare än andra. Men vad betyder det egentligen att det finns variationer i hur ofta ett nummer dras? I den här artikeln förklarar vi varför dessa variationer inte säger något om kommande lottodragningar.

På Svenska spels hemsida finns det aktuell statistik som visar hur ofta olika nummer dragits under de senaste 6 månaderna.

Vilket spel är det lättast att vinna pengar på?

Det finns ju som bekant en hel del olika kategorier inom casinospel, vi kommer grotta ner oss i följande varianter:

RTP är en förkortning av engelskans ”Return to player” , vilket enkelt översatt till svenska blir ”tillbaka till spelaren”. Detta begrepp anger alltså kortfattat hur stor återbetalning ett visst spel har i förhållande till insatserna.

För att ge ett enkelt och konkret exempel: Om en spelautomat anger att dess RTP är 97,5% så är detta detsamma som att för varje hundralapp som spelas, så återbetalas 97,50 kronor till spelarna. Du får dock inte glömma bort att detta är en teoretisk uträkning som baseras på väldigt många (tusentals) spelomgångar. Så du har inga som helst garantier för att vinna någonting varje gång du sätter in pengar och spelar.

Måste man skatta om man vinner på Bingolotto?

Samma dag som Lis-Marie Jansson från Eckerö Storby vann en bil på Bingolotto sålde hon den vidare. Men fyra år senare dömdes hon att betala vinstskatt på försäljningen av den skattefria bilen. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen, efter många turer i olika instanser, gett Lis-Marie Jansson rätt i fallet.Det var hösten 2002 som Lis-Marie Jansson vann en Volvo S60 på Bingolotto. Redan samma dag sålde hon den vidare. Men fyra år senare ålades hon att betala skatt eftersom den skattefria vinstbilen omvandlats till pengar. Enligt skattemyndigheterna blev vinsten då beskattningsbar. Efter många turer i flera olika instanser fälldes hon senast i Ålands förvaltningsdomstol som beslöt att hon skulle betala skatt på överlåtelsevinsten, trots att rättsläget ansågs vara oklart.Men nu har Högsta förvaltningsdomstolen kommit med ett beslut i falletI går gav domstolen Lis-Marie Jansson rätt, med hänvisning till att den skattefria bilen inte har överlåtits till ett annat pris än sitt gängse värde. Hon har inte tjänat mer pengar än vad bilen de facto varit värd genom att sälja den vidare. ”Följaktligen har det vid försäljningen inte uppstått någon beskattningsbar vinst för A.”, skriver Högsta förvaltningsdomstolen i sitt beslut.

Prejudikat för alla lottköpareAnders Ingves är vd för spelbolaget Paf, som säljer bingolotter på Åland och har drivit frågan åt Lis-Marie Jansson. Han menar att Högsta förvaltningsdomstolens beslut är ett prejudikat som påverkar alla lottköpare i Finland. Nu kan alla som vinner en varuvinst sälja den så länge det inte uppstår ett värdetillskott jämfört med gängse värde.– Jag tycker det är ett klargörande och bra beslut. Det är ju också det logiskt mest rimliga att likställa en penningvinst och en varuvinst. Och säljer man då varan vidare till gängse värde så har inte beskattningsbart värde uppstått, säger Anders Ingves.

Vilka spel är skattefria?

Alla bettingsidor i vår lista har svensk licens. Det är ett krav på licensierade spelbolag att betala ut vinster utan skatt till spelare som vill göra uttag.

Självklart för det med sig stora fördelar med att spela på bettingsidor utan skatt. Det är med andra ord inte speciellt konstigt att många spelare i Sverige söker efter skattefria spelbolag. Därför är det bra att hitta till en guide på nätet som tipsar om de bästa bettingsidorna på nätet – där du inte behöver betala skatt på vinster från odds.

För att veta vilken bet sida är bäst för dig så har vi massor av recensioner. Där kan du läsa mer om alla spelbolag utan skatt som vi tipsar om.

Alla spelbolag som har svensk licens är skattefria. Det innebär att du aldrig behöver betala skatt på spelvinster om du väljer en bettingsida med svensk licens. Skulle en bettingsida välja att beskatta dina spelvinster så kommer deras spellicens inte godkännas av Spelinspektionen.

Du har därför väldigt många olika skattefria bettingsidor att välja mellan i Sverige. Vi har valt att endast tipsa om licensierade spelbolag utan skatt i denna guide.

 • Bet365 – Skattefritt, vinster, bra bonus & snabba uttag
 • Hajper – Skattefritt, snabbt spelbolag & insättning med Swish
 • Betinia – Skattefritt, Logga in med BankID & bra utbud
 • Unibet – Skattefritt, prisvinnande & mycket populärt i Sverige
 • ComeOn – Skattefritt, roliga kampanjer & smidiga uttag
 • Svenska Spel – Skattefritt, säkert & poolspel som tex. Stryktipset & Europatipset.
 • Betfair – Skattefritt, bra bonus & spelbörs
 • Betsson – Skattefritt, accepterar Swish & bra odds
 • Momang casino – Skattefritt, nytt spelbolag & snabb inloggning
 • William Hill – Skattefritt, tryggt & internationellt utbud av odds