:

Hur mycket får man ge i milersättning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man ge i milersättning?
 2. Vad är rimligt att ta ut i milersättning?
 3. Vad är rimligt att fakturera i milersättning 2023?
 4. Hur räknar man ut bil ersättning?
 5. Hur många mil måste man köra för att få milersättning?
 6. Vad är en vanlig milersättning?
 7. Vad tar en hantverkare i milersättning?
 8. När har man rätt till reseersättning?
 9. Hur mycket är rimligt att lägga på en bil?
 10. När höjs milersättning 2023?
 11. Har jag rätt till milersättning?
 12. Vad är Milersättningen 2023 Skatteverket?
 13. Vad kostar en bil per km?
 14. Kan man ansöka om milersättning?
 15. Måste arbetsgivaren betala milersättning?

Hur mycket får man ge i milersättning?

Jag kör bil till mitt arbete. Vilket avdrag kan jag få?

Om du reser till och från ditt arbete med bil kan du få avdrag om:

Vad är rimligt att ta ut i milersättning?

Eftersom kostnaden per körd mil anses vara högre än 25 kronor kan det vara värt att fakturera kunden för bilkostnaderna i ett specifikt uppdrag. Att köra en ny bil kan kosta uppemot 80 kronor per mil när man även räknar in kostnader för skatt, försäkring, reparationer och värdeminskning. Av dessa 80 kronor kan du fortfarande ta ut 25 kronor från ditt företag som en skattefri milersättning om du kör med egen privat bil. Nettot, det vill säga övriga 55 kronor, räknas som en intäkt i företaget. 

Vad är rimligt att fakturera i milersättning 2023?

Milersättning är en ekonomisk ersättning som man har rätt till för att täcka bilkostnader i samband med tjänsteresor. Den baseras vanligtvis på antalet körda mil och ett fast pris per mil. Vanligast är att arbetsgivaren betalar ut milersättningen löpande, men man kan alltid också göra avdrag på 25 kr per körd mil i sin inkomstdeklaration för att få tillbaka pengarna för resekostnaderna i efterhand. När man är på tjänsteresa har man dessutom ofta rätt till skattefria traktamenten.

Hur räknar man ut bil ersättning?

Du som kör din privata bil i tjänsten kan ha rätt till milersättning. Både anställda och egenföretagare har möjlighet att få milersättning om de använder sin privata bil i arbetet. Men hur räknar man ut milersättning egentligen. Här kommer du att få veta hur du ska räkna ut din milersättning och vad som gäller vid utbetalning.

Innan du ansöker om milersättning behöver du kolla upp om du är berättigad till den. Det finns generella regler som du behöver känna till, till exempel är du inte berättigad milersättning om det finns möjlighet att åka billigare med kollektivtrafiken. För att få ut milersättning behöver också följande kriterier vara uppfyllda.

 • Ditt boende ska vara minst 5 km från din arbetsplats.
 • Du ska göra en vinst i tid på minst två timmar dagligen om du kör bil istället för att åka med kollektivtrafiken.
 • Det ska inte finnas någon möjlighet att använda kollektivtrafiken för att komma till jobbet

Hur många mil måste man köra för att få milersättning?

Eftersom kostnaden per körd mil anses vara högre än 25 kronor kan det vara värt att fakturera kunden för bilkostnaderna i ett specifikt uppdrag. Att köra en ny bil kan kosta uppemot 80 kronor per mil när man även räknar in kostnader för skatt, försäkring, reparationer och värdeminskning. Av dessa 80 kronor kan du fortfarande ta ut 25 kronor från ditt företag som en skattefri milersättning om du kör med egen privat bil. Nettot, det vill säga övriga 55 kronor, räknas som en intäkt i företaget. 

Vad är en vanlig milersättning?

Vad finns det för regler för milersättning? Milersättning ska finnas som en kompensation för den som kör i tjänst, kompensationen ska gälla för förbrukat drivmedel och viss förslitning. För resor till arbetet kan reseavdrag göras. För att kunna få kompensation för resor till jobbet måste du visa att du sparar minst två timmar på att ta bilen, samt att resan överstiger fem kilometer. Du får din ersättning genom att göra avdrag i din deklaration till Skatteverket.

Har du däremot rest i tjänsten och redan kompenserats för resekostnader får du inte göra ytterligare avdrag.

Är det någon skillnad på milersättning för egen bil och förmånsbil? Om resor ingår i din tjänst är det vanligast att du erbjuds en tjänstebil av din arbetsgivare, men det går att komma överens om att en privat bil ska användas. Du har rätt till milersättning oavsett om du kör en egen bil eller förmånsbil. Däremot blir beloppet per mil olika. Beloppet för egen bil är nämligen högre än för förmånsbil. Detta är för att täcka slitage och andra tillkommande kostnader för egen bil. Se nästa sektion för att ta reda på mer om hur det beräknas.

Vad tar en hantverkare i milersättning?

När du avtalar om arbete på löpande räkning har du ofta ett timpris och ett materialpris som du utgår ifrån. Många hantverkare vill också ha ersättning för resor till och från din byggarbetsplats, sk milersättning eller reseersättning. Ser du inte upp så kan du få betala fullständigt orimliga belopp som 42 kr per kilometer, värre än en taxiresa.

Många hantverkare lägger på en milersättning eller reseersättning på fakturan, som är tänkt att motsvara kostnaden som uppstår då de reser till och från byggplatsen, dels i form av tid, dels i form av kostnader som rör bilen: bränsleförbukning, slitage, försäkring, utrustning mm. Ersättningen grundar sig vanligen på antalet mil som hantverkaren reser och tiden detta tar. 

Hur hantverkaren sedan väljer att ta betalt för detta varierar och är ibland också en källa till konflikt mellan kunden och hantverkaren. Vissa bakar in det i sitt timpris och tar ingen separat milersättning, andra tar betalt för resor separat. Konflikter uppstår ofta när man i förväg inte kommit överens om storleken på milersättning, eller om priset inte kommit på tal i samband med att man diskuterat priset för tjänsten i övrigt.

När har man rätt till reseersättning?

Jobbar som undersköterska på ett mindre boende i en liten ort utanför kommunens centralort, där det också finns ett större äldreboende. Nu har vårt arbete utökats med diverse uppdrag, som demensombud, värdegrundsombud med mera. Alla möten förläggs till centralorten. Normalt cyklar eller går jag till jobbet. Nu måste jag köra egen bil för att kunna utföra uppdragen och det finns ingen att samåka med. Har jag rätt till reseersättning? Vissa veckor kan jag behöva åka flera gånger på möten och ganska ofta på ledig dag, vilket ger komptid. Ska jag räkna tiden från att jag åker hemifrån och åter är hemma? /Undrande undersköterska

SVAR: Enligt det centrala kollektivavtalet ska man få färdtidsersättning om man reser i arbetet utanför den vanliga verksamhetsorten. Men det gäller bara när du reser utanför din ordinarie arbetstid, då du i stället har lön. Du skriver att du får komptid när du reser på en ledig dag. Jag vill mena att tiden ska räknas från det att du kliver utanför ytterdörren tills du är hemma igen, om du använder den kortaste vägen.

Hur mycket är rimligt att lägga på en bil?

Som referensbil kommer vi att ta en Volvo V60 D4 Momentum, en mellanklassbil som drar ungefär 0,60 liter per mil. Månadskostnaden för referensbilen är 4 419 kronor i månaden (7 227 kronor om vi räknar med värdeminskning), sammanlagt blir det 53 028 kronor om året. 

Värdeminskningen är inget du behöver betala för, utan det är något du “förlorar” i det långa loppet på att äga din bil. En ny bil tappar i värde mycket fortare än en äldre bil. Man brukar säga att värdeminskningen ligger mellan 20–25 % det första året, andra året ytterligare 18 %. 

En av de största kostnaderna som man har som bilägare är just värdeminskningen. Dyrare bilmärken tappar i värde mycket fortare än lite billigare bilmärken. Enkelt räknat har halva bilens ursprungliga värde försvunnit redan efter 5 år. Det kan därför vara klokt att köpa en begagnad bil. 

När höjs milersättning 2023?

Skatteverket har meddelat att milersättningen för 2023 är 25 kronor per mil; 2,5 kronor per kilometer.

Milersättningen för 2023 är den du behöver använda för att beräkna din arbetsgivares återbetalning av skatteavdrag från januari 2023 för din företagsrelaterade körning.

Har jag rätt till milersättning?

Milersättning är en form av ersättning för dig som kör privat bil i tjänsten. Oavsett om det gäller dig som anställd eller dig som egenföretagare så finns det möjligheter att få ersättning för sin tjänstebilskörning i den privata bilen. Däremot kan det vara svårt att veta hur man som bilförare ska gå tillväga för att få denna milersättning. Vad säger egentligen Skatteverket om milersättning? Och vad är det som gäller vid utbetalning?

Enligt skatteverket har du som kör bil till och från jobbet rätt att få den så kallade milersättningen. Detta kan exempelvis vara vanligt för de som jobbar som försäljare, eller även i andra yrkesroller där man vanligtvis är i behov av att ta sig till olika platser och kunder. 

Har du som anställd, eller egenföretagare, då inte en specifik företagsbil kan det i många fall vara nödvändigt att man tar sig fram med sin egen privata bil. Det är just i sådana situationer som det kan bli tal om milersättning, även kallat bilersättning. Gäller det en företagsbil kan det även där finnas rättigheter för milersättning. 

Med en elektronisk körjournal från MiniFinder registreras din milersättning automatiskt. Luta dig tillbaka och fokusera på det du är bra på – MiniFinder löser resten. Begär en offert från MiniFinder eller skaffa elektronisk körjournal direkt.

Vad är Milersättningen 2023 Skatteverket?

Från och med 1 januari 2023 höjdes schablonbeloppet för resor till och från arbetet, vilket Riksdagen har beslutat. Det är schablonbeloppen som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil som höjts. Avdraget höjs från 18,50 kr till 25 kr per mil för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor med egen bil. Även avdraget för resor med förmånsbil höjs, från 6,50 kr (diesel) respektive 9,50 kr (laddhybridbil som drivs med både el och diesel) till 12 kr per mil. För förmånsbil som helt drivs på elektricitet är beloppet dock fortsatt 9,50 kr per mil.

Höjningen började gälla 1 januari 2023 och gäller deklarationen som du lämnar in under 2024.

Vad kostar en bil per km?

Priset för själva bilen samt bensin och försäkring kommer de flesta ihåg. Men det finns en rad till utgifter som du måste ta hänsyn till som bilägare. Allt från däckbyten och service till parkering måste du ha med i beräkningarna när du ska budgetera för ditt bilköp.

Här har vi räknat på ungefärliga snittkostnader för en genomsnittsbil för genomsnittsbruk. Läs mer om hur vi har räknat på varje kostnadsdel i texten nedan!

Det första – och mest centrala – är såklart kostnaden för att köpa själva bilen. Det är den stora utgiftsposten och det finns olika sätt att tänka i både val av bil samt val av finansiering.

En ny bil är såklart dyrare att köpa och den minskar snabbare i värde. Samtidigt ska den ju hålla bättre – med en begagnad bil finns det större risk för oväntade reparationskostnader.

Förutom bostad brukar bilen vara bland de större köp man gör i livet och det är inte många som har den typen av pengar undanstoppade.

Det vanliga är att man tar ett billån för att kunna köpa sin bil. Med hjälp av Advisa kan du jämföra 40 banker och långivare för att hitta det bästa lånet för din bil.

Kan man ansöka om milersättning?

Om du har gjort resor i tjänsten och fått ersättning för dina resekostnader behöver du inte deklarera ersättningen om den gäller resor med allmänna kommunikationer, taxi eller hyrbil. Du får då inte heller göra avdrag för dessa kostnader.

Om du har använt egen bil för tjänsteresor kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning enligt schablon. Har du fått en högre ersättning ska du deklarera det överskjutande beloppet som lön.

Måste arbetsgivaren betala milersättning?

Begreppen milersättning och bilersättning betyder samma sak och innebär att när du reser med egen bil i tjänsten kan din arbetsgivare betala ut en skattefri milersättning till dig genom ett traktamente eller kostnadsersättning. Om du inte har fått ersättning från arbetsgivaren kan du göra avdrag i din deklaration.

Bilersättning är skattefri upp till vissa schablonvärden som är fastställda av Skatteverket. Tanken är att bilersättningen ska stå för den förslitning och förbrukning av drivmedel som uppkommer vid körning i tjänsten.

Utgifter för parkering, vägavgifter, broavgifter, färjeavgifter och trängselskatt osv. omfattas inte av bilersättningen utan ersätts separat.

Skattefri bilersättning och maxavdrag betalas per mil, förutsatt att den anställde betalar drivmedlet. Ersättningens storlek beror på om du äger bilen själv eller om det är en förmånsbil.