:

Är det omvänd moms på material?

Innehållsförteckning:

 1. Är det omvänd moms på material?
 2. Vad är det 12 moms på?
 3. Vad är det 6% moms på?
 4. Hur mycket är moms på virke?
 5. När ska man använda omvänd byggmoms?
 6. När används Byggmoms?
 7. Är moms 20 eller 25 procent?
 8. Vad har 25% moms?
 9. Hur mycket är moms på byggvaror?
 10. Hur mycket moms på byggarbete?
 11. Hur mycket är Byggmomsen?
 12. Vilka tjänster omfattas av Byggmoms?
 13. Hur mycket är moms på bygg?
 14. Hur fungerar Byggmoms?
 15. Vilka tre olika momssatser finns det?

Är det omvänd moms på material?

Du ska använda omvänd betalningsskyldighet om följande två villkor är uppfyllda:

 • Du säljer särskilt angivna byggtjänster, byggstädning eller hyr ut arbetskraft för dessa tjänster, i Sverige.
 • Köparen av tjänsterna är en beskattningsbar person som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.
 • Den omvända betalningsskyldigheten gäller bara vid försäljning av de särskilt angivna tjänsterna. Om det i en byggtjänst ingår material så räknas allt som en byggtjänst. 

  Om det endast är varuförsäljning ska du inte använda omvänd betalningsskyldighet. Det kan i varuförsäljning ingå montering där själva arbetet är obetydligt i förhållande till varans värde. Försäljningen anses då som varuförsäljning och du ska inte använda omvänd betalningsskyldighet. Det kan gälla vid försäljning av exempelvis spisar och kylskåp.

  Vad är det 12 moms på?

  När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

  Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

  Vad är det 6% moms på?

  Hur räknar man ut moms? På den här sidan kan du använda vår momsräknare för att beräkna moms på ett pris och se summan exklusive samt inklusive moms.

  Vår momsräknare hjälper dig att lägga till eller ta bort moms på ditt pris. Välj mellan 6%, 12% och 25% moms eller skriv in en egen momssats.

  I Bokio får du hjälp att beräkna moms helt automatiskt. Både när du bokför, fakturerar dina kunder och ska göra momsdeklaration. Skapa konto och kom igång med enkel bokföring, fakturering och mycket mer!

  Hur mycket är moms på virke?

  En skogsägare kan vara momsskyldig i egenskap av primärproducent. En skogsägare som idkar momsskattepliktig verksamhet ska anmäla sig till registret över momsskyldiga. Anmälan behöver ändå inte göras ifall omsättningen under räkenskapsperioden (12 månader) är under 15 000 euro. Frivillig anmälan till registret över momsskyldiga kan vara befogat eftersom skogsbruket ofta innebär momsbelagda utgifter. Att driva verksamhet utanför momsbeskattningen är till fördel bara om företagets produkter säljs direkt till konsumenterna och det finns väldigt lite inköp. 

  När en skogsägare har anmält sig som momsskyldig och upptagits i momsregistret säljs produkterna och tjänsterna med skatt, det vill säga på virkespriset tillkommer mervärdesskatt. Den moms som ingår i priset på förnödenheter och tjänster som anskaffats för affärsverksamheten (skogsbruket) är avdragsgill. 

  När ska man använda omvänd byggmoms?

  Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

  Det är alltså inte fråga om momsfri försäljning, utan handlar enbart om att momsredovisningsskyldigheten förs över på köparen. 

  När används Byggmoms?

  Inom byggbranschen förs det så kallad ”omvänd moms” vilket innebär att det är köparen och inte säljaren som registrerar momsen för tjänsten. Detta medför att köparen deklarerar och betalar in momsen till Skatteverket i stället för säljaren. Ett annat ord för omvänd byggmoms är omvänd momsskyldighet.

  Anledningen bakom reglerna är att motverka skattefusk som bygger på att köpare gör avdrag för moms som inte betalas av säljaren.

  Är moms 20 eller 25 procent?

  Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

  Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

  Vad har 25% moms?

  är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

  Hur mycket är moms på byggvaror?

  Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

  Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

  Hur mycket moms på byggarbete?

  Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

  Det är alltså inte fråga om momsfri försäljning, utan handlar enbart om att momsredovisningsskyldigheten förs över på köparen. 

  Hur mycket är Byggmomsen?

  De flesta som arbetar i byggbranschen känner till begreppet byggmoms. Det innebär dock inte att alla vet vad det innebär, vilket medför att det finns stor risk att man gör fel. Reglerna om byggmoms bygger på två begrepp, byggtjänster och byggbolag.

  Byggtjänster omfattar de flesta arbeten på fastighet (mark och byggnader) som till exempel mark- och grundarbeten, bygg- och anläggningsarbeten, bygginstallationer, uthyrning av maskiner med förare och byggstädning. Även uthyrning av personal för utförande av nämnda tjänster räknas som byggtjänster.

  Vilka tjänster omfattas av Byggmoms?

  Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

  Det är alltså inte fråga om momsfri försäljning, utan handlar enbart om att momsredovisningsskyldigheten förs över på köparen. 

  Hur mycket är moms på bygg?

  Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

  Det är alltså inte fråga om momsfri försäljning, utan handlar enbart om att momsredovisningsskyldigheten förs över på köparen. 

  Hur fungerar Byggmoms?

  De flesta som arbetar i byggbranschen känner till begreppet byggmoms. Det innebär dock inte att alla vet vad det innebär, vilket medför att det finns stor risk att man gör fel. Reglerna om byggmoms bygger på två begrepp, byggtjänster och byggbolag.

  Byggtjänster omfattar de flesta arbeten på fastighet (mark och byggnader) som till exempel mark- och grundarbeten, bygg- och anläggningsarbeten, bygginstallationer, uthyrning av maskiner med förare och byggstädning. Även uthyrning av personal för utförande av nämnda tjänster räknas som byggtjänster.

  Vilka tre olika momssatser finns det?

  Moms, även kallat mervärdesskatt, är en konsumtionsskatt som är inräknad i priset på varor och tjänster. Privatpersoner behöver således ej lägga någon extra tanke på att räkna ut eller deklarera moms. Som företagare ska du däremot både deklarera och betala moms. Notera dock att momsen inte är en kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten. Det finns två typer av moms:

  • Ingående moms är den moms företag tar ut av sina kunder.
  • Utgående moms är den moms som företag betalar för de varor eller tjänster de köper in.

  Företag måste alltid momsdeklarera för varje redovisningsperiod oavsett om det finns någon moms att deklarera eller inte. Du behöver deklarera både ingående och utgående moms till Skatteverket. Alla varor och tjänster i ditt utbud behöver ha momspåslaget i priset, och när du köper varor och tjänster till företaget kan du göra avdrag för den moms du betalar. Du kan också dra av moms när kostnaderna omedelbart kopplas till företaget, till exempel vid en representation.