:

Vad menas med bokföring?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med bokföring?
 2. Vilka är de 4 Kontotyperna?
 3. Hur ska bokföring se ut?
 4. Hur mycket kostar bokföring per timme?
 5. Hur ska bokföringen gå till?
 6. Hur kan man göra bokföring?
 7. Vad är skillnaden på debet och kredit?
 8. Vad är en T-konto?
 9. Hur kan man lära sig bokföring?
 10. Kan man sköta bokföringen själv?
 11. Kan man göra bokföring själv?
 12. Vad är rimligt att betala för bokföring?
 13. Hur man gör ett bokslut?
 14. Vad är konto 3010?
 15. Vad är en T konto?
 16. Vad ska man bokföra enligt bokföringslagen?
 17. Vad är gratis bokföringsprogram?
 18. Har bokföring samma betydelse som förr?
 19. Hur sköter du en bokföring i elektronisk form?
 20. Is bokföring gratis?
 21. How can I get support for my bokföring?
 22. How to make bokföringen Helt själv?

Vad menas med bokföring?

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Bokföring är en sammanställning över affärshändelser som ett företag har. Alla affärshändelser i ett företag måste bokföras men kraven på hur ofta du måste bokföra beror på vilken typ av affärshändelser det gäller. Affärshändelser inkluderar exempelvis försäljning, inköp, lön och skatt. För varje affärshändelse måste det finnas en verifikation med underlag som visar att transaktionen genomförts. Exempel på underlag till verifikationer är kvitton och fakturor. Affärshändelserna förs in i en huvudbok där de presenteras i systematisk ordning utefter konto. Många av nutidens bokföringsprogram hjälper dig att bokföra till exempel inbetalningar och utbetalningar och kvitton automatiskt. Allt för att din bokföring ska vara uppdaterad och du ska ha en bättre koll.

Vilka är de 4 Kontotyperna?

Ja, vilken kontotyp är egentligen bäst för de olika placeringsmöjligheter som finns? Häng med en stund så ska vi gå igenom de olika kontotyperna och dess möjligheter hos Nordnet. Jag försöker att inte gå ner allt för mycket i detalj, så är det något du undrar över är det bara att ställa en fråga i kommentarsfältet. Nu kör vi!

Vi börjar med det klassiska kontot, aktie- och fondkonto, även kallat depåkonto, VP-konto eller liknande. Här behöver du deklarera för alla köp och sälj som görs, vilket kan vara ganska arbetssamt om man är aktiv på börsen.

Hur ska bokföring se ut?

Ja, det går bra att använda e-tjänsten Förenklat årsbokslut om du bokför enligt faktureringsmetoden.

En viktig skillnad mellan kontantmetoden och faktureringsmetoden är bokföringen av bokslutshändelserna. Det är bara du som bokför enligt kontantmetoden som får bokföra bokslutshändelserna på bokslutsunderlag. Du som bokför enligt faktureringsmetoden bokför i stället bokslutshändelserna på samma sätt som vanliga affärshändelser. I praktiken innebär det att en bokföringsorder (verifikation) upprättas för respektive bokslutshändelse, och därefter bokförs på vanligt sätt i kolumndagboken eller bokföringsprogrammet.

Hur mycket kostar bokföring per timme?

Prislistan gäller från 1 januari 2023 och tillsvidare.

Samtliga priser är angivna exkl. moms. Faktureras i efterhand med 20 dagars kredit efter godkänd kreditprövning.

Hur ska bokföringen gå till?

Alla företag ska bokföra sin affärsverksamhet. Företagets ledning ansvarar för att bokföringen sköts ändamålsenligt.

Bokföringen separerar företagets och företagarens pengar, inkomster och utgifter.

Beskattningen grundar sig på bokföringen. Moms betalas på basis av affärsverksamhetens försäljningsintäkter. Inkomstskatt betalas på det resultat som bokföringen visar och i vilket rättelser har gjorts i enlighet med skattelagarna.

Företag och samfund ska vanligtvis föra dubbel bokföring enligt prestationsprincipen.

Rörelseidkare och yrkesutövare (firma) kan ha så kallad enkel bokföring. Rörelseidkare som tillämpar enkel bokföring ska dock justera bokföringen enligt prestationsprincipen med tanke på beskattningen.

Näringsidkare och yrkesutövare ska dock ha dubbel bokföring om två av de tre följande villkoren uppfylls:

Hur kan man göra bokföring?

fungerar och hur du får koll på ditt företags ekonomi (2:18 min).

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

Innan du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna.

Vad är skillnaden på debet och kredit?

Vi har tagit fram två enkla exempel som visar hur debet och kredit används när du köper eller säljer någonting.

Vad är en T-konto?

Varje konto har en debetsida (den högra) och en kreditsida (den vänstra). För att åskådliggöra detta kan man använda något som heter T-konto.

När man bokar på Debet sidan av T-kontot kallas det för att kontot debiteras och om man bokar på kredit sidan av T-konton kallas det för att kontot krediteras.

Hur kan man lära sig bokföring?

Det viktigaste ett företag har, är sin ekonomi. Eller alltså, det finns förstås massor av saker som är viktiga för ett företag, men har du inte koll på ekonomin kommer inte ditt företag kanske hänga med särskilt länge. (Ekonomen i mig kan förstås anse att också du som privatperson borde ha koll på din ekonomi…)

Visst, du kanske har tur och du har flyt och allting rullar på – så är det sannerligen för många, men det absolut bästa är att hålla koll på siffrorna för att veta hur mycket du borde jobba, om du jobbar med rätt saker (är det lönsamt?) och förstås se till att du inte ha för höga kostnader.

Egentligen är det vettigt att göra en budget också, men det nämnde jag i inlägget om hur man startar företag där vi pratade lite om affärsplan.

Kan man sköta bokföringen själv?

Att välja bokföringsprogram kan upplevas som en djungel och det är inte alltid så lätt att veta vad du behöver. För en del kanske bokföring är nytt och då blir det extra svårt att veta vilket bokföringsprogram som passar just dig. Men viktigt att veta är att du som driver företag alltid måste bokföra dina bankhändelser – antingen bokföra själv eller via en redovisningsbyrå.

Kan man göra bokföring själv?

Vad är bokföring? Varför ska man bokföra? Alla företag börjar med en budget Vad behöver du för att bokföra? Dags att börja bokföra 7 vanliga bokföringsexempel Bokföra och deklarera moms Bokföra periodiseringar Avstämningar och uppföljning av bokföring Följ upp företagets resultat i bokföringen   Avsluta bokföringsåret Spara räkenskapsinformationen

Det finns områden som vi inte berör eftersom reglerna är omfattande och det finns många undantag och specialregler. Det gäller t ex lön. Det finns billiga och bra löneprogram som det ofta lönar sig att köpa även om du bara har några få anställda. På så sätt får du hjälp med regler för t ex frånvaro och semestrar, och bokföringsunderlagen skapas automatiskt.

Ett annat område med många regler är anläggningstillgångar. Det kan t ex vara maskiner, inventarier, bilar och fastigheter. Om du bara har några få anläggningstillgångar räcker det med att du samlar kopior av leverantörsfakturorna du fick när du köpte tillgången i en särskild pärm. Annars lönar det sig ofta att köpa ett anläggningsregister så att du får kontroll på vilka tillgångar du har. Då får du också automatiska bokföringsunderlag med avskrivningar per månad och underlag för bokföring av resultat om du säljer eller skrotar en anläggningstillgång.

Bokföring är helt enkelt en sammanställning av de inkomster och utgifter som en verksamhet har. I bokföringstermer brukar man främst prata om intäkter och kostnader. Intäkter och kostnader kan utgöras av pengar, varor, arbete utfört av personal, skatter med mera. Varje affärshändelse som sker i en bokföringsskyldig verksamhet ska bokföras. Affärshändelser inkluderar till exempel köp, försäljningar, utbetalning av lön, skatter, när verksamheten tar ett lån eller ger en kund kredit. För varje affärshändelse ska det finnas ett dokument som styrker att en transaktion har genomförts, till exempel ett kvitto eller en faktura. Denna handling kallas i bokföringstermer för verifikation. 

Alla företag ska bokföra enligt Bokföringslagen. Men det är inte bara för att följa lagen du ska bokföra. Bokföring utgör en av grunderna i att driva företag och har varit så ända sedan människan började göra affärer. Med ordning och reda på siffrorna kan du som företagare hela tiden följa hur din verksamhet mår och utvecklas. Bokföringen är också till för att andra som vill ha inblick i verksamheten ska få det på ett sätt som går att förstå. Det kan t ex vara Skatteverket som behöver underlag till inkomstdeklarationen eller momsdeklarationen, banken som vill ha underlag för att kunna bevilja lån eller aktieägare som vill ha insyn. På Skatteverkets hemsida finns en kort och bra sammanfattning av bokföringskravet.

Vad är rimligt att betala för bokföring?

Ge företaget en möjlighet att på förhand veta vilka kostnaderna för redovisning blir. Betala per minut eller en fast månatlig avgift. Läs mer om uppläggen här nedan.

Väljer du att betala per minut debiteras du bara för de minuter du använder, inte per halvtimme eller påbörjad timme. I ditt eget hjälpcenter kan du se hur många minuter du har använt så att det inte uppstår några överraskningar när månaden är slut.

Medeltalet timmar som över 1000 kunder spenderat per månad är 2,44 timmar.

Betala ett fast pris utifrån hur många kvitton du har varje månad. I det fasta priset ingår allt från bokföring till bankavstämning, lön och lagstadgad dokumentation av saldo. Fast pris erbjuds endast om du väljer att ta hjälp med hela redovisningen.

Hur man gör ett bokslut?

Alla företag ska varje år göra ett bokslut. Men vad innebär det egentligen? Vi reder ut begreppet och ger dig svar på tre vanliga och viktiga frågor. 

Alla företag, både enskilda firmor och aktiebolag, ska efter ett räkenskapsår göra ett bokslut. Det är en sammanställning av bokföringen, det vill säga de affärshändelser som bokförts under året, det som berättar hur det gått för företaget och hur ekonomin ser ut vid räkenskapsårets slut. Det är sedan bokslutet som ligger till grund för hur mycket skatt företaget ska betala. 

Vad är konto 3010?

En kontoplan, på engelska chart of accounts, är en lista över konton som ett företag använder i sin bokföring. Den ligger till grund för företagets redovisning, bokslut och deklaration. 

För att ett företag ska kunna sköta sin bokföring är kontoplanen nödvändig, eftersom den underlättar och förenklar bokföringen betydligt. En kontoplan är en förteckning över samtliga konton en verksamhet använder för att bokföra sina affärshändelser.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Kontoplanen består av tio kontoklasser. Varje kontoklass har ett antal underkonton som används för att specificera vad bokföringen avser.

 • 1xxx – tillgångar som kassa, bank och kundfordringar
 • 2xxx – skulder och eget kapital
 • 3xxx – intäkter för exempelvis försäljning
 • 4xxx – kostnader vid exempelvis inköp av material
 • 5xxx – kostnader som rör lokaler, transporter och reklam
 • 6xxx – övriga försäljningskostnader
 • 7xxx – kostnader för personal
 • 8xxx – finansiella poster
 • 9xxx – interna konton
 • 0xxx – interna konton

Alla konton som börjar på 1 rör alltså Tillgångar. Konton som börjar på 2 handlar om Skulder, 3 om Intäkter och 4 om Kostnader. Men resten då? Konton som börjar på 5, 6 och 7 är egentligen bara en utökad möjlighet att sära på olika typer av kostnader, medan konton som börjar på 8 både kan röra kostnader och intäkter. 

– Du klarar dig bra i Visma eEkonomi utan att kunna något om kontoplanen, men visst finns det fördelar med att veta lite mer om hur bokföringen fungerar. Men du behöver inte kunna kontonumren utantill. Visma eEkonomi hjälper dig på traven så du klarar dig långt med lite övergripande kunskap, säger Gunilla Jaltsén som är produktansvarig för Visma eEkonomi.

Klicka på bilden för att se animering i full storlek.

I kontoplanen kan du alltid söka på namn eller nummer. Sökningen sker automatiskt så om du skriver representation får du upp kontoförslag som innehåller det du skrivit, under tiden du skriver.

Vad är en T konto?

Det som bokförs i debet ska alltid också bokföras i kredit, det är vad som dubbel bokföring går ut på, dvs. att det ska vara balans.

Samma belopp ska således bokföras på båda sidor i T-kontot.

Vad ska man bokföra enligt bokföringslagen?

Alla företag ska bokföra enligt Bokföringslagen. ... Det kan också vara t ex ett lån från en bank eller egna pengar som man för in i företaget. ... Det beror på att förändringar i skillnad mellan företagets tillgångar och skulder alltid beror på att man haft intäkter och kostnader.

Vad är gratis bokföringsprogram?

Bokföringsprogram som är gratis Ja, idag finns det faktiskt flera bokföringsprogram som är gratis, exempelvis har Bokio och Promikbook erbjudanden som är helt gratis. Frågan som företaget bör ställa sig är hur mycket man värderar de fördelarna som ofta kommer med ett bokföringsprogram som man betalar för.

Har bokföring samma betydelse som förr?

Begreppet bokföring har samma betydelse nu som det hade förr: att föra bok över verksamheten, det vill säga att skriva ner varje handling eller affärstransaktion. I modernare tid har bokföringsprogram som körs på datorer underlättat arbetet avsevärt.

Hur sköter du en bokföring i elektronisk form?

Eftersom det idag är möjligt att sköta större delen av sin bokföring i elektronisk form kan du göra det mesta i ett bokföringsprogram i din dator eller på nätet. I vissa fall sköts bokföringen till och med automatiskt när du skapar en kundfaktura eller registrerar en leverantörsfaktura, exempelvis med programmet Visma eEkonomi.

Is bokföring gratis?

 • Gratis bokföring? Japp! ... Har du enskild firma så får du ut NE-bilagan automatiskt och helt gratis. För aktiebolag kan du för en engångskostnad få fram din årsredovisnings, inkomstdeklaration 2 i pappersformat eller SRU-filer, skatteberäkning samt bolagsstämmoprotokoll.

How can I get support for my bokföring?

 • Bokios manuella bokföring är alltid kostnadsfri och ingår i planen Gratis. Kan jag få hjälp med min bokföring? 1. Sök bland våra hjälpguider. Här finns svar på både frågor som rör Bokio, bokföring och företagande. 2. Gå med i Facebookgruppen "Bokio entreprenörer - supportar varandra".

How to make bokföringen Helt själv?

 • Med färdiga mallar är det superlätt att göra bokföringen helt själv. Få koll på dina pengar med bankkoppling och automatiska rapporter. Fakturera, betala leverantörer och deklarera på samma ställe som du bokför. Få hjälp och tips i våra guider och community med över 12000 företagare. Vill du ha hjälp att komma igång?